Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo - archív 2010

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2010

Mená poslancov

25.1.

26.3.

28.5.

28.6.*

30.7.

24.9.

19.11.

20.12.

Martin Ceplák (nezávislý kandidát) A A N A A A A N
Zdenek Hanák (ZSNS) A A A A A A A A
Alena Hanušková (ĽS-HZDS) N A A A A A A A
Zuzana Ivanová (ĽS-HZDS) A A A N A A A A
Mgr. Pavel Kravec (nezávislý kandidát) A A A A A A N A
Ing. Miroslav Mešťan (ĽS-HZDS) A N A N A N A A
Ing. Beata Mešťanová (SDKÚ-DS, KDH) A N A N A A A A
Mgr. Silvia Miháliková (SDKÚ-DS, KDH) A A A A A A A A
RSDr. Dáša Trokšiarová A A A A A A A A

A - účasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora
N- neúčasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora

* - mimoriadne zasadnutie


 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2010

25. január 2010 o 17:00 v zasadačke OcÚ Trnavá Hora
26. marec 2010 o 17:00 v zasadačke OcÚ Trnavá Hora
28. máj 2010 o 17:00 v Kultúrnom dome v hornej časti obce Trnavá Hora
30. júl 2010 o 17:00 v Kultúrnom dome v časti obce Kľačany
24. september 2010 o 17:00 v Kultúrnom dome v časti obce Jalná
november 2010 o 17:00 v zasadačke OcÚ Trnavá Hora
december 2010 o 17:00 v zasadačke OcÚ Trnavá Hora 

Obsahový plán zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora na rok 2010

Obsahový plán zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Trnavá Hora dňa 25. januára 2010

1. Otvorenie
2. Schválenie programu; voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o činnosti OÚ
5. Prehodnotenie plánu na r. 2010
6. Informácia predsedov komisií o činnosti
7. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2009
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Obsahový plán zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Trnavá Hora dňa 26. marca 2010

1. Otvorenie
2. Schválenie programu; voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o činnosti OÚ
5. Informácia predsedov komisií o činnosti
6. Plnenie rozpočtu za rok 2009
7. Stav v plnení si daňových povinností
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

 Obsahový plán zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Trnavá Hora dňa 28. mája 2010

1. Otvorenie
2. Schválenie programu; voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o činnosti OÚ
5. Informácia predsedov komisií o činnosti
6. Plnenie rozpočtu za I. Q. 2010
7. Prerokovanie audítorskej správy za r. 2009
8. Prerokovanie záverečného účtu obce a hospodárskej činnosti za r. 2009
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010
10. Rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

Obsahový plán zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Trnavá Hora dňa 30. júla 2010

1. Otvorenie
2. Schválenie programu; voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o činnosti OÚ
5. Plnenie rozpočtu za II. Q. 2010
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

Obsahový plán zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Trnavá Hora dňa 24. septembra 2010

1. Otvorenie
2. Schválenie programu; voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o činnosti OÚ
5. Informácia predsedov komisií o činnosti
6. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2010
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Obsahový plán zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Trnavá Hora november 2010

1. Otvorenie
2. Schválenie programu; voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o činnosti OÚ
5. Informácia predsedov komisií o činnosti
6. Plnenie rozpočtu za III. Q. 2010
7. Návrh VZN - daň z nehnuteľnosti
8. Návrh VZN - poplatky za komunálny odpad
9. Návrh VZN - daň za psa
10. Návrh rozpočtu na r.2011
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

Obsahový plán prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Trnavá Hora december 2010

1. Otvorenie
2. Informácia o výsledku volieb do orgánov samosprávy
3. Zloženie zákonom predpísaného sľubu starostom obce
4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
5. Vystúpenie novozvoleného starostu
6. Zriadenie obecnej rady a komisií
7. Voľba členov obecnej rady
8. Voľba predsedov a členov komisií
9. Schválenie platu starostu a odmien poslancom, predsedom a členom komisií a členom obecnej rady
10. Poverenie funkciou sobášiaceho
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
 

Pozn.: Plán je obsahovo orientačný, doplnený bude vždy pri príprave rokovania Obecného zastupiteľstva. Termín konania je možné meniť z dôvodu nepredvídateľných okolností.
 


 
English version
ÚvodÚvodná stránka