Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta informuje 2015

Kalendár vývozu odpadov alebo ako nakladať s odpadom v roku 2016Vytlačiť
 

Kalendár vývozu odpadov alebo ako nakladať s odpadom v roku 2016Aktualizované Informácie o tom ako nakladať s odpadom a Kalendár vývozu odpadov v roku 2016 nájdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.

Zásadnou informáciou pre rok 2016 je zmena termínov odvozu separovaného odpadu pre „kovy“ a „tetrapaky“, ktoré budú TS (Technické slúžby) ZH odvážať z obce striedavo každý druhý mesiac spred rodinných domov.

Preto je potrebné, aby ste obaly od tetrapakov a kovov opláchli vodou a pred uložením do plastového vreca ich objem minimalizovali stlačením (napr. zošliapnutím nohou).

Aj v roku 2016 bude v sobotu otvorená Lesná správa pre odovzdávanie drobného stavebného odpadu a netriediteľného odpadu, ako sú: sedačky, nábytok, molitan, obaly od farieb, televízory, elektronika a pod.

Lesná správa bude otvorená v pracovných dňoch od 10.00 h do 12.00 h a každú sobotu od 15. marca do 31. októbra 2016 v čase od 13.00 h do 15.00 h.

Sobotné otvorenie Lesnej správy sa ukázalo ako potrebné a osožné, lebo odpad odovzdalo v roku 2015 celkom 214 občanov.

Vysoké náklady na likvidáciu odpadov obec hradí platbami za odvoz odpadov z kuka nádob.

Na jednej strane sú však kuka nádoby, ktoré sú pri odvoze poloprázdne, hoci obec platí za každú ako za plnú kuka nádobu, na druhej strane je veľa domácností, ktoré majú aj dve tri kuka nádoby, resp. odpad odovzdávajú pri odvoze kuka nádob v plastových vreciach, čo TS ZH vždy započítajú ako platbu za vysypanie kuka nádoby.

Obraciam sa preto na vás s výzvou, aby ste nedávali vysypávať poloprázdne kuka nádoby, ale len celkom plné a tí, ktorí máte odpadu viac než za jednu kuka nádobu, aby ste odpady čo najviac stláčali a tým minimalizovali počet kuka nádob.

Verím, že moju výzvu pochopíte a pomôžete tak znížiť náklady obce na likvidáciu komunálneho odpadu.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Posledný taliansky ľadovec zdolalo iba niekoľko ľudí, medzi nimi aj náš rodák Ľuboš KravecVytlačiť
 

Posledný taliansky ľadovec zdolalo iba niekoľko ľudí, medzi nimi aj náš rodák Ľuboš KravecPiati Slováci zvládli náročný let nad talianskymi Dolomitmi. Jedným z nich bol aj Ľuboš Kravec, rodák z našej obce. Aktivity Ľuboša podporilo finančným príspevkom aj vedenie obce Trnavá Hora spolu s obecným zastupiteľstvom.

Na talianskom vrchu Marmolada, poslednom talianskom ľadovci, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 3 343 metrov, úspešne pristálo iba niekoľko ľudí. Podarilo sa to aj nášmu rodákovi, členovi slovenskej reprezentácie v paraglidingu, Ľubošovi Kravecovi.

Let absolvoval spolu s ďalšimi štyrmi Slovákmi 11. novembra 2015 a v tento deň mali Dolomity iba pre seba, pretože boli jedinými paraglidistami v horách.

Keďže im počasie prialo, let mohli absolvovať a po pristáti na hore tzv. „Top landing-u“ znovu z ľadovca odštartovať.

Ľuboš Kravec je držiteľom slovenského rekordu v čase aj dĺžke letu na uzavretej trati. Vzdialenosť 258 kilometrov zaletel za 9 hodín a 45 minút. Spolu so svojím bratom Marošom pôsobí ako inštruktor v škole paraglidingu PerfectFly, ktorá sa nachádza v Plavnici a v Banskej Bystrici. 

 

Článok o pristáti na Marmolade v Dolomitoch je aj v magazíne SODA.                                           
Osobná webstránka Ľuboša Kraveca je www.adventure-zone.sk
Rozhovor je aj v archive STV2
Fotogaléria - Posledný taliansky ľadovec zdolalo iba niekoľko ľudí, medzi nimi aj náš rodák Ľuboš Kravec


 
 

Radar pre meranie rýchlosti vozidielVytlačiť
 

Radar pre meranie rýchlosti vozidiel

Od stredy 16. decembra je v našej obci inštalované zariadenie „radar“ na meranie rýchlosti vozidiel s optickým upozorňovaním vodičov o prekročení predpísanej rýchlosti a záznamovým zariadením.

Merač rýchlosti vozidiel upozorňuje vodiča na prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti v tomto prípade 50 km/h, ktorú vyhláška o cestnej premávke povoľuje v uzavretej obci.

Zariadenie je inštalované na Žiarskej ceste pri vjazde do obce od Hronskej Dúbravy v úrovni kostola, pretože vchádzajúce vozidlá častokrát evidentne nedodržiavajú predpísanú rýchlosť 50 km/hod.

Verím, že tento merač rýchlosti je dobrým príspevkom obce pre zvýšenie bezpečnosti chodcov a vozidiel na frekventovanej križovatke Jalná – Trnavá Hora.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Spätná klapka na HroneVytlačiť
 

Spätná klapka na Hrone v obci Trnavá HoraVeľa občanov si ešte pamätá Vianoce 2009, keď Jalnú zaliala povodeň priamo cez vianočné sviatky 25 a 26. decembra. Vtedy sa ukázala potreba vybudovania tzv. spätnej klapky na ľavobrežnej hrádzi , ktorá sa v prípade potreby bude automaticky otvárať, aby voda z dediny mohla vytekať do Hrona v prípade, že hladina Hrona je nižšia ako hladina vody odtekajúca z dediny.

V opačnom prípade, keď sa hladina Hrona zvýši nad úroveň spätnej klapky sa klapka uzavrie a voda nepreteká do dediny a prípadná voda zo strany dediny sa bude prečerpávať do Hrona čerpadlami z nedávno dodaného protipovodňového vozíka.

Aj keď dúfame, že takýchto situácii bude, čo najmenej, môžeme konštatovať, že už sme na takúto situáciu pripravení.

Fotogaléria - Spätná klapka na Hrone v obci Trnavá Hora

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Nezabudnite na revíziu komínov a plynových spotrebičovVytlačiť
 

Starosta informuje: Nezabudnite na revíziu komínov a plynových spotrebičovVykurovacia sezóna už začala a možno nie všetci ste stihli revíziu vašich komínov a plynových kotlov, šporákov, gamatiek, či iných plynových vykurovacích spotrebičov.

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi stanovuje povinnosť zabezpečiť pravidelné čistenie a kontroly. Komíny a plynovody pri výkone plynového kotla do 50 kW bez vložky je povinnosť čistiť a kontrolovať každých 6 mesiacov, vložkované komíny raz ročne.

Pri šporákoch, kotloch, krboch na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW je lehota čistenia a kontrola komína stanovená na 4 mesiace a pri výkone nad 50 kW každé 2 mesiace.

Občasne využívané komíny sa musia kontrolovať raz za 2 roky.

Kontrolu môže vykonávať len oprávnená osoba, ktorá komín vyčistí, prípadne vyfrézuje decht a po kontrole vystaví revíznu správu a komín označí komínovým štítkom.

Najbližší revízny techniky na plynové zariadenia je v našej obci, kontakt: Marián Černay, 0917 424 657

Revízny technik komínov na pevné palivá je najbližšie na Budči, kontakt: Ľubomír Kováč, 0904 298 572, kovac96231@gmail.com

Kontrola a revízia komínov, nie je len prevencia pred požiarom, ale prispieva k úspore paliva a požiadavke poisťovní na úhradu škodových udalostí.

Tak neváhajte a zabezpečte si včas revíziu vaších spotrebičov.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

14. 11. 2015 Stretnutia starostu za mesiac október 2015

Starosta informuje: Stretnutia starostu za mesiac október 2015Mesiac október je poznačený prichádzajúcou jeseňou, kedy chce každý ešte dokončiť to čo nestihol v lete. Toto poznalo aj stretnutia a rokovania starostu obce, ktoré bolo zamerané na dokončenie rozpracovaných prác, napr. dokončenie altánku na ihrisku Hrable, rokovaniu s Povodím Hrona k vybudovaniu spätnej klapky na hrádzi Hrona ako protipovodňového opatrenia, oprave miestnych komunikácií, obrovské problémy máme s vodu na hornej Trnavej Hore, kde musí byť každý týždeň zabezpečený dovoz jednej – dvoch cisterien vody do vodojemu.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia starostu za mesiac október 2015


 

28. 10. 2015 Oprava havarijného stavu mostíka

Starosta informuje: Oprava havarijného stavu mostíkaV rýchlom slede udalostí obce sme sa nejako opomenuli aj jednu dôležitú udalosť, ktorou bola oprava mostíka ponad Ihracký potok medzi našou obcou a Pitelovou.

Koncom jari bol mostík z dôvodu havarijného stavu prepadajúcej sa mostovky z bezpečnostných dôvodov po upozornení občanmi náhle uzatvorený.

Mostík patrí obci Pitelová, ale jeho využívanie je obojstranné a treba povedať, že aj frekventované. Preto sa obe obce spoločne podieľali na jeho oprave.

Pitelová dodala špeciálny mostársky plech a obec Trnavá Hora zas zamestnancov (z projektu Verejné práce), ktorí sú zruční a dokázali postupnými krokmi starú mostovku rozobrať a privariť nové plechy.

Finálne bol povrch upravený protišmykovou úpravou penetrovaným frézingom. Most tak bude spájať nielen obce, ale aj ľudí, lebo to je jeho hlavné poslanie.

Pavel Kravec, starosta obce


 

26. 10. 2015 Odhalenie pamätnej dosky Jurajovi Kriváňovi

Starosta informuje: Odhalenie pamätnej dosky Jurajovi KriváňovV sobotu 24. októbra bola v katastri Ladno v lesíku pri Bvorcovej lúke odhalená pamätná tabula majstrovi sveta v parašutizme, pilotovi a inštruktorovi Jurajovi Kriváňovi.

Ten zahynul pri leteckej nehode dňa 7. 10. 1960 vo veku 33 rokov pri návrate z prievidzského letiska do Očovej, keď sa ponáhľal k manželke. Tá práve čakala narodenie syna, ktorý sa dnešného odhalenia pamätnej tabule aj osobne zúčastnil.

Syn Juraj ide v šľapajach svojho otca a dnes pracuje v oblasti riadenia letovej prevádzky. Inštaláciu tabule inicioval Oblastný klub vojenských výsadkárov BB.

Pomoc pri Identifikácii miesta havárie a úprave priestoru pomohli Rudolf Trokšiar, Milan Belička, Jozef Mališ a ŠLP Zvolen. Zaujímavosťou je, že aj niektorí občania Trnavej Hory sa venovali parašutizmu športovo alebo počas vojenskej služby, ba výsadkári spomínali, že máme v obci aj parašutistku, a to Silvia Mihálikovú, ktorá má môj obdiv.

Článok v Žiar24: Pri Žiari odhalili pamätník legendárnemu parašutistovi

Pavel Kravec, Starosta obce


 

19. 10. 2015 Trnavá Hora má protipovodňový vozík

Starosta informuje: Trnavá Hora má protipovodňový vozíkVo štvrtok 15. 10. 2015 starosta obce a veliteľ DHZ Donoval prevzali v Žiari nad Hronom z rúk MV SR Róberta Kaliňáka proti povodňový vozík, ktorého účelom je zmiernenie následkov povodní, ktoré sa môžu dotknúť aj našej obce hlavne v časti Jalná.

Povodňové ohrozenie sa v čase zjavných klimatických zmien a následných neočakávaných prívalových dažďov netýka len domov postavených v blízkosti riek a potokov, ale v podstate každej stavby, lebo krátky ale o to intenzívnejší dážď môže vytvoriť ničivý potok aj na miestach kde v podstate neexistuje.

Protipovodńový vozík je vybavený čerpadlom pre čerpanie kalovej a dažďovej vody, zo zeme, ale aj z plávajúce z vody, generátorom elektrickej energie, prenosným osvetlením, a setom náradia. Súčasťou dodávky vozíka je odborné zaškolenie členov DHZ z obsluhy vozíka.

Pavel Kravec, starosta obce

Fotogaléria - Protipovodňový vozík obce Trnavá Hora 2015


 

13. 10. 2015 Stretnutia starostu za mesiac september 2015

Starosta informuje: Stretnutia starostu za mesiac september 2015Mesiac september bol nielen v znamení končiaceho sa leta, ale aj začiatku školského roka v ZŠ, ktorý ako každý rok otvára slávnostné stretnutie žiakov, rodičov s uvítaním prváčikov, pre ktorých je to to veľká životná udalosť.

Inou veľkou udalosťou bolo znovuotvorenie KD Jalná po trojmesačnej rekonštrukcii s úspešným vystúpením heligonkárky Vlasty Mudríkovej, hudobnej skupiny Štálania z Novej Bane a premiérou mužskej skupiny z Trnavej Hory, ktorá sú veľkou nádejou pre oživenie trnavohorských kultúrnych podujatí bezprostredným spevom do ktorého sa môžu zapojiť aj ostatní účastníci.

Doznievanie pekného letného počasia sme využili na dokončenie rôznych prác pri úprave a údržbe obce, kosenie cintorínov a ostatných obecných plôch. Osobitnou kapitolou bola kolaudácia opravenej podlahy jedálne v ŠJ a výberové konanie na miesto vedúci školskej jedálne, ktorého sa zúčastnila jediná uchádzačka Viktoria Hešková, ktorá pred 7 člennou komisiou potvrdila svoju odbornosť pre výkon tejto funkcie.

Rokovaní a stretnutí bolo bohato a ich obsah naznačuje priložený prehľad o stretnutiach starostu obce za mesiac september.

Dokument na stiahnutie: Stretnutia starostu za mesiac september 2015

Pavel Kravec, starosta obce


 

30. 10. 2015 Rekonštrukcia interiéru KD Jalná

Fotogaléria - Rekonštrukcia interiéru KD Jalná 2015Dňa 26. decembra 1954 bol na Jalnej slávnostne otvorený kultúrny dom, postavený zo štátnych prostriedkov, ale aj vďaka bezplatnej brigádnickej práci občanov. Obvyklá posviacka tohto zariadenia miestnym kňazom sa však nekonala.

Toľko hovoria „Dejiny obce Trnavá Hora“ o postavení kultúrneho domu na Jalnej, ktorý sa po 61 rokov svojej existencie dostal do stavu, keď ho už nestačí len udržiavať, ale musí sa aj investovať, aby sa jeho stav zlepšil a tým sa zlepšili aj podmienky pre kultúru, tak, ako si to dnešná doba vyžaduje.

Preto sme v začiatkom júna 2015 pristúpili k zásadnejšej oprave vnútorných priestorov. Niektoré realizované opravné práce sú aj bežnému návštevníkovi zjavne viditeľné a niektoré sú viditeľné len ľuďom, ktorí akcie pripravujú a môžu porovnať situáciu predtým a teraz po opravách.

Na prvý pohľad je zjavné, že vo veľkej sále boli odstránené zo stien staré preglejkové obklady, steny boli vymaľované aj s vestibulom v žlto-zelených obecných logo farbách. Pošta, ktorá sídli v budove dostala novú vkusnejšiu vchodovú mrežu, nová je opona a javiskové dosky, ktoré už boli značne prehnité, vymenené je osvetlenie veľkej sály nielen za silnejšie, ale aj úspornejšie, pôvodné okenné závesy sú vymenené za moderné vertikálne žalúzie, zateplené boli pôvodné balkóny, do kuchyne bola dodaná chladnička, vymenený drez aj opravené WC a sprevádzkovaný plynový šporák. Celkové náklady na opravu predstavujú viac ako 12 tis. €.

Pravda sú veci, ktoré sa nám zatiaľ nepodarilo realizovať a možno v blízkej dobe ani nepodarí, týka sa to hlavne centrálneho zdroja vykurovania, ktorý by dodával teplo pre celú budovu.

V zlepšovaní chceme pokračovať a v blízkej dobe nainštalujeme jednoduché ozvučenie a bezbariérový vstup.

Fotogaléria - Rekonštrukcia interiéru KD Jalná 2015

Pavel Kravec, starosta obce


 

29. 9. 2015 Stretnutia starostu v auguste 2015

Starosta informuje: Stretnutia starostu v auguste 2015Aj pre starostu obce je august mesiacom pre čerpanie dovolenky, ale kým sa k nej dostane, tak sa všetko, ako naschvál, tak pokazí, že sa starostovi na dovolenku ani nechce ísť.

Havarijná situácia mostíka medzi Trnavou Horu a Pitelovou, havarijný stav podlahy v školskej jedálni ako aj finiš na oprave KD Jalná, tak skomplikovali situáciu, že na dovolenku nebolo ani pomyslenia. Vďaka celému tímu zamestnancov OcÚ ako aj projektov „verejných prác“ sa podarilo zorganizovať všetky práce tak, že aj starosta obce mohol nakoniec odísť na dovolenku. V prílohe je prehľad stretnutí starostu obce za mesiac august 2015.

Dokument na stiahnutie: Stretnutia starostu za mesiac august 2015.

Pavel Kravec, Starosta obce


 

25. 9. 2015 Vlajky, zástavy a koruhvy v obci

Starosta informuje: Vlajky, zástavy a koruhvy v obciViete aký je rozdiel medzi vlajkou, zástavou a koruhvou? Hoci sa na prvý pohľad zdá, že je to to isté, opak je pravdou. Hlavný heraldik  MV SR PhDr. Ladislav Vrtel v tomto linku vysvetľuje rozdiel týchto pojmov na webovej stránke. Podľa vysvetlenia je teda vlajka upevnená na stožiari kratšou stranou, teda pri vetre „vlaje“, zástava sa neumiestňuje na stožiar  ale je pevne spojená so žrďou s ktorou sa pevne umiestňuje do miestnosti budovy, na budovy, alebo sa nosí v sprievodoch. Koruhva je odvodená od vlajky ale umiestnená je zvisle na stožiari alebo na stolnom stojane.

Vlajky a zástavy sú symbolom organizovaného spoločenstva a jeho základných hodnôt. Preto okrem štátneho znaku je štátnym symbolom  aj vlajka, zástava alebo koruhva.  Naše zákony predpisujú, že okrem štátnych budov aj verejné budovy majú mať v blízkosti hlavného vchodu vlajku a zasadacia miestnosť aj zástavu, štátny znak a preambulu. Umiestňovanie symbolov je vyjadrením úcty a vlastenectva, preto miesto a spôsob ich umiestnenia je dôležitý.

V závere septembra sa nám pod dlhšej príprave podarilo postaviť na svahu oproti vchodu do budovy obecného úradu  stožiare na ktorý sú umiestnené vo forme koruhvy  symboly SR, EÚ a obce. Tieto isté symboly boli umiestnené aj vo forme zástav v zasadačke obecného úradu.

Verím, že takto nielen prejavujeme úctu, ale vyjadrujeme aj svoj vzťah k európskemu spoločenstvu, našej vlasti a našej obci.

Pavel Kravec, starosta obce


 

25. 9. 2015 Nový dizajn obecného webu

Starosta informuje: Nový dizajn obecného webuPravidelný návštevníci obecného webu si už určite všimli, že v jeho grafickom dizajne došlo k niektorým zmenám, ktorých cieľom je zlepšenie  informačného komfortu pri jeho prehliadaní.

Teda, čo je podstatou zmien? Pre zlepšenie prehľadu o rozložení informácii pri otvorení webu, bola v hlavičke minimalizovaná tzv. dekoratívna horná časť obrazu v ktorej je umiestnený názov obce s erbami, vďaka čomu budú mat návštevníci stránky priamejší pohľad na jadro stránky s novými aktuálnymi informáciami

Ďalšou novinkou je „banner upútaviek“   kultúrnych, spoločenských a športových akcií, ale aj nových zásadných informácii, ktoré sa budú dynamicky za sebou meniť.

Treťou novinkou je úprava webu na tzv. responzívny dizajn pre prehliadanie stránky v mobiloch a tabletoch, ktorý poskytuje cez mobil a tablet naozaj pohodlné prehliadanie informácií. Podľa Webygroupu, ktorý nám prevádzkuje stránku, sme druhou obcou, ktorá tento responzívny dizajn má.

Pre doterajších užívateľov jedna rada. Ak sa vám po otvorení stránky objaví posun textov a farebných sekcií, tak po otvorení stránky je potrebné stlačiť CTRL+R a všetko sa dá do poriadku.

Verím, že zmeny grafického dizajnu obce uvítate a svoj názor vyjadríte v sekcii „Anketa“.

Pavel Kravec, starosta obce


 

17. 8. 2015 Bezplatné zapožičanie kompostérov

Starosta informuje: Bezplatné zapožičanie kompostérovObec Trnavá Hora bezplatne zapožičia na dobu neurčitú 400 a 720 l kompostéry určené na spracovanie zelenej organickej hmoty tzv. bioodpadu (lístie, tráva, rastliny) a jeho zmenu na hnojivo. Vlastníkom kompostérov  je OZ Kremicko, ktorého členom je aj naša obec. Boli zakúpené s podporu EU fondov a za finančnej spoluúčasti obce.

Základnou podmienkou zmluvy o bezplatnom zapožičaní je presné určenie miesta použitia kompostéra pre prípad kontroly orgánmi EU. Teda ak si občan zapožičia kompostér pre svoj rodinný dom a neskôr si rozmyslí, že ho chce používať na chalupe v katastri obce, musí byť táto zmena zmluvne dohodnutá.

Svoj záujem o zapožičanie kompostéra môžete nahlásiť na Obecnom úrade tel: 045/6775121 alebo emailom: starosta@trnavahora.sk

Pavel Kravec, starosta obce


 

13. 7. 2015 Pokyny pre odovzdávanie neseparovateľného odpadu v Zbernom dvore na Lesnej správe

Starosta informuje: Pokyny pre odovzdávanie neseparovateľného odpadu v Zbernom dvore na Lesnej správeVážení občania,

pre uľahčenie likvidácie neseparovateľného komunálneho odpadu Obec Trnavá Hora otvorila cez soboty Lesnú správu, ktorú využívame ako improvizovaný zberný dvor odpadov. Otvorenie vám umožňuje odovzdávanie neseparovateľného a objemného odpadu aj mimo tradičného jarného a jesenného upratovania, keď obec na verejné miesta umiestňovala veľkoobjemové kontajnery.

Ako to už býva aj dobrá myšlienka sa začne niekedy obracať proti pôvodnému zámeru.

Sobotné otvorenie zberného dvora je občanmi uspokojivo využívané (od 5 do cca 15 návštev) v závislosti. V posledných sobotách však okrem objemného a neseparovateľného odpadu začali občania v zvýšenom množstve voziť aj separovateľný ba dokonca už aj vyseparovaný odpad v plastových vreciach, ktorý je pravidelne raz mesačne odvážaný spred domu občana.

Preto dozor určený starostom obce bude dovezený odpad triediť a preberať bude len neseparovateľný odpad - stavebný odpad, nábytok, sedacie súpravy, matrace, železo, koberce, podlahové gumy, elektrické spotrebiče a PC zariadenia, olej, obaly z farieb, neónové trubice.

Elektrospotrebiče musia byť kompletné, len vtedy nám ich oprávnená firma odoberie bezplatne. „Vyrabované“ elektrospotrebiče sa stávajú bezcenným odpadom a obec musí za ich likvidáciu platiť !

Ostatný separovateľný odpad bude naložený do plastového vreca a vrátený občanovi na odovzdanie spred domu v termínoch podľa celoročného harmonogramu.

Cieľom sobotného otvorenia Zberného dvora na Lesnej správe je plynulá likvidácia neseparovateľného odpadu bez dlhodobého zhromažďovania v domácnostiach.

Pre lepšiu orientáciu bola pripravená zjednodušená informácia o sobotnom fungovaní Zberného dvora na Lesnej správe: Pokyny pre odovzdávanie neseparovateľného odpadu v Zbernom dvore na Lesnej správe v pdf na stiahnutie.

Ďakujem za pochopenie!

Pavel Kravec,  starosta obce


 

4. 8. 2015 Stretnutia starostu za mesiac júl 2015

Starosta informuje: Stretnutia starostu za mesiac júl 2015Hoci mesiac júl je letným mesiacom prázdnin a dovoleniek,  nie je tomu tak pre starostu obce a mnohých jeho spolupracovníkov.

V júli sa naplno rozbiehajú vonkajšie práce na oprave a údržbe obecného majetku a s tým sú spojené aj stretnutia a rokovania starostu obce. Preto v tomto zozname môžete zaznamenať stretnutia, ktoré súvisia napr. s čistením protipovodňových prehrádzok a cestných priepustov. Venoval som sa aj príprave projektov zahustenia kamerového systému a modernizácie verejného osvetlenia.

S občanmi sme riešili problematiku zásobovania vodou a odstraňovanie vniknutých porúch. Kuriózny prípad bol problém s líškou, ktorá navštevuje záhrady neďaleko obytných domov. Taktiež  bolo potrebné rokovať s mnohými dodávateľmi opravných prác a zabezpečiť zásobovanie materiálom požívaným pri týchto opravách. Zoznam je naozaj pestrý a heslovito vyjadruje hlavné témy jednotlivých stretnutí.

Dokument na stiahnutie: Stretnutia starostu za mesiac júl 2015


 

3. 8. 2015 Pripomienka rómskeho holokaustu pri Pamätníku SNP v BB

Starosta informuje: Pripomienka rómskeho holokaustu pri Pamätníku SNP v BBRómsky holokaust počas 2. sv. vojny bol v minulosti akosi zamlčovaný a vo verejnosti nepripomínaný, preto sa často označuje aj ako "zabudnutý" holokaust.

Pravdou je, že v rokoch 1939 – 1945 v Európe zahynulo viac ako 300 000 európskych Rómov. Nacistické Nemecko Rómov, podobne ako Židov, klasifikovalo ako element zabraňujúci čistote rasy. Jeden z najväčších koncentračných táborov, v ktorom boli internované celé rómske rodiny, bol v Auschwitz-Birkenau. Likvidácii tábora na konci vojny predchádzalo kruté vyvražďovanie. V noci z 2. na 3. augusta 1944 skončilo v plynových komorách 2900 rómskych mužov, žien a detí.

V sobotu 1. augusta 2015 aj starosta obce Trnavá Hora a trnavohorský Rómovia zúčastnili pietnej spomienky  rómského holokaustu v Pamätníku SNP, aby tak spolu s veľvyslancom  Spolkovej republiky Nemecko Thomasom  Götzom, zástupcami ministerstiev, rôznych organizácií i združení položili vence a kvety pri pomníku obetiam rómskeho holokaustu.

"V nedeľu 2. augusta si už po 71.-krát pripomenieme deň, keď príslušníci SS vyvraždili v roku 1944 v plynových komorách Osvienčimu posledných 2900 Rómov a Sinti (tzv. nemeckí Rómovia – pozn. TASR) - medzi nimi deti, matky a starých ľudí. Druhý august je dňom, ktorý je pre nás všetkých dnes nepochopiteľným. Každý jeden osud v koncentračných táboroch je príbehom nekonečného utrpenia a za každým jedným osudom je meno a život. Boli to ľudia ako my. Toto nás ešte vždy robí bezradnými a nás Nemcov napĺňa veľkým smútkom a hanbou," konštatoval v príhovore nemecký veľvyslanec Götz. Podľa neho to, čo sa vtedy udialo a vyšlo z Nemecka, ostane navždy nepochopiteľné.

Pavel Kravec, starosta obce


 

27. 7. 2015 Z diaľky Hlina zblízka slama

Starosta informuje: Z diaľky Hlina zblízka slamaZ diaľky Hlina zblízka slama. Aj takto by sa dal nazvať nezvyčajný „slamoboard“, ktorý  postavil poslanec Národnej rady Slovenskej Republiky Alojz Hlina na poli v katastri obce Trnavá Hora na záhumienkoch pri Hrone vedľa rýchlostnej komunikácie R1. Urobil tak za pomoci miestneho roľníka odkúpením ním vyrobenej slamy, prenajatím jeho poľa, čím zároveň podporil aj miestne podnikanie.

Pavel Kravec, starosta obce


 

17. 7. 2015 Oprava náučného chodníka

Starosta informuje: Oprava náučného chodníkaChodník, ktorý je súbežný so Žiarskou cestou, ktosi v minulosti, ani neviem prečo, ale pravdepodobne z recesie, nazval Náučným chodníkom. Chodník bol vybudovaný pred približne 25 rokmi z materiálov, ktoré boli vtedy cenovo najdostupnejšie: betónové panely a betónové kocky.

Zub času, chýbajúce odvodnenie a plynofikácia sa podpísali na jeho poškodení. Obec preto pristúpila k jeho oprave, ktorá spočívala vo výmene zničených betónových kociek a upravení vodorovnej výšky, aby sa zlepšil komfort pre chodcov. Úplne zásadnou rekonštrukciou prešla časť pred rodinným domom č. 143, ktorý bol pre chýbajúce odvodnenie mrazmi zdeformovaný a vydutý. V tomto úseku bolo tiež odokryté a vyčistené odvodnenie štátnej cesty, ktoré bolo roky zasypávané zimným posypovým materiálom, takže ho už ani nebolo vidieť. Tento úsek bol odvodnený a vyložený zámkovou dlažbou, ktorú zručne položil Dušan Didi s Jánom Ivanom, ktorí sú zamestnaní v projekte verejné práce.

Pri tejto príležitosti chcem poďakovať stavbárovi Lacovi Ihrackému za „grátis“ vypracovanie stavebného projektu a metodické vedenie počas realizácie stavby. Súčasťou opravy chodníka bolo aj obnovenie náterov mostíkov v kombinácii zeleno-žltej obecnej erbovej farby. Celkové náklady na opravu chodníka činili približne 2000,00 €

Oprava chodníka trvala pomerne dlho, pretože bolo potrebné najskôr odokryť zasypané časti kanalizácie a až potom podľa skutočného stavu urobiť projektovú dokumentáciu, nakúpiť materiál a začať robiť. Do toho prišlo ešte kosenie, dažde aj technologické časy na vytvrdnutie betónu obrubníkov. Deň ku dňu a dva mesiace ubehli ako voda. Zásadným faktorom je aj skutočnosť, že práce nerobí zohraná firma, ale dlhodobo nezamestnaní občania, ktorí sú na určitý čas zamestnaní v projekte „verejné práce“, ktorým spolu s ich vedúcim Ivanom Červienkom vyslovujem uznanie a poďakovanie, lebo okrem iného väčšina prác bola vykonávaná za vysokých vonkajších teplôt.

Pavel Kravec, starosta obce


 

16. 7. 2015 Stretnutia starostu v mesiaci jún 2015

Starosta informuje: Stretnutia starostu v mesiaci jún 2015Aj mesiac jún bol bohatý na stretnutia a rokovania. Škála stretnutí je naozaj široká a početná, niektoré so stretnutí možno považovať za povinné, či rutinné na zabezpečenie chodu obce. Mnohé stretnutia sú však podnetné a dôležité.

Počas pracovných stretnutí sa diskutovalo napr. o projekte prečerpávacej stanice, výmene okien na OcÚ, alebo oprave mostíka medzi obcou Trnavá Hora a Pitelová, či tiež o parkoviskách.

Taktiež som sa zúčastnil semináru na výmenu verejného osvetlenia, diskusie na tému projektu pozemkových úprav.

Mal som tiež tú česť otvoriť ples Klubu dôchodcov, zagratulovať jubilantom v obci, privítať budúcich prvákov a rozlúčiť sa s deviatakmi základnej školy. Kompletný súhrn stretnutí, rokovaní a aktivít nájdete v priloženom prehľade Stretnutia starostu v mesiaci jún 2015

Pavel Kravec, starosta obce


 

15. 7. 2015 Altánok na ihrisku už funguje

Starosta informuje: Altánok na ihrisku už fungujeTak už aj trnavohorskí futbalisti a návštevníci športových akcií organizovaných na ihrisku Hrable sa dočkali vyššieho komfortu v podobe postaveného altánku, ktorého výhody ako prvý vyskúšali hasiči zo širokého okolia počas súťaže v hasičskom športe o Pohár starostu obce Trnavá Hora.

Splnil sa tak sen mnohých športových generácii, ktoré snívali o zlepšení podmienok pre divákov, ako aj vytvorenie zázemia pre usporiadanie športovo-spoločenských akcií. Altánok s priľahlou plochou poskytuje priestor pre organizovanie nielen športových a spoločenských stretnutí, ale ja dúfam, že bude využívaný aj na súkromné stretnutia občanov a firiem sponzorujúcich šport a kultúru v našej obci.

Nie je celkom možné vymenovať všetkých, ktorí sa podieľali na výstavbe altánku a dokonca niektorí si to zo skromnosti ani neprajú, predsa len chcem toto cestou poďakovať firme NEMAK za finančnú podporu nákupu stavebného dreva a hlavných organizátorov výstavby Petra Švihoríka a Karola Mužíka, bez ktorých si už futbal v našej obci ani neviem predstaviť.

Pavel Kravec, starosta obce


 

14. 7. 2015 Odpadový hyenizmus

Starosta informuje: Odpadový hyenizmusAj takto možno nazvať situáciu, ktorú som našiel na skládke zeleného odpadu vo Vrbine v polovici júna 2015. Pre lepšiu orientáciu občanov kam ukladať kroviny a dreviny som chcel umiestniť na  plot vedľa vchodu do skládky tabuľu s nápisom „Kroviny a dreviny ukladajte vedľa ohrady“.  Pri pohľade do ohrady ma ohúrilo zistenie, že medzi zeleným odpadom sú vyhodené aj staré gumené hadice.

Neviem tento čin inak pomenovať ako názvom tohto príspevku. Obec má nastavený komplexný systém triedenia odpadov, tak, že každý druh odpadu má miesto, kde ho môže občan uložiť. Od najkomfortnejšieho  spôsobu vyložením pred dom v stanovený deň zberu, cez rozmiestnené zberné hniezda alebo sobotné otvorenie zberného dvora, ba dokonca na požiadanie príde obec veľký odpad vziať až domov. Aj napriek tomu pohodlnosť človeka a nezodpovednosť nemá hraníc ani zábrany, preto aj toto miesto  bude v budúcnosti strážené fotopascou.

Pre zlepšenie situácie v likvidácii zeleného odpadu obec obstarala pre občanov 400 a 700 litrové kompostéry, ktoré bude zdarma zapožičiavať občanom na dlhodobé užívanie.

Pavel Kravec, starosta obce


 

3. 6. 2015 Cenník služieb poskytovaných obcou Trnavá Hora občanom obce

Starosta informuje: Cenník služieb poskytovaných obcou Trnavá Hora občanom obceObec poskytuje občanom rôzne služby, ktoré sú spoplatnené. Veľa razy možno ani nevieme, aké služby pre občana obec poskytuje. Preto pre lepšiu orientáciu v ich rozmanitosti a výške úhrady, obec vydáva ich zoznam, ktorý bude doručený do každej domácnosti.

Prehľad daní, správnych poplatkov ako aj poplatky za služby nájdete na aj obecnej stránke v sekcii Ako vybaviť - Dane, správne poplatky a poplatky za služby.

Cenník služieb poskytovaných obcou Trnavá Hora občanom obce v pdf formáte.

Pavel Kravec, starosta obce


 

2. 6. 2015 Manuál separácie odpadov

Starosta informuje: Manuál separácie odpadov„Odpady naše každodenné“, aj takto môžeme s trochu recesie a nadsázkou pomenovať problém odpadov, ktoré vytvára každý človek, ktorého prívlastok je jednoznačný - spotrebiteľ. Čím viac spotrebúvame, tým viac tvoríme odpady. Moderný baliaci priemysel balí výrobky stále dokonalejšie, zaujímavejšie, nápaditejšie a doslova všetko. Jediným liekom na stále sa množiace odpady, ktorými sa ľudstvo doslova dusí, je ich spracovávanie na nové výrobky procesom recyklácie, ktorým sa uzatvára kruh produkujúci nové zo starého, šetriaci prostredie a dokonca vytvárajúci zamestnanosť. Preto jediným rozumným spôsobom ako zachrániť prírodu pre budúcnosť je dôsledná separácia odpadov občanom - spotrebiteľom, ktorému obec vytvára podmienky pre triedenie (separovanie) odpadu pri jeho odovzdávaní oprávneným organizáciám pre nakladanie s odpadmi.

Pre lepšiu orientáciu v organizácii odovzdávania triedeného odpadu obec vydala bulletin s názvom Separuješ, separujeme, separujete?, ktorý je praktickým návodom ako triediť odpad a kde triedený odpad odovzdať. Bulletin bude distribuovaný do poštových schránok. Systém je nastavený tak, že občan separovaný odpad vo väčšine komodít len vyloží pred bránu domu.

Ak sa občan bude riadiť týmto manuálom nemôžu vznikať čierne skládky, tak ako ich máme v katastri obce dnes. Navyše ešte jeden dôležitý fakt: občan za odovzdávaný separovaný odpad neplatí, platí len za zmesový odpad – kuka nádoby.

Nuž občania je len nás, či budeme záchrancami alebo hrobármi prírody.

Viac informácii k separácii odpadu nájdete aj v sekcii Ako nakladať s odpadom, kde nájdete aj elektronickú verziu manuálu separácie odpadov na stiahnutie s názvom Separuješ, separujeme, separujete?.

Pavel Kravec, starosta obce


 

1. 6. 2015 Nákladný prívesný vozík a dlhý rebrík

Starosta informuje: Nákladný prívesný vozík a dlhý rebríkPre prevoz materiálu, strojov, zberu separovaného odpadu zakúpila obec nákladný prívesný vozík za osobné auto s nosnosťou do celkovej hmotnosti 540 kg o dĺžke 2540 mm a šírke 1450 mm s oporným kolieskom oja pre komfortnejšiu manipuláciu pri pripájaní k ťažnému zariadeniu. Aj keď ho obec bude využívať prioritne pre zabezpečenie chodu obce, som toho názoru, že vozík by mal slúžiť občasným potrebám občanov. To isté sa týka aj 12 m dlhého rebríka, ktorý je vo vlastníctve obce. Preto na poslednom zasadnutí OZ poslanci schválili poplatok za použitie nákladného vozíka a kovového trojdielneho rebríka.

Zapožičanie kovového trojdielneho rebríka sa spoplatňuje:

 • 2€ do 6 hodín,
 • 5€ na celý deň a 1€ za každý ďalší začatý deň.

Zapožičanie nákladného prívesu za osobné auto do celkovej hmotnosti 540 kg sa spoplatňuje:

 • 5€ do 6 hodín,
 • 10€ nad 6 hodín počas jedného dňa.

Zapožičanie je možné len pre občanov obce a podnikateľské subjekty so sídlom v obci a len na území obce Trnavá Hora.

Prehľadný cenník za prenájom a služby nájdete aj v sekcii Ako vybaviť - Dane a poplatky za služby.

Pavel Kravec, starosta obce


 

1. 6. 2015 Stretnutia a rokovania starostu za mesiac máj 2015

Starosta informuje: Stretnutia a rokovania starostu za mesiac máj 2015Stretnutia starostu sú také pestré ako život sám. Striedajú sa rokovania, bežná agenda, obecné akcie aj stretnutia s občanmi, ktorí prednášajú rôzne námety, požiadavky, či potreby, ktoré chcú riešiť nielen vo svojom záujme, ale aj v záujme ostatných občanov.

Nie raz sú to však aj problémy v susedskom spolunažívaní, kde najviac platí, že ak si občania sami nenájdu cestu k sebe, aby problém vyriešili k spokojnosti oboch strán, žiadny starosta im problém ani nevyrieši ani nezlepí rozbitú nádobu vzťahov.

A úplne najhoršie je, ak sa riešenie problému dostane do polohy, keď sa každá strana začne oháňať len zákonmi. Samozrejme, že sa riešeniu občianskych problémom nevyhýbam a zákony vytvárajú pravidlá, ale vždy uplatňujem a budem uplatňovať pri ich riešení priamosť a otvorenosť, kde najlepšou cestou pre dohodu je kooperatívnosť a ústretovosť všetkých zainteresovaných.

Stretnutia starostu za mesiac máj 2015

Pavel Kravec, starosta obce


 

25. 5. 2015 Kosíme, kosíme hore po dedine

Starosta informuje: Kosíme, kosíme hore po dedineAj takto by sa dala humorne parafrázovať známa ľudová pesnička „Chodíme, chodíme hore po dedine“. Lebo už tri týždne chodíme a kosíme hore-dole po dedine.

Kosíme, hrabeme, zvážame zelenú hmotu do kompostoviska, lebo produkt, ktorý je výsledkom kosenia sa ani inak pomenovať nedá. Moderné metódy kosenia naozaj vyrábajú hmotu, ktorá sa nedá na nič iné použiť ako na kompostovanie. Časy, keď sa z pokosenej trávy sušilo voňavé seno pre chov domácich zvierat sú už dávno preč. Tráva však rastie a pre správu obce je to takmer podobná situácia ako sneženie, čím viac prší, tým viac tráva rastie a tak aj tráva sa stáva takou zelenou kalamitou, ktorej likvidácia je ešte nákladnejšie než tá zimná. Obec má 40 000m2 plôch, ktoré je potrebné kosiť. Jedno kosenie stojí približne 2 000 €. Z tejto výmery je približne len niečo cez 30 – 40 % plôch, ktoré by bolo možné kosiť strojne a ktoré by sme chceli upraviť pre zakúpenie samochodnej kosačky ako najefektívnejšej techniky pre pravidelnú údržbu zelených plôch. Ostatné plochy sú vo svahoch, ktoré sa dajú kosiť len ručnými kosačkami.

Zatiaľ kosia, hrabú a zvážajú 10 zamestnanci zamestnaní cez projekt „verejné práce“ a niekoľkí s krátkym úväzkom „odrábajúcimi“ sociálne dávky.

Znamená to však, že ostatné práce na zlepšení prostredia obce zatiaľ stoja. Ďalšie kosenie, či kosenia budú už zadané firme, ktorá bola vybraná prieskumom trhu.

Pavel Kravec, starosta obce


 

25. 5. 2015 Poštová schránka pre podnety a námety

Starosta informuje: Poštová schránka pre podnety a námetyŽijeme informačnú dobu, keď život bez mobilov a internetu si už ani nevieme predstaviť. Týka sa to aj našej obce, ktorá využíva mobil a internet pre komunikáciu s občanom v systéme sms a email infokanálov, webovej diskusie, či rubrík - otázky starostovi a poslancom.

Pre tých, ktorí ešte nemajú internet alebo pracovné zaneprázdnenie im neumožňuje návštevu starostu alebo účasť na zasadnutí zastupiteľstva je od 20. mája 2015 zriadená v logofarbách obce „žlto-zelená poštová schránka“ určená pre písomné podávanie podnetov starostovi a poslancom.

Poštová schránka sa nachádza pri vchode na Obecný úrad, vedľa úradnej tabule. Doručené podnety budú postúpené starostovi a poslancom na riešenie.

Pavel Kravec, starosta obce


 

27. 4. 2015 Zberný dvor Lesná správa každú sobotu otvorený

Starosta informuje: Zberný dvor Lesná správa každú sobotu otvorenýAko som už informoval, pre zlepšenie podmienok likvidácie komunálneho odpadu bude Zberný dvor - Lesná správa otvorený  od apríla do konca októbra, každú sobotu od 13,00 hod do 15,00 hod. Sobota 25 apríla bola premiérová a myslím, že sa vydarila.

O odovzdanie odpadu prejavilo záujem 8 fyzických osôb a jedna organizácia. Niektorí záujemcovia sa najskôr prišli presvedčiť, či je zberný dvor naozaj otvorený a aký odpad môžu priviezť. Do zberného dvora doviezli, staré skrine, police, železo, sklenený sprchovací kút, matrace, staré dvere, či obalové kartóny.

Verím, že občania túto službu využijú, čím zlepšia situáciu pri jarnom a jesennom veľkom upratovaní, keď veľkopriestorové kontajnery nielen kapacitne nestačia, ale je do nich ukladaný aj odpad, ktorý je možné odovzdať ako vyseparovaný.

Pavel Kravec, starosta obce


 

21. 4. 2015 Stretnutia starostu v mesiaci marec 2015

Starosta informuje: Stretnutia starostu v mesiaci marec 2015Dynamika funkcie starostu je naozaj pestrá. Svedčí o tom aj zoznam stretnutí starostu obce za mesiac marec.

V priemere 8 stretnutí alebo rokovaní denne nie je málo, veď popri tom je potrebné, operatívne riešiť práce na údržbe majetku, rokovať s dlžníkmi obce o splácaní dlhov, hľadať riešenie pre novú odvozovú cestu v Kľačianskej doline, urobiť správne konanie na výrub stromov o ktoré žiadajú občania aj organizácie, pripraviť jarné upratovanie obce, dozrieť na opravné práce v kultúrnom dome, ale byť prítomný aj pri založení miestnej organizácie SČK, viac si môžete prečítať v zozname stretnutí starostu obce v mesiaci marec 2015.

Stretnutia starostu v mesiaci marec 2015

Pavel Kravec, starosta obce


 

20. 4. 2015 Výzva – hľadáme obecného kronikára

Starosta informuje: Výzva – hľadáme obecného kronikáraObecné kroniky sú jedinečným zdrojom informácií o histórii obcí a ich obyvateľoch. Sú v nej zaznamenávané najdôležitejšie okamihy ich vývoja.

Obecné zastupiteľstvo 17. apríla schválilo Štatút kronikára obce Trnavá Hora, ktorý definuje jeho práva a povinnosti voči obci a zároveň ustanovuje základné pravidlá pre vedenie kroniky po formálnej, obsahovej a metodickej stránke. Štatút kronikára obce Trnavá Hora nájdete v sekcii Všeobecné dokument obce.

Vzhľadom k tomu, že od roku 1989 obec nemá kronikára a kronika nie je vedená, obraciam s výzvou na všetkých občanov, ktorým záleží na zachovaní informácií o živote obce pre našich dedičov, aby sa prihlásili u starostu obce. Verím, že obec po dvoch desaťročiach znovu zavedie vedenie obecnej kroniky.

Pavel Kravec, starosta obce


 

20. 4. 2015 Otázky starostovi a poslancom

Starosta informuje: Otázky starostovi a poslancomPre zlepšenie komunikácie občanov našej obce so starostom a poslancami Obecného zastupiteľstva budú v krátkej dobe na obecnom webe zriadené dve nové sekcie: Otázky starostovi a Otázky poslancom.

Cieľom rozšírenia komunikácie je verejným a adresným spôsobom poskytnúť príležitosť občanom klásť otázky k rôznym problémom priamo vedeniu obce. Zavedenie adresnosti respondentov (opýtaných) viac približuje starostu a poslancov k občanom a na druhej strane aj adresnosť pýtajúcich sa eliminuje niektoré negatívne snahy, ktoré sú evidentné z diskusných príspevkov z doterajšej sekcie diskusia.

Pavel Kravec, starosta obce


 

15. 4. 2015 Deň Zeme v materskej škôlke

Starosta informuje: Deň Zeme v materskej škôlkeV apríli si medzinárodným Dňom Zeme pripomíname, že Zem je nielen priestor pre náš život, ale zároveň aj našou živiteľkou. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou, lebo zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a chrániť jej poklady pre budúce generácie. Preto je potrebné, aby sme si prírodu vážili a ochraňovali ju aj budovaním dobrého vzťahu k nej.

A kedy sa najlepšie tvorí vzťah k prírode, ak nie v detstve. Preto je povzbudzujúce, že aj naša materská škola v spolupráci s rodičmi zorganizovala v rámci Dňa Zeme upratovanie zelene v areáli škôlky. Rodičia, deti a pani učiteľky vzali hrable, lopaty a fúriky, aby pripravili zeleň na svoj letný život. Veľkí mali veľké náradie a malí svoje malé detské, ale všetci sa snažili rovnako usilovne. Bola radosť vidieť zápal detí, ktoré akoby sa chceli vyrovnať svojím rodičom. V tomto prípade nie je dôležité množstvo práce, ale chuť, odhodlanie a radosť z práce, lebo takto sa tvorí vzťah k prírode.

Pavel Kravec, starosta obce


 

16. 4. 2015 Email infokanál spustený

Starosta informuje: Email infokanál spustenýV stredu 15. 4. 2015 o 11.30 hod obec Trnavá Hora odoslaním prvej emailovej správy, spustila nový spôsob komunikácie s občanmi prostredníctvom tzv. email-infokanála. Princípom tejto komunikácie je systémové zasielanie informácií, vyhlášok, nariadení, ktoré sa týkajú života občanov na základe ich súhlasu a registrácie prostredníctvom registračného emailu.

Celkom sa prihlásilo na zasielanie emailov 169 občanov, z ktorých sa už 101 registrovalo. U ostatných prebieha postupná registrácia a odstraňovanie nejasností v emailových adresách. V prvej správe boli občania informovaní o posledných zverejnených správach v sekcii Starosta informuje. Ďakujem všetkým, ktorí sa prihlásili, lebo verím, že email infokanál prispeje k lepšej informácii o živote a riešení problémov obce.

Pavel Kravec, starosta obce


 

14. 4. 2015 Zverejňovanie smútočných oznámení na obecnom webe

Starosta informuje: Zverejňovanie smútočných oznámení na obecnom webeNa základe občianskeho podnetu, ale aj po skúsenostiach z iných obcí, aj obec Trnavá Hora zavádza službu bezplatného zverejňovania smútočného oznámenia na web stránke obce.

Smútočné oznámenie bude zverejnené len so súhlasom pozostalých v sekcii Oznámenia ako aj na hlavnej tabuli obecného webu. Text smútočného oznámenia bude vyhotovený zamestnancom obecného úradu po dohode a želania pozostalých.

Pavel Kravec, starosta obce


 

13. 4. 2015 DHZ v sobotu naštartoval do novej sezóny

Starosta informuje: DHZ v sobotu naštartoval do novej sezónyS prichádzajúcou jarou sa všetko nielen prebúdza do nového života, ale aj ľudia štartujú do novej letnej sezóny.

Týka sa to aj nášho DHZ – Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý v sobotu 11. apríla na ihrisku Hrable, po dlhej zime naštartoval striekačky, vyvetral príslušenstvo a začal s tréningom družstva kategórie - ženy na súťaže v hasičskom športe.

Tohtoročná sezóna bude dynamická, lebo sa súťaží každý týždeň a v tomto roku sa naše ženy zapojili do tekovsko - hontianskej hasičskej ligy. Aj hasičský šport sa dostáva do športových organizačných foriem, akou je liga. Povzbudivé je, že DHZ si prihlásením sa do ligy postavil ambiciózny cieľ, dostať sa až na celoslovenskú úroveň. Majú dobré vedenie, ktoré dokáže získavať mládež nielen pre šport a zábavu, ale aj pre pomoc obci, veď už 30. apríla budú pomáhať pri stavaní májov, v máji zase budú organizovať tradičný hasičský bál a v júni súťaž v hasičskom športe o Pohár starostu obce Trnavá Hora.

Držme im palce, aby dobre obstáli, lebo dobrovoľní hasiči, dnes pod názvom DHZ, patria k tomu najlepšiemu, čo v obci máme.

Pavel Kravec, starosta obce


 

13. 4. 2015 Štatistické zisťovanie frekvencie parkovania áut

Starosta informuje: Štatistické zisťovanie frekvencie parkovania áutRozvoj automobilizmu je očividný aj v našej obci. Už je nie je výnimočné, že v jednom dome sú dve-tri autá. Úzke ulice, domy postavené na hranici pozemku pri ceste a iné stavebné obmedzenia spôsobujú problémy s parkovaním.

Najkritickejším miestom v obci z pohľadu parkovania, je štvoruholník tvoriaci Obecný úrad, obchod Jednota COOP, Materská škola a Základná škola. Pre lepšie identifikovanie situácie bolo vo štvrtok 9. apríla v najfrekventovanejšom čase od 6.30 do 9.00 hod., vykonané štatistické zisťovanie frekvencie parkovania.

Bolo určených 6 bodov, na ktorých pracovníci projektu „verejných prác“ zaznamenávali počet áut, ktoré parkovali alebo ktoré krátkodobo zastavili pre nástup a výstup. Meranie bolo uskutočnené pred budovou OcÚ, pred MŠ, pod obchodom Jednoty, pred a za bránou ZŠ, a na rohu Školskej a Dubovej ulice.

Je až neuveriteľné, že za 2 a pol hodiny prešlo týmito bodmi 163 automobilov!!! Z toho pred OcÚ 11, pred MŠ 72, pod obchodom Jednoty 30, pred bránou ZŠ 11, za bránou ZŠ 17 a na rohu Školskej a Dubovej prejde 22 áut.

Je to veľká výzva, aby sme pre zvýšenie bezpečnosti občanov a hlavne detí začali na týchto miestach s budovaním parkovacích plôch, tak, ako sme si to predsavzali v Programových prioritách starostu obce a poslancov OZ na volebné obdobie 2014 - 2018.

Pavel Kravec, starosta obce


 

13. 4. 2015 Rada školy je zvolená

Starosta informuje: Rada školy je zvolenáVo štvrtok 9. apríla bola v zmysle zákona a príslušnej vyhlášky MŠ SR obcou ako zriaďovateľom Základnej školy v Trnavej Hore, uvedená do pôsobenia novozvolená 11 členná Rady školy.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy, vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy k úprave v učebných plánoch a skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov, k návrhu školského vzdelávacieho programu, k návrhu rozpočtu, k správe o výsledkoch hospodárenia školy, ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovanému najmenej na dva roky, k informácií o pedagogicko - organizačnom a materiálno - technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Za predsedníčku Rady školy bola zvolená Miriam Červienková, ktorá zároveň v Rade zastupuje aj obec Hronská Dúbrava.

Ďalšími členmi sú: Miroslava Hromádková a Miroslava Žiaková zvolené pedagogickými zamestnancami, Jana Šuleková zvolená nepedagogickými zamestnancami, Dušan Petrík, Beata Grassl, Lubomíra Hajdúchová a Andrea Matušková zvolené rodičmi. Za zriaďovateľa boli určené Zuzana Dobrovodská, Helena Luptáková za obec Trnavá Hora a Martina Záhorcová za obec Pitelová. 

Pavel Kravec, starosta obce


 

12. 4. 2015 Projekt Verejné práce

Starosta informuje: Projekt Verejné práceObec Trnavá Hora podpísala s Úradom práce Žiar nad Hronom zmluvu na projekt Verejné práce. Prostredníctvom tohto projektu sa od apríla do septembra zamestná na plný pracovný úväzok 10 občanov, ktorí sú dlhodobo vedení ako uchádzači o zamestnanie. Úrad práce hradí 95% ceny práce, ktorú obec vynaloží na  zamestnancov.

Zamestnanci budú vykonávať rôzne práce pri údržbe obecného majetku. Práce sa vo veľkej miere týkajú vysekávania náletových drevín, čistenia jarkov a kanálov, úprave terénov, kosenia zelených plôch, dokončenia okolia multifunkčného ihriska, oprave chodníka pri Žiarskej ceste, budovania parkoviska pod obchodom a pri materskej škôlke, ale aj zlepšenia prístupu k manipulačnému vchodu KD Jalná.  

Začali sme vyčistením areálu materskej škôlky, vysekávaním náletových drevín popri chodníku na Grúň, čistením lúčky pri kríži  v Doline na Jalnej, kde by sme chceli vytvoriť oddychovú zónu s lavičkou a priestorom pre deti. Jalňanská dolina bola obľúbeným miestom nedeľných vychádzok rodičov s malými deťmi a čistinka pri kríži bola priestorom pre hry detí. V poslednej dobe však lúčka zarastala kríkmi a krovinami. Prác je naplánovaných naozaj veľa a ani pri plnom pracovnom úväzku 10 ľudí sa do konca leta všetko nestihne.

Verím, že 10 zamestnanci projektu Verejné práce  a 10 občania zaradení do projektu Verejnoprospešné práce vynaložia všetko úsilie, aby pod vedením ich skúseného  a zručného „šéfa“ Ivana Červienku vykonali, čo najviac z naplánovaných prác.

Pavel Kravec, starosta obce


 

27. 3. 2015 Prvé zasadnutie Rady seniorov

Starosta informuje: Prvé zasadnutie Rady seniorovV piatok 27.3. 2015 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Rady seniorov starostu obce, ktorá je poradným orgánom starostu a zároveň aj formou zapojenia staršej generácie do rozhodovania pri správe a chodu obce.

Predsedom sa stal Ján Slašťan, ktorý je zároveň aj stálym členom rady z titulu predsedu Klubu dôchodcov. Podpredsedníčkou sa stala Dáša Trokšiarová a tajomníčkou bola nominovaná Ing. Mária Kollárová, ktorá bude viesť administratívnu agendu Rady seniorov. Členovia sú Helena Luptáková, Jozef Putiš, Milan  Šumný, Imrich Páchnik a Rozália Žbirková.

Prvé zasadnutie okrem organizačných opatrení prerokovala aj niektoré aktuálne témy, ktoré sa dotýkajú života obce. Niektoré témy sa týkajú pripravovaného mimoriadneho zasadnutia OZ, ktoré bude 17. 4. 2015, kde nosnými témami zasadnutia bude: schválenie štatútu obecného kronikára, ktorý obci chýba. Je to na škodu budúcnosti a tak štatút definuje postavenie a povinnosti kronikára, ale aj zásadné princípy vedenia obecnej kroniky. Starosta informoval radu o zámeroch úpravy okolia obecného úradu, ktorá by mala zodpovedať súčasným požiadavkám doby, ktorej súčasťou je aj rozšírenie parkovacích miest pod obchodom.

V súvislosti s problematikou likvidácie domového odpadu,  obec pripravuje aktualizované vydanie manuálu separovania odpadov, v ktorom bude zapracované aj zahustenie kontajnerov na sklo a  otvorenie zberného dvora cez soboty od 13.00 do 15.00 h, aby občania mohli objemný odpad likvidovať priebežne po celý rok, nielen počas jarného a jesenného upratovania.

Inou témou bola informácia o stave verejného osvetlenia a zámeru obce požiadať o dotáciu na jeho výmenu v súvislosti s pripravovanou výzvou MH SR. Obec požiadala o dotáciu na vybudovanie prístrešku Domu smútku na Kľačanoch vo výške 13 000 € z fondu výhier MF SR. Rada navrhla umiestnenie lavičiek k Domu smútku v dolnej časti obce práve pre starších občanov počas obradov. Na záver boli prerokované informácie o vymáhaní dlhov od občanov za neuhradené dane, poplatky za psa, komunálny odpad a vodu, zverejňovanie stretnutí starostu, situácia vo výbere cintorínskych poplatkov, úrovne diskusie na obecnom webe, pripravovanému vydaniu katalógu služieb, ktoré obec poskytuje občanom, v ktorom Rada navrhla aj zverejnenie poskytovaných zliav, zámer využitia budovy zdravotného strediska na Komunitné centrum a zakúpenie nákladného prívesného vozíka za auto, ktoré bude poskytované aj občanom. Rada seniorov je cenným zdrojom pripomienok a nápadov, ktoré môžu zlepšiť život občanov našej obce.

Pavel Kravec, starosta obce


 

23. 3. 2015 Jarné upratovanie obce - poďakovanie

Starosta informuje: Jarné upratovanie obce - poďakovanieĎakujem všetkým občanom, ktorí sa v sobotu 21.3. 2015 zúčastnili tradičného veľkého jarného upratovania obce, ktorému prialo aj mimoriadne slnečné počasie.

Prác sa zúčastnilo celkom 150 osôb včítané detí a žiakov ZŠ. Na Kľačanoch OZ Klačianské dvory, čistili okolie pamätníka od náletových drevín, ktorými zarástlo schodište. Na hornej Trnavej Hore sa zametali cesty od zimného posypu. Na Jalnej zase líniovo vyčistili všetky cesty a priľahlé pozemky, vyzberali plastový odpad a iné zbytočnosti. Podobne to bolo na ihrisku, kde vyhrabali nielen hraciu plochu, ale aj prístupové cesty a priľahlé priestory pre divákov.

Okolie Domu smútku a cintorína zase Klub dôchodcov nielen vyčistil, ale ostrihal aj živé smrekové ploty. Pred farou upratovali niekoľkí farníci. DHZ si vzal na mušku okolie KD a požiarnej zbrojnice. Teší ma, že do akcie sa nie ako organizácia, ale individuálne, zapojili aj členovia OZ SPOON, ktorí upratali okolie „náučného chodníka“.

No a rybári tí už len tie svoje „rybky“, teda brehy Hrona. Niektorí občania sa pridali upratovaním pred svojimi domami. V sobotu som mal pocit, že pre väčšinu našich občanov je domovom okrem vlastného domu celá obec.

Pavel Kravec, starosta obce


 

23. 3. 2015bSMS infokanál bol spustený

Starosta informuje: SMS infokanál bol spustenýV piatok 20. 3. 2015 práve v čase začínajúceho zatmenia slnka, OcÚ zaslaním prvých dvoch smsiek spustil SMS - infokanál obce Trnavá Hora.

Prvá smska sa týkala informácie, že je služba bola spustená a že je potrebné si uložiť dané číslo do adresára uložených čísiel na mobilnom telefóne ako Infokanál obce Trnavá Hora. Občania boli zároveň informovaný aby neodpovedali na infokanálové smsky. V druhej smske sme pozvali občanov na veľké jarné upratovanie obce. Na sms infokanál sa prihlásilo 258 občanov, čo znamená, že približne v 40% domoch má niekto smsinfokanál. Správy budú stručné, vzhľadom k tomu, že rozsah správ je obmedzený počtom znakov. Správa nad 150 znakov je zasielaná dvomi smskami a teda sa násobí počtom prihlásených 258 občanov. Verím, že aj napriek stručnosti sms správ, infokanál splní svoj cieľ rýchlo a akčne informovať občanov.


 

19. 3. 2015 Tak takto nie!

Starosta informuje: Tak takto nie!Vážení občania,

ako starosta obce, ale aj ako občan som presvedčený, že domovom nie je len náš dom, dvor a záhrada, ale domovom je celá naša obec, lebo všetci sa v nej chceme cítiť dobre.

Začali sme jarné upratovanie v domoch, záhradách, ale aj na uliciach a verejných priestranstvách.

Pre likvidáciu objemného neseparovateľného odpadu sme rozmiestnili na 7 miestach obce veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú určené na objemový odpad, ktorý nie je možné vyseparovať, teda rozobrať na jednotlivé komponenty, ktoré je možné roztriediť a vyseparovať.

Včera na Jalnej pri kultúrnom dome, len niekoľko hodín po umiestnení kontajnera rodina Bartošová z Jalnej zaplnila celý kontajner nielen neseparovateľným odpadom, ale aj separovateľným umelohmotným odpadom a dokonca aj umelohmotným odpadom vyseparovaným do vriec. Je to odsúdeniahodná nehoráznosť, ktorú nebudem ako starosta obce trpieť a vyviniem všetko úsilie, aby sa toto neopakovalo.

Vyzývam občanov, aby pri likvidácii odpadov zachovávali princíp separácie, za, ktorú občan priamo neplatí. Likvidácia odpadov odvozom vo veľkoobjemových kontajneroch stojí obec približne 3 300,00 €, toto sú peniaze, ktoré chýbajú na údržbu ciest, budov a ostatného obecného majetku.

Pavel Kravec, starosta obce


 

19. 3. 2015 Hľadáme obecného kronikára

Starosta informuje: Hľadáme obecného kronikáraAko a kedy vznikla naša dedina?  Kde sú naše korene? Kto boli naši predkovia? To sú otázky, ktoré sprevádzajú náš život.

Hovorí sa, že kto nepozná svoju históriu nevie predvídať budúcnosť, preto zaznamenávanie našej histórie je nielen dôležité, ale naša história začína  súčasnosťou.  Pre zachovávanie histórie sú nenahraditeľný  a niekedy takmer nepoznaný obetavý ľudia, ktorí sledujú dianie v obci, aby písmom  zaznamenali najdôležitejšie okamihy života obce, teda obecný kronikári.

Aj vďaka týmto ľuďom boli v obecnej kronike zachytené najdôležitejšie historické chvíle vo vývoji našej obce, ktoré  zosumarizoval historik Ivan Mrva  do rukopisu „Dejiny obce Trnavá Hora“ , ktorý ešte čaká na svoje vydanie.

Obecná kronika bola v našej obci vedená do roku 1989 a poslednou kronikárkou bola učiteľka ZDŠ Jana Ihracká. Pred ňou v rokoch 1962 – 1975 písal kroniku učiteľ  Július Hudec a v rokoch 1976 – 1986  učiteľka ZDŠ Elena Novodomcová.

Od roku 1989 kronika nie je vedená, čo je pre obec obrovská škoda, ktorú nám raz bude história vyčítať.

Preto na najbližšom Obecnom zastupiteľstve bude schválený štatút obecného kronikára, ktorý zadefinuje nielen, kto sa môže stať kronikárom, ale aj, čo je to kronika,  a ktoré udalosti sa v nej zaznamenávajú.

Preto už dnes vyzývam občanov, ktorým záleží na budúcnosti našej obce, aby sa prijali túto výzvu ako príležitosť a prihlásili sa za kronikára obce

Pavel Kravec, starosta obce


 

4. 3. 2015 Prevádzka kultúrnych domov

Starosta informuje: Prevádzka kultúrnych domovV obci sa nachádzajú tri kultúrne domy, ktorých stav je rôzny a vo veľkej miere závislý od polohy, ktorá obmedzuje ich praktické použitie.

Ani o jednom sa nedá povedať, že je vo vyhovujúcom stave. Najlepšie je na tom KD Jalná. O niečo horšie KD na hornej Trnavej Hore, ktorý trpí aj na vážnu statickú chybu. V najhoršom stave je KD Kľačany, v ktorom bol pred niekoľkými rokmi z dôvodu minimálneho využitia prerušený prívod elektrickej energie. Jeho využitie je cca 2 -3 x ročne.

KD na hornej TH sa využíva približne 5 až 7 krát ročne. Najviac je využitý KD Jalná. V roku 2014 sa v ňom uskutočnilo 38 akcií. Z toho bolo 12 spoločenských a kultúrnych podujatí, 17 predajných, 4 zábavné a 5 v kategórii schôdzky, kary, životné jubileá.


 

3. 3. 2015 Stretnutia starostu za mesiac február 2015

Starosta informuje: Stretnutia starostu za mesiac február 2015Mesiac február bol bohatý na pracovné aj občianske stretnutia. Celkom bolo uskutočnených viac ako 75 stretnutí, a to nie len oficiálnych pracovných stretnutí, ale aj mnoho náhodných stretnutí s občanmi v obci.

Vďaka náhodným stretnutiam majú možnosť občania obce poukázať na rôzne problémy a predložiť podnety, či pripomienky. Napríklad, občania obce upozorňujú na dlhodobé parkovanie na uliciach a verejných priestranstvách, alebo hľadajú pomoc pri riešení zlej sociálnej situácie.

Pracovné stretnutia boli venované predovšetkým zámeru výstavby obecnej bytovky, príprave opravy verejného osvetlenia, rekonštrukcii vodovodu v hornej časti obce. Začiatkom mesiaca sa začala kampaň na spustenie „infokanálov“. Významnou udalosťou bolo referendum o rodine. Koncom februára boli začaté rokovania s dlžníkmi obce o zaplatení dlhov za neuhradené poplatky, napr. za vodu, likvidáciu komunálneho odpadu, daň za psa alebo daň z nehnuteľností.

Stretnutia starostu za mesiac február 2015


 

26. 2. 2015 Rada seniorov

Starosta informuje: Rada seniorovOd 1.3. 2015 bude konštituovaná  Rada seniorov starostu obce, ktorá vychádza z princípov zúčastnenosti staršej generácie podieľať sa na rozhodovaní a odovzdávaní životných skúseností pre všetky oblasti života v obci.

Životné skúsenosti staršej generácie sú cenným zdrojom informácii o ekonomických, zdravotných, sociálnych a životných potrebách staršej generácie a zároveň aj zdrojom inšpirácie pre prijímanie konkrétnych opatrení pre zavádzanie sociálnych služieb občanom. Kreovanie Rady seniorov je súčasťou integrácie staršej generácie v obci.  Základné princípy zloženia rady:

 • Radu seniorov budú tvoriť 3 stály členovia a 5 nestálych členov,
 • členstvo v Rade seniorov je čestné, nezastupiteľné a dobrovoľné, členovia rady nemajú nárok na odmenu,
 • predsedu Rady seniorov spomedzi členov rady menuje starosta obce,
 • nestálych členov menuje starosta z radov občanov seniorov,
 • stálymi členmi sú:
  • určený pracovník Obecného úradu Trnavá Hora, ktorý je zároveň tajomníkom rady,
  • predseda Klubu dôchodcov,
  •  predseda Komisie mládeže, športu a sociálnych vecí OZ

 

23. 2. 2015 Parkovanie - problém obce

Starosta informuje: Parkovanie - problém obceObec Trnavá Hora dlhodobo zaznamenáva problém dlhodobého parkovania na miestnych komunikáciách, ktorého dôsledkom je znížená prejazdnosť ulíc a ohrozovanie bezpečnosti chodcov.

Táto situácia sa stáva prekážkou údržby ulíc hlavne v zimnom období a pri zabezpečovaní odvozu komunálneho odpadu z obce. Podľa zákona o cestnej premávke obec nemá zákonne prostriedky pre obmedzenie takéhoto parkovania.

Preto jediným spôsobom ako znížiť počet dlhodobo parkujúcich na miestnych komunikáciách je viesť dlhodobú informačnú, vysvetľovaciu a presviedčaciu kampaň, ktorej cieľom je:

 • informovať verejnosť o problematike dlhodobého parkovania na komunikáciách a verejných priestranstvách,
 • identifikovať dlhodobé parkovanie na komunikáciách a verejných priestranstvách,
 • osloviť „dlhodobo parkujúcich“ s cieľom dosiahnutia dohody o zmene parkovania.

 

22. 2. 2015 Dlžníci obce

Starosta informuje: Dlžníci obceObec Trnavá Hora v súčasnosti eviduje 61 pohľadávok u fyzických osôb a 1 pohľadávku u právnickej osoby vo forme neuhradených poplatkov za:  dane za nehnuteľnosti, poplatku za psa, likvidáciu komunálneho odpadu a za odber vody v celkovej výške 4 920,93 €. Všetky pohľadávky sú vymáhané od dlžníkov právny spôsobom, teda výzvou na uhradenie pohľadávky resp. postúpením na exekúciu. Niektoré pohľadávky sú viacročne neúspešne vymáhané z dôvodu insolventnosti dlžníkov,  pretože žijú na úrovni životného minima.

Starosta obce obnoví osobné rokovania s dlžníkmi, cieľom ktorých je dosiahnutie písomnej dohody o zreálnení pravidelných mesačných splátok podľa situácie dlžníka. Dohodnuté splátky budú mesačne  starostom kontrolované a nesplácanie bude intervenciou urgované. Krajnou formou splatenia dlhu bude odpracovanie dlhu formou práce pre obec. Časť odmeny za prácu bude dlžníkom vyplatená OcÚ  ako úhrada dlhu. Za úspech možno považovať zníženie pohľadávok o 50% do 31.12. 2015


 

17. 2. 2015 Občan na webe

Starosta informuje: Občan na webeInternet v domácnosti je dnes už takou samozrejmosťou, že jeho porucha v domácnostiach, kde je súčasťou technického vybavenia, je doslova katastrofou. Cez internet pozeráme TV, počúvame hudbu, hľadáme informácie o otváracích hodinách obchodov, ponuke tovaru, či programe kín. Aj naša obec má svoju web stránku, ktorá sa s istotou stáva zdrojom informácii potrebných pre život občanov. S potešením konštatujem, že návštevnosť obecného webu je na dobrej úrovni a má stúpajúcu tendenciu. Pre ilustráciu niekoľko údajov o návštevnosti obecnej web stránky. Návštevnosť sa v minulom roku pohybovalo v rozmedzí 300 až 500 návštev denne. Celoročne, najnavštevovanejšie rubriky sú archív spoločenských udalostí a diskusia. Najnavštevovanejšie rubriky vo februári 2015 sú starosta informuje, referendum, pošta a pizzeria Laredo.

Verím, že po zavedení email info kanálu sa návštevnosť obecnej web stránky ešte zvýši a význam webu pre občanov ešte vzrastie.


 

14. 2. 2015 Príhovor starostu obce na Trnavohorskom fašiangu

Príhovor starostu obce na Trnavohorskom fašianguFašiangy, Turíce, Veľká noc príde... takto začína jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek.

Aj keď, poradie nie je celkom správne, pretože po Fašiangoch, nasleduje Veľká noc a presne sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky, táto ľudová pesnička dobre vyjadruje radostnú náladu fašiangového dňa končiaceho večerom na ktorom bude pochovaná basa – symbol zábavy, tak ako nám to zachovala ľudová tradícia.

Fašiangom končí radosť, zábava a prichádza pôst vrcholiaci Veľkou nocou ako najväčším sviatkom našej kresťanskej viery a kultúry, ktorá dáva človeku novú nádej a zároveň aj zmysel života.

Ako obyvateľ obce som s potešením pred 5 rokmi prijal správu, že aj v našej obci sa našiel človek, ktorý sa podujal znovu oživiť túto tradíciu.

Iniciátorom a hlavným organizátorom bol Matej Homola, ktorý za spolupôsobenia OZ SPOON pripravili prvý Trnavohorský fašiang a tak vrátili túto, už tak trochu zabudnutú zvykovú tradíciu do života obce.

Tradícia je nielen spôsob zachovávania hodnôt prenášajúcich sa z generácie na generáciu, či vyjadrením úcty naším predkom, tradícia je aj dobrou príležitosťou pre stretnutie ľudí všetkých generácií, tak ako je to na dnešnom večernom vyvrcholení Trnavohorského fašiangu.

Dnes som tu nielen ako obyvateľ obce, ale aj ako aj jej starosta a preto chcem poďakovať za prípravu dnešného zábavného dňa: TJ Sokol, DHZ a Klubu dôchodcov bez, ktorých si už život v našej obci neviem ani predstaviť.

Želám Vám pekný večer, dobrú zábavu a dobrú chuť pri ochutnávaní tradičných jedál, ktoré pre vás organizátori pripravili.


 

11. 2. 2015 Obec Trnavá Hora v diskusnej relácii rádio Regina BB

Obec Trnavá Hora v diskusnej relácii rádio Regina BBKaždú stredu o 14.00 hod  rádio REGINA BB pravidelne uvádza reláciu s názvom Klub komunálnej politiky v ktorej sú diskutované témy týkajúce sa problematiky miest a obcí. 

V stredu 11.2. 2015 boli  témou redaktorky Martiny Kvačkajovej malé vodné elektrárne, ktoré obyvateľom miest a obcí prinášajú veľké problémy. Hodinovej diskusie sa zúčastnili: Marcel Pecník, poslanec MZ BB časť Šalková, Martina Pavlíková z OZ Slatinka a našu obec zastupoval jej starosta Pavel Kravec. Nosnou témou bolo „násilné“ budovanie MVE bez zohľadňovania negatívnych dopadov na prírodu a nerešpektovanie vôle občanov v ktorom je obec Trnavá Hora priam čítankovým príkladom ako sa to nemá robiť.


 

3. 2. 2015 Prepravná služba obce Trnavá Hora - Sociálny taxík

Prepravná služba obce Trnavá Hora - Sociálny taxíkV  rámci starostlivosti o  odkázaných občanov, obec Trnavá Hora  zavádza pomoc tým seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom s obmedzenou hybnosťou, ktorí nemajú možnosť dopraviť sa autom k  lekárovi, do zdravotníckych zariadení na vyšetrenia, odbery alebo kontroly z dôvodu, že prepravu nie je možné uskutočniť Zdravotnou dopravnou službou nevlastnia auto oni a ani ich najbližší príbuzný.

OZ schválilo zásady použitia obecného auta na účel prepravnej služby  odkázaných občanov obce Trnavá Hora takto:

 • Prepravná služba bude poskytovaná výhradne len občanom s obmedzenou pohyblivosťou, ktorí vyčerpali všetky spôsoby inej vhodnej prepravy prostredníctvom Zdravotnej dopravnej služby alebo priamych príbuzných. Znamená to, že „sociálny taxík“ nebude poskytovaný v prípadoch, že najbližší príbuzný je v práci, alebo býva mimo Trnavej Hory.
 • Prepravná služba bude poskytovaná v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 11.00 hod, pretože v ranných hodinách zabezpečuje potreby Obecného úradu  a od 11.30 hod musí obecné auto rozvážať obedy dôchodcom.
 • Prepravná služba bude poskytovaná len do zdravotníckych zariadení v Žiari nad Hronom.
 • Prepravnú službu si musí občan objednať min. 24 hodín vopred na tel. čísle 045 677 5121.
 • Úhrada za prepravu je 2,50 € jedným smerom.

Verím, že pochopíte, túto ponuku ako službu poskytovanú v krajnej núdzi občanov.

Pavel Kravec, starosta obce


 

2. 2. 2015 Zavedenie sms a email info kanálov

Starosta informuje: Zavedenie sms a email info kanálovV piatok 30. 1. 2015 sa konalo prvé tohtoročné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré okrem iného schválilo projekt zavedenia „sms a email info kanálov“, ako prostriedkov zlepšenia a zrýchlenia komunikácie medzi starostom, Obecným zastupiteľstvom, Obecným úradom a občanmi. V praxi to znamená, že obec sa obráti na občanov s tlačivom na ktorom, v prípade záujmu, uvedú svoje mobilné číslo a emailovú adresu pre zasielanie informácii, ktoré sa občanov bezprostredne dotýkajú. SMS správy a email správy budú zasielané bezplatne. SMS-ky sú určené pre zasielanie rýchlych akčných informácií napr. takých aké sme zažili pri snehovej kalamite, keď sme občanov pre výpadok elektrickej energie nevedeli vyrozumieť občanov obecným rozhlasom dokedy sa predpokladá prerušenie dodávky elektrickej energie. Emailový info kanál je určený pre informovanie formou dlhších správ napr. o konaní športových a kultúrnych podujatí, vydaných opatreniach a nariadeniach obce a pod. Samozrejme, že poskytnutie čísla mobilu a emailovej adresy je pre občana dobrovoľné, ale na druhej strane, sa obec zaväzuje, že údaje neposkytne tretím osobám.

Prosím, aby ste sa do tohto projektu zapojili, lebo je to nielen prejav záujmu o spoluprácu, ale aj prejav občianskej a ľudskej zrelosti.

Pavel Kravec, starosta obce


 

2. 2. 2015 Stretnutia starostu za mesiac január 2015

Pavel Kravec, starosta obceVo svojom volebnom programe s ktorým som sa uchádzal o priazeň voličov som deklaroval otvorenosť v poskytovaní informácii občanom, ktoré sa týkajú obce. Rozhodol som sa, že k sľubovaným zámerom, ktoré chcem postupne naplniť, pridám ešte niečo naviac. Po uplynutí každého mesiaca, budem  v tejto rubrike zverejňovať  heslovito moje stretnutia  a rokovania, teda s kým sa stretávam a o čom rokujeme. Budú aj dni keď nebudú zaznamenané žiadne stretnutia a rokovania, ale to neznamená, že vtedy starosta a OcÚ nepracuje. V tom čase starosta a OcÚ riešia problémy, pripravujú podklady, vybavujú administratívnu agendu a pod. Obce majú približne  1500 kompetencií (povinností),  ktoré sú povinné vybavovať, riešiť, či sledovať, bez ohľadu na ich veľkosť, teda, či ide o obec alebo mesto. Verím, že aj toto nás viac zblíži v riešení problémov. Ďakujem za pochopenie.

Stretnutia starostu za mesiac január 2015

Pavel Kravec, starosta obce


 

31. 1. 2015 Obecné zastupiteľstvo a snehová kalamita

Starosta informuje: Obecné zastupiteľstvo a snehová kalamita, Január 2015V piatok 30. 1. 2015 zasadalo prvýkrát v tomto roku Obecné zastupiteľstvo, ktorému predchádzala snehová kalamita.

Takže máme za sebou nielen zasadnutie, ale aj tohtoročnú, doteraz najväčšiu snehovú kalamitu. Mne ako novému starostovi priniesla nielen problémy na riešenie, ale aj (staro) nové pohľady na fungovanie našej obce. Zo štvrtku na piatok do ráno napadlo cca 15 ťažkého mokrého snehu v priebehu doobeda dopadlo ďalších 15 cm s dažďom.

Počas organizovania prác na spojazdnení ciest sme na OcÚ prežili naozaj všeličo. Od nadávok občanov na snehovú kalamitu, a podľa nich neskoré odhŕňanie cez požiadavky, aby starosta odviezol občianku do práce na Kľačany svojím autom, pretože autobus nevyšiel hore, ako keby moje auto už vedelo zvládnuť aj toto, či dokonca, aby bola odvezená obecným traktorom, cez kritiku, že obecný traktor neodhŕňa práve ulicu na ktorej bývame, hoci práve ide po susednej a tak je len otázkou času, kedy bude aj u nás. Zažili sme aj iskrenie elektrického vedenia pri MŠ, zlomený strom pri ceste na Ladno, ale aj vážny úraz s trojnásobnou zlomeninou p. Šebeňovej, čo mi je úprimne ľúto a verím v skoré uzdravenie, ktoré jej týmto želám. V tom najkritickejšom piatkovom doobednejšom čase sa nám pokazil traktor, ale nie len nám, ale aj autopluh SSC, ktorý čistí práve našu obec, preto odhŕňanie meškalo niekoľko hodín. Čo je horšie riešil som problém občanov, ktorých susedovci nechcú pustiť na pozemok, aby si mohli odstrániť sneh od základov, ktorý tam spadol práve zo strechy suseda, ktorý ich nechce pustiť.

Úplne najhoršie bolo sobotné prebudenie bez EE, ktorá vypadla v piatok o cca 23.00 hod. Už v piatok o cca 18.00 hod sme na SSE nahlásili iskrenie EE pri MŠ, kde nám povedali, že prídu až keď prídeme na rad, lebo v iných obciach je popretrhané vedenie a teda nevedia, kde im „hlava stojí“. V sobotu SSE oznámili, že na rad prídeme až v nedeľu a tak obnovenie EE v sobotu o cca 11.00 hod považujem, tak trochu za zázrak. Odhŕňanie snehu po miestnych komunikáciách komplikuje parkovanie áut na uliciach a preto rozmýšľam ako dosiahnuť, aby ľudia pochopili, že musia svoje dvory upraviť na parkovanie svojich áut. Určite budeme okrem osobnej apelácie organizovať aj informačnú kampaň. A aby toho nebolo celkom, tak málo, tak sa nám v sobotu na obed pokazilo obecné auto, takže musela prísť preň odťahová služba.

V súvislosti s prerušením dodávky EE bola najhoršia situácia v možnosti poskytnúť informáciu o situácii prostredníctvom miestneho rozhlasu, ktorý samozrejme nefungoval. Preto som rád, že v piatok Obecné zastupiteľstvo schválilo projekt zavedenia SMS a email komunikácie medzi OcÚ a občanmi, ktorú ocenia občania práve v takýchto krízových situáciách.

Ďakujem všetkým zamestnancom OcÚ hlavne p. Červienkovi a občanom na VPP za nasadenie pri likvidácii snehu, p. Chudovskému za opravu traktora, p. Romanovi Minkovi za pluhovanie ciest a spílenie spadnutého stromu, zamestnancom JEDNOTA COOP za zabezpečenie predaja základných potravín, p. Harmanovi za intervenciu na SSE ZH ako aj všetkým za pochopenie a trpezlivosť. Zároveň vyzývam všetkých ostatných, aby v krízových situáciách objektivizovali situáciu, zvážili okolnosti a tak nám pomohli spoločne zvládnuť aj takéto náročné udalosti nášho spoločného života.

Fotogaléria - Starosta informuje: Obecné zastupiteľstvo a snehová kalamita, Január 2015

Pavel Kravec, starosta obce


 

31. 12. 2014 Príhovor novomenovaného starostu

Príhovor novomenovaného starostuVážený pán starosta, vážení novozvolený poslanci, vážení občania,

zložením zákonom predpísaného sľubu som prevzal funkciu starostu obce Trnavá Hora, od svojho predchodcu Ing. Jána Harmana, ktorému pri tejto príležitosti vyjadrujem poďakovanie nielen v mojom mene, ale verím, že aj v mene všetkých občanov našej obce za celé 8 ročné vedenie, správu a rozvoj našej obce.

8 rokov je pre život človeka dlhá doba, ale pre starostu a uskutočnenie jeho snov a zámerov na zlepšenie podmienok života v obci je to krátka doba. Potrieb je veľa, očakávaní ešte viac, ale možnosti a hlavne tých finančných, od ktorých je priamo závislé ich splnenie, je už menej.

 Janko, od Tvojho zvolenia do funkcie starostu v roku 2006 až do nedávnej doby som bol poslancom OZ a teda môžem Tvoje pôsobenie zhodnotiť nielen ako občan, ale aj ako poslanec, ktorý problémy videl nielen zblízka, ale sa aj spolu podieľal na ich riešení.

O celom Tvojom pôsobení môžem povedať, že to bolo obdobie poznačené snahou o zlepšenie všetkého, čo slúži občanom pre ich dobro a čo občan pre spokojný a plnohodnotný život potrebuje.

Si človekom vzdelaným a rozhľadeným, ktorý sa pulz našej doby vždy snažil zachytiť a prenášať aj do života obce.

Urobil si veľa dobrého a správneho pre život obce a Tvoj skutočný prínos , tak ako to zvyčajne býva, objektívne zhodnotí až história. Na Slovensku každá obec trpí nielen na nedostatok finančných prostriedkov, ale aj na vekom zastarané budovy a chýbajúcu infraštruktúru. Za Tvoje obdobie sa podarilo zmodernizovať škôlku, školu, kultúrny dom, zdravotné stredisko, čiastočne rekonštruovať vodovod i vybudovať novú miestnu komunikáciu. Tento proces si zavŕšil výstavbou dlho snívaného viacfunkčného ihriska v areáli Základnej školy. Nuž toto je naozaj pekná, ako sa hovorí, symbolická bodka na konci tvojho pôsobenia vo funkcii starostu obce.

Preto ako prejav vďaky prijmi túto grafiku na ktorej je zobrazená najstaršia, najznámejšia ale aj najsymbolickejšia budova našej obce na ktorej záchranu si prispel z obecného rozpočtu aj ty s poslancami OZ.

Ďakujem tiež, za pôsobenie a prácu aj poslancom doterajšieho OZ lebo bez poslancov je starosta len administrátorom obecnej agendy, ale aj poslanci bez starostu sú len správcami financií obecného rozpočtu, lebo bez realizácie ich požiadaviek starostom, zostáva aj ten najlepší úmysel len úmyslom. Platilo to doteraz a bude to platiť aj v budúcnosti.

Dnes je koniec roka 2014 a zajtra začne nielen nový rok 2015, ale zároveň aj prvý deň pôsobenia nového starostu a nového OZ. Čaká nás veľa toho, čo chceme, čo obec potrebuje, čo sa od nás očakáva. Dnešným slávnostným ustanovujúcim OZ končí sláva a začína práca, lebo občania majú oprávnené očakávania a my máme chuť, nápady aj plány, ktoré musíme dať do rámca nielen príležitostí, ale aj možností, ktoré nám organizačné a finančné limity umožňujú.

 Preto za východisko nášho štvorročného pôsobenia pokladám nielen dnešné kreovanie OZ a iných základných organizačných náležitosti, ale aj skoré schválenie rámcového štvorročného programu vychádzajúceho z priorít s ktorými sme sa uchádzali o priazeň voličov a rovnako aj schválenie rozpočtu pre rok 2015. Týmto sa už dostaneme do plného pracovného tempa 1 roka nášho štvročného volebného obdobia.

Želám Vám všetkým, ako aj občanom našej obce veľa, zdravia, šťastia a pokoja pre život a prácu počas celého roka 2015.

Fotogaléria - Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore - Príhovor novomenovaného starostu


 
English version
ÚvodÚvodná stránka