Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné informácie k zberu odpadu

Základné informácie

Informácie o pravidlách a spôsobe nakladania s komunálnym odpadom v obci Trnavá Hora:

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

 

 

Harmonogram odvozu odpadov a zberné miesta

Zmesový komunálny domový odpad

Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu v roku 2019 v kukanádobách sa uskutočňuje každý utorok v nepárny týždeň. Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno do 6:00 v deň odvozu, na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domov

Odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov je plánovaný raz za mesiac podľa harmonogramu. Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na stránke v sekcii Oznamy. Predpokladaný harmonogram odvozu plastov: 

2.1.2019
5.2.2019
5.3.2019
1.4.2019
2.5.2019
4.6.2019
3.7.2019
7.8.2019
2.9.2019
2.10.2019
4.11.2019
2.12.2019

Zber skla prostredníctvom zberných nádob

Zber skla sa uskutočnuje prostredníctvom veľkokapacitnych zberných nádob, ktoré su umiestnené: Jednota COOP Jalná, Staničný bufet, Zubná ambulancia, Čierny, Šouc, Jednota COOP dolná TH, Jednota COOP horná TH, KD horná TH, Kľačany cintorín, KD Kľačany, Zberný dvor Lesná správa, Tralaland Borovica a ZŠ TH.

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov

Odvoz  tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov je plánovaný raz za dva mesiace podľa harmonogramu. Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na stránke v sekcii Oznamy. Predpokladaný harmonogram odvozu tetrapakov: 

11.1.2019
11.2.2019
8.3.2019
8.4.2019
6.5.2019
10.6.2019
15.7.2019
14.8.2019
16.9.2019
7.10.2019
7.11.2019
9.12.2019

Zber kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov

Odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov je plánovaný raz za dva mesiace podľa harmonogramu. Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na stránke v sekcii Oznamy. Predpokladaný harmonogram odvozu kovových obalov: 

8.1.2019
8.2.2019
11.3.2019
11.4.2019
9.5.2019
11.6.2019
11.7.2019
8.8.2019
12.9.2019
11.10.2019
11.11.2019
11.12.2019

Zber papierového separovaného odpadu

Odvoz papierovho separovaného odpadu spred rodinných domov je plánovaný raz za mesiac podľa harmonogramu. Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na stránke v sekcii Oznamy. Predpokladaný harmonogram odvozu papiera:

16.1.2019
13.2.2019
13.3.2019
15.4.2019
14.5.2019
13.6.2019
12.7.2019
12.8.2019
11.9.2019
14.10.2019
14.11.2019
12.12.2019

Zber bioodpadu

Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na vlastnom pozemku, je možne vyviesť raz za mesiac podľa harmonogramu. Zbiera sa tráva a lístie zbalené v plastových vreciach a konáre, orezy skrátené na 1 meter a zviazané. Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na stránke v sekcii Oznamy. Predpokladaný harmonogram odvozu bioodpadu:

24.1.2019
27.2.2019
18.3.2019
8.4.2019
24.4.2019
13.5.2019
29.5.2019
12.6.2019
24.6.2019
10.7.2019
23.7.2019
13.8.2019
27.8.2019
9.9.2019
25.9.2019
9.10.2019
23.10.2019
18.11.2019
18.12.2019

Zber neseparovateľného odpadu v zbernom dvore Zberko na Lesnej správe

Neseparovateľný odpad je možné odovzdať v zbernom dvore na Lesnej správe.

Prevádzková doba:

  • v pracovných dňoch od 10.00 h do 12.00 h a 
  • každú sobotu od 16. marca do 15. novembra čase od 13.00 hod do 15.00 hod..

Odpad, ktorý bude prevzatý: stavebný odpad v malom množstve, nábytok, sedacie súpravy, matrace, koberce, železo, podlahové gumy, elektrické spotrebiče a PC zariadenia (len kompletné),  olej, obaly z farieb, neonové trubice

Odpad, ktorý nebude prevzatý: sklo, papier, tetrapaky, plasty, zelený odpad, konáre  a všetky druhy odpadov, ktoré musí občan podľa platného VZN triediť  (separovať) a odovzdať v deň na to určený pred dom alebo uložiť na miesto určené VZN.

Pokyny pre odovzdávanie neseparovateľného odpadu v Zbernom dvore na Lesnej správe v pdf na stiahnutie.

Zberné miesta použitých tonerov v obci Trnavá Hora

Použité tonery, kartridže a náplne do tlačiarni, či multifunkčných zariadení je možne odovzdať do zbernej krabice v igelitovom sáčku:

  • v predsieni predajne JEDNOTA COOP v dolnej časti obce Trnavá Hora a
  • vo vestibule KD Jalná pri vchodových dverách na Poštu Trnavá Hora.

 

Prehľad ako separovať odpad

Druh odpadu Ako nakladať s odpadom Čo patrí do odpadu
SKLO zber do kontajnerov na sklo pri obchodoch zelené a hnedé sklo (neznečistené), bezfarebné sklo, poháre od kompótov a zeleniny, fľaše od nápojov, z detskej výživy, olejov, okenné sklo, rozbité poháre
     
PLASTY zber do vriec, odvoz podľa vopred zverejneného harmonogramu
priamo z domácností
všetky druhy plastov, umyté obaly z potravín, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, plastové tašky, rôznofarebné, fólie
     
PAPIER zber do vriec, zber prostredníctvom základnej školy noviny, časopisy, obrázkové, knihy, škatule, obalový materiál, spisy, zošity, katalógy
     
BIO - ODPAD kompostovanímn na vlastnom pozemku a zberom zvyšky z ovocia, zeleniny, jedál, škrupiny z vajec, očistené kosti, konáre, lístie, tráva
     
OSTATÝ ODPAD vývozom vo vlastnej kukanádobe
 
popol, škvára, porcelán, keramika, pogumované textílie, koženka, guma, zvyšky mäsa, vrstvený a indigový papier
     
KOVY zber do zberného dvora pri hostinci Baba Jaga po dohode s OÚ kovové predmety, stroje, železné súčiastky, železný odpad
     
STAVEBNÝ ODPAD zber do kontajnera pod železničnou stanicou Trnavá Hora, pri Kultúrnom dome v Jalnej, v hornej časti Trnavej Hory pri križovatke na Ladno, alebo objednávkou kontajnera na OÚ stavebný interný odpad (neznečistený), tehla, murivo, omietka, škridla a pod.
     
KAL ZO SEPTIKOV zneškodňujú majitelia na vlastné náklady
prostredníctvom oprávnených organizácií
 
     
ELEKTRO-SPOTREBIČE zber do zberného dvora pri
hostinci Baba Jaga po dohode s OÚ
vyradené elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
     
CHEMIKÁLIE zber do zberného dvora pri
hostinci Baba Jaga po dohode s OÚ
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky, obaly, obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, kovové obaly, obsahujúce tuhý, pórovitý základný materiál, vrátane prázdnych tlakových nádob, absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
     
Pneumatiky od 1.1. 2016 staré pneumatiky bezplatne odovzdať pri výmene v autoservise, pneuservise, alebo u predajcu pneumatík  

 
English version
ÚvodÚvodná stránka