Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Školská jedáleň

Školská jedáleň Trnavá Hora

Školská jedáleň Trnavá HoraŠkolská jedáleň
Okružná cesta 223/8
966 11 Trnavá Hora

Telefón: 0911 110 149

Prevádzková doba: 07:00 – 15:00 hod.

Prevádzkoví zamestnanci:

Viktória Hešková (riaditeľka školskej jedálne)
Michaela Hudcová (kuchárka, dočasne na materskej dovolenke)
Soňa Ivaničová (pomocná pracovná sila)
Jana Kaštierová (pomocná prácovná sila na ½ úväzok)
Petra Trokšiarová (kuchárka, dočasne počas zastupovania čerpania materskej dovolenky)

On-line jedálny lístok


 

Výdaj, výber, odhlasovanie a cena stravného

Výdaj stravy

Výdaj obedov pre žiakov ZŠ, deti MŠ a ostatných stravníkov v školskej jedálni je od 11:30 do 13:15. Dôchodcom je zabezpečený rozvoz stravy domov.

Výber stravného

Každý stravník pred začiatkom stravovania uhradí zálohu podľa vekovej skupiny :

 • deti MŠ 40€
 • žiaci ZŠ 20€
 • dospelí 40€

Platba stravného sa uhrádza do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca – za odobratú stravu v predchádzajúcom mesiaci. Výpočet mesačných výdavkov za stavu poskytne riaditeľka ŠJ.

Termín výberu stravného je vopred oznámený na vývesných letákoch v budove MŠ a ZŠ a na webovej stránke obce. Stravné sa vyberá v hotovosti u riaditeľky školskej jedálne v priestoroch Školskej jedálne v Trnavej Hore, alebo prevodom na účet ŠJ: IBAN: SK15 0200 0000 0016 6403 8751.

Cena stravného

veková skupina stravníka

príspevok

na nákup potravín

príspevok na režijné náklady

stravný lístok

celkom

stravník MŠ

1,45€

0,10€

1,55€

stravník ZŠ I. stupeň

1,15€

0,10€

1,25€

stravník ZŠ II. stupeň

1,23€

0,10€

1,33€

stravník dospelý

1,33€

1,30€

2,63€

Dieťa MŠ v hmotnej núdzi, dieťa MŠ v poslednom ročníku predprimárneho vzdelávania (predškolák) a žiak ZŠ má nárok na dotáciu k stravovacím návykom vo výške 1,20€ - o túto sumu je znížená cena stravného lístka, ale iba v prípade, ak sa dieťa/žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie prihlásený obed.

Za neodhlásenú stravu je zákonný zástupca povinný uhradiť plnú výšku stravného lístka.

Odhlasovanie a prihásenie

 • Odhlásenie alebo prihlásenie stravy je možné vykonať:
  • oznámením v školskej jedálni osobne u zamestnankýň školskej jedálne minimálne deň vopred,
  • telefonicky alebo SMS na čísle 0911 110 149 najneskôr do 7.00 hod. príslušného dňa
  • e-mailom na sjtrnavahora@gmail.com najneskôr do 7.00 hod. príslušného dňa.
 • Po tomto termíne nie je možné odhlásiť/prihlásiť stravu!
 • Stravné za porcie jedál, ktoré boli uvarené a stravníkmi neodobrané z dôvodu neodhlásenia, nebude stravníkovi možné vrátiť ani odpočítať od stravného nasledujúceho mesiaca.

Dokumenty


 

Kritériá poskytovania zliav na stravovanie v školskej jedálni

 • Občanom, ktorí dosiahnu vek 75 rokov a žijú osamotene, sa poskytne zľava vo výške 66% z výšky prevádzkových nákladov. 
 • Občanom, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP alebo ZŤP – S a žijú osamotene, sa poskytne zľava vo výške 33% z výšky prevádzkových nákladov. 
 • Občanom, ktorí sú dlhodobo chorí a žijú osamotene, sa poskytne zľava vo výške 33% z výšky prevádzkových nákladov. 
 • Ostatným občanom na dôchodku sa neposkytuje žiadna zľava a platí pre nich plná výška ceny stravnej jednotky. 

Občanovi je možné poskytnúť len jeden druh zľavy, nie je možný súbeh zliav.


 

Fotogaléria

Školská jedáleň Trnavá Hora 2019

Školská jedáleň Trnavá Hora 2019

Školská jedáleň Trnavá Hora 2019

Školská jedáleň Trnavá Hora 2019

Školská jedáleň Trnavá Hora

Školská jedáleň Trnavá Hora

Školská jedáleň Trnavá Hora

Školská jedáleň Trnavá Hora


 
English version
ÚvodÚvodná stránka