Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta informuje

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci august 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci august 2019Mimoriadne horúci august, ktorý môžeme označiť ako tropicky, sťažil práce aj v obci Trnavá Hora. Ale aj napriek tomu sme na začiatku mesiaca pokosili za veľkých horúčav všetky verejné plochy, ktorých je takmer 9 hektárov. Tiež sme dokončili výstavbu dvoch mostíkov z tubosiderov.

Na hojdačkom ihrisku Trnka sme postavili altánok pre deti a ich rodičov. Začali sme tiež s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice na Jalnej. Vybudovali sme bezbariérové vchody do KD Jalná vrátene Pošty Trnavá Hora a na Obecný úrad Trnavá Hora. Urobilo sa ešte mnoho iných prác a rokovaní, ktorých prehľad si môžete prečítať v prílohe.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci august 2019


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci júl 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci júl 2019Leto nás v tomto roku skúša svojimi teplotnými rekordami naplno. Kto môže odchádza na dovolenku alebo sa skrýva pred mimoradne prudkým slnkom. Aj napriek tomu však starosta, obecný úrad, zamestnanci obce a aktivačný občania fičia naplno.

Poskytujú občanom služby a pracujú na zveľaďovaní majetku obce. Rozbehli sme niektoré akcie, napríklad rekonštrukciu hasičskej zbrojnice na Jalnej, asfaltovali sme krajnice Školskej, Lúčnej ulice a taktiež malé parkovisko pri kaplnke na hornej Trnavej Hore. Vybudovali sme altánok pre mamičky a deti v areáli hojdačkového ihriska Trnka, ktorý bol postavený aj vďaka finančnej podpore Nadácie COOP Jednota. Riešili sme aj rôzny dotačné a stavebné projekty ako aj večný problém obce odpady. Viac sa dočítate v prílohe.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci júl 2019

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Úspech obce Trnavá Hora v hodnotení triedení zberu a triedenia odpadovVytlačiť
 

Úspech obce Trnavá Hora v hodnotení triedení zberu a triedenia odpadovOrganizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK zverejnila už po druhýkrát rebríček najlepšie triediacich obcí z tých, s ktorými spolupracuje. Obec Trnavá Hora má zmluvu na financovanie zvozu a triedenia odpadov, vďaka tomu obec neplatí za zvoz a triedenie základných separovaných zložiek odpadov.

Hodnotenie sa týka približne 50 % všetkých miest a obcí Slovenska.  Obec Trnavá Hora sa posunula zo 159. miesta v roku 2017 na 21. miesto za rok 2018. To predstavuje naozaj významný úspech v rámci celého Slovenska. V rámci okresu Žiar nad Hronom sme sa posunuli z piateho na štvrté miesto.

Rebríček bol zostavený kombináciou hodnotenia dvoch kľúčových parametrov pri zbere a triedení odpadov – efektivita a vyťažiteľnosť.

Efektivita ukazuje, ako účinne je využitá inštalovaná infraštruktúra. Udáva, koľko gramov v daných komoditách sa vyzbiera v jednom litri. Pod litrami si môžeme predstaviť objemy zberných nádob a vriec, ktoré sú dodávané do domácností. Takže čím viac gramov odpadu je v týchto objemoch správne zatriedených, tým je systém lepší. V rámci tohto kritéria zaznamenala naša obec medziročné zvýšenie zo 42 g/l v roku 2017 na 54 g/l v roku 2018.

Druhý z ukazovateľov, ktorý je pre hodnotenie kľúčový, je vyťažiteľnosť. Predstavuje pomer hmotnosti triedeného odpadu na počet obyvateľov v danej obci. Čím viac kíl na obyvateľa obec ročne vyzbiera, tým je úspešnejšia. Aj z hľadiska vyťažiteľnosti sa naša obec vyvíja pozitívnym smerom. V roku 2018 pripadalo na jedného obyvateľa našej obce približne 62 kg separovaného odpadu, kým v roku 2017 to bolo len približne 50 kg na obyvateľa.

Pavel Kravec, Starosta obce


 
 

Rekonštrukcia Domu smútku na KľačanochVytlačiť
 

Rekonštrukcia Domu smútku na KľačanochNiekedy sa zdá, že Kľačany, ako koncová časť obce sú na konci záujmu starostu a poslancov. No nie je to pravda. V posledných rokoch sme Kľačanom venovali náležitú pozornosť a v tejto časti obce došlo k mnohým pozitívnym zmenám.

Do tejto série zmien patrí aj rekonštrukcia a modernizácia interiéru Domu nádeje, ktorý je súčasťou miestneho cintorína. A bolo už na čase, lebo interiér, ktorého steny boli obložené čiernymi saténovými závesmi so zlatou krajkou bol ošumelý: rámy okien slnkom zoschnuté, závesy vyblednuté, za závesmi pavučina a špina.

A tak obec prikročila ku komplexnej rekonštrukcii v rámci ktorej boli vymenené okná, zamurované dvere na prechod do skladu, položená nová podlaha, vymenené osvetlenia, ušité nové saténové prekrytie katafalku, reštaurovaný nástenný kríž, obnovený obradný stolík.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci jún 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci jún 2019Aj keď je leto, tak tohtoročný jún bol mimoriadne horúci. Nie raz boli prekročené aj mnohoročné teplotné rekordy. A podobne horúco bolo aj v našej obci Trnavá Hora, aspoň, čo sa týka riešenia jej problémov a prác na jej zveľaďovaní.

Začiatkom júna ustali dažde a tak začalo dodávateľské kosenie obce. To trvalo 15 dní, pričom bolo pokosených takmer 7 ha pozemkov.

Počas mesiaca boli vykonané niektoré práce napr. DHZ vyčistili vodojem na hornej Trnavej Hore, opravili sme druhú polovicu parkoviska pri kostole, začali sme práce na doasfaltovaní okrajov ciest po vlaňajších opravách rigolov na Školskej a Lúčnej ulici, vybudovali sme premostenie potoka v Kľačianskej doline položením tzv. tubosidera.

V hlasovaní o použití dotácie COOP Jednoty vyhral projekt altánku pre mamičky a deti na hojdačkovom ihrisku Trnka. Obecné zastupiteľstvo zasadalo v kultúrnom dome na hornej Trnavej Hore. Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali, ktoré návrhy a podnety budú predmetom zapracovania zmeny územného plánu obce.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci jún 2019


 
 

Na cintoríne v obci Trnavá Hora boli vyrezané dve sochy na jednom kmeni stromuVytlačiť
 

Na cintoríne v obci Trnavá Hora boli vyrezané dve sochy na jednom kmeni stromuUž na jar si naši mohli všimnúť, že na cintoríne v dolnej časti obce bol spílený strom jaseň len do polovice kmeňa.

Mnohí sa vtedy pýtali prečo to tak je? Začiatkom mája sa konečne ukázalo prečo. Na kmeni sa ukázali dve vyrezané sochy, ktoré sa vo výtvarnom umení  označujú ako basreliéfy. Zo strany cintorína má socha podobu anjela a od kostola je to Panna Mária. Sochy vyrezal ľudový rezbár Pavol Milčík z Pitelovej.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci máj 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci máj 2019Studený máj v stodole raj, hovorí pranostika. Neviem či to platí aj pre tohtoročný máj, ktorý bol najskôr teplý a suchý a nakoniec upršaný, takže tráva narástla do veľkej výšky. Aj napriek nepriazni počasie sme v máji stihli niekoľko akcií. V cintoríne rezbár Pavol Milčík vyrezal z kmeňa spíleného stromu dve sochy: anjela a Pannu Máriu. Na Kľačanoch sme dokončili rekonštrukciu Domu nádeje, začali sme prípravu žiadosti o dotáciu na výmenu autobusových zastávok, vyhlásili sme súťaž na dodávateľa rekonštrukcie hasične na Jalnej, pracujeme na projekte úpravy vchodu do základnej školy a na konci mája, keď prestalo pršať sme začali kosiť verejné priestory, ktoré máme vo výmere 9 ha. Viac sa dozviete z prílohy.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci máj 2019

Pavel Kravec, Starosta obce


 
 

Zber kuchynského odpadu z domácností v obci Trnavá HoraVytlačiť
 

Zber kuchynského odpadu z domácností v obci Trnavá HoraOd 6. mája je v našej obci Trnavá Hora zavedený zber kuchynského odpadu z domácností. Stali sme sa tak jednou z pomedzi prvých obcí na Slovensku, ktorá sa do tohto pilotného projektu zapojila.

Pri analýze obsahu kukanádob, ktorú obec robila na jeseň roku 2018 v spolupráci s poradenskou organizáciou INCIEN zameranou na cirkulárnu ekonomiku, bolo zistené, že až 10% obsahu kukanádob tvoril práve potravinový odpad. Zberné nádoby na kuchynský odpad sú umiestnené na týchto stanovištiach:

  • Jalná pri COOP Jednote,
  • Trnavá Hora, dolná časť, Okružná cesta, pri COOP Jednote
  • Trnavá Hora, dolná časť, Žiarska cesta, pri zubnej ambulancii.

Do zbernej nádoby na kuchynský odpad patria: zvyšky jedla, potraviny po záručnej dobe, starý chlieb a pečivo, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky, pokazené, zhnité ovocie a zelenina, vaječné škrupiny a použitá papierová vreckovka, utierka, servítok.

Do zbernej nádoby na kuchynský odpad nepatria: zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre), triedené zložky odpadu, nebezpečné odpady, kuchynský olej, tuky, tekuté zložky (polievky, omáčky), prach zo smetí a vysávania, cigaretový ohorok a uhynuté zvieratá.

Do zbernej nádoby na kuchynský odpad je možné vysýpať len samostatný kuchynský odpad - bez plastových alebo iných obalov. Verím, že zber potravinového odpadu príjmu občania ako príležitosť pre zmenšenie obsahu kukanádob, čo im zároveň prinesie zníženie nákladov na odvoz zmesového odpadu.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Vyzývame obyvateľov obce, aby boli ostražití pri strete s divou zverouVytlačiť
 

Vyzývame obyvateľov obce, aby boli ostražití pri strete s divou zverouVzhľadom k tomu, že v ostatnej dobe sme zaznamenali viacero informácií, že v okrajových častiach obce a dokonca aj vo vnútri obce došlo k stretnutiam s lesnou zverou - diviakom, líškou, ale aj medvedicou s mláďatami, vyzývame občanov k ostražitosti a zachovaniu pokoja pri  takýchto stretnutiach. K týmto stretnutiam dochádza v časti  nad bytovkou na ulici Pod borovicou, pri chodníku popri hornej železničnej trati, medzi hornou Trnavou Horou a Kľačanmi.

So situáciou bol oboznámený Pozemkový a lesný úrad v Žarnovici ako aj príslušné poľovné združenie, ktoré vyjadrilo názor, že stretnutie s líškou a diviakom nie je nebezpečné, čo sa však nedá povedať o stretnutí s medveďom. Pri stretnutí s medveďom sa ho nesnažte vyplašiť krikom, nerobte prudké pohyby, nehádžte do neho akékoľvek predmety a v žiadnom prípade sa k nemu nepribližujte. Platí, že čím bližšie pri medveďovi sa ocitnete, tým je väčšia pravdepodobnosť, že na vás zaútočí. Preto pri strete s ním sa snažte vrátiť sa odkiaľ ste prišli, alebo medveďa z dostatočnej vzdialenosti obísť.

Vyzývame občanov pri takýchto stretnutiach k obozretnosti a odchodu do bezpečia s ohľadom na možnosti a situáciu.

V žiadnom prípade sa k divožijúcim zvieratám nepribližujte, nepokúste sa ich chytať alebo kŕmiť. Prípadné stretnutie s nimi ohláste obecnému úradu.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci apríl 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci apríl 2019Čas beží míľovými krokmi. Ešte len nedávno boli Vianoce a už bola aj Veľká noc, ktorá bola v tomto roku v apríli.

Apríl je časom, keď končia termíny na predkladanie žiadostí o dotácie, ktorých podala naša obec Trnavá Hora niekoľko. Napríklad o poskytnutie dotácie na výsadbu stromov zlepšujúcich mikroprostredie vo všetkých častiach obce, pripravujeme tiež žiadosť o dotáciu na výmenu všetkých neopravených autobusových zastávok za presklené. Tie súčasné sú pravdupovediac hanbou obce.

V apríli bol obci dodaný špeciálny veľkokapacitný kontajner na zber odpadového dreva, ktoré na rozdiel od minulosti domácnosti nespaľujú, keďže sa za posledných 20 rokov zmenil spôsob vykurovania a dnes sa už prevažne vykuruje plynom a elektrinou. 

Obec Trnavá Hora riešila s  veterinou a poľovným združením nález uhynutého diviaka a dvoch líšok. Našťastie tento úhyn nebol dôsledkom nákazlivých chorôb. Znepokojujúce je však, že bola hlásená návšteva medvedice s medvedíkmi. Upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť, pretože stretnutie s nimi je nebezpečné a opatrenia voči zamedzenou ich prístupu do obce prakticky neexistuje.

A ako sa už stalo tradíciou, posledný aprílový deň sa občania a návštevníci obce Trnavá Hora stretli pri tradičnom stavaní „mája“ pred KD Jalná.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci apríl 2019

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Krúžok ľudového tanca pri Základnej škole Trnavá Hora sa predstavil zahraničným študentomVytlačiť
 

Krúžok ľudového tanca pri Základnej škole Trnavá Hora sa predstavil zahraničným študentomKrúžok ľudového tanca pri ZŠ Trnavá Hora pod vedením Dominiky Valentíkovej, predstavil svoj program na medzinárodnom environmentálnom projekte Erasmus+, ktorý sa konal 9.4.2019 v Zrube pod borovicou v Kľačianskej doline.

Téma ekológie, odpadov a separovania je v dnešnej dobe veľmi rozoberaná. Touto problematikou sa zaoberali aj mladí ľudia z projektu Erasmus+. Zúčastnilo sa ho 28 ľudí vo veku 17 až 25 rokov zo 4 krajín Európy: Nemecko, Bulharsko, Chorvátsko a Slovensko.

Aj takto sa naša obec Trnavá Hora a jej základná škola prezentuje verejnosti

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

V zbernom dvore Zberko Trnavá Hora sa našli noviny Slovenský ľud z roku 1932Vytlačiť
 

V zbernom dvore Zberko Trnavá Hora sa našli noviny Slovenský ľud z roku 1932Či si to pripúšťame, alebo nie, tak v podstate všetky veci, ktoré sa nachádzajú v našich domácnostiach, sa skôr či neskôr stanú odpadom. Niektoré skôr, vzhľadom na ich spotrebný charakter, niektoré neskôr a niektoré až po niekoľkých generáciách. V obci Trnava Hora končia od roku 2015 nepotrebné veci v zbernom dvore Zberko, kde sa podľa druhu a stavu rozoberajú a ešte triedia.

Niekedy občania donesú už na prvý pohľad zaujímavosť a niekedy sa takáto zaujímavosť nájde pri rozoberaní odpadov. Tak sa nedávno pri rozoberaní zarámovaného zrkadla našli noviny z roku 1932, ktoré teda majú už úctyhodných 87 rokov. Predávali sa za 40 halierov vtedajšej meny, ktorou bola československá koruna. Ich názov je Slovenský ľud a podtitul „časopis venovaný vzdelaniu a ľudovýchove“.

Noviny mali rôzne rubriky venované rozširovaniu obzoru čitateľom v oblasti spoločenského správania, poľnohospodárstva, vedy, histórie, ale mali aj inzerciu čí právnu poradňu. Naozaj zaujímavé čítanie o živote na Slovensku na začiatku minulého storočia. Ak máte záujem prečítať si noviny Slovenský ľud z 9. marca 1932.

Noviny Slovenský ľud z 9. marca 1932

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

TJ Sokol Trnavá Hora predstavila nové logo verejnostiVytlačiť
 

TJ Sokol Trnavá Hora predstavila nové logo verejnostiFutbalový klub TJ Sokol Trnavá Hora predstavil verejnosti v nedeľu 14. 4. 2019 pred zápasom s Brehmi nové logo TJ Sokol Trnavá Hora. Logo je veľmi pôsobivé. Základ tvorí štít s nápisom v červenej farbe „TJ SOKOL TRNAVÁ HORA 1966“, ktorého podkladom sú pruhy v obecných logo farbách, zelenej a žltej. Štít má v ľavom hornom rohu futbalovú loptu a v spodnej časti ho oslavne obopínajú vavrínové vetvičky. V strede štítu je obrysovo nakreslený vták sokol, podľa ktorého je futbalový klub pomenovaný.

Autorom nového loga je „dvorný grafik“ futbalového klubu Michal Piatrik, ktorý ho nakreslil za výdatnej podpory generálneho manažéra klubu Karola Mužíka.

Rok 2019 začal futbalový klub aj novými šatňami, novým gastroaltánkom, novými dresmi. V najbližšej dobe možno pribudne aj nová hymna futbalového klubu. To všetko má podporiť futbalového ducha, ktorého účelom je nielen vyhrávať, ale prinášať radosť a potešenie zo športu.

Fotogaléria - TJ Sokol Trnavá Hora predstavila nové logo verejnosti

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Jarné upratovanie obce Trnavá Hora v roku 2019Vytlačiť
 

Jarné upratovanie obce Trnavá Hora v roku 2019Jarné upratovanie obce Trnavá Hora je vždy viactýždňový a náročný proces. Najskôr sa zametali cesty a ulice od zimného posypu. Toho bolo počas tejto zimy naozaj bohato, a na jar sme si ho užili pred jarným upratovaním v podobe rozvíreného prachu.

Neskôr sa popri cestách vyzbierali plastové a plechovkové odpady a orezávali sa obecné dreviny. Nakoniec sa vyhrabali verejné priestory počas vyhlásenej verejnej brigády, ktorej v sobotu 23. marca zúčastnilo približne 180 účastníkov z Klubu dôchodcov, DHZ, Farnosti, Zväzu rybárov, TJ Sokol, OZ Kľačianske dvory a Kľačianskeho klubu. Všetkým patrí veľká vďaka.

V tomto roku boli obecné cesty a komunikácie čistené nie len ručne, ale aj objednaným pojazdným vysávačom. Vďaka nemu bola väčšina zimného posypového materiálu povysávaného už za tri dni v celej obci. Občania vykonávajúce aktivačné práce následne už len pozametali zvyšky a ťažšie dostupné časti ulíc.  

Túto jar bol vykonaný masívny výrub náletových drevín. Ten sa rozrástol do neprimeraných rozmerov v dôsledku zániku drobného chovu kráv, kôr a oviec. Na Kľačanoch sa od kríkov a invazívnych burín vyčistil breh okolo vznikajúceho jazierka. Následne sa pokračovalo s výrubmi pod krížom a peším chodníkom na Grúni, na cintoríne a pod traťou v dolnej časti obce, na zákrute Mlynskej ulice, na Okružnej ceste od hornej stanice, v areáli bývalého zdravotného strediska a na konci Agátovej ulice pod traťou.

Dve skupiny po 23 žiakov zo ZŠ Trnavá Hora vyčistili v stredu 20. marca okolie cesty a potoka od ihriska Hrable až po Tralaland.  V stredu 3. apríla 2019 pokračovali a vyčistili okolie chodníka na Grúni a okolie cesty od Obecného úradu v Trnavej Hore až po hornú časť obce Trnavá Hora. Vyčistili aj breh pod tzv. ostrou zákrutou, ktorá je trvalým miestom odhadzovania odpadov, ktoré už v minulosti vyčistila rodina Forgáčova.

Žiaci nazbierali neuveriteľných 5 traktorových vlečiek plastových, plechovkových, ale aj iných odpadov, napr. televízne obrazovky, skrine z mrazničky a podobne. Je  priam na neuverenie ako barbarsky sa správame k prírode, ktorú ničíme pre ďalšie generácie. Dôvodom je pravdepodobne  návyk z minulosti a snaha ušetriť. Dnes má naša obec Trnavá Hora zriadený komfortný zber odpadov spred rodinných domov, zberný dvor na všetky druhy odpadov, preto sa nikto nemôže vyhovárať, že on nemá možnosti, nie je to zariadené a pod. A neobstojí ani argument, že treba za to platiť, lebo tvorcom odpadov nie je nikto iný, ako my občania. Čokoľvek si kúpime, to všetko tvorí odpad, niekedy ihneď (obal výrobku) a časom sa odpadom stane samotný výrobok.

Vo fotogalérii si môžete pozrieť, čo všetko sa našlo v prírode v okolí našej obce Trnavá Hora.

Fotogaléria - Jarné upratovanie obce Trnavá Hora v roku 2019

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci marec 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci marec 2019Teplé marcové počasie, ktoré už nie je výnimkou, ako neklamný znak zmeny klímy, umožnilo výkon niektorých prác takmer ihneď po roztopení snehu.

Už 5. marca sme mali ulice vyčistené všetky ulice od zimného posypu v čom nám významne pomohlo objednané vysávacie auto. V sobotu 23. marca približne 200 účastníkov vyčistilo podstatnú časť verejných priestorov a areál ZŠ.

Naplno sa rozbehli práce na rekonštrukcii Domu nádeje na Kľačanoch. Taktiež sa dokončievala započatá rekonštrukciu šatní na ihrisku Hrable. Upravila sa aj plochu za ihriskom Hrable na zber zeleného odpadu z kosenia verejných priestorov.

Bolo zahájené sobotné odovzdávanie objemného odpadu v zbernom dvore Zberko. Taktiež sa vyčistili aj verejné priestory od náletových drevín a inváznych burín, a to v každej časti obce Trnavá Hora.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci marec 2019

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Otvorenie zberného dvora Zberko v obci Trnavá Hora v roku 2019Vytlačiť
 

Otvorenie zberného dvora Zberko v obci Trnavá Hora v roku 2019V roku 2019 bude zberný dvor Zberko v obci Trnavá Hora otvorený od 16. marca do 15. novembra aj každú sobotu v čase od 13.00 hod do 15.00 hod.

V pracovných dňoch je zberný dvor otvorený denne od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Čo môžete doviezť do zberného dvora?

Drobný stavebný odpad za ktorý sa platí 0,03 € za kg, pričom váha sa určuje odhadom po dohode s preberajúcim zamestnancom obce

Objemný odpad, ktorý zberová služba neodváža v rámci triedeného a zmesového odpadu (kukanádoby). Nábytok, skrine, postele a iný drevený odpad bude preberaný len v rozobranom stave.

Staré farby, chemikálie, železný odpad, podlahové gumy, sedacie súpravy, matrace, koberce, železo, podlahové gumy, chladničky, práčky, elektrické spotrebiče a PC zariadenia (len kompletné), olej, obaly z farieb a neonové trubice

Čo je zakázané voziť do zberného dvora?

V zbernom dvore nebudú preberané veľké kartóny, noviny, knihy, časopisy, sklo, fľaše, demižóny, veľké plasty a drobné plasty, kovové obaly, tetrapaky, zelený odpad, konáre a všetky druhy odpadov, ktoré musí občan podľa platného VZN triediť (separovať) a odovzdať v deň na to určený pred dom alebo uložiť do kontajnerov určených VZN (napr. sklo).

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Práce na opravách majetku po zime sa v obci Trnavá Hora rozbehli už na začiatku januáraVytlačiť
 

Práce na opravách majetku po zime sa v obci Trnavá Hora rozbehli už na začiatku januáraV tomto roku sa práce na opravách a zveľaďovaní majetku obce Trnavá Hora rozbehli už na začiatku januára. Pokračovalo sa  v rekonštrukcii elektrických rozvodov a vody v šatniach na ihrisku Hrable. Vo februári  sa prikročilo k výstavbe gastroaltánku, ktorý zlepší zázemie pre organizovanie športových, spoločenských, ale aj súkromných akcií na ihrisku Hrable.

V Materskej škole Trnava Hora sa v triede malkáčov vymenili staré netesniace drevené dvere za nové a to plastové. Vymenili sa aj okná na dome smútku na Kľačanoch.  V tomto roku sa bude ešte rekonštruovať interiér domu smútku.

Pozametali sa tiež všetky ulice, najskôr ručne a potom aj vysávacim autom. Priebežne sa vysekávajú náletove dreviny a to na rôznych miestach v obci (Okružná cesta od hornej stanice, chodník na Grúni, výhľad z Grúňa pod krížom a otočka na konci Dolnej ulice.  

Odstránil sa tiež smrekový plot v cintoríne, ktorý bude nahradený živým plotom z iných drevín.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Odpadové hospodárstvo obce Trnavá Hora v roku 2018Vytlačiť
 

Odpadové hospodárstvo obce Trnavá Hora v roku 2018V roku 2018 bolo v obci Trnavá Hora vyzbierané celkom 351 ton odpadov, čo je nárast o 63 ton (teda o 22%) oproti roku 2017. Tento enormný nárast množstva odpadov spôsobilo niekoľko faktorov.

Objemný odpad, ktorý je zhromažďovaný na zbernom dvore a poväčšine ho tvoria staré zásoby dovážané počas sobotných otvorení zberného dvora, narástol oproti roku 2017 o 15 ton. Bioodpad odvážaný spred domov stúpol o 8 ton. Objem piatich základných triedených odpadov sa zvýšil o 21,4 ton (+33%). Predpokladá sa, že je to spôsobené vysokou spotrebou obyvateľstva, pod ktorú sa podpisuje všeobecne konštatovaná dobrá ekonomická situácia v roku 2018.

Pokles množstva odpadov bol zaznamenaný len v komodite drobný stavebný odpad, ktorý poklesol takmer o 5 ton.

Lepší výsledok množstva vytriedeného odpadu možno čiastočne pripísať celkovému zvýšeniu objemu odpadov a čiastočne zlepšeniu triedenia občanmi. Svedčí o tom aj menší počet vyvezených kukanádob o 8% pričom nedošlo k zmene objemu odvážaného zmesového odpadu z kukanádob. Ten ostal na úrovni roku 2017 teda 150 ton.

 K zlepšenému výsledku triedenia prispieva aj práca s objemným odpadom v zbernom dvore.

V roku 2018 došlo k poklesu nákladov obce na likvidáciu odpadov vo výške 10,6% (675 €) v porovnaní s rokom 2017.  Vďaka patrí všetkým občanom, ktorý sa správajú zodpovedne a triedenie odpadov považujú nielen za nutnosť, ale aj za osobný ekologický životný štýl, ktorý je jedinou cestou udržateľnosti zdravého životného prostredia.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci február 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci február 2019Ešte si pamätáme zasnežený koniec januára a už je tu koniec ďalšieho mesiaca s ktorým sa hlási prichádzajúca jar. Februárová zima a mráz nebránili, aby sme robili práce, ktoré nie sú pre tento mesiac typické.

Výrazne sme pokročili v stavebných úpravách a rekonštrukcii elektrickej siete v šatniach na ihrisku Hrable. Zúčastnili sme sa výročnej členskej schôdze hasičov DHZ, ktorí prisľúbili pomoc pri čistení prameňov a vodojemu na hornej Trnavej Hore. Trápili sme s nájdením poruchy vodovodnej siete v tejto časti obce, ktorá ani nebola poruchou obce, ale chátrajúceho domu s „tisícmi“ vlastníkmi a teda, ako keby dom ani nemal správcu. Uzavreli sme skládku kompostovateľných odpadov na Jalnej a zaviedli sme odvoz bio odpadu spred domov. Ostatné aktivity sa dozviete s priloženého prehľadu stretnutí a rokovaní starostu obce.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci február 2019

Pavel Kravec, starostu obce


 
 

Rekonštrukcia šatní na ihrisku Hrable v obci Trnavá Hora pokračuje aj cez zimuVytlačiť
 

Rekonštrukcia šatní na ihrisku Hrable v obci Trnavá Hora pokračuje aj cez zimuZima - nezima, rekonštrukcia šatní na ihrisku Hrable fičí, akoby sa nič nedialo...

Nuž veru tohtoročná zima nás poriadne potrápila, čo však nevadilo vedeniu TJ SOKOL. To sa s odhodlaním pustilo do veľmi potrebnej komplexnej rekonštrukcie elektrických rozvodov celej budovy šatní na ihrisku Hrable. Rekonštrukcia sa týkala aj dokončenia už čiastočne zrekonštruovaného vodovodného potrubia.

Predseda klubu Peter Švihorík s generálnym manažérom klubu Karol Mužíkom sa pustili už v decembri minulého roku do prípravných búracích prác. Pripravili podmienky pre montáž novej elektroinštalácie, ktorá poskytne dostatok potenciálu pre pripojenie elektrických spotrebičov, ozvučovacej, doplnkovej a svetelnej techniky. Tá je dnes už pri akomkoľvek type podujatia bežná a vytvára veľké nároky na rovnomerné a bezpečné napojenie na prívod elektrickej energie.

Ako to je už v dnešných dobách takmer bežné, keď je zábava a guláš, príde pol dediny, ale práca zostáva len na dvoch kľúčových persónach - predsedovi a manažérovi. Nuž, teda vďaka, Peter Švihorík a Karol Mužík, bez vás by taká výborná akcia, ako je futbalový turnaj o pohár starostu obce s výborným gulášom a zábavou v tomto roku asi ani nebola.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Obecný úrad Trnavá Hora akceptuje platbu platobnou kartouVytlačiť
 

Obecný úrad Trnavá Hora akceptuje platbu platobnou kartouOd  pondelka 11. 2. 2019 môžete platiť platobnou kartou už aj na Obecnom úrade Trnavá Hora.

Raz darmo, svet sa vyvíja míľovými krokmi a aj my cítime, že je čas, aby sme umožnili občanom platbu týmto, dnes už takmer bežným bezhotovostným spôsobom.

Zdá sa, že minimálne v žiarskom okrese sme prvou obcou, ktorá umožnila platby prostredníctvom platobného terminálu.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Osvetlenie kaplnky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na KľačanochVytlačiť
 

Osvetlenie kaplnky na KľačanochPo vonkajšom osvetlení farského kostola je osvetlená aj kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, postavená v roku 1952 na Kľačanoch.

Z iniciatívy občanov a miestnych chalupárov obec osvetlila aj túto kaplnku, ktorá je však riešená úplne iným spôsobom ako farský kostol. Pokiaľ sú farský kostol a jeho veža osvetlené silným a jasným svetlom, kaplnka na Kľačanoch je osvetlená len v rohoch veže, decentným tlmených svetlom. To zvýrazňuje jej duchovné poslanie a vytvára až mystický obraz o kaplnke.

Na rozhodnutí, či kaplnka bude osvetlená priamym jasným alebo tlmeným svetlom sa podieľala občianska a chalupárska komunita, ktorí na základe praktickej skúšky rozhodli o jej tlmenom osvetlení. Výsledok je výborný a kaplnka v jemnom nočnom osvetlení dotvára peknú atmosféru Kľačian.

Pavel Kravec, Starosta obce


 
 

V našej obci Trnavá Hora žijeme opäť krajšieVytlačiť
 

V našej obci Trnavá Hora žijeme opäť krajšieKrátka spomienka na minuloročné leto - alebo, čo sme robili v lete 2018?

Minuloročné leto bolo také, ako má byť-slnečné a teplé s občasným osviežujúcim dažďom. Letné počasie sa udržalo aj počas jesene, ktorá bola rekordne teplá a extrémne suchá. Obidve obdobia boli ako stvorené pre vonkajšie práce v obci zamerané na opravy a budovanie rôznych objektov v našej obci. Tie boli vykonávane v rámci aktivačných prác, študentskou brigádou a tiež formou zákaziek.

Keďže toho bolo viacej, tak to zhrnieme do tejto dnešnej informácie v stručnom bodovom prehľade. Študentskou prácou sme generálne vyčistili kultúrne domy, žltozeleným náterom sme obnovili vstupné brány do materskej školy. Opravené a obnovené sú aj nátery na hojdačkách, šmýkalkach, lavičkách a altánku na detských ihriskách na Jalnej a hornej Trnavej Hore.

Obec Trnavá Hora začala aj s budovaním prístupovej cesty k pamätníku SNP na Kľačanoch. Plochy pri hornej stanici, parkovacej plochy pri ihrisku Hrable a rozšírenie cesty pri Babe Jage boli upravené.

Zriadili sme nové svetlo verejného osvetlenia v zákrute pri materskej škole. Vybudovali sme spevnenú plochu pre umiestnenie skladového kontajnera zimného posypu. Opravili sme niektoré prepadnuté alebo stavebnou činnosťou poškodené cesty. Vymenili sme oplotenie cintorína na Kľačanoch a zriadili sme osvetlenie kaplnky na Kľačanoch.

Generálne boli opravené rigoly v areáli ZŠ, Školskej a Lúčnej ulici. Opravili sme pamätník SNP ma Kľačanoch. Bola namontovaná aj druhá spätná klapka na Hrone.

V Kľačianskej doline bolo vybudované stojisko kontajnerov triedeného odpadu pre chatárov Pod Belikovom a obyvateľov doliny. Pred COOP Jednotou v dolnej časti obce sme vybudovali oddychovú zónu. Opravili sme poškodené schodište a dodali lavičku pred obchodom v hornej časti obce.

Urobili sme ešte mnoho iných vecí, ktoré častokrát nie sú všetkým občanom viditeľné, ale keby neboli, tak by nám to chýbalo. Viac si sa dozviete o obrazovej prílohy.

Fotogaléria - V našej obci Trnavá Hora žijeme opäť krajšie (Krátka spomienka na minuloročné leto - alebo, čo sme robili v lete 2018)

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Viete z akého mäsa varí školská jedáleň v Trnavej Hore?Vytlačiť
 

Viete z akého mäsa varí školská jedáleň v Trnavej Hore?Kauza poľského pokazeného mäsa možno aj vo vás vyvoláva otázky z akého mäsa pripravuje pokrmy naša školská jedáleň?

Školská jedáleň nepoužíva a ani nikdy nepoužívala mäso z poľského dovozu. Školská jedáleň varí z čerstvého nemrazeného mäsa, ktoré dodáva POZANA MEAT, s.r.o. - predajňa Žiar nad Hronom a spoločnosť BIDVEST Slovakia s.r.o.

Kvalita mäsa od Bidvestu a Pozany je garantovaná certifikátmi a pri dodaní mäsa kontrolovaná vizuálne a senzoricky. Zároveň je kontrolovaný aj deklarovaný pôvod mäsa.

V 90% máme vždy mäso pôvodom zo Slovenska okrem sporadických prípadov, keď v deň dodania nemajú na sklade mäso zo Slovenska, je krajina pôvodu - Belgicko alebo Španielsko.

Certifikát kvality kvalita dodávaného mäsa od Bidvestu

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci január 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci január 2019Január sme začali ako už tradične, dedina spí po oslave príchodu Nového roku, ale starosta asistuje pri odvoze zmesového komunálneho odpadu, ktorý v našej obci býva tiež takmer tradične, na Nový rok.

V tomto roku to bolo o to významnejšie, že to bol prvý odvoz zmesového odpadu v novom tzv. kupónovom systéme, ergo množstevnom zbere odpadov. A hneď sa to aj prejavilo v zodpovednejšom prístupe občanom, keď  v porovnaní s januárom 2017 bolo vysypaných o 173 kukanádob menej.

Január nás niekoľkokrát potrápil silným snežením a silným mrazom. Sneh sme sa snažili zvládnuť za pomoci traktora s pluhom a posypom, snežnou frézou a nenahraditeľnou ručnou likvidáciou snehu občanmi v aktivačnom režime evidovanými na úrade práce. Viac sa dozviete z prehľadu v prílohe.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci január 2019

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Obec Trnavá Hora opäť otvorila ľadové klziskoVytlačiť
 

Obec Trnavá Hora opäť otvorila ľadové klzisko

Zase máme zimu ako sa patrí. Vďaka mínusovým teplotám a zapáleným dobrovoľníkom na čele s manažérom futbalového klubu TJ SOKOL a poslancom OZ Karolom Mužíkom, má aj naša obec Trnavá Hora znovu otvorené klzisko s umelým osvetlením.

Klzisko vzniklo už po druhý krát prirodzeným zamrznutím vody na ploche multifunkčného ihriska nachádzajúceho sa v areáli ZŠ Trnavá Hora. Vstup na klzisko je bezplatný a povolený len počas dole uvedených prevádzkových hodín. Pre osoby mladšie ako 10 rokov je vstup povolený len s dozorom dospelej osoby. Pri športovej činnosti sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom ihriska a pokynmi  prítomného dozoru ihriska. Prevádzkové časy klziska:

Pracovné dni:

  • od 7:30 do15:00: žiaci základnej školy v čase vyučovania v sprievode učiteľa, vychovávateľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby,
  • od 15:00 do 18:00: obyvatelia obce (deti, mládež, dospelí),
  • od 18:30 do 21:00: tímové hry - dospelí (hokej).

Sobota, nedeľa, sviatky, prázdniny:

  • od 9:00 do 18:00: obyvatelia obce (deti, mládež, dospelí),
  • od 18:30 do 21:00: tímové hry - dospelí (hokej).

Vstup na klzisko a všetky športové činnosti sú na vlastné nebezpečenstvo. Verím, že si deti, mládež aj rodičia na klzisku v zdraví užijú okrem silných mrazov aj veľa športu a kolektívnej zábavy.

Prevádzkový poriadok klziska na ihrisku pri Základnej škole Trnavá Hora

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Obecné minimúzeum obce Trnavá Hora má nové exponáty Vytlačiť
 

Obecné minimúzeum obce Trnavá Hora má nové exponáty Obecné minimúzeum obce Trnavá Hora zriadené v lekárskej vitrína z roku 1957 nájdenej v bývalom zdravotnom stredisku má dva nové prírastky.

Prvým a unikátnym exponátom je smaltovaná nástenná tabuľa, ktorá bola umiestnená na priečelí budovy vtedajšieho zdravotného strediska. Tabuľa nesie nápis Okresný ústav národného zdravia Žiar n./ Hronom, Obvodné zdravotné stredisko Trnavá Hora.

Druhým novým exponátom je prvý tranzistorový, cievkový, a na svoju dobu veľkosťou „mini“ magnetofón, ktorý sa vyrábal v rokoch 1966 až 1969. Exponát je aj dnes funkčný. Starší si naň pamätajú ako na veľký hit mládeže na začiatku 70 rokov, pretože bol prenosný. Umožňoval im tak nahrávanie a prehrávanie hudby, kdekoľvek sa im to zapáčilo. Jeho fungovanie bolo možné prostredníctvom 6 kusov „šúlkových“ monočlánkov.

Verím, že časom nám niekto ešte prinesie aj prvý u nás vyrábaný kazetový magnetofón, ktorý mal obchodné pomenovanie „A3“.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Demografia obce Trnavá Hora v roku 2018Vytlačiť
 

Demografia obce Trnavá Hora v roku 2018Nový rok 2019 je príležitosťou pre vyhodnotenie rôznych údajov života obce, medzi ktoré patrí aj demografia. V roku 2018 sa narodilo 8 detí, z toho 4 muži a 4 ženy. Obec Trnavá Hora mala 1232 obyvateľov k 31.12. 2018, čo je viac o 18 obyvateľov v porovnaní z prechádzajúcim rokom 2017. Tento počet obyvateľov ovplyvnilo aj prisťahovanie 37 obyvateľov, úmrtie 13 a odsťahovanie 14 obyvateľov. Obyvateľstvo k 31.12. 2018 tvorí 624 mužov a 608 žien. Podrobnejšie údaje sú v priloženej tabuľke.

Demografia obce Trnavá Hora v roku 2018

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci december 2018Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci december 2018December 2018 sme v našej obci privítali mrznúcim dažďom a poľadovicou v dôsledku čoho sme operatívne zrušili aj pripravovanú akciu Uvítanie deti do života obce, ktorá bola presunutá na neskorší termín. Celý december sme intenzívne informovali občanov o zmene výberu platieb za zber zmesového odpadu, z paušálneho na množstevný, čo prináša občanov zásadnú zmenu v podobe zakúpenia žetónov, ktorými sú označované kukanádoby určené na vysypanie zberovou službou. Príroda nás potrápila aj podobe padania stromov a konárov, či intenzívnym snežením s potrebou jeho odhrnutia z miestnych komunikácii a ich posypom proti šmýkaniu. Prebiehala tiež príprava na vianočné a novoročné sviatky, hasiči postavili a ozdobili vianočné stromčeky v kostole, KD Jalná a na lúke oproti hojdačkovému ihrisku. Úspešne sme zorganizovali vianočné trhy a Mikuláša.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci december 2018

Pavel Kravec, starosta obce


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka