Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola - Zo života v Materskej škole školský rok 2018/2019

Leto v Materskej škole Trnavá Hora v školskom roku 2018/2019

Fotogaléria - Leto v Materskej škole Trnavá Hora v školskom roku 2018/2019Všetky aktivity v Materskej škole Trnavá Hora boli pripravené s myšlienkou priateľstva a podporovali sme hravosť detí a radostnú náladu v Týždni radosti (od 27. do 31. 5. 2019) pri príležitosti MDD. Tento rok sme sa premenili na rozprávkové prasiatka. Vytvorili sme si masky z papiera a recyklovali sme odpad na masku.

Cez rozprávku O troch prasiatkach sme riešili úlohy a orientovali sa v teréne podľa značiek, kreslili s prvákmi na chodník rozprávkový dej príbehu, mali sme diskotéku a športovali na olympiáde v Olympijský deň. Najstaršie deti sa dňa 4. 6. 2019 zúčastnili exkurzie v Tescu v Žiari nad Hronom, kde prakticky spoznali význam práce predavača.

S našimi najstaršími kamarátmi sme sa rozlúčili dňa 25. 6. 2019 na Slávnostnej rozlúčke, kde nechýbali darčeky, pohostenie a hry detí. Dňa 26. 6. 2019 sa nastávajúci prváci slávnostne zapísali do pamätnej knihy na Obecnom úrade.

Vzťahy učiteľ – dieťa – rodič sme prehlbovali prostredníctvom viacero aktivít. Dňa 11.06.2019 sa uskutočnil koncoročný výlet s rodičmi do Zveroparku v Revišskom Podzámčí, kde sme mohli pozorovať rôzne zvieratá a pohrať sa v labyrinte a na zaujímavých hrových prvkoch (napríklad vlak, korytnačka, salamandra).

V stredu 22. 5. 2019 prišiel do materskej školy lesná pedagogička rozprávať o lesných zvieratách. Ukázala nám ako vyzerajú zuby diviaka, alebo pazúre medveďa. Absolvovali sme exkurziu na farmu Minku. Cez zážitkové učenie sme deťom priblížili domáce zvieratá: ich základné vlastnosti, obydlia i potravu. Najviac nás zaujalo malé húsatko a „zapáchajúce“ malé prasiatka. Zrealizovali sme na školskom dvore brigádu s rodičmi, vypleli sme bylinkovú hriadku a vytvorili sme si základ vŕbového domčeka. Deti si z neho vytvoria tajomný úkryt. V týchto letných páľavách sa oň vzorne starajú a pravidelne ho polievajú. Už nám vyrástli prvé nové výhonky.

Ďakujeme za sponzorské príspevky a úzku spoluprácu rodinám: Beličkovej, Košovej, Ivanovej K., Fischer, Žbirkovej V., Šurkovej, Vidovej, Miklošovej.

Fotogaléria - Leto v Materskej škole Trnavá Hora v školskom roku 2018/2019

 Anna Janeková, Riaditeľka Materskej školy Trnavá Hora


 

Jar v Materskej škole Trnavá Hora v školskom roku 2018 / 2019

Jar v Materskej škole Trnavá Hora v školskom roku 2018 / 2019MŠ rodinného typu

Učiteľky vo výchovno-vzdelávacom procese aplikovali prvky prosociálnej výchovy a napomáhali rozvíjaniu osobných a sociálnych kompetencií detí. Deti sa vzájomne akceptovali, čím sa vytvárala v materskej škole priateľská atmosféra. Zapojili sme sa do projektu Zdravé očká v škôlke a dňa 15. 5. 2019 sa uskutočnilo vyšetrenie zraku.

Vzťahy sme si prehlbovali prostredníctvom aktivít. V utorok 12. 3. 2019 sme navštívili obecnú knižnicu v obci Trnavá Hora. Tu sme získali poznatky o zásadách požičiavania kníh, zmenili sme sa na ilustrátorov a darovali sme vlastnú knihu. O dva týždne neskôr, 27. 3. 2019, sme navštívili Základnú školu Trnavá Hora. Predškolákov sme pred zápisom oboznámili s kamarátmi, učiteľmi a priestormi školy. V máji 5. 5. 2019 sme svojím programom a darčekmi potešili mamy aj staré mamy v Kultúrnom dome Jalná. Dňa 7. 5. 2019 sme sa stretli s kamarátmi so základnej školy, aby sme si zatancovali a zahrali s Notovým Danym

Environmentálne zameranie

Prebúdzajúca príroda v našej materskej škole bola podnetom pre prehlbovanie detských environmentálnych postojov a názorov. Deti prostredníctvom pokusov a bádateľských metód spoznávali význam vody, vzduchu a slnka v prírode. Dňa 22. 3. 2019 k nám prišlo Sférické kino, kde sme si cez projekciu Podmorský svet vysvetlili význam oceánov a morí pre našu planétu. Zmenili sme sa na Nema alebo chobotnice a plávali sme nad koralovým útesom. Ukončili sme projekt Eko-alarm. Jedna učiteľka získala nové poznatky vo vzdelávaní učiteľov - Envirominimum. Nové vedomosti môžeme využiť v oblasti recyklácie, zdravých potravín alebo tvorenia našej učiacej záhrady.

Zameranie na ľudové tradície

Vynášanie Moreny a prinesenie vienka richtárovi - starostovi bol prvý ľudový zvyk v jarnom období, ktorý bol súčasťou smrtnej nedele a lúčenia sa so zimou. Uskutočnil sa 5. 4. 2019. Deti sa oboznámili a prakticky spoznali sviatky jari od Kvetnej nedele, Zeleného štvrtka, Veľkého piatku a Veľkonočnej nedele a pondelka. Učiteľky približovali deťom jedinečné bohatstvo našich predkov, našu kultúru. Dňa 15. 4. 2019 rodičia s deťmi v tvorivých dielňach dotvárali veľkonočné vajíčka, pracovali s odpadovým materiálom. Nám a prvákom p. Pažická priblížila na školskom dvore známe detské a ľudové piesne vo výchovnom koncerte Zázračná krajina. Každý mesiac nás prišli navštíviť poníky z OZ Koníčkovo. Deti mali možnosť, cez animoterapiu, posilňovať svoje svalstvo a vytvárať si kladný vzťah k zvieratám.

Fotogaléria - Jar v Materskej škole Trnavá Hora v školskom roku 2018 / 2019

Anna Janeková, riaditeľka materskej školy


 

Zima v Materskej škole Trnavá Hora v školskom roku 2018 / 2019

Zima v Materskej škole Trnavá Hora v školskom roku 2018 / 2019Materská škola rodinného typu

Podporovali sme rozvíjanie osobných a sociálnych kompetencií detí. Problémové situácie v triede starších detí sme riešili vzájomnou diskusiou a v triede mladších detí prostredníctvom diskusie maňušiek - bábok, ktoré riešili situáciu s pomocou detí. Deti sme podporovali v sebaistom vystupovaní a samostatnosti. Podporili sme vzťah učiteľa - dieťaťa – rodiča, a to prostredníctvom spoločných aktivít na podujatiach Mikuláš a Tvorivé vianočné dielne. Rodičia sa podieľali i na príprave občerstvenia na Fašiangový karneval. Význam pravého priateľstva nám priblížila príslušníčka OR Policajného zboru zo Žiaru nad Hronom. Priaznivú atmosféru sme posilňovali hudobnými a divadelnými vystúpeniami: Fašiangy na dedine a Myšky na cestách. Realizovali sme aj zimné fotografovanie, fotky sa stali darčekom hlavne pre starých rodičov.

Environmentálne zameranie

Vlastnosti snehu sme prakticky skúmali na školskom dvore. Posilnili sme vzťah k zvieratám, starali sme sa o vtáctvo. Vesmír sme spoznávali cez encyklopédie, prezentácie, pracovné a výtvarné aktivity. Prostredníctvom hry sme spoznávali našu obec: jej erby, dominanty, prírodné zákutia, ale aj vlastný rodinný dom. Výstavu prác Zima je, zimička vo vestibule a v šatniach sme pravidelne dopĺňali o nové práce. Časové pojmy a vzťahy sme spájali s karnevalom počas dňa a celého týždňa a tvorili sme vlastný kalendár. Nechýbali pokusy s vodou a jej skupenstvami, založené na tvorení predpokladu a overovaním pokusov. Zapojením sa do projektu Ekoalarm a zbieraním použitých zubných kefiek sme získali nové recyklačné nádoby a nový hrací prvok na školský dvor. Vyzbierali sme vyše 300 kefiek, pri zbere pomohli rodičia i p. Ihradská.

Ľudové tradície

Vianoce sme začali Adventom, pochopenie sviatku Lucie a jej čarovnej moci. K vianočnej atmosfére patrili koledy a vôňa pečených medovníkov. Sladké balíčky a hračky nám do materskej školy priniesol Mikuláš. S Mikulášom sme sa stretli aj v KD Jalná, kde sme sa zmenili na snehuliakov a snehové vločky. Krásu Vianoc nám priblížil aj otec Andrej. Ani tento rok nechýbali Vianočné tvorivé dielne v školskej jedálni. Odpadový a ozdobný papier, slané cesto sa zmenili na vianočné ozdoby. P. Lucka z Jalnej nám ukázala techniku-dekupáže, ktorou sa obyčajná polystyrénová guľa zmení na vianočnú ozdobu. Fašiangy sme spájali s Turoňom, fašiangovými prekáračkami a ľudovými tradíciami, pripomenuli sme deťom, aké jedlá sa objavili na fašiangovom stole počas veselice - hostine zo slaniny, vajec a sladkých pampúchov a fánok. Hudobným predstavením p. Pažickej deti objavovali rôzne ľudové piesne, ktoré spájali s Fašiangami. Pretože po fašiangoch začínalo obdobie pôstu, tak sme aj my ukončili veselicu karnevalom a porozprávali sme si o tradícii pochovávania basy.

Okrem toho sa v materskej škole uskutočnila depistáž školskej zrelosti prostredníctvom CPPPaP zo Žiaru nad Hronom PhDr. Kráľovou.

Fotogaléria - Zima v Materskej škole Trnavá Hora v školskom roku 2018 / 2019

 


 

Materská škola Trnavá Hora sa zapojila do celoslovenských projektov

Materská škola Trnavá Hora sa zapojila do celoslovenských projektovDňa 30. 5. 2019 sa Materská škola Trnavá Hora zapojila do celoslovenskej vedomostnej súťaži pre žiakov materských, základných a stredných škôl v Bojniciach, ktorá je venovaná svetu zvierat a životnému prostrediu.

V súťaži nás reprezentoval Miško Šurka, ktorý získal II. miesto. Teší nás, že sme v materskej školy podnietili jeho záujem o prírodu a environmentálne poznatky. Ďakujem rodičom, hlavne otcovi Jozefovi, ktorý sa venoval príprave svojho syna na túto náročnú súťaž, a to hlavne v oblasti rozlišovania zvierat podľa lebky. „Táto oblasť je pre deti predškolského veku veľmi náročná“, konštatovala Katarína Davidová (lesný pedagóg), ktorá realizuje environmentálne aktivity v našej materskej škole už od roku 2009.

Dňa 31. 5. 2019 sme absolvovali celoslovenský Olympijský deň, za ktorý sme získali aj certifikát. Neodradilo nás ani premenlivé počasie. Počas dňa sme súťažili v behu, skoku a hode. Spoznávali sme olympijskú symboliku: zástavu, hymnu, olympijský oheň, ale aj význam slova fer-play. Vyhodnotenie bolo spojené s odovzdávaním diplomov, medailí a vecných darčekov. Naučili sme sa, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Celý deň bol plný pohybu a detskej radosti.

Fotogaléria - Materská škola Trnavá Hora sa zapojila do celoslovenských projektov


 

Jeseň v Materskej škole Trnavá Hora v školskom roku 2018 / 2019

Jeseň v Materskej škole Trnavá Hora v školskom roku 2018 / 2019Víziou našej materskej školy je byť školou rodinného typu, plnej šťastia, pohody, súladu, pozitívneho naladenia a bezpečia.

Prvé mesiace školského roka materskej školy sme sa zamerali na začlenenie našich „lienok“ do nového prostredia. Potrebovali sme k tomu veľkú trpezlivosť, milé a odborné slovo pre rodiča. Tvorili sme si pravidlá triedy a bezpečnej hry na školskom dvore, a tým posilnili pozitívnu klímu triedy a materskej školy. Deti sa stretli s policajtkou Filusovou. Pani policajtka vysvetlila deťom význam dodržiavania pravidiel pre zdravý život človeka. Lásku k starým rodičom sme spojili s tvorbou darčeka a slovno-tanečného predstavenia v Kultúrnom dome na Jalnej.

Environmentálne zameranie

Zbierali sme jesenné plody, ktoré sa zmenili na škriatkov, zvieratká a strašidlá. Hotové výtvarné a pracovné práce nám ozdobili vestibul a šatne. Svojou hrou- prácou sme prispeli k skrášleniu školského dvora. Rozvoj recyklačných návykov sme spojili so zberom papiera, nazbierali sme 1620 kg. Vyhodnotením zberu papiera a vysvetľovaním deti pochopili opakovateľné využitie odpadu. Pokračovali sme v zbere vrchnákov z pet - fliaš a použitých zubných kefiek cez projekt Eco- alarm. Význam rozvoja enviromentálnych poznatkov a postojov detí v predprimárnom vzdelávaní našej materskej školy sme prezentovali na celoslovenskom Festivale enviromentálnych výučbových programov Šiška vo Vyhniach, ktoré organizuje Slovenská agentúra životného prostredia B. Bystrica. Získali sme kríky cez projekt Školské ovocie. Ku Svetovému dňu výživy a Týždňa boja proti drogám sme si pripravili zdravú hostinu. Spoločne sme vyrábali kompót, šalát a piekli zdravý jablkový koláčik. Pripomenuli sme si aj Sv. deň duševného zdravia a Sv. deň bielej palice. V triede starších detí sme posilňovali citlivé správanie k hendikepovaným ľuďom. Deti mali možnosť voziť sa na poníkoch OZ Koníčkovo s prvkami hipoterapie.

Ľudové tradície

Zber ovocia a zeleniny na dedine sme deťom priblížili prípravou zdravej hostiny pre kamarátov. Prípravu jedál sme spájali s hodami, ktoré sa na dedine uskutočňovali po ukončení jesenných prác. Sviatok všetkých zosnulých sme porovnávali kedysi a dnes. Deti popisovali zapaľovanie sviec a stretnutia sa s rodinami. Zapálili sme sviece aj neznámemu rumunskému vojakovi.

Okrem toho sa škôlkari zúčastnili Michalského behu a stretli sa aj s logopedičkou Monikou Kopčovou, ktorá priamo v škôlke urobila depistáž - základné logopedické vyšetrenie. Aj v tomto školskom roku mali aj rodičia možnosť zapájať sa do logopedických cvičení priamo v areáli materskej školy. Pokračujeme sme vo výučbe anglického jazyka starších detí priamo v materskej škole.

Fotogaléria - Jeseň v Materskej škole Trnavá Hora v školskom roku 2018 / 2019


 

Projekt Skrášlime si ihrisko v Materskej škole Trnavá HoraVytlačiť
 

Projekt Skrášlime si ihrisko v Materskej škole Trnavá HoraAktívni rodičia, priatelia Materskej školy Trnavá Hora a členovia OZ Sedmokráska sa zapojili do výzvy 4. ročníka Nadácie Tesco pod názvom Vy rozhodujete, my pomáhame s projektom MŠ Trnavá Hora s názvom Skrášlime si ihrisko.

Podstatou výzvy Nadácie Tesco bolo spojiť komunitu a zlepšiť miesto, kde žijeme. Rodičia, priatelia a obyvatelia obce podporili projekt MŠ Trnavá Hora hlasovaním v obchodnom dome v Žiari nad Hronom prostredníctvom udelených žetónov, vďaka čomu náš projekt získal II. miesto a finančnú cenu.

Cieľom projektu Skrášlime si ihrisko bolo využiť angažovanosť rodičov a remeselníkov na zveľadenie detského ihriska. Získané finančné prostriedky sme využili na zakúpenie farieb a materiálov na revitalizáciu altánkov. Ihrisko tak zmenilo farbu hojdačiek. Vymenila sa aj strešná krytina a sedenie pod altánkom. Zabezpečili sme aj klampiarske práce a žľabové odvodnenie altánkov. Ihrisko získalo novú tvár.

S pričinením a brigádnickou aktivitou p. Košovej, p. Ivanovej, p. Pálenikovej, p. Fischer, p. Žbirkovej, p. Lipnickej, p. Šurku, p. Vida a remeselnou zručnosťou p. Ihradského a p. Urgelu sme si opravili altánok a vymaľovali preliezky a hojdačky.

Všetkým týmto ďakujem!

Fotogaléria - Projekt Skrášlime si ihrisko v Materskej škole Trnavá Hora

napísala: Anna Janeková


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka