Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľba poslanca obce Trnavá Hora 2017

Výsledky komunálnych volieb - doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora

V doplňujúcich komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili v sobotu 14. októbra 2017, bola zvolená nová poslankyňa Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora Erika Ivanová s počtom platných hlasov 62 (nezávislý kandidát).

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov: 973

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 99 (účasť: 10,17 %)

Počet odovzdaných obálok: 99

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 97

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 1

Za náhradníka bola zvolená Terézia Ivanová (Smer-sociálna demokracia) s počtom platných hlasov 35.

Vyhlásenie kandidatúry pre nové voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 14. októbra 2017

Miestna volebná komisia v Trnavej Hore podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre nové voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Erika Ivanová Mgr., 25 r., nezamestnaná, Trnavá Hora, Dubová 240/7, nezávislý kandidát
  2. Terézia Ivanová Ing., 28 r., štátny zamestnanec, Trnavá Hora, Dlhá 257/16, Smer – sociálna demokracia

Komunálne voľby 2017 – doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 91/2017 zo dňa 21. apríla 2017 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí bol určený deň konania volieb do obecných (mestských) zastupiteľstiev a  volieb starostov (primátorov) obcí na sobotu 14. októbra 2017.


Počet volebných obvodov v obci Trnavá Hora : 1

Počet volebných okrskov v Obci Trnavá Hora: 1

Podľa § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme: počet obyvateľov Obce Trnavá Hora: 1 200.

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme: počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa bude voliť: 1.

Podávanie kandidátnych listín na poslancov Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore a podávanie oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie

Podávanie kandidátnych listín na poslancov Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Kandidátne listiny na poslancov obecného zastupiteľstva sa podávajú zapisovateľke miestnej volebnej komisie, za ktorú bola starostom obce vymenovaná Ing. Mária Kollárová.

Kandidátne listiny sa podávajú najneskôr do nedele 20. augusta 2017 do 24.00 hod. zapisovateľke miestnej volebnej komisie v pracovných dňoch na obecný úrad a mimo pracovnej doby po predchádzajúcom telefonickom dohovore na telefónom čísle 0908 926 517.

Podávanie oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie

Politické strany, politické hnutia alebo koalícia politických strán môžu oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie pre volebný okrsok č. 1 v obci Trnavá Hora odovzdať zapisovateľke miestnej volebnej komisie, za ktorú bola starostom obce vymenovaná Ing. Mária Kollárová.

Oznámenie je potrebné doručiť najneskôr do 20.8.2017 do 24,00 hod. v pracovných dňoch na obecný úrad a mimo pracovnej doby po predchádzajúcom telefonickom dohovore na telefónom čísle 0908 926 517.


 
English version
ÚvodÚvodná stránka