Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo - archív 2011

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2011

Mená poslancov  18.2. 2.3. 8.4. 17.6. 9.9. 7.10 28.10. 2.12.
Martin Ceplák N A  A  A A A  N  A
Lenka Ihradská A A  A  A A A  A  A
Zuzana Ivanová A A  A  A A A  A  A
Mgr. Pavel Kravec A A  A  A N N  A  A
Ing. Miroslav Mešťan A A  A  A A A  A  A
Ing. Beata Mešťanová A A  A  N A A  A  A
Mgr. Silvia Miháliková A N  A  A A A  A  A
Jaroslav Mužík A A  A  A A A  A  A
Milan Urgela A N  A  A A A  A  A

A - účasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora
N - neúčasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora

* - mimoriadne zasadnutie

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Trnavá Hora


 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Plán pracovných stretnutí poslancov Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

 • 14. januára 2011 o 17,00 hod
 • 4. apríla 2011 o 17,00 hod
 • 13. júna 2011 o 17,00 hod
 • 5. septembra 2011 o 17,00 hod
 • 24. októbra 2011 o 17,00 hod
 • 28. novembra 2011 o 17,00 hod
   

Obsahové plány

 

Obsahový plán 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 18. februára 2011

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Návrh rozpočtu na r. 2011
 7. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2010
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Obsahový plán 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 8. apríla 2011

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Prerokovanie audítorskej správy za r. 2010
 7. Prerokovanie záverečného účtu obce a hospodárskej činnosti za r. 2010
 8. Stav v plnení si daňových povinností
 9. Návrh dodatku rokovacieho poriadku OZ
 10. Návrh dodatku rokovacieho poriadku komisií
 11. Návrh Vnútroorganizačnej smernica upravujúcej proces verejného obstarávania
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Obsahový plán 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 17. júna 2011

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011
 7. Návrh dodatku Zásad s hospodárením a nakladaním s majetkom obce
 8. Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva v obci
 9. Návrh VZN o výške úhrad za poskytované úkony v rámci opatrovateľskej služby
 10. Návrh VZN o podmienkach držania psov na území obce
 11. Návrh VZN o podmienkach stravovania
 12. Úprava nájomného za nebytové priestory obce
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

Obsahový plán 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 9. septembra 2011

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011
 7. VZN (využívanie - státie na verejných komunikáciách)
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Obsahový plán 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 28. októbra 2011

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Plnenie rozpočtu za III. Q. 2011
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Obsahový plán 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 2. decembra 2011

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o činnosti OÚ
 5. Informácia predsedov komisií o činnosti
 6. Plán kontrolnej činnosti na rok2012
 7. Plnenie rozpočtu za III. Q. 2011
 8. Návrh VZN - daň z nehnuteľnosti
 9. Návrh VZN - poplatky za komunálny odpad
 10. Návrh VZN - daň za psa
 11. Návrh VZN – za nevýherné hracie prístroje
 12. Návrh rozpočtu na r. 2012
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

Pozn.: Plán je obsahovo orientačný, doplnený bude vždy pri príprave rokovania Obecného zastupiteľstva. Termín konania je možné meniť z dôvodu nepredvídateľných okolností.
 


 
English version
ÚvodÚvodná stránka