Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo - archív 2012

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2012

Mená poslancov   13.1. 10.2. 20.4. 29.6. 19. 7 7.9. 30.11.    
Martin Ceplák  A  A  A  N N  A A    
Lenka Ihradská  A  A  A  A A  N A    
Zuzana Ivanová  A  A  A  A A  N A    
Mgr. Pavel Kravec  A  A  A  A **  - -    
Ing. Miroslav Mešťan  N  A  A  A A  A A    
Ing. Beata Mešťanová  A  A  N  A A  A A    
Mgr. Silvia Miháliková  A  A  A  A A  A A    
Jaroslav Mužík  N  N  N  N A  A A    
Karol Mužík - - - - A***  A A    
Milan Urgela  A  A  A  A A  A A    

A - účasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora
N - neúčasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora

Vysvetlívky:

 • * - mimoriadne zasadnutie
 • ** - ukončenie poslaneckého mandátu
 • *** - vymenovanie

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Trnavá Hora


 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Plán pracovných stretnutí poslancov Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

 • nebol stanovený, bude aktualizovaný na základe potrieb.
   

Obsahové plány

Obsahový plán 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 10. februára 2012.

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2011
 7. Informácia o inventarizácii majetku k 31.12.2011
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Obsahový plán 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 20. apríla 2012.

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Prerokovanie audítorskej správy za r. 2011
 7. Prerokovanie záverečného účtu obce a hospodárskej činnosti za r. 2011
 8. Plnenie rozpočtu za I. Q 2012
 9. Stav v plnení si daňových povinností za rok 2011
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Obsahový plán 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 29. júna 2012.

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Plnenie si daňových povinností za rok 2012
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Obsahový plán 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 7 .septembra 2012.

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2012
 7. Plnenie rozpočtu za II. Q 2012
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Obsahový plán 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 30. novembra 2012.

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Plán kontrolnej činnosti na rok2013
 7. Plnenie rozpočtu za III. Q. 2012
 8. Návrh VZN - daň z nehnuteľnosti
 9. Návrh VZN - poplatky za komunálny odpad
 10. Návrh VZN - daň za psa
 11. Návrh VZN – za nevýherné hracie prístroje
 12. Návrh rozpočtu na r. 2013
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

Pozn.: Plán je obsahovo orientačný, doplnený bude vždy pri príprave rokovania Obecného zastupiteľstva. Termín konania je možné meniť z dôvodu nepredvídateľných okolností.
 


 
English version
ÚvodÚvodná stránka