Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci OZ

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Trnavej HorePoslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Trnavá Hora má 9 poslancov.

Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. 


 

Jaroslav Gazdík

Jaroslav GazdíkVerejný kontakt: jaroslav.gazdik@trnavahora.sk
Volebné obdobie: druhé
Iné funkcie: predseda komisie stavebnej, verejného poriadku a životného prostredia
Volebná strana: Nezávislý kandidát


 

Lenka Ihradská

Lenka IhradskáVerejný kontakt: lenka.ihradska@trnavahora.sk
Volebné obdobie: tretie
Iné funkcie: zástupca starostu obce, člen komisie finančnej a správy obecného majetku a člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Volebná strana: Slovenská národná strana


 

Pavol Ivan

Pavol IvanVerejný kontakt: pavol.ivan@trnavahora.sk
Volebné obdobie: druhé
Iné funkcie: predseda komisie finančnej a správy obecného majetku 
Volebná strana: nezávislý


 

Roman Ivan

Roman IvanVerejný kontakt: roman.ivan@trnavahora.sk
Volebné obdobie: druhé
Iné funkcie: člen komisie stavebnej, verejného poriadku a životného prostredia a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Volebná strana: Strana zelených


 

Erika Ivanová

Erika IvanováVerejný kontakt: erika.ivanova@trnavahora.sk
Volebné obdobie: druhé
Iné funkcie: člen komisie finančnej a správy obecného majetku, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Volebná strana: Nezávislá kandidátka 


 

Zuzana Ivanová

Zuzana IvanováVerejný kontakt: zuzana.ivanova@trnavahora.sk, 0908 283025
Volebné obdobie: štvrté
Iné funkcie: predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen komisie stavebnej, verejného poriadku a životného prostredia a člen komisie finančnej a správy obecného majetku
Volebná strana: Nezávislá kandidátka


 

Vladimír Mašlár

Helena LuptákováVerejný kontakt: vladimir.maslar@trnavahora.sk
Volebné obdobie: druhé
Iné funkcie: člen komisie školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí
Volebná strana: KDH (Kresťanskodemokratické hnutie)


 

Karol Mužík

Karol MužíkVerejný kontakt: karol.muzik@trnavahora.sk, 0908 282 597
Volebné obdobie: štvrté
Iné funkcie: člen komisie školstva, mládeže,športu, kultúry a sociálnych vecí
Volebná strana: Ľudová strana Naše Slovensko


 

Peter Švihorík

Peter ŠvihoríkVerejný kontakt: peter.svihorik@trnavahora.sk
Volebné obdobie: tretie
Iné funkcie: člen komisie školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí
Volebná strana: KDH (Kresťanskodemokratické hnutie)


 
English version
ÚvodÚvodná stránka