Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Informácie o webovom sídle

Návštevníci stránky www.trnavahora.sk, nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke obce Trnavá Hora. Toto webové sídlo - www.trnavahora.sk - vlastní a spravuje Obec Trnavá Hora. 

Stránka bola spustená do prevádzky v marci 2007 a je spravovaná pomocou redakčného systému. V decembri 2009 bol uskutočnený prechod na novšiu verziu redakčného systému, vďaka ktorému stránka spĺňa pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou. Od januára 2010 je táto stránka dopĺňaná v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Niektoré časti podstránok, ktoré boli pridané do decembra 2009, nemusia úplne spĺňať najnovšie kritéria platnej legislatívy. Ich prerobenie si vyžaduje čas, vzhľadom na bohatý obsah webového sídla Obce Trnavá Hora. Ospravedlňujeme sa dotknutým občanom za problémy pri prezeraní starších stránok ako december 2009. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: webmaster@trnavahora.sk .

Správca a vlastník obsahu

Obec Trnavá Hora
Okružná cesta 229/21
966 11 Trnavá Hora

IČO: 00321052
Číslo účtu VÚB v IBAN tvare: SK48 0200 0000 0000 0172 4422

Mailové kontakty

Všeobecné informácie: info@trnavahora.sk
Podateľňa: podatelna@trnavahora.sk
Starosta: starosta@trnavahora.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@trnavahora.sk

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2A
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk

Správca obsahu webového sídla

Ing. Miroslav Bahleda, 
Travá Hora 129, 966 11
webmaster@trnavahora.sk


 

Informácie o kompetenciách


Obec Trnavá Hora je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec Trnavá Hora spravuje

Obec Trnavá Hora je zriaďovateľom Základnej školy v Trnavej Hore pre školský obvod obcí Trnavá Hora, Hronská Dúbrava a Pitelová.

Spoločný obecný úrad v sídle Mestského úradu Žiar nad Hronom zabezpečuje výkon úloh zverených zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 


 
English version
ÚvodÚvodná stránka