Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Otázky starostovi

Otázky starostovi obce Trnavá Hora

Pre zlepšenie komunikácie občanov našej obce so starostom vznikla sekcia: Otázky starostovi. Návštevníci stránky môžu prostredníctvom nižšie uvedeného formulára zaslať otázky na starostu obce týkajúce sa obce Trnavá Hora a jeho činnosti spojenej s funkciou. Sekcia je spravovaná na základe nasledujúcich pravidiel: Základné pravidlá používania sekcie Otázky starostovi.


 
:
:
:

Odpovede na otázky položené starostovi

25. 06. 2018 10:01

Dobrý deň pán starosta! O výrube líp na náučnom chodníku bolo diskusií až až , nakoniec sa rozhodlo, že sa nespília, ale sa iba vypília suché konáre. Tento úkon sa môže robiť podľa vyjadrenia arboristu v čase vegetácie .Vy ste s firmou jednali podľa Vašich záznamov 2x - 6.4., 12.4.t.r. Na zastupiteľstve konaného dňa 26.4. ktorého som sa zúčastnila, nikto poriadne nič nevedel aký bol konečný výsledok jednania. Zároveň som žiadala o úpravu prevádzkových hodín v Zbernom dvore. Táto žiadosť bola jednoznačne zamietnutá i keď podľa prieskumu by to občanom viac vyhovovalo. Preto sa Vás pýtam ako to bude s lipami ďalej a či v budúcnosti uvažujete o úprave prevádzkových hodí v ZD?. Ďakujem

Darina Schwarzová

Dobrý deň p. Schwartzová,

čo sa týka toho, že na zasadnutí OZ  26.4. 2018 „nik“ nevedel o výsledku rokovania s arboristom, bolo to v dôsledku toho, že som bol náhle hospitalizovaný a preto som sa zasadnutia nezúčastnil. Pre upresnenie situácie treba povedať, že vašou pôvodnou požiadavkou, bolo spílenie troch líp, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vášho domu na Žiarskej ceste č. 135. Lipy rastú priamo v chodníku a svojou polohou čiastočne obmedzujú pohyb chodcov, čo je však chodcami tolerované, lebo jedna z líp je svojím vzrastom pekná košatá a svojou prítomnosťou dotvára obraz obce. Dve lipy sú neustálym orezávaním pomerne deformované a jednoducho povedané nie sú to pekné lipy, tak ako lipu poznáme, že je to strom, ktorý má peknú súmernú korunu.

K vypíleniu stromov podal váš brat Jozef Schwartz žiadosť o vypílenie stromov s odôvodnením, že padajúce listy znehodnocujú vašu záhradu a upchávajú strešné

Žľaby na vašich domoch. Ako starosta obce som sa so žiadosťou o vypílenie stromov stotožnil, lebo som toho názoru, že stromy v intraviláne majú slúžiť obyvateľom, nemajú poškodzovať svojimi konármi a koreňmi stavby domov, ale majú mať kladný vplyv na ekológiu a estetické prostredie, čo znamená, že stromy sa majú sadiť z výhľadom ako strom bude vyzerať a slúžiť o cca 30 – 50 rokov pričom treba predpokladať aj vplyv na stavby.   

Na základe podanej žiadosti obec požiadala mesto Kremnica o začatie správneho konania vo veci výrubu, ktoré robí odborne spôsobilá osoba pre výrub stromov. Jedným z rysov správneho konania je aj transparentnosť a preto bol oznam o začatí správneho konania zverejnený na úradnej tabuli obce a verejnosť bola vyzvaná k podaniu stanoviska.

K výrubom stromov sa vyjadrili aj poslanci OZ, ktorí s výrubom nesúhlasili, čo som ako starosta obce akceptoval a správne konanie som zastavil. Poslanci na  stretnutí s vami prejavili súhlas  s vaším návrhom na orezanie stromov, k čomu ste obci dali kontakt na arboristickú firmu KEISH, ktorá má odborné oprávnenie pre výkon rezov na stromoch a osobitne vo výškach.

Firma KEISH orezanie stromov ocenila na 1 320,00 € s DPH, čo považujem za neprimerane vysokú sumu a preto som navrhol firme KEISH, že obec zabezpečí sponzorsky plošinu so zdvihom do 45 metrov, čo firma KEISH odmietla, predpokladám, že kvôli tomu, že cena za orezanie stromov by bola podstatne nižšia.

Vaša požiadavka na úpravu otváracích hodín „zberného miesta“ odpadov znela tak, aby bolo zberné miesto odpadov v sobotu zatvorené, teda, aby občania odovzdávali odpady v priebehu týždňa pričom sa odvolávate sa na váš prieskum, ktorý ste vykonali približne na vzorke 20 - 30 občanov, ktorých ste oslovili v sobotu po odovzdaní odpadu v zbernom mieste. Takýto prieskum považujem za veľmi skresľujúci a neobjektívny, bolo by potrebné sa opýtať týchto občanov cez týždeň či súhlasia s tým, že v sobotu nebudú môcť odovzdať na zbernom mieste odpady..

Sobotné dvojhodinové otvorenie zberného miesta od 13.00 hod – do 15.00 hod je službou občanom, ktorá sa ukázala ako veľmi užitočná, občanmi vítaná a využívaná, obzvlášť tými občanmi, ktorí sú zamestnaný a počas týždňa prichádzajú domov neskoro popoludní dokonca až podvečer.  Počas týždňa odovzdávajú v zbernom mieste svoje odpady najmä občania na dovolenke a dôchodcovia. resp. žiadajú o vstup na zberné miesto aj podvečer v čom im ako starosta obce vždy vyhoviem.

Od roku 2015, keď sme túto službu zriadili bola priemerná sobotná ročná návštevnosť 222 krát, teda v priemere každú sobotu odovzdá v zbernom mieste neseparovateľný odpad 24 občanov.

Vďaka tejto službe stúpla separácia odpadov v domácnostiach od roku 2015 z 22% na 30,25 % a separácia objemného odpadu na 50% v dôsledku čoho klesli náklady obce na likvidáciu o 50%.

Zberné miesto bude v roku 2018 otvorené do 4.11. 2018 od 13.00 hod – do 15.00 hod, lebo tento čas najviac vyhovuje zamestnaným občanom, keďže počas týždňa sú plne vyťažený pracovnými povinnosťami a starostlivosťou o rodinu.

Pavel Kravec, starosta obce

 

08. 01. 2018 14:40

Prajem pekny den pan starosta. Zaujimalo by ma preco sa vypiluju tie nadherne smreky ktore sa nachadzaju pred jednotou. Su napadnute skodcami? Mate na to povolenie? A nejde ken o tie smreky . Pri kostole boli tiez a nevyzerali byt napadnute skodcami. Urcite ste mali povolenie aj na ten vyrub? A celkovo volako ubuda tych stromov v nasej obci.

Stromy rastúce v obci je potrebné z hľadiska problematiky ich výrubov rozdeliť minimálne do 3 skupín:

  1. stromy rastúce na voľných plochách ako solitéry alebo v skupinách,
  2. stromy rastúce na okraji zastavaných plôch ako okrajová časť lesa,
  3. stromy rastúce v blízkosti budov s estetickým významom.

Stromy sa vyrubujú na základe žiadosti vlastníkov pozemkov, na ktorých stromy stoja alebo na základe žiadostí občanov a organizácií, ktorí považujú stromy neležiace na ich pozemkoch, ale v blízkosti ich budov za ohrozenie majetku a osôb, ktoré sa v ich blízkosti pohybujú.

Medzi dôvody, ktoré žiadatelia o výrub stromov uvádzajú patrí hlavne výška stromov, celkový vzrast, mohutnosť koruny zasahujúca do budovy a u stromov, ktoré rastú  v bezprostrednej blízkosti budov je to obava, aby  svojimi koreňmi a mohutným rastom nenarúšali základy domov a budov či padajúcimi konármi neohrozovali bezpečnosť osôb alebo nespôsobili elektrický skrat pri búrkach a hustom snežení.

V mnohých prípadoch ide o žiadateľov, ktorí pred 20–40 rokmi stromy sami vysadili  a častokrát aj na pozemkoch obce bez jej súhlasu a dnes svojím vzrastom už viac prekážajú ako plnia účel, pre ktorý boli vysadené, napr. ich tieň obmedzuje rast plodín alebo iných drevín  v záhradách, v domoch spôsobujú vlhkosť a pleseň.

Z vyššie uvedených dôvodov boli v posledných rokoch na základe žiadostí vyrúbané stromy v areáloch ZŠ, MŠ, fary, pri bývalých školských bytovkách a súkromných pozemkoch a obecných pozemkoch.

Výrub stromov bol vykonaný na základe vydaného súhlasu v procese správneho konania, ktorého jedným z podstatných úkonov je zverejnenie zámeru výrubu, aby sa k nemu mohla vyjadriť verejnosť či ochranárske združenia.

Žijeme v dobe nečakaných prírodných úkazov ako sú poryvové vetry v sile orkánov i prívalových dažďov a s touto situáciou sa zvyšuje aj pocit ohrozenia bezpečnosti občanov a teda priamo úmerne rastie aj počet žiadostí o výrub stromov.

Pavel Kravec, starosta obce

03. 05. 2017 9:18

Neda sa tych nasich "bezdomovcov", o ktorych dnes pisete, aspon nejako pranierovat? Mozno by to nejako mohlo prispiek k naprave.

Tomčiak

Pranierovanie občanov, ktorí majú v občianskom preukaze zapísanú ako trvalé bydlisko našu obec bez udania súpisného a orientačného čísla je veľmi problematické, lebo priamo súvisí s ochranou osobných údajov a ochranou osobnosti. Príčiny takého zapísania trvalého bydliska sú naozaj rôzne: od skutočných bezdomovcov cez prípady, kde sa občania nie vlastnou vinou, ale väčšinou vinou detí dostali do exekúcie a prišli o dom, až po obyvateľov, ktorí síce bývajú v nejakom dome so súpisným číslom, ale dom nie je ich vlastníctvom, sú tam viac menej rodinou trpený a rodina prišla na to, že poplatkom sa dá vyhnúť prihlásením len na obec.

Pavel Kravec, starosta obce

 

13. 02. 2017 09:34

Dobrý deň pán sterosta, tiež som sa stretol s problémom oboch dám,no Váše riešenie považujem za zbytočné-rozšírenie cesty o cca 50cm nerieši problém bezpečnosti občanov,nehovoriac o dlhoročnom ničení jedinnej prístup.cesty na hrisko náklad.vozidlami-ak sa odtrhne už ju nik neopraví ... Treba rýchle,lacné,radikálne riešenie:obmedzenie dopravy-rieši bezpečnosť i ničenie cesty,predsa kvôli pár jedincom nebude trpeť celá dedina... Alebo čakať kým nedôjde k úrazu,odtrhnutiu cesty-potom budeme hľadať vinníka a spôsob riešenia...

anonym

Vzhľadom k tomu, že otázky na starostu, týkajúce sa cesty na Hrable sa neustále opakujú, považujem otázky za dostatočne zodpovedané.
Už sa k nim budem vyjadrovať len na osobnom stretnutí na ktoré vás srdečne pozývam.

Pavel Kravec, starosta obce

 

10. 02. 2017 08:59

Váž.p.starosta-reagujem na pripomienku p.dobišovej,vidím že nie som jedina lebo pri sankovačke s deťmi sme tiež mali nie dobrý pocit, ked pomedzi sanky šlo nákladné auto s drevom. V odpovedi jej píšete,že sa to niekolkokrat prejednavalo na OZ-prešla som zápisnice 2016 :1-2x formálne spomenuté bez riešenia. Ďakujem

anonym

Ceste k ihrisku Hrable venujem pozornosť od môjho nástupu do funkcie práve z dôvodu jej nedostatočnej šírky. Jej rozširovanie pokračuje postupne etapovito v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov rozpočtu obce. V rokoch 2015 -2016  bol rozšírený vjazd položením rúry, ktorá nám zostala po budovaní spätnej klapky na Hrone. Je mojou snahou, aby sme v rozširovaní cesty pokračovali aj v tomto roku.

Pavel Kravec, starosta obce

 

04. 02. 2017 17:45

Dobrý deň pán starosta,

dňa 9.1.2017 som Vám zaslala pripomienku k ohrozovaniu bezpečnosti nákladnými vozidlami s drevom na úzkej ceste na Hrablách, bez Vašej reakcie. Preto som to urgovala 19.1., čo ste aj neskôr vzali na vedomie.

Viem, že sa veci nedajú riešiť okamžite. Stále ale  neviem, prečo sa moja pripomienka v plnom znení neobjavila na web.stránke „otázky starostovi“.  Myslím, že táto stránka bola predsa vytvorená práve preto,  aby „vyburcovala“ ľudí poukazovať a riešiť prípadné nedostatky, čo nepriamo pomáha i Vám a nám všetkým. Preto žiadam moje maily zaradiť do „ot.starostovi“, čo by podľa mňa nemal byť žiaden problém.

Ďakujem za porozumenie a dúfam, že sa dočkám kladnej konkrétnej odpovedi.

S pozdravom, O. Dobišová

Vážená pani Dobišová,

vami opisovaný problém pohybu osôb a vozidiel na ceste k ihrisku Hrable bol už niekoľko krát prerokovaný v komisiách OZ ako aj na rokovaní OZ.

Pozývame vás na osobné prerokovanie vášho podnetu na najbližšie rokovanie OZ v mesiaci február, ktorého termín bude v dostatočnom predstihu zverejnený verejnou vyhláškou.

Verím, že sa rokovania zúčastníte.

Pavel Kravec, starosta obce

01. 02. 2017 16:27

dobrý deň-dá sa doplniť zápisnica zo 16.12.2016 ??? díky

anonym

Zapisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 16.12. 2016 bola z personálnych dôvodov spracovaná až v roku 2017 a zverejnená 1.2. 2017.

Za oneskorenie sa občanom ospravedlňujem

Pavel Kravec, starosta obce

Odpovede na otázky položené starostovi v roku 2016

Zdravim Ta p. starosta na zaklade nasho stretnutia mma dotaz ci doruceny list bude postupeny aj poslancom obecného zastupitelstva a ci bude prerokovany na zasadnuti OZ 26.02.2016 Dakujem za kladne vybavenie a ostavam spozdravom

Lubomir Belicka

List týkajúci sa miestnej komunikácie vedúcej od železničnej zástavky Trnavá Hora a havarijného stavu mostíka cez Ihracký potok na Hrabliach bude postúpený poslancom. Po oboznámení sa s obsahom listu  a vecným stavom situácie poslanci zaujmú k problému stanovisko s ktorým bude p. Belička oboznámený.

Pavel Kravec, starosta obce.

Kolko stal ten radar? Tak setri obec ci nesetri? Alebo sa ubralo len organizaciam? Na ukor radaru?

Policajt

Cena „radaru“ je 1993,00 €. Financovanie je zabezpečené z mimorozpočtových zdrojov obce bez vplyvu na organizácie.

Pavel Kravec, starosta obce

Dobry den ,tak dufam ze niečo normalne vymyslite ohladom tej pyrotechniky ,lebo bolo by dobre keby sa môže odpalovat pyrotechnika aspon 1 tyžden pred silvestrom.

autor identifikovaný emailovou addresou

Téma používania pyrotechniky resp. jej obmedzenie bola predložená poslancom na diskusiu.

Pavel Kravec, starosta obce

Dobry den ,pišem sem s dôvodu že bol vydaný nový zakon ohladom pyrotechniky. Mestá a obce by si maly sami zadat datum a čas kedy sa môže pyrotechnika odpalovat.Chcel by som sa informovat že ako to je na Trnavej Hore s tou pyrotechnikou.Lebo na Trnavej Hore sa dost odpaluje pyrotechnika. Dakujem za odpoved...

autor identifikovaný emailovou addresou
 

Dobrý deň,

po rokoch eufórie z bohatej ponuky zábavnej pyrotechniky, ktoré je využívaná aj v našej obci nastáva určitý útlm a zmiernenie, ale aj napriek tomu je možné podľa poslednej novely zákona o výbušninách, aby obec vo svojom VZN používanie pyrotechniky obmedzila alebo úplne zakázala. Na najbližšom pracovnom stretnutí poslancov predložím podnet na diskusiu na základe, ktorej obec prijme resp. neprijme opatrenie. Problémom každého opatrenia, ktoré niečo obmedzuje resp. zakazuje je sankcia za porušenie, teda kto porušovateľa identifikuje a aká bude sankcia za porušenie. Ale aj napriek tomu obec takéto nariadenie môže prijať, lebo v tomto prípade môže fungovať aj tzv. spoločenská resp. susedská kontrola

Pavel Kravec, starosta obce

Vážený pán starosta, zaujala ma vaša iniciatíva ohľadom informovania občanov prostredníctvom e.mailu. Keďže pracujem pre našu obec v oblasti doplňania stránok informáciami, zaujíma ma orientačná suma, koľko Vás realizácia tohto projektu v rámci obce stála. Na základe tejto informácie by som rád túto informáciu posunul starostovi. Tiež ma zaujíma, či ste to robili individuálne, alebo to pre Vás robila nejaká firma, či sa oplatí do toho ísť individuálne a vyvýjať niečo čo už je urobené. Ďakujem za odpoveď

Slavomír Repka

Dobrý deň,

Pre zavedenie email infokanálu sme využili aplikáciu našej webstránky, ktorú nám spravuje správca obecného webu Miroslav Bahleda. Zavedenie email infokanálu bolo realizované v rámci bežných nákladov na prevádzku obecnej webstránky. Zavedenie si vyžiadalo dve kolá oslovenia občanov. V prvom kole v sme im ponúkli túto službu a ako potvrdenie záujmu sme si vyžiadali ich písomný súhlas na pripravenom tlačive, ktoré odovzdávali do urien v predajniach Jednoty COOP. V druhom kole sme vyhodnotili situáciu a tam kde nebola reakcia,  boli občania oslovení ešte raz, ale priamo osobne. V ďalšej etape boli prihlášky prevedené do excelovských tabuliek a importované do software obecného webu prostredníctvom, ktorého správca webu oslovoval občanov, aby emailom cez software potvrdili svoju identitu. Zavedenie email infokanálu je náročné na presnosť údajov hlavne emailových adries a taktiež veľa času je potrebné vynaložiť na potvrdenie identity, keďže niektorí záujemcovia potrebujú pri potvrdzovaní navigáciu krokov správcom webu. Pre technické informácie skúste kontaktovať priamo správcu stránky webmaster@trnavahora.sk.

Pavel Kravec, Starosta obce


 
English version
ÚvodÚvodná stránka