Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnky - informačný občasník

Trnky č. 1/2013Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") vykonalo dňa 30. januára 2014 výmaz periodickej tlače s názvom „Trnky“ EV 3387/09  zo zoznamu periodickej tlače.

Redakčná rada Trniek v zložení Zdenka Harmanová, Stanislava Miklášová a Miroslav Bahleda svoje pôsobenie vydaním čísla 1/2013 skončila.

Občasník Trnky hľadá šéfredaktora a redaktorov

Priestor na redakčnú prácu majú všetci, ktorých zaujíma dianie v obci, ktorí majú dobrú znalosť spisovnej slovenčiny a rozumejú si aj s počítačom. Práca v redakcii by mohla byť pre mladých ľudí odrazovým mostíkom pre štúdium žurnalistiky či profesionálne uplatnenie v tlačených médiách. Záujemcovia sa môžu  prihlásiť mailom: trnky@trnavahora.sk, alebo kontaktovať členov OZ SPOON.

Kontakt: trnky@trnavahora.sk


 

Vznik, história a súčasnosť Trniek

Prvé - nulté - číslo informačného občasníka Trnky s označením 0/2003 vyšlo v roku 2003 pod registračným číslom OÚ SK OMT 1/2003. Členmi redakcie pri zrode občasníka boli Mgr. Anna Červienková, Zuzana Ivanová a Ján Hrenovčík. Do redakcie neskôr pribudli Lenka Ihradská, Martina Bončová a Miroslav Bahleda. Martina Bončová sa vzdala svojej funkcie v roku 2008 a rady „trniek“ sa neskôr rozšírili o novú silu - Stanislavu Miklášovú. Koncom roka 2009 opustila redakciu Zuzana Ivanová. Od 15. februára 2010 pracuje redakcia v zložení: Zdenka Harmanová ako šéfredaktorka, Stanislava Miklášová ako redaktorka, Miroslav Bahleda ako grafik a pomocný redaktor.

Prvé čísla si občianske združenie tlačilo svojpomocne, neskôr tlač zverili tlačiarni APRINT, s.r.o., v Žiari nad Hronom. Od čísla 1/2010 tlač realizuje tlačiareň NIKARA, s. r. o., Zvolen v náklade 350 kusov.

V roku 2012 vychádza už X. ročník tohto občasníka. Od roku 2003 do konca roku 2010 bolo vydaných už 32 čísel, vrátane dvoch špeciálnych čísiel, vydaných pri príležitosti komunálnych volieb v roku 2006 a 2010. Číslo 1/2010 sa stalo určitým spôsobom prelomovým, keď po prvý krát vyšli Trnky v čiastočne farebnom vyhotovení a s novým grafickým dizajnom.

V roku 2011 boli Trnky prihlásené do súťaže Miestne noviny 2011, ktorú vyhlásil Slovenský syndikát novinárov, mesačník Národná osveta a Obecné noviny. Do súťaže bolo zapojených celkom 330 novín a časopisov z celého Slovenska. Aj keď Trnky nezískali v tejto súťaži ani jedno z hodnotených miest, v silnej konkurencii sa nestratili a ich účasť v súťaži bude pripomínať pamätný list. Súťaž dala redakcii možnosť porovnať Trnky s ostatnými periodikami v súťaži, čo sa týka tematického a obsahového spracovania, jazykovej úrovne, výtvarného a typografického spracovania. Súčasne priniesla redakcii nové námety a nápady.

Občianske združenie SPOON financovalo tlač Trniek prevažne z dotácie Obce Trnavá Hora a v minimálnom rozsahu aj z príspevkov darcov. Spracovanie informačného občasníka do konečnej formy a roznesenie výtlačkov je realizované členmi OZ SPOON dobrovoľne a bez nároku na finančnú odmenu.

Trnky č. 1/2013, uzávierka ktorých bola 10. januára 2013, boli do tlače zadané 19. januára a do trnavohorských domácností distribuované 22. januára. Skrátenie lehoty medzi dátumom uzávierky a distribúcie bolo výsledkom trvalého úsilia redakcie o prinášanie aktuálnych informácií a počínajúc číslom 1/2010 nebola táto lehota dlhšia ako 14 dní. Vo vydávaní Trniek to však nebola jediná novinka. Okrem čiastočne farebného vyhotovenia a nového grafického dizajnu prešli od tohto obdobia aj obsahovou zmenou. V každom vydaní čitatelia našli žiadanú Spoločenskú kroniku, s úspechom sa začala presadzovať rubrika Výnimočné príbehy Trnavohorcov. Každá organizácia či inštitúcia pôsobiaca v obci mala vyčlenený svoj stály priestor. Snahou redakcie bolo priblížiť čitateľom dianie v obci a všetky podujatia, ktoré boli na území obce usporiadané alebo ktoré s Trnavou Horou súviseli. Rovnako to bolo aj s poskytovaním praktických informácií. V prospech týchto bolo zrušené pravidelné zverejňovanie uznesení obecného zastupiteľstva, ktoré nájdu občania na iných miestach.

Redakčná rada Trniek v zložení Zdenka Harmanová, Stanislava Miklášová a Miroslav Bahleda svoje pôsobenie vydaním čísla 1/2013 skončila. Priestor na redakčnú prácu majú všetci, ktorých zaujíma dianie v obci, ktorí majú dobrú znalosť spisovnej slovenčiny a rozumejú si aj s počítačom. Práca v redakcii by mohla byť pre mladých ľudí odrazovým mostíkom pre štúdium žurnalistiky či profesionálne uplatnenie v tlačených médiách.

Vydavateľ: OZ SPOON (Občianske združenie Spoločne pre obec, obec nám)
Redakcia: Redakčná rada Trniek v zložení Zdenka Harmanová, Stanislava Miklášová a Miroslav Bahleda svoje pôsobenie vydaním čísla 1/2013 skončila
Grafik: Miroslav Bahleda
Evidenčné číslo tlače: 3387/09 (od marca 2009 do 30. januára 2014)


 

Archív Trniek

Všetky Trnky od čísla 3 od roku 2004 sú k dispozícií na tejto stránke. Súbory k stiahnutiu sú tlačene s rozlíšením 300 dpi, z dôvodu nadmernej veľkost pdf súborov v plnej kvalite. V prípade záujmu o súbory s plnou kvalitou, kontaktujte redakciu.

Ročník 2013

Trnky č. 1/2013

Ročník 2012

Trnky č. 4/2012
Trnky č. 3/2012
Trnky č. 2/2012
Trnky č. 1/2012

Ročník 2011

Trnky č. 4/2011
Trnky č. 3/2011
Trnky č. 2/2011
Trnky č. 1/2011

Ročník 2010

Trnky č. 4/2010, špeciálne číslo
Trnky č. 3/2010
Trnky č. 2/2010
Trnky č. 1/2010

Ročník 2009

Trnky č. 4/2009
Trnky č. 3/2009
Trnky č. 2/2009
Trnky č. 1/2009

Ročník 2008

Trnky č. 4/2008
Trnky č. 3/2008
Trnky č. 2/2008
Trnky č. 1/2008

Ročník 2007

Trnky č. 4/2007
Trnky č. 3/2007
Trnky č. 2/2007
Trnky č. 1/2007

Ročník 2006

Trnky č. 4/2006
Trnky č. 3/2006
Trnky č. 2/2006
Trnky č. 1/2006
Trnky, špeciálne číslo

Ročník 2005

Trnky č. 4/2005
Trnky č. 3/2005
Trnky č. 2/2005
Trnky č. 1/2005

Ročník 2004

Trnky č. 4/2004
Trnky č. 3/2004


 
English version
ÚvodÚvodná stránka