Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozhodnutie Obce Trnavá Hora vo veci žiadosti stavebného povolenia na stavbu Rekonštrukcia strechy RD so zriadením obytného podkrovia v katastrálnom území Trnavá HoraVytlačiť
 

Rozhodnutie Obce Trnavá Hora vo veci žiadosti stavebného povolenia na stavbu Rekonštrukcia strechy RD so zriadením obytného podkrovia v katastrálnom území Trnavá HoraObec Trnavá Hora, ktorá je príslušným stavebným úradom, posúdila žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia strechy RD so zriadením obytného podkrovia“ na pozemku parc. č. CKN 565 v katastrálnom území Trnavá Hora podanú dňa 05.04.2019 stavebníkom Jozef Prvák a Marcela Prváková, obaja bytom Budovateľská 547/36, 927 01 Šaľa v územnom konaní spojenom so stavebným konaním a na základe výsledkov konania uskutočneného podľa § 37, § 58 a § 62 stavebného zákona rozhodla nasledovne: podľa § 39a, § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa stavebníkovi: Jozef Prvák, Budovateľská 547/36, 927 01 Šaľa Marcela Prváková, Budovateľská 547/36, 927 01 Šaľa p o v o ľ u j e stavba „Rekonštrukcia strechy RD so zriadením obytného podkrovia“ – stavba súp. č. 379 na pozemku parc. č.: CKN 565, v katastrálnom území: Trnavá Hora.


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka