Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta informuje 2016

Starosta informuje 2016

Svadobné hostiny v KD JalnáVytlačiť
 

Svadobné hostiny v KD JalnáTí skôr narodený si iste pamätajú na svadobné hostiny spred 30 až 40 rokov, ktoré sa kedysi na dedinách robievali v kultúrnom dome.

V tých časoch bola svadba udalosťou, ktorá hýbala takmer celou obcou.. Všetko sa pripravovalo doma, koláče sa piekli týždeň pred samotnou svadbou, prasce a hydina sa chovali aj rok s výhľadom, že skončia práva na svadobnom tanieri. Ale doba sa mení a zmenili sa aj svadobné hostiny. Hostí býva pomenej než bývalo zvykom, keď pravidlom bývalo, že na hostinu prišlo viac ako 100 hostí, svadobné hostiny sa preniesli z kultúrnych domov do mestských reštaurácií, stolovanie začalo byť ako z filmov a všetko sa akosi prispôsobilo západniarskym romantickým filmom.

Preto bolo prekvapujúce, keď v roku 2015 sa ohlásili terajší manželia Veronika a Tomáš Ivanovci, že chcú mať v kultúrnom dome na Jalnej svadobnú hostinu. Od tejto svadby sa v KD Jalná uskutočnili už 4 svadobné hostiny a aby ste videli, že aj v dedinskom kultúrnom dome sa dá vytvoriť svadobná atmosféra ako z filmu, pozrite si nasledujúce fotky.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Nikto nie je sám...Vytlačiť
 

Nikto nie je sám...Pod týmto leitmotívom sa konalo na trnavohorskej fare stretnutie s osamelými občanmi našej obce, ktorí prijali pozvanie na spoločný obed na Štedrý deň, keď samota a opustenosť dolieha na človeka ako kameň, ktorý nosíme v duši.

Nikto nie je sám, lebo v skutočnosti vždy je s nami niekto, kto je „Väčší“ než samota... len v životných osudoch sa jeho prítomnosť niekedy stráca. Stretnutia osamelých občanov na obede s tradičným vianočným pohostením sa konalo už aj v minulom roku, keď sa ho zúčastnilo 6 občanov. Tento rok sa stretlo 11 občanov, ktorí si v spoločnosti starostu obce a správcu farnosti Andreja Darma posedeli, pospomínali na svoje detské, či rodinné vianočné sviatky a ochutnali jedlá a koláče, ktoré pripravili dobrovoľníci.

Posedenie pripravila obec, komunitné centrum Trnka a farnosť.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Transparency Internacional vo svojom blogu ocenilo otvorenosť starostu obce k občanomVytlačiť
 

Transparency Internacional vo svojom blogu ocenilo otvorenosť starostu obce k občanomTento rok je naozaj úspešný, lebo už rok si užívame nové verejné osvetlenie, otvorili sme kolumbárium, 4-tý krát sme získali Zlatý erb za najlepšiu web stránku v kategórii obce, zviditeľnili sme sa udelením čestného uznania za najlepšie zreštaurovanú kultúrnu pamiatku v súťaž zlatý Fénix, na Najvyššom súde SR sme uspeli v spore o malú vodnú elektráreň a v obci sa narodilo 17 detí, presne toľko, koľko aj v minulom roku....môžem si ako starosta obce ešte viac želať?

Určite si želám lepšie cesty, krajšie upravené plochy verejnej zelene, zavedenie kanalizácie, schválenie územného plánu obce a ešte veľa vecí, ktoré potešia občanov. Ale všetko chce svoj čas a peniaze, lebo oboje nám chýba. Potešilo ma ešte jedno uznanie, ktoré vo svojom blogu uverejnilo rešpektované občianske združenie Transparency Internacional a týka sa otvorenosti starostu obce Trnavá Hora k svojím občanom dostupné na Facebooku.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Najvyšší súd potvrdil zrušenie rozhodnutia o umiestnení stavby MVE JalnáVytlačiť
 

Najvyšší súd potvrdil zrušenie rozhodnutia o umiestnení stavby MVE JalnáPo takmer dvoch rokov rozhodovania Najvyšší súd SR v stredu 14.12. 2016 potvrdil rozsudok banskobystrického krajského súdu z decembra 2014, čím zrušil rozhodnutie Okresného úradu v BB o umiestení stavby MVE Jalná.

Rozhodnutie NS SR považujem za víťazstvo spravodlivosti a zdravého rozumu. Spravodlivosť vyhrala nad rozhodnutiami úradov, ktoré sa nedajú hodnotiť inak ako účelové v prospech výstavby MVE Jalná a zdravý rozum zase vyhral nad škodlivým boomom vo výstavbe vodných elektrárni z ktorých budú mať zisk len jednotlivci – investori, pričom občania budú niesť dôsledky v podobe stojatých a páchnucich vôd, podmáčaných obydlí, hluku, či zmien biotopov okolia riek, ktorých dôsledky sú nenapraviteľné.

Včera sme vyhrali „bitku“ nie „vojnu“, lebo situácia sa vracia o niekoľko rokov naspäť.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Reštaurovanie kostola zviditeľnilo našu obecVytlačiť
 

Reštaurovanie kostola zviditeľnilo našu obecV pondelok 12.12.2016 sa dostalo našej obci mimoriadneho ocenenia v podobe čestného uznania udeleného Ministerstvom kultúry SR, Nadáciou SPP, Združením historických miest a obcí SR v súťaži o najlepšie zreštaurovanú pamiatku ukončenej v minulom roku Fénix 2015. Čestné uznanie bolo udelené starostovi obce Trnavá Hora za osobný prínos a výraznú finančnú podporu komplexnej obnovy Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Nepomuckého.

Okrem toho odborná porota udelila čestné uznanie kolektívu reštaurátorov za precízne prevedené reštaurovanie interiéru kostola, na ktorom sa podieľali: Mgr. art. Miroslav Slúka a Pavol Santa za reštaurovanie nástenných malieb od Petra Júliusu Kerna, Akad. soch. Štefan Mlích, akad.soch. Marta Mlíchová, Janka Packová a Mgr. art. Miloš Packo za reštaurovanie hlavného oltára a krížovej cesty z dielne Viléma Šteffeka, Mgr. art. Svetana Ilavská - Cuperová za reštaurovanie oltárneho obrazu hlavného oltára od budapeštianskeho maliara Lázsla Kimnacha, Peter Mišík z Kremnice za reštaurovanie monštrancie a kalichov a Arpád Veselei, Pavol Kaštier a spol. za reštaurovanie, či skôr znovu postavenie kostolnej veže pokrytej plechom Rheizink.

Osobne ma, ako starostu obce teší, že naša obec sa zase vo svete zviditeľnila, lebo aj na slávnosti sa ma niekto pýtal: „a kde sa tá Trnavá Hora nachádza?“

Viac informácii k vyhodnoteniu súťaže nájdete aj na:

Fotogaléria - Čestné uznanie v súťaži Fénix získal aj starosta obce Trnavá Hora

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Uvítanie nových občanov Trnavej HoryVytlačiť
 

Uvítanie nových občanov Trnavej HoryV sobotu 3. decembra sme privítali na obecnom úrade 17 nových „občiankov“ Trnavej Hory, teda detí, ktoré sa narodili v roku 2016.

V tomto roku našej obci pribudlo 17 detí, čo je presne toľko, koľko sa narodilo aj v minulom roku. Z toho je 9 dievčat a 8 chlapcov. Veľmi sa tešíme spolu s rodičmi, lebo deti sú radosť a nádej pre nás všetkých oni sa stanú pokračovateľmi nášho života. Kým sa tak stane prejde ešte veľa rokov, veľa radostí aj trápení, ale aj veľa nádejí a snov, ktorý naplnenie bude už v rukách práve týchto detí.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Obecné zastupiteľstvo Trnavá Hora má nového poslancaVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo Trnavá Hora má nového poslancaPo vzdaní sa poslaneckého mandátu Helenou Luptákovou bol na začiatku novembra v doplňovacích voľbách zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva Vladimír Mašlár, ktorý sa ujal funkcie poslanca 30. 11. 2016 na jeho 6. zasadnutí zložením zákonom predpísaným sľubom.

Vladimír Mašlár má  39 rokov, pracuje ako obchodný manažér, trvalé bydlisko má v časti Kľačany a preto je dobré, že aj táto časť obce má v obecnom zastupiteľstve svojho zástupcu.

K zvoleniu nielen blahoželáme a zároveň želáme, aby vo svojej poslaneckej práci prinášal veľa dobrých nápadov pre zlepšenie života v obci.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci november 2016Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci november 2016

Mesiac november sme odštartovali otvorením kolumbária, ktoré bolo požehnaním správcom farnosti Andrejom Darmom uvedené do prevádzky a občania ho už môžu využívať pre ukladanie spopolnených ostatkov svojich blízkych.

Inou vážnou akciou ku ktorej bolo uskutočnených niekoľko stretnutí s dodávateľom a poslancami bola rekonštrukcia vykurovacích kotlov v materskej škole a školskej jedálni. Vykurovanie materskej školy bolo dlhodobo nedostatočné a nespĺňalo požadované hygienické teplotné normy.

Podobná situácia bola aj dodávke teplej vody do školskej jedálne. Okrem nesprávneho zapojenia potrubia kotlov chýbal aj tzv. anuloid a elektronická regulácia, ktoré riadia činnosť kotlov. Po nákladnej rekonštrukcii je vykurovanie a dodávka teplej vody pre školskú jedáleň v požadovanej teplote. Počas mesiaca prebiehali stretnutia s občanmi na ktorých boli riešené sťažnosti a požiadavky na úpravu korýt jarkov, povrchu ciest, podmývaní brehov potokov, prístupu k domom, ale aj susedské spory. Prehľad o stretnutiach a rokovaniach starostu je v prílohe.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci november 2016

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Modernizácia verejného osvetleniaVytlačiť
 

Modernizácia verejného osvetleniaUž niekoľko mesiacov má naša obec nové moderné verejné LED osvetlenie, ktoré je prakticky úplné nové a čo je dôležité MH SR už refundovalo preklenovací úver vo výške 230 951,00€, ktorý si musela obec vziať na realizáciu projektu modernizácie verejného osvetlenia.

Dotácie z fondov EU fungujú tak, že obec musí najskôr projekt realizovať, dodávateľovi uhradiť dielo a potom po kontrole realizovaného projektu ministerstvom hospodárstva dostane obec vrátenú čiastku, ktorú tvorí štátna dotácia vo výške 95% z oprávnených nákladov. Obec musí 5% - tnú spoluúčasť a neoprávnené náklady ako sú nové stožiare, rôzne upevňovacie prvky, regulačné prvky, zemné práce, uhradiť zo svojho rozpočtu a z investičného úveru vo výške 42 020,00€, ktorý bude obec splácať 3 roky.

 

Porovnanie parametrov

Staré verejné osvetlenie

Nové verejné osvetlenie

Počet svietidiel

171 ks – žiarivky, výbojky

246 ks LED svietidiel

Spotreba za noc (leto)

78 kWh

23 kWh

Doba svietenia za noc (leto)

4 hodiny

7 hodín

Elektrické vedenie

10 km neizolované

10 km izolované

 

Pozitíva nového osvetlenia:

 • Zvýšenie počtu svietidiel o 75 svetiel, teda o 44%.
 • Zvýšenie svetelného pokrytia o 200%.
 • Zníženie osvetlenia oblohy o 90%.
 • Zníženie spotreby elektrickej energie o 71% pri súčasnom zvýšení počtu svetelných bodov o 75 kusov.
 • Výmena 10 km nadzemného drôtového vedenia za káblové vedenie, čo bude mať pozitívny dopad pri silnom vetre.
 • Výmena 4 ks regulačných stojanov a pridanie 1ks nového. Celá regulácia je plne digitalizovaná s ovládaním prostredníctvom PC alebo mobilnej aplikácie.

Negatíva nového osvetlenia:

 • Vyššia obstarávacia cena a zvýšená náročnosť na odbornosť pri údržbe, údržba resp. oprava sa musí vykonávať z vysokozdvižnej plošiny odbornou firmou.
 • Elektronika svietidiel je ľahšie poškoditeľná bleskami, a preto má obec poistené osvetlenie voči živelným pohromám.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Koniec líšky v obci?Vytlačiť
 

Koniec líšky v obci?Už dlhšie sme zaregistrovali pohyb líšky po obci. Niekoľkým domácnostiam aj zadrhla hydinu. Prostredníctvom poľovného združenia Medvedí vrch sme sa snažili vyriešiť jej pohyb. Nepomohlo, líška stále unikala a pohybovala sa znovu a znovu po obci. Neskôr sme na rôznych miestach nastražili pascu na líšky, do ktorej sa však chytila len mačka a kuna.

Začiatkom novembra bola pri vrútockej trati nájdená uhynutá líška, čo dáva predpoklad, že bola zrazená vlakom.

Bude už teda od líšky pokoj? Uvidíme.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Ako je využívané sobotné otvorenie zberného dvora Zberka? Vytlačiť
 

Ako je využívané sobotné otvorenie zberného dvora Zberka? Zberko je familiárne pomenovanie zberného dvora v ktorom obec sústreďuje odpady a pripravuje ich na vývoz Technickými službami ZH z obce na skládku alebo na ďalšie spracovanie. V minulom roku sme na skúšku otvorili zberný dvor v sobotu, aby občania dostali možnosť odovzdať neseparovateľný odpad. Už prvý rok ukázal, že o sobotné odovzdávanie neseparovateľného odpadu je záujem. Pre porovnanie niekoľko údajov:

V roku 2015 bol zberný dvor otvorený každú sobotu od 25.4. do 31.10. 2015 (t.j. celkovo 28 sobôt) a bol navštívený 231 krát. V roku 2016 bol zberný dvor otvorený každú sobotu od 2.4. do 29.10. 2016 (t.j. celkovo 31 sobôt) a bol navštívený 220 krát.

A čo občania odovzdávali ? Väčšinou ide o nábytok, drobný stavebný odpad, elektrospotrebiče, obaly z farieb, olejov, drevený odpad, ale aj lyže, kočíky, či železo.

Najviac odpadu majú občania po predkoch keď likvidujú ich pozostalosti. Najviac problémov je spojených s dovozom odpadov, ktoré môžu technické služby odviezť spred domu ako separovaný odpad resp. by sa mohol započítať ako separovaný odpad, keby bol občan ochotný takýto odpad rozobrať na separovateľnú a neseparovateľnú časť. Niekedy by naozaj stačilo len trochu ochoty, lebo šikovných rúk je v obci dosť. Preto ďakujem občanom, ktorí sa riadia „manuálom separácie odpadov“, ktorý dostala každá domácnosť a odpady separujú lebo za separovaný odpad obec neplatí.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Trnavohorský obecný web je znovu „zlatý“ Vytlačiť
 

Trnavohorský obecný web je znovu „zlatý“ Áno je to tak, naša obec v súťaži o najlepší web na Slovensku získala aj v roku 2016 znovu ocenenie ZlatyErb.sk v kategórií obcí.

Je to náročná súťaž, ktorú vyhodnocuje odborná komisia zložená z rôznych odborníkov na rôzne oblasti. Pre objektívnosť sú v komisii aj laici.

Weby sa hodnotia podľa viacerých a náročných kritérií, ktoré reflektujú metodiku MV SR vydanú pre fungovanie webov. Ide nielen o vzhľad stránky, prehľadné usporiadanie, povinné zverejňovanie dokumentov, ale aj o ich obsah. Hodnotí sa napr. aj rýchlosť reakcie zamestnancov obecného úradu na nenápadnú emailovú otázku o ktorej ani obec netuší, že je spojená so súťažou.

Obecná stránka získala 1. miesto už štyri krát a to v rokoch 2011, 2013, 2015 a 2016. Na 2. mieste sa umiestnila v roku 2012 a 4. miesto získala v 2010. V roku 2014 sme sa umiestnili na 5. mieste. Stránka bola po prvý krát v súťaži od roku 2008 (8. miesto).

Kto sa o tento trvalý úspech zaslúžil? V prvom rade ďakujem Mirkovi Bahledovi, správcovi a administrátorovi obecného webu za trvalý, zodpovedný a kreatívny prístup k správe webu popri svojej exponovanej práci. Vďaka nemu sa web rozvíja, veď takmer ako prvý na Slovensku máme responzívny dizajn (pohodlné prehliadanie stránky cez mobil) a upozorňovanie na nové príspevky cez RSS, alebo aj prostredníctvom Email kanála. Poďakovanie patrí tiež zamestnancom OcÚ za včasné zverejňovanie všetkých dokumentov ako aj dobrovoľným prispievateľom reportáží z akcií, ktoré prebiehajú v obci.

Verím, že obecný „zlatý“ web dobre slúži občanom pre informovanie o živote obce.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Uvedenie kolumbária v átriu Domu smútku Trnavá Hora do prevádzkyVytlačiť
 

Uvedenie kolumbária v átriu Domu smútku Trnavá Hora do prevádzkyPrvého novembra na sviatok Všetkých svätých, keď si pripomíname pamiatku našich blízkych zosnulých, obec Trnavá Hora uviedla v átriu Domu smútku do prevádzky kolumbárium, t.j. miesto pre dôstojné uloženie spopolnených ostatkov zomrelých. Kolumbárium za hojnej účasti občanov požehnal správca farnosti ThLic. Andrej Darmo, Th.D..

Kolumbárium je rodinného typu s 57 výklenkami na uloženie urnových schránok. Do každého výklenku vojde 6 urien. Výklenok sa uzatvára mramorovou doskou na ktorej sa umiestňujú nápisy podobným spôsobom ako na hrobovom pomníku. Pred urnovými stenami sa nachádza pyramídová kocka s matným nerezovým povrchom na zapaľovanie sviečok a meditačná lavička. Priestor je osvetlený senzorovým osvetlením a kríž trvalým bodovým svetom. Podlaha v átriu a pred Domom smútku je upravená zámkovou dlažbou.

Architektonický návrh nakreslil Ing. arch. Michal Kravec (Aachen, Nemecko), stavebnú dokumentáciu pripravil Ladislav Ihradský, stavbu výklenkov a povrchovú úpravu marmolitom realizoval Peter Švihorík, átrium vymaľoval Juraj Janek, osvetlenie namontoval Jaroslav Ivan, prípravné stavebné práce zabezpečil Ivan Červienka a občania na aktivačnej činnosti.

Poplatok za prenajatie jedného výklenku je 3,00 € na rok a nájomná zmluvy sa uzatvára na 10 rokov.

Fotogaléria - Uvedenie kolumbária v átriu Domu smútku Trnavá Hora do prevádzky

Slávnostný príhovor starostu obce Pavela Kravca pri príležitosti otvorenia kolumbária v obci Trnavá Hora

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac október 2016Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac október 2016Tohtoročný október bol upršaný a táto situácia ovplyvnila aj fungovanie obce. Niektoré práce boli  práve pre daždivé počasie pozastavené a niektoré obmedzila okamžitá situácia.

Pozastavené bolo napr. asfaltovanie  cesty pri novopostavenom dome hornej časti obce, chodníka pri transformátore MŠ v dolnej časti obce. Kosenie a hrabanie pokosenej trávy obmedzovala práve zmena počasia. Dokončievali sme výstavbu kolumbária, finalizovali sme separáciu a likvidáciu odpadov v zbernom dvore, lebo októbrom skončilo jeho pravidelné sobotné otvorenie, ktoré sa po dvoch rokoch ukázalo ako opodstatnené  a občanmi využívané.

Niektoré rokovania a organizácia života obce sú už rutinné a v tomto čase sa každoročne opakujúce, medzi patrí napr. pravidelné revízia plynových kotlov a gamatiek revíznym technikom, ktoré vykurujú obecné objekty, či príprava posedenia seniorov pri príležitosti mesiaca Úcty k starším.

Starosta obce spolu so stavebnou komisiou a komisiou správy obecného majetku vykonali obhliadku obce v kritických miestach na ktoré občania podali podnet na riešenie situácie: ide o podmývanie mosta Hrable - Pitelová, podmývanie pozemku p. Lipnickej,  problematiku užívania cesty k rodinnému domu p. Kubíka v Kľačianskej doline, či možnosti realizácie dobudovania cesty k zámeru výstavby rodinného domu p. Murgašom  a rekonštrukcii domu p. Chamulom, ale aj poškodenie povrchu cesty na Hornej ulici.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu za mesiac október 2016

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Štátny znak a štátna vlajka pred Obecným úradom Trnavá HoraVytlačiť
 

Štátny znak a štátna vlajka pred Obecným úradom Trnavá HoraŠtátny znak a štátna vlajka sú dva zo štyroch štátnych symbolov Slovenskej republiky, ktoré definuje Ústava SR.

Býva dobrým zvykom nielen u nás, ale aj vo svete, že sa umiestňujú na významných miestach aj mimo protokolu a prepísaného používania, ako prejav úcty k vlastnému štátu, vlastenectva a výchovy k vlastenectvu.

Aj naša obec umiestnila na svahu pred obecným úradom už dávnejšie vlajkové stožiare pre vztyčovanie vlajok a neskôr aj skalu symbolizujúcu pevnosť a odolnosť slovenského národa, na ktorú bol v sobotu 30. 10. 2016 umiestnený štátny znak, ktorý sa roky nachádzal v sobášnej sieni obecného úradu.

Štátna vlajka a štátny znak sú v noci osvetlené reflektorom, aby tak dotvárali peknú nočnú atmosféru našej obce.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutie s ministrom životného prostredia k MVEVytlačiť
 

Stretnutie s ministrom životného prostredia k MVEDňa 27. 10. 2016 som sa s Jozef Koštom zúčastnil stretnutia občanov mestskej časti BB Šalková s ministrom ŽP SR Lászlóm Solymosom.

Občania Šalkovej čakali na ministra pri MVE Šalková, pokiaľ užšia skupina občanov a aktivistov asi polhodinu hovorila s ministrom v miestnom kultúrnom dome z ktorého je aj ilustračné foto.

Na tomto stretnutí vystúpili: primátor BB, poslanec NR SR a primátor ZH Peter Antal, GRS vôd z MŽP a poslanec MZ BB za mestskú časť Šalková Marcel Pecník k ekologickým problémom prevádzky MVE Šalková, ako aj k situácii bombastickej výstavby MVE investormi násilne vnucovanej občanom.

V mene obecného zastupiteľstva, ako aj dotknutých občanov Jalnej som zopakoval, zatiaľ ministrom neprijaté, pozvanie do obce s tým, že ho znovu oslovíme v Novom roku, keď bude po predsedníctve EU a mohol by mať minister viacej času. Minister sa najviac bránil tým, že sa v pripravovanej „Aktualizácii koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ sa znížil počet vytypovaných profilov vhodných na budovanie MVE z 378 na 59 odporúčaných. Je to len hranie sa so slovíčkami, lebo v konečnom dôsledku, keď si niekto zaumieni, že vybuduje MVE aj mimo 59 odporúčaných profilov, tak mu v tom nebráni ani prijatá koncepcia.

Potom sme sa premiestnili k hrádzi a tam to už bolo viac o médiách a občanoch, viac na: http://nasabystrica.sme.sk/c/20369521/salkovcania-ministrovi-nedopustte-to-aj-inde-foto.html?ref=tit

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Otvorenie Centra právnej pomoci v Žiari nad HronomVytlačiť
 

Otvorenie Centra právnej pomoci v Žiari nad HronomPre poskytovanie právnej pomoci občanom, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať existujúce komerčné právne služby, bolo v Žiari nad Hronom otvorené Centrum právnej pomoci www.centrumpravnejpomoci.sk, cieľom, ktorého je poskytovanie bezplatnej, resp. čiastočne bezplatnej právnej pomoci. Centrum právnej pomoci sa nachádza na ulici SNP 613/124, vedľa Úradu práce. Konzultácie sú v pondelok 8.00 – 15.00 hod a v stredu 8.00 – 16.00 hod, len po predošlom objednaní na telefonickej linke: 045 242 00 21, 0905 725 040 alebo emailom: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk

Predbežná konzultácia je spoplatnená zo zákona poplatkom vo výške 4,50€. V rámci predbežnej konzultácie sa poskytuje len základná právna rada - ďalší možný postup v danej veci. V prípade, že si klient požiada o poskytnutie právnej pomoci v konkrétnom spore (v prebiehajúcom súdnom konaní alebo pri jeho iniciovaní), právna pomoc sa poskytuje buď bezplatne alebo so spoluúčasťou 20% trov právneho zastúpenia. Závisí to od príjmu žiadateľa (spoločne s ním sa posudzuje jeho rodina, podobne ako pri posudzovaní nároku na dávku v hmotnej núdzi). Do určitého príjmu (pri jednej osobe je to 277,33 €) je právna pomoc úplne bezplatná a do ďalšej hranice (pri jednej osobe je to 316,94 €) platí žiadateľ spomínanú spoluúčasť. Ak sú dôvody hodné osobitného zreteľa môže byť bezplatná právna pomoc poskytnutá aj pri vyššom príjme.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac september 2016Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac september 2016Začiatok školského roka bol v znamení končiacej dovolenky starostu obce spojenej s liečením, ale už v druhom týždni začal starosta svoju činnosť naplno. Práce nie sú zajac, neutečú a tak sme hneď začali riešiť opravu rozvodného ventila vodovodu pod kaplnkou v hornej časti obce, organizáciu finalizácie výstavby kolumbária, rokovali sme so Štátnymi lesmi o úprave brehov potokov tečúcimi cez obec, organizovali sme 9. ročníka Michalského behu, v spolupráci s BB RSC bol rozšírený asfaltový vstup do materskej školy z Okružnej cesty a nielen to: ale riešili sme aj sociálnu situáciu občanov, či poruchu vody pri Babe Jage.

Pavel Kravec, starosta obce

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu za mesiac september 2016


 
 

Oprava kanalizácie pri materskej škôlkeVytlačiť
 

Oprava kanalizácie pri materskej škôlkePo takmer dvoch rokoch sa nám podarilo presadiť u BB RSC opravu pozdĺžneho odvodnenia cesty nad materskou škôlkou pred domom p. Ramaja. Betónové odvodňovacie žľaby boli zdeformované, prepadová vody z rezervoára neodtekala v dôsledku čoho v zime dochádzalo k jej vyliatiu na cestu s následným zamŕzaním povrchu cesty.

Výmenu betónových žľabov sme využili na rozšírenie odbočky k hrobu rumunského vojaka, kde pripravujeme priestor pre vybudovania skladu sypkého zimného posypového materiálu ako aj parkovisko s pozdĺžnym státím popri plote p. Ramaja. Pri výkopových prácach pomohol sponzorsky p. Kubica so svojím minibagríkom, ktorý za krátku chvíľu dokáže vykopať výkop takmer na mieru bez zbytočného záberu ostatného priestoru. Akcia bola zaujímavá aj pre deti našej materskej škôlky, ktoré sa v sprievode p. riaditeľky a p. učiteliek prišli pozrieť na vykonávané práce.

To, či sme správne identifikovali problémy vo vytekaní vody na cestu v zimnom období ako aj kvalitu vykonaných prác už preverí blížiaca sa tohto ročná zima.

Pavel Kravec, starosta obce

Fotogaléria - Oprava kanalizácie pri materskej škôlke


 
 

Viete ako a kde máte správne likvidovať staré pneumatiky?Vytlačiť
 

Viete ako a kde máte správne likvidovať staré pneumatiky?Už od 1. januára 2016 platí nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. podľa ktorého odpadové pneumatiky sa nepovažujú za súčasť komunálneho odpadu, obce ich nemôžu odoberať na zberných dvoroch, pretože zberný dvor môže odoberať len komunálne odpady, povinnosť odoberať odpadové pneumatiky od konečného spotrebiteľa (občana) majú všetci distribútori pneumatík (autoservis, predajca pneumatík, pneuservis, eshop), ktorí musia odpadové pneumatiky odoberať bezodplatne.

Podľa § 72 konečný používateľ (občan) pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík (autoservis, predajca pneumatík, pneuservis), okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Vedeli ste, že pri výmene pneumatík vám ten, kto vám pneumatiky menil má aj povinnosť staré pneumatiky bezplatne odobrať?

Asi nie, lebo obec v prvom polroku odovzdala oprávnenej firme približne 6 ton pneumatík, čo zvyšuje náklady obce na likvidáciu odpadov.

Nakládka pneumatík na pristavený kamión je namáhavá a nepríjemná záležitosť. Niektoré pneumatiky vážia aj 50 – 60 preto ich nakládka sa dá uskutočniť len za pomoci prednej lyžice obecného traktora. V pneumatikách je voda a tak po naložení sa pomáhajúci občania verejno –prospešných prác musia ísť rovno domov prezliecť do suchého šatstva.

Preto neváhajte a pri výmene pneumatík využite svoje zákonné právo a povinnosť autoservisov bezplatne odobrať staré pneumatiky a nevozte ich do obce. V prípade, že vám to odmietnu oznámte túto skutočnosť starostovi obce.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac august 2016Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac august 2016August je tradičný dovolenkový mesiac a do odchodu starostu na dovolenku, či skôr liečebný pobyt, bol venovaný organizovaniu dokončenia opravy a zateplenia strechy obecného úradu, začatiu prác na kolumbáriu, organizovaniu kosenia trávy, ktorá je po výdatných dažďoch zelenou kalamitou, dokončeniu opravy brány v Komunitnom centre, plota pri obecnom úrade, či osvetlenia multifunkčného ihriska v areáli ZŠ.

Aj počas dovolenky starosta odpovedá na každý telefonát v ktorom sa občania dožadujú pomoci alebo riešenia problémov.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia starostu za mesiac august 2016


 
 

Nový školský rok 2016/2017 s novým riaditeľom ZŠ Trnavá HoraVytlačiť
 

Nový školský rok 2016/2017 s novým riaditeľom ZŠ Trnavá HoraPrázdniny končia a už o pár dní nastúpia žiaci do nového školského roku 2016/2017, aby za 188 vyučovacích dní nadobudli nové vedomosti potrebné pre svoj život a prípravu na povolanie. Ako to už býva s novým školským rokom prichádzajú aj personálne zmeny v pedagogickom zbore.

Niektorí pedagógovia odídu a niektorí noví prídu. Takto je to aj v našej ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec. Po 5 rokoch odchádza z funkcie riaditeľky ZŠ Mgr. Kristína Holá a na jej miesto nastupuje Mgr. Peter Plankenbüchler. Nového riaditeľa vybrala Rada školy vo výberovom konaní zo štyroch uchádzačov pozvaných na pohovor a od 16.8. 2016 ho vymenoval starosta obce do funkcie.

Aj touto cestou ďakujem p. Mgr. Kristíne Holej za všetko dobré, čo pre školu urobila počas jej 5 ročného funkčného obdobia, lebo toho nebolo málo. Škola je na dobrej materiálnej, organizačnej a pedagogickej úrovni a svojím pôsobením vytvára základ života mladej generácie v obci. Novému riaditeľovi, želám, aby zachoval všetko, čo je v škole dobré a priniesol niečo nové, čím pozdvihne úroveň školy, ktorá mala za pôsobenia p. Holej stále rastúcu tendenciu kvality.

A čo všetko čaká žiakov našej ZŠ v tomto školskom roku počas 188 vyučovacích dní ?

 • november 201:, testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční na vybraných základných školách z predmetov slovenský jazyk a literatúra. Cieľom testovania je podľa rezortu školstva vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku druhého stupňa.
 • apríl 2017: Testovanie 9, tzv. monitor, ktorý overí vedomosti žiakov posledného ročníka základnej školy. Testy budú z matematiky a slovenčiny
 • jesenné prázdniny: od 28. - do 31. októbra.
 • vianočné prázdniny: od 23. decembra do 5. januára.
 • polročné prázdniny: 3. februára.
 •  jarné prázdniny: od 27. 2 - do 3. 3. (Banskobystrický., Žilinský a Trenčiansky kraj)
 •  Veľkonočné prázdniny: 13. až 18. apríla.
 • a potom konečne vytúžených až 63 voľných dní čaká na žiakov počas letných prázdnin, ktoré sa začínajú 3. júla 2017 a končia 4. septembra 2017

Želám veľa úspechov novému riaditeľovi, pedagógom a najviac žiakom, lebo ich úspech je úspechom nás všetkých.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Prekládka vody v cintoríneVytlačiť
 

Prístup k vode na cintoríne v obci Trnavá Hora je dostupný pri chodníku vedúcom ku kostoluNiekedy aj drobné zlepšenie uľahčí život. Takýmto drobným zlepšením je aj prekládka vody z priestoru pod Domom smútku ku chodníku vedúcom ku kostolu.

Pre tento účel veľmi dobre poslúžila šachta, ktorou sa odvádzala povrchová voda z tejto časti cintorína. Verím, že aj toto malé zlepšenie uľahčí návštevníkom ich starostlivosť o kvetinovú výzdobu hrobových miest.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Obecný úrad má konečne opravenú strechuVytlačiť
 

Obecný úrad má konečne opravenú strechuKonečne, lebo po rokoch zatekania a následného látania lepenkového krytia plochej strechy na ktorej je len ťažko odhadnuteľné miesto cez ktoré zateká, bol stav tak havarijný, že poslanci súhlasili s uvoľnením financií na opravu z rezervného fondu obce, ktorý je pre takéto opravy určený. Teda po výmene okien máme vymenenú aj strechu pričom bola jej hodnota zvýšená o dnes už bežne vykonávané zateplenie.

Oprava so zateplením a výmenou žľabov bola realizovaná na základe prieskumu trhu, ktorý urobili poslanci obecného zastupiteľstva. Práce vykonala firma ENES s materiálom MIDA a EPS 100S Stabil za celkovú sumu 8 405,83 €. Následne firma EBON nainštaluje za 1 500,00 € hromozvody, ktoré boli tiež v kritickom stave. Z oboch súm bude obec hradiť „len“ polovicu vzhľadom k tomu, že budova je v spoločnom vlastníctve s COOP Jednota Žarnovica. Týmto však údržba strechy nekonči, lebo nič nie je večné. Firma ENES odporúča obnoviť každé tri roky ochranný strieborný reflexný povrchový náter.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac júl 2016Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac júl 2016Hoci sú prázdniny a leto je horúce ako sa patrí, práce v obci bežia aj keď ich výkon je namáhavý a zložitý, lebo 10 zamestnancov projektu „verejné“ práce ukončilo pracovný pomer a tak na práce zostáva len niekoľko dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí pracujú na základe rôznych § zákona o zamestnanosti max. 20 hod týždenne.

Práce sú zamerané na prázdninovú údržbu Materskej škôlky a Školskej jedálne, opravu verejného rozhlasu, výstavbu rodinného kolumbária v átriu Domu smútku, kosenie verejných priestorov, ktoré sú po výdatných dažďoch zarastené vysokou trávou, ale aj ladenie regulácie úsporného celonočného svietenia verejného osvetlenia, príprave prekládky vody v cintoríne, aby bola bližšie k hrobovým miestam, či výmene vodomerov v hornej časti obce.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia starostu za mesiac júl 2016

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Odchyt túlavého psa je drahý špásVytlačiť
 

Odchyt túlavého psa je drahý špásVo štvrtok 21.7. 2016 viacero občanov telefonicky upozornilo, že v časti Jalná sa voľne pohybuje pes, ktorý údajne došiel so skupinou detí od Močiara.

Vzhľadom k tomu, že občania vyjadrovali v telefonátoch obavu o svoju osobnú bezpečnosť bol pes odborne odchytený zamestnancom útulku psov v Žiari nad Hronom patriacemu OZ Strážni anjeli. Pes bol umiestnený do karantény v útulku psov, kde mu bola poskytnutá odborná starostlivosť, ktorá spočíva v zaočkovaní psa, odčervení, poskytnutí stravy a hľadaní majiteľa. Táto služba stála obec 100,00 €. Pes bol dobre živený, čistý a spoločenský, takto jeho stav zhodnotil odborný pracovník útulku zvierat.

Vzhľadom k tomu, že pes bol čipovaný bolo zistené, že pes sa volá Dasty a pochádza z Močiara. Útulok vyzve majiteľa, aby si psa vyzdvihol a obec zase, aby jej refundoval 100,00 €, ktoré obec zaplatila za odchyt a umiestnenie psa v útulku.

Nuž trochu drahý výlet z Močiara na Jalnú, ale nič sa nedá robiť, každý špás niečo stojí.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Informačná kampaň k separovaniu odpadu v domácnostiach Vytlačiť
 

Informačná kampaň k separovaniu odpadu v domácnostiach Každá domácnosť vyprodukuje každý deň množstvo odpadu. Stále platí a bude platiť, že viac triedenia znamená menej zmesového odpadu a teda aj menej nákladov, ktoré obec vynakladá na jeho odvoz. Obec dopláca ročne za odvoz zmesového odpadu cca 9 000,00 €, čo je naozaj veľa. Pre porovnanie, približne toľko stála oprava Kultúrneho domu Jalná.

Aj vám sa asi častokrát stáva pri triedení odpadov, že neviete kam ktorý odpad patrí ?

Práve preto firma zabezpečujúca zber separovaného odpad v našej obci Trnavá Hora pripravila prehľadný letáčik, ktorý bude doručený každej domácnosti do schránky a taktiež bude zverejnený na obecnej stránke v sekcii Ako nakladať s odpadom.

Verím, že informácie z letáčika vám pomôžu v orientácii, a tak sa nám podarí zvýšiť množstvo separovaného a znížiť množstvo komunálneho odpadu.

Viac informácii o odpadoch nájdete aj v sekcii Ako nakladať s odpadom.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Voľný pohyb psov na verejných priestranstváchVytlačiť
 

Voľný pohyb psov na verejných priestranstváchV posledných týždňoch sa stal voľný pohyb psov po dedine problémom číslo jeden. Niet takmer dňa, aby sa niekto nesťažoval, že po obci voľne pobehuje pes, ktorý nie raz aj ohrozuje chodcov. Ten istý pes pobehuje po obci bezprízorne aj niekoľko dní. Majiteľ je často krát odcestovaný za prácou mimo Slovensko alebo pes jednoducho opustí dvor svojho majiteľa cez dieru v plote. Problém je naozaj vážny a takmer neriešiteľný bez zodpovedného prístupu majiteľov. Niekedy stačí upozornenie a majiteľ prijme opatrenie, aby pes už nebehal bez dozoru po obci, ale niekedy sú majitelia „hluchý“ aj na dohovorenie.

V takom prípade bude obec nútená využiť možnosti, ktoré mu dáva schválené VZN č.7/2015 o podmienkach držania psov na území obce Trnavá Hora,  podľa ktorého s prihliadnutím na okolnosti môže uložiť pokutu až do výšky 165,00€.

Nie je však účelom tohto VZN ukladať pokuty, ale stanoviť pravidlá držania psov tak, aby chov psov neohrozoval bezpečnosť občanov. Preto vyzývame majiteľov psov, aby vynaložili zvýšené úsilie na dodržiavanie pravidiel držania psov stanovených vo VZN.

Iným problémom je tzv. venčenie psov a s tým súvisiace psie exkrementy. Je neospravedlniteľné, aby občania počas pohybu po verejných trávnikoch stúpali po psích exkrementoch.

Všetko je len v ľuďoch (a nie v psoch) a ich prístupe k spoluobčanom a obci, ale aj k sebe, lebo slušnosť a dobro pochádza z nás.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Fasádu budovy kultúrneho domu zdobí jeho oficiálny názovVytlačiť
 

Na fasádu budovy kultúrneho domu v obci Trnavá Hora bol umiestnený jeho oficiálny názov Kultúrny dom JalnáTradícia, obsah a množstvo kultúrnych podujatí kultúrneho domu na Jalnej sa hlboko zapísali do povedomia všetkých generácii nielen v našej obci, ale aj v širokom okolí. Mnohí dodnes spomínajú na slávne diskotéky, ochotnícke divadlá a občas aj vystúpenia profesionálnych umelcov napr. aj DJGT zo Zvolen.

Pre všetkých je tento kultúrny dom pojmom, preto poslanci Obecného zastupiteľstva uznesením č. 11/6/2015 súhlasili, že jeho oficiálny názov bude Kultúrny dom Jalná. Oficiálny názov Kultúrny dom Jalná je umiestnený už aj na fasáde budovy.

 Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia starostu za mesiac jún 2016Vytlačiť
 

Stretnutia starostu za mesiac jún 2016Jún je spojený s končiacim školským rokom a teda aj s niekoľkými zaujímavými udalosťami: ukončením povinnej školskej dochádzky deviatakov, ukončením predškolskej výchovy nastupujúcich prváčikov, sobášom, či významnými životnými jubileami.

Zároveň prebiehalo dolaďovanie ovládania verejného osvetlenia, ktoré už svieti počas celej noci, avšak v hlbokej noci len v úspornom režime. Intenzívne prebieha kosenie verejných priestranstiev, príprava výstavby rodinného kolumbária, či likvidácia odpadov, ktoré takpovediac nočná mora každého starostu obce, lebo máme dobré podmienky pre separovanie, ale niekedy sa stretávame s nedisplinovanosťou a vytváraním čiernych skládok.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia starostu za mesiac jún 2016


 
 

Stretnutia starostu za mesiac máj 2016Vytlačiť
 

Stretnutia starostu za mesiac máj 2016O máji sa hovorí, že je to „lásky čas“, ale na stretnutia starostu to neplatí. Starosta sa musí stretávať s občanmi, organizáciami alebo firmami, či je máj alebo nie je.

Snáď len zmena počasia mení aj charakter stretnutí, ktoré sú zamerané na letmé práce, či akcie pre toto obdobie typické. Stretnutia sa týkali opravy strechy telocvične, organizáciu Dňa matiek, či kosenia obce, ktoré nemá konca kraja. Podrobnejší prehľad stretnutí starostu za mesiac máj je v prílohe.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia starostu za mesiac máj 2016

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Reštaurovanie obradného stolaVytlačiť
 

Reštaurovanie obradného stolaV zasadačke obecného úradu sa nachádza zvláštny kus nábytku. V kúte za dverami stojí masívny stôl v mahagónovom sfarbení, ktorý svojou mohutnosťou naznačuje, že je určený pre slávnostné udalosti našej obce. Môžeme ho kľudne nazývať aj obradným stolom, lebo hlavne v minulosti bol hojne využívaný pri slávnostných príležitostiach organizovaných obcou: sobáše, uvítania do života, významné životné jubileá a iné.

Stôl bol vyrobený v 70-tich rokoch minulého storočia a tak zub času sa podpísal aj na jeho nie najlepšom stave. V minulých dňoch bol majstrovskými rukami Lacka Červienku zreštaurovaný a finálne obnovený náter. Najskôr bolo potrebné odstrániť starý lak, vybrúsiť povrch a niektorých miestach aj nanovo pokryť novou dyhou.

Dnes je už stôl takmer ako nový a pripravený slúžiť ďalším slávnostným príležitostiam, ktoré do života našej obce prichádzajú.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Obecný web dostupný už aj cez mobilnú aplikáciuVytlačiť
 

Obecný web dostupný už aj cez mobilnú aplikáciuViete, že už aj náš obecný web môžete prehliadať cez Virtualne?

Zaslúžil sa o to Mirko Bahleda vďaka, ktorému sme získali v súťaži o najlepší obecný web v kategórii do 2000 obyvateľov Zlatý erb 2015.

O čo ide v skratke? Užívatelia smartfónov si môžu nainštalovať na mobile aplikáciu Virtuálne, kde si môžu vybrať aj našu obec Trnavá Hora. Vďaka tejto aplikácii budú mať po ruke základne údaje ako kontaktne údaje, otváracie hodiny a taktiež polohové informácie. Nevýhodou je, že tato aplikácia ponuka aj dosť reklamné informácie a preto v prvej časti sa zobrazujú aj také veci ako zoznam firiem, ubytovanie a podobne (to je cena za to, že je to vlastne zadarmo).

Inštrukcie ako inštalovať túto aplikáciu sú zverejnené aj na obecnej stránke.

Verím, že občania používajúci smartfóny ocenia túto novinku pre zlepšenie informovanosti o dianí v obci.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Upozornenie na zmenu prednosti v jazdeVytlačiť
 

Upozornenie na zmenu prednosti v jazdeOd piatku 27. 5. 2016 došlo v hornej časti obce Trnavá Hora k zmene prednosti v jazde v križovatke, kde sa napájajú ulica Pri kaplnke a Hlavná cesta.

Sú označené dopravnými značkami a to takto: ulica s názvom Hlavná cesta je označená dopravnou značkou hlavná cesta a ulica označená názvom Pri kaplnke je označená ako vedľajšia cesta.

Vodiči venujte tejto zmene zvýšenú pozornosť!

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Zberné miesta použitých tonerovVytlačiť
 

Zberné miesta použitých tonerovDnes už aj na dedine má množstvo domácnosti kopírky, tlačiarne k PC, či ich integrovanú multifunkčnú verziu .

S prevádzkou týchto zariadení je spojený aj možný odpad pri výmene tonerov, či „kártričov“ ako tlačiarenskú náplň nazývame, pravda ak ich nemeníme v predajni za repasované. 

Zapojením sa do bezplatnej akcie www.zbernybox.sk  sme zriadili dve zberné miesta: v predsieni predajne JEDNOTA COOP v dolnej časti obce a vo vestibule KD Jalná pri vchodových dverách na poštu. (viď foto).

Tonery sa majú ukladať do zbernej krabice v igelitovom sáčku,  najlepšie pôvodnom.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Verili by ste, že aj hruška plánka môže súťažiť o cenu Strom roka?Vytlačiť
 

Verili by ste, že aj hruška plánka môže súťažiť o cenu Strom roka?Na Slovensku každoročne prebieha súťaž Strom rok“ v ktorej súťažia stromy, ktoré sú nejakým spôsob výnimočné. Druhom, tvarom, vekom, príbehom, lebo každý strom má svoj život a svoj príbeh. Aj naša obec prihlásila do súťaže o Strom roka 2016 divú hrušku ľudovo nazývanú plánka (latinsky: Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), ktorá rastie ma konci Pohronskej ulice v časti Jalná.

A prečo práve ona ? Táto približne 200 ročná hruška sa dostala pre svoj pekný vzrast do loga Komunitného centra Trnka ako symbol poslania jeho cieľa spájať ľudí, ktoré komunitná pracovníčka Maťa Kniezová vyjadrila heslom: „všetci sme listami na jednom strome“, ktorému rozumie snáď každý človek „dobrej vôle“.

S prihlásením a odborným popisom, stanovením súradníc GPS a fotografiami nám pomohol známy kremnický ekológ Jaro Slašťan za, čo ďakujem.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stravovanie starších občanov s dovozom do domuVytlačiť
 

Stravovanie starších občanov s dovozom do domuV záujme zlepšovanie životných podmienok občanov, obec ponúka starším občanom Trnavej Hory možnosť stravovania s využitím donáškovej služby. Donáška obedov sa realizuje v pracovné dni medzi 11.30 h – 12.00 h do všetkých častí obce – Trnavá Hora, Jalná, Horná Trnavá Hora a Kľačany prostredníctvom vlastných obedárov stravníka. Cena obeda je 2,09 € a zahŕňa polievku a hlavné jedlo.

Jedálny lístok na príslušný mesiac je k dispozícii v tlačenej podobe, dostanete sa k nemu aj cez  obecnú stránku www.trnavahora.sk v časti Inštitúcie a organizácie podsekcia Školská jedáleň, alebo priamo na portali Jedálny lístok Obec Trnavá Hora.

Prihlasovanie:

Zľavy na stravovaní v školskej jedálni:

 • Občania nad 75 rokov žijúci osamotene, zľava 66% - cena za jedlo 1,41 €
 • Držitelia preukazu ZŤP žijúci osamotene, zľava 33% - cena za jedlo 1,75 €

Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že strava je chutná a rozmanitá, preto som presvedčený, že donáška stravy do domu, seniorov odbremení od starosti o prípravu jedla a svojou rozmanitosťou zlepší ich stravovanie.

Pavel Kravec, starosta obce

 


 
 

Diviak v obciVytlačiť
 

Diviak v obci Trnavá HoraUž ste niekedy v našej obci stretli diviaka ? Aj keď to znie akokoľvek úsmevne, stretnutie s ním naživo nie je najpríjemnejšie. Je to dospelý a teda ja patrične veľký jedinec, ktorý svojím čierny sfarbením a mohutnosťou naháňa strach občanom. Foto je zo štvrtka 5.mája 2016 keď diviak o 19.00 hod špacíroval v areáli ZŠ popri telocvični.

Čo môže starosta obce urobiť, aby nevolaného návštevníka poslal tam kam patrí: do prírody alebo do guláša ? Nedávno sme riešili podobný prípad s líškou, ktorá sa potulovala a občas ešte aj dnes potuluje po obci hľadajúc potravu v odpadkoch. Na žiadosť obce povolil Lesnú úrad v ZH jej odchyt do klietky, ktorý aj napriek niekoľko týždňovým pokusom skončil neúspešne. Do klietky sa chytila jedna mačka a kuna. Aj prípadný úspešný odchyt nekončí však fyzickou likvidáciou zvieraťa, ale jeho vypustením do voľnej prírody.

Na pohyb diviaka po obci sme upozornili pána Jaroslava Barana, predsedu poľovného združenia Medvedí vrch Kremnica, ktorému diviak patrí s ohľadom na príslušnosť k revíru. Zároveň obec požiadala Lesný úrad v ZH o povolenie mimoriadneho odstrelu tohto diviaka vzhľadom na podozrenie z nemoci, keďže sa správa neobvykle proti svojej prirodzenosti. Toto podozrenie pred udelením mimoriadneho odstrelu bude preverovať veterinárna správa. Takže tento diviak nakoniec možno naozaj skončí v guláši.


 
 

Stretnutia starostu za mesiac apríl 2016Vytlačiť
 

Stretnutia starostu za mesiac apríl 2016Prichádzajúca jar ovplyvnila aj stretnutia starostu, ktoré boli zamerané na organizáciu prác pri jarnom upratovaní obce, čistení kanalizácie patriacej obci aj „cestárom“, individuálnej pomoci občanom pri ich osobných a sociálnych problémoch, likvidácii krovín po výruboch a vypilovaní stromov ale aj prieskumu trhu pre havarijnú opravu strechy obecného úradu do ktorého už roky zateká.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia starostu za mesiac apríl 2016


 
 

Nové kontajnery na obuv, oblečenie a textilVytlačiť
 

Nové kontajnery na obuv, oblečenie a textilNemáte niekedy pocit, že vaša domácnosť je takpovediac zavalená obuvou, oblečením a textilom, ktoré je síce ešte dobré a použiteľné, ale z rôznych dôvodov, nielen tých módnych, ho nenosíme, ale len prekladáme zo skrine do skrine? Máme pre vás tip ako sa ho zbaviť s pocitom, že ste ho nevyhodili do odpadov, ale aj po vyhodení ešte nájde svojho nositeľa.

Pre celoročné odovzdávanie obuvi, oblečenia a textílií sa už niekoľko rokov pri Jednote COOP v dolnej časti obce nachádza špeciálny zberný kontajner. Pre zlepšenie podmienok zberu obec rozmiestnila 5 ďalších kontajnerov na zber obuvi, oblečenia a textílií dodaných charitatívnou organizáciou „Nadácia ECOtextil“.

Kontajnery sa nachádzajú na týchto miestach:

 • Kľačany: pri kultúrnom dome
 • Trnavá Hora, časť horná: pri kultúrnom dome
 • Trnavá Hora, časť dolná:
  • Okružná cesta oproti domu č. 277 (Šouc) a
  • kríženie ulíc Lipová a Strmá (bývalé stojisko na drobný stavebný odpad)
  • pri obchode Jednota COOP
 • Jalná: pri obchode Jednota COOP

 Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Bezbariérový vstup do cintorínaVytlačiť
 

Bezbariérový vstup do cintorínaBezbariérovosť je užitočná nielen pre ľudí s telesným postihnutím, ale jej výhody ocenia všetky vekové kategórie: mamičky s kočíkmi, ale aj starší ľudia s pohybovými problémami. Človek potrebuje pre svoj pohyb, čo najmenej bariér. Bezbariérovosť mu uľahčuje mobilitu.

Vstup do cintorína, zo strany kostola bol pre starších ľudí náročný pre stupňovitý začiatok chodníka vedúceho od zvoničky k domu smútku. Preto sme pristúpili k vybudovaniu šikmej rampy, ktorá sa plynule napája na súčasný chodník. Rampa je dlhá len 5 metrov, ale aj tak jej položenie trvalo dva dni. Ďakujem Jaromírovi Sklenkovi, Dušanovi Didimu a Lukášovi Kováčovi, ktorí v sobotu 16.4. 2016 bez nároku na odmenu bezbariérovú rampu dokončili.

V blízkej budúcnosti by sme chceli pokračovať s vybudovaním bezbariérových vstupov do KD Jalná, KCT Trnka, Jednoty COOP v dolnej časti obce na Obecný úrad, ale do ostatných verejných budov.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Jar a upratovanie obceVytlačiť
 

Jar a upratovanie obceNa jar príroda aj človek akoby sa znovu prebúdzali a aby všetko bolo počas leta ako má byť, tak je potrebné všetko po zime poriadiť. Zamiesť cesty a chodníky, vyhrabať trávniky, vyzbierať odpadky, vyčistiť jarky, orezať stromy, vypíliť kroviny a nielen doma, ale aj v obci .

Veľkú časť týchto prác zabezpečujú občania evidovaný ako uchádzači o zamestnanie, ktorí si pravidelne odpracúvajú dávky spolu so zamestnancami národného projektu „Šanca na zamestnanie“.

Aj napriek tomu je účasť občanov na tradičnom jarnom upratovaní obce nenahraditeľná. Viac ako 120 občanov, ktorí sa prvú sobotu po Veľkej noci tejto akcie zúčastnilo, urobilo za niekoľko hodín toľko práce, že ako skonštatovala jedna pani zo susednej obce – vo vašej obci je poriadok.

Do akcie sa zapojili všetky organizácie pôsobiace na území obce – hasiči, dôchodcovia, rybári, jednotlivý členovia z občianskych združení, komunitné centrum, zubná ambulancia, „romáci“, futbalisti, ale aj občania, ktorí poriadili priestory pred svojimi domami .

Akciu bola ukončená posedením pri chutnom guláši dvojice Jozef Mužík –Zdeno Hanák

Všetkým patrí vďaka za prácu a uznanie sa udržiavanie tejto tradície, lebo okrem vecného prínosu pre obec je táto akcia aj prejavom občianskej spolupatričnosti.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Rozšírenie odbočky na HrableVytlačiť
 

Rozšírenie odbočky na HrableUrčite poznáte odbočku na Hrable, ktorá sa odbočuje z Okružnej cesty tesne za závorami železničnej zástavky Trnavá Hora.

Odbočka je úzka, šikmá a z hľadiska bezpečnosti kritická. Obec preto využila zbytkovú korugovanú rúru o priemere 80 cm z akcie „spätná klapka Jalná“, ktorej položenie umožnilo predĺženie súčasného zberača povrchovej vody tejto križovatky a rozšírenie vjazdu cez túto odbočku na ihrisko Hrable. Ihrisko Hrable zároveň dostalo aj novú a neprehliadnuteľnú značku, ktorá uľahčí orientáciu návštevníkov, ktorí nevedia, kde sa ihrisko Hrable nachádza.

Pavel Kravec, Starosta obce


 
 

Stretnutia starostu za mesiac marec 2016Vytlačiť
 

Stretnutia starostu za mesiac marec 2016Rokovania, vybavovanie obecných záležitostí na úradoch, riešenie problémov občanov, susedské problémy, príprava opravných prác, nákupy materiálu na opravy, príprava jarných a letných akcií, to všetko je súčasťou stretnutí starostu.

Z priloženého prehľadu 104 stretnutí starostu za marec je zrejmý nielen počet, ale aj heslovitý obsah stretnutí.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia starostu za mesiac marec 2016

Pavel Kravec, starosta obc


 
 

Personálna zmena na Obecnom úrade Trnavá HoraVytlačiť
 

Personálna zmena na Obecnom úrade Trnavá HoraOd 1.4.2016 nastúpila do funkcie novej referentky Obecného úradu Trnavá Hora Zdena Hudecová, ktorá tak nahrádza dlho pôsobiacu referentku Alenu Trokšiarovú.  

Ďakujem Alene Trokšiarovej za dlhoročný pôsobenie v tejto pozícii a želám jej všetko dobré v jej ďalšom osobnom aj pracovnom živote.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Otvorenie zberného dvora v roku 2016Vytlačiť
 

Otvorenie zberného dvora v roku 2016Minuloročné otvorenie Zberného dvora v prenajatých priestoroch bývalej Lesnej správy Štátnych lesov na Žiarskej ceste sa osvedčilo, o čom svedčil aj tohtoročný záujem občanov, ktorí už túto sobotu mali záujem odovzdať neseparovateľný odpad.

Zberný dvor bude v roku 2016 opäť otvorený a to každú sobotu od apríla do októbra v čase od 13.00 h do 15.00 h.

Odpad, ktorý bude prevzatý: stavebný odpad v malom množstve, nábytok, sedacie súpravy, matrace, koberce, železo, podlahové gumy, elektrické spotrebiče a PC zariadenia (len kompletné),  olej, obaly z farieb, neonové trubice.

Odpad, ktorý nebude prevzatý:  sklo, papier, tetrapaky, plasty, zelený odpad, konáre  a všetky druhy odpadov, ktoré musí občan podľa platného VZN triediť  (separovať) a odovzdať v deň na to určený pred dom alebo uložiť na miesto určené VZN.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia starostu za mesiac február 2016Vytlačiť
 

Stretnutia starostu za mesiac február 2016Aj napriek tomu, že tohtoročný február bol prestupný, zostáva aj tak najkratším mesiacom roka. To sa netýka stretnutí starostu, ktoré sa po novoročnom štarte života v krajine zintenzívnili na bežnú pracovnú úroveň týkajúcu sa riešenia problémov obce.

Okrem výročného zasadnutia DHZ na ktorom prebehla voľba nového predsedu, ostatných členov výboru a odborných funkcií, sme pripravovali Fašiang 2016, ktorým sme sa rozlúčili so zábavou pred nastávajúcim pôstom, rokovali sme s riaditeľom TS o organizácii likvidácie komunálneho odpadu, zahájený bol audit hospodárenia obce za rok 2015, začali sme prípravu organizácie 50, výročia založenia TJ Sokol, požiadali sme o súhlas na umiestnenie dopravného zrkadla na zlepšenie bezpečnosti na križovatke ulíc Okružná a Slnečná, riešili sme individuálne problémy občanov napr. s pretekajúcou povrchovou a podzemnou vodou ohrozujúcou rodinné domy a hospodárske budovy.

Záver mesiaca ukončilo prvé tohtoročné zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia starostu za mesiac február 2016

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Odpady naše každodenné – prehľad za rok 2015Vytlačiť
 

Odpady naše každodenné – prehľad za rok 2015Aj ten najkrajší obal do ktorého je zabalený výrobok sa stane raz odpadom. Na tvorbe odpadu sa podieľa každý občan. Preto jeho likvidácia je významnou skutočnosťou ovplyvňujúcou ekonomiku obce, ktorá sa prejavuje doplatkom obce za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. V roku 2015 doplatila obec celkom za likvidáciu odpadov celkom 8 254 €, čo je oproti roku 2014 o 2 080 € viac. Dôvodom je viac vysypaných kukanádob a viac odvezených veľkých kontajnerov po vlaňajšom sobotnom otvorení Zberného dvora, keď pravdepodobne občania začali odvážať takpovediac „staré zásoby“.

Najväčšie náklady má obec na likvidáciu zmesového odpadu, teda odpadu, ktorý občania hádžu do kukanádob. Ako je zo štatistiky v priloženej tabuľke uvedené, počet kukanádob z roka na rok rastie - v roku 2015 to bolo 8 562 kukanádob čo je o 246 viac než v roku 2014 ale až o 693 viac než v roku 2013

Existujú dve cesty pre zníženie nákladov obce na doplatok za likvidáciu odpadu, teda financií, ktoré by mohla obec využiť na svoj rozvoj, či opravy ciest. Prvou je dôsledná separácia, ktorá znižuje náklady na odvoz odpadov z obce. V roku 2015 bolo vyseparovaných 28 % odpadov, čo je oproti roku 2014 viac o 6 % a oproti roku 2013 o 5 %. Je to len mierna pozitívna rastová tendencia ale na nízkej úrovni v porovnaní s Európu, kde je pomer opačný.

Druhou cestou znižovania nákladov je využívanie celého objemu kukanádob, ktoré sa nie raz vyprázdňujú poloprázdne. Vyprázdnením takýchto kukanádob vysypávame aj časť poplatku za kukanádobu, ktorý je 2,428 € za jednu nádobu. Pri prieskume vysypávania kukanádob v utorok 16.2. 2016 bolo zistené, že z 285 kukanádob bolo 52 naplnených do polovice a 37 bolo naplnených nevytriedeným odpadom.

Nuž občania, máme, čo robiť, aby sme sa zlepšili v separácii odpadov a zamedzili vysypávaniu poloprázdnych kukanádob ich násobeniu, či ukladaniu vriec ku kukanádobám.

Ročný výkaz o komunálnom odpade v obci Trnavá Hora

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Čo nameral cestný radar?Vytlačiť
 

Čo nameral cestný radar?Od polovice decembra minulého roka funguje pri vjazde do našej obce cestný merač rýchlosti, tzv. cestný radar.

Čo teda cestný radar za toto obdobie nameral? Od 16.12. 2015 do 16.2. 2016, teda za dva mesiace prešlo okolo merača od Hronskej Dúbravy celkom 85 tisíc vozidiel. Z toho 42 tisíc vozidiel prekročilo najvyššiu povolenú 50 km rýchlosť za hodinu, čo je naozaj vysoké číslo! Ide takmer o polovicu všetkých vozidiel.

Za týždeň od pondelka 8.2.2016 do nedele toho istého týždňa prešlo okolo merača od Hronskej Dúbravy celkom 8 200 vozidiel, z čoho predpísanú rýchlosť prekročilo 3 500 vozidiel.

Pre názornosť si ukážeme situáciu z pondelka 8.2.2016. V čase od 6:00 do 9:00 vošlo do obce 265 vozidiel, od 9:00 do 13:00 to bolo 275 vozidiel, od 13:00 do 16:00 prešlo až 300 vozidiel a od 16:00 do 19:00 hod vošlo do obce 200 vozidiel. Radarový systém umožňuje aj grafické zobrazenie danej situácie a to hodinový počet áut, kde sa vyhodnocuje celkový počet zameraných áut, počet áut, ktoré prekročili, a ktoré neprekročili povolenú rýchlosť. Taktiež je možné graficky zobraziť priemernú a maximálnu nameranú rýchlosť. Oba tieto grafy je možné vidieť na dole uvedených linkoch:

Graf číslo 1: Hodinový počet áut z 8.2.2016 meraný na vstupe obce Trnavá Hora od Hronskej Dúbravy

Graf číslo 2: Priemerná a maximálna rýchlosť nameraná na vstupe obce Trnavá Hora od Hronskej Dúbravy

Z druhého grafu je možné vidieť, že k prekročeniu rýchlosti dochádza najmä v skorých ranných a večerných hodinách, a čo je najviac zarážajúce, že dokonca aj väčšou rýchlosťou ako 100/h.


 
 

Stretnutia starostu za mesiac január 2016Vytlačiť
 

Stretnutia starostu za mesiac január 2016Začiatok roka je vždy poznamenaný vianočnými a novoročnými sviatkami, ktoré zastavia život takmer v celej krajine až do Troch kráľov.

Škola, úrady, firmy obmedzujú svoju činnosť len na tú najnutnejšiu činnosť. Inak je to však na obecných úradoch. Život v obci musí fungovať aj keď krajina si užíva sviatočnú pohodu.

Dodávky energií, vody, posyp ciest, odvoz odpadov,  to sú základné potreby ktoré musí starosta a jeho tím zabezpečiť. Okrem toho začalo svoju činnosť Komunitné centrum Trnka.

Pekným príspevkom k zimným radovánkam bola aktivácia prírodného klziska  pri Základnej škole športovcami z TJ Sokol.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia starostu za mesiac január 2016

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Komunitné centrum Trnka je otvorenéVytlačiť
 

Komunitné centrum Trnka - FotogalériaV bývalom zdravotníckom stredisku v polovici januára zahájilo svoju činnosť Komunitné centrum TRNKA (KCT), ktorého logo je v obrazovej upútavke tohto príspevku. Námet na logo pripravila komunitná pracovníčka Mgr. Martina Kniezová a graficky spracoval Ing. arch. Michal Kravec náš rodák žijúci v nemeckom Aachene. V obraze loga je okrem názvu a ladenia v obecných farbách aj strom s heslom, ktoré je ideovým mottom KCT: „všetci sme listami na jednom strome“.

KCT pripravovalo svoj rozbeh praktickými organizačnými záležitosťami, zariaďovaním nábytkom, hračkami, počítačom a pod. Náklady na zriadenie sú minimálne, keďže niečo darovali, či zapožičali fyzické osoby, niečo firmy napr. PC, monitor a notebook firma Stormware, niečo zapožičala MŠ, stoly darovala Nadácia „Pantheon Foundation“, hračky p. Kniezová a p. Kravecová. Na osobné náklady komunitnej pracovníčky prispieva Úrad práce ako uchádzačke o zamestnanie v dobrovoľníckom režime.

Otváracou akciou boli „Fašiangy – zvyky a tradície“ v spomienkách seniorov, čím Komunitné centrum Trnka (KCT) zahájilo svoju praktickú činnosť na ktorom zároveň predstavilo logo a svoje plány, ale aj význam KCT pre občanov. Druhá akcia bola venovaná mamičkám s deťmi. Tretia akcia bola pripravená pre deti, ktoré v popoludňajšich hodinách začali s výrobou výzdoby na fašiangy . Okrem toho KCT pomáha pri príprave akcie Fašiangy 2016, farského plesu, navštívilo 7 rómskych domácností, pomáha občanom v núdzi pri zorientovaní sa v sociálnych dávkach, učí písať žiadosti, zabezpečilo kočík pre dieťa a ešte veľa iných sociálnych záležitostí.

Fotogaléria - Komunitné centrum Trnka

Viac informácii o Komunitnom centre Trnka nájdete v kategorii Inštitúcie a organizácie v pravom menu obecnej stránky v sekcii Komunitné centrum Trnka, a taktiež aj na Facebooku Komunitné centrum Trnka.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Multifunkčné ihrisko po roku prevádzkyVytlačiť
 

Multifunkčné ihrisko po roku prevádzkyV závere roka 2014 bolo do prevádzky uvedené v areáli Základnej školy multifunkčné ihrisko o ktorom snívali viaceré volebné obdobia poslanci a športovci našej obce.

Ihrisko dodala firma ADARA s.r.o. v základnom vybavení za 34 937 € na ktoré si obec zobrala úver. V závere roka 2015 bolo ihrisko vďaka sponzorskému príspevku firmy NEMAK vybavené umelým osvetlením, lavičkami a basketbalovými košmi, čím sa stalo naozaj multifunkčným.

Ihrisko využívajú v najväčšej miere žiaci Základnej školy Trnavá Hora (65 krát), po nich nasledujú deti Školského klubu detí (46 krát), futbalový krúžok (44 krát) a najmenej bol využitý občanmi našej obce (13 krát).

Úplne najširšie využitie verejnosťou od detí až po dôchodcov získalo ihrisko po úprave na klzisko v polovici januára 2016, keď sa niekedy na ihrisku pohybovalo až 50 korčuľujúcich.

Úprava ihriska na klzisko je veľmi náročná záležitosť, lebo to nie len o naliatí vody do ohraničeného priestoru, ale aj o jej úprave na zamŕzajúcom povrchu, aby sa nevytvorili tzv. „vlny“.

Preto ďakujem iniciátorom zaľadnenia plochy ihriska poslancom Karolovi Mužíkovi, Romanovi Ivanovi, ale aj Ľubovi Trokšiarovi, Jarovi Mužíkovi, ktorí chodili obetavo polievať a upravovať ľad cez deň aj v noci . Neskôr sa k nim pridali Ondrej Janšík, Janko Beňo a Maťo Švihorík.

Okrem nich každý deň upravujú plochu aj zamestnanci projektu „verejných prác“ pod vedením Ivana Červienku.

Pavel Kravec, Starosta obce


 
 

Stretnutia starostu november – decemberVytlačiť
 

Stretnutia starostu november – decemberStretnutia starostu v novembri a decembri boli poznamená dynamikou efektu končiaceho roka 2015, keď chceme všetko dokončiť, čo sme dovtedy nestihli. Ani som si neuvedomil, že som nestihol zverejniť za tieto dva mesiace „stretnutia starostu“.

Stretnutia dynamizovala príprava na realizáciu výmeny verejného osvetlenia, odvoz dlhodobo zberaných odpadov napr. pneumatiky, elektro odpad, stavebný odpad, drevený odpad a neseparovateľný odpad. Iné stretnutia boli venované príprave žiadosti na Recyklačný fond o dotáciu na intenzifikáciu separovania odpadov.

Absolútnou prioritou stretnutí je realizácia výmeny verejného osvetlenia počas, ktorého je potrebné riešiť rôzne problémy, ktoré sú s tým spojené.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia starostu za mesiac november 2015 a Stretnutia starostu za december 2015.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Demografia obce na konci roka 2015Vytlačiť
 

Demografia obce na konci roka 2015Koniec roka je vždy príležitosťou uvedenie rôznych štatistík. Jednou zo zaujímavých obecných štatistík je počet obyvateľov ich úbytok, či prírastok. Pre obec je vždy potešujúce, keď počet obyvateľov narastá, lebo to svedčí, že obec žije a rozvíja sa.

Obec má k 31.12. 2015 celkom 1187 obyvateľov s trvalým pobytom, čo je naviac od roku 2008 kedy obec mala 1150 obyvateľov. Je to vďaka tomu, že v roku 2015 sa narodilo 17 detí, čo je najviac od roku 2008. Prisťahovalo sa 28 obyvateľov, čo je o 19 menej než v roku 2014. Zomrelo 9 osôb, čo je takmer najmenej od roku 2011, keď zomrelo 7 osôb. Z obce sa odsťahovalo 26 obyvateľov.

Prehľad o vývoji demografie od roku 2008 je na našej stránke v rubrike Demografia obce.


 
 

Zmena názvov autobusových zastávokVytlačiť
 

Zmena názvov autobusových zastávokOd nového cestového poriadku, ktorý vstúpil do platnosti 13. 12. 21015 boli zmenené niektoré názvy autobusových zastávok. K tejto zmene došlo po dohode aj so starostom obce Pitelová. Dôvodom k zmene niektorých názvov bola snaha, aby tieto názvy lepšie vyjadrovali ich polohu v obci a preto boli prispôsobené názvom úradov alebo zaužívaným miestnym názvom pri ktorých autobus zastavuje.

Informácie o tom ako sa v súčasnosti nazývajú autobusové zástavky a taktiež nový cestovný poriadok nájdete na obecnej stránke v sekcii Doprava – Autobusom.

Informácie o polohe jednotlivých zastávok môžete tiež nájsť na obecnej stránke na Mape Obce Trnavá Hora.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka