Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo - archív 2013

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2013

Mená poslancov 22. 2. 19.4. 28.6. 1.8. 20.9. 29.11.
Martin Ceplák A A A N A A
Lenka Ihradská A N A A A A
Zuzana Ivanová A A A A A A
Ing. Miroslav Mešťan A A A A A N
Ing. Beata Mešťanová A N A A A A
Mgr. Silvia Miháliková A A N A A **
Jaroslav Mužík A A A N A A
Karol Mužík A A A A A A
Peter Švihorík ** ** ** ** ** ** A **
Milan Urgela A N A A A A

A - účasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora
N - neúčasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora

Vysvetlívky:

 • * - mimoriadne zasadnutie
 • ** - Mgr. Miháliková sa vzdala poslaneckého mandátu, nastupujúcim poslancom sa stal pán Peter Švihorík.

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Trnavá Hora


 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013

Obsahový plán 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 22. februára 2013

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2012
 7. Informácia o inventarizácii majetku k 31.12.2012
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Obsahový plán 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 19. apríla 2013

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Prerokovanie audítorskej správy za r. 2012
 7. Prerokovanie záverečného účtu obce a hospodárskej činnosti za r. 2012
 8. Plnenie rozpočtu za I. Q 2013
 9. Stav v plnení si daňových povinností za rok 2012
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Obsahový plán 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 28. júna 2013

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Plnenie si daňových povinností za rok 2013
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Obsahový plán 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 6. septembra 2013

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2013
 7. Plnenie rozpočtu za II. Q 2013
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Obsahový plán 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 29. novembra 2013

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Plán kontrolnej činnosti na prvý porok2014
 7. Plnenie rozpočtu za III. Q. 2013
 8. Návrh VZN - daň z nehnuteľnosti
 9. Návrh VZN - poplatky za komunálny odpad
 10. Návrh VZN - daň za psa
 11. Návrh VZN – za nevýherné hracie prístroje
 12. Návrh rozpočtu na r. 2014
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. 15. Záver

Pozn.: Plán je obsahovo orientačný, doplnený bude vždy pri príprave rokovania Obecného
zastupiteľstva.


 
English version
ÚvodÚvodná stránka