Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Výsledky VÚC volieb v obci Trnavá Hora

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 979
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 436
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 436
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 429
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja: 417

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Dušan Antal, Mgr.: 43
2. Dušan Bosák, Ing.: 20
3. Alexander Ferenčík, Ing. Mgr.: 32
4. Vladimír Flimer, MUDr.: 93
5. Daniel Gelien, Bc.: 60
6. Štefan Henžel, Ing.: 82
7. Anton Holka: 30
8. Vladimír Ihradský, Ing.: 26
9. Radovan Junas, MUDr.: 26
10. Božena Kováčová, Ing. Mgr.: 75
11. Juraj Krátky, Ing.: 19
12. Pavel Kravec, Mgr.: 341
13. Ladislav Kukolík, MUDr.: 112
14. Rastislav Kysel: 46
15. Anna Líšková, Mgr.: 30
16. Juraj Paulík, Ing.: 8
17. Ivan Petráš: 3
18. Dušan Rajčan: 24
19. Lívia Šouc Kosťová, Mgr. Mgr.: 57
20. Judita Tabernausová, Mgr.: 8
21. Pavol Veselý: 53
22. Marián Vojtko, DiS. art.: 22
23. Emil Vozár, Ing.: 34
24. Andrea Žiaková, Ing.: 39

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Viliam Baňák, Ing.: 0
2. Miroslav Gálik, PaedDr.: 3
3. Pavel Greksa, Ing.: 1
4. Martin Juhaniak, Mgr.: 41
5. Michal Kantor, Mgr.: 3
6. Igor Kašper, Ing.: 50
7. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA: 5
8. Vojtech Kökény, Mgr.: 1
9. Marian Kotleba, Ing. Mgr.: 119
10. Ján Lunter, Ing.: 184
11. Stanislav Mičev, PhDr., PhD.: 9
12. Zdenek Očovan, Ing.: 0
13. Alena Pivovarčiová, PhDr.: 1
14. Ivan Saktor, Mgr.: 0
15. Jozef Sásik, Ing.: 0
16. Jozef Šimko, JUDr.: 0
17. Milan Urbáni, MUDr.: 0

Oznam o konaní volieb v obci Trnavá Hora

Voľby do VÚC sú v sobotu 4.11.2017 od 7,00 hod. do 22,00 hod. Volebná miestnosť je umiestnená v zasadačke Obecného úradu Trnavá Hora.

Občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o voľby do prenosnej volebnej schránky a to buď telefonicky alebo osobne na OcÚ.

Informácie k voľbám

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Počet poslancov vo volebnom obvode Žiar nad Hronom: 4

Informácie týkajúce sa volieb do samosprávnych krajov sú zverejnené na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-vuc

Počet volebných okrskov v obci Trnavá Hora: 1

Volebná miestnosť: zasadačka Obecného úradu v Trnavej Hore

Zoznam zaregistrovaných kandidátov vo voľbách do Banskobystrického samosprávneho kraja

Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zverejňuje zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho:

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je:

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 
English version
ÚvodÚvodná stránka