Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Materská škola Trnavá Hora

Materská škola Trnavá HoraMŠ Trnavá Hora
Okružná cesta 223/8
966 11 Trnavá Hora

Vedenie MŠ: 
Anna Janeková (riaditeľka)

Telefón: 045/ 677 51 67
E-mail: mstrnavahora@gmail.com

Viac informácií:
Materská škola Trnavá Hora
Prevádzka, organizácia a činnosť
Zo života v Materskej škole
Fotogaléria


 

Zápis detí do Materskej školy Trnavá Hora pre školský rok 2019 - 2020

Riaditeľka Materskej školy, Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora po dohode so zriaďovateľom, obcou Trnavá Hora, oznamuje širokej verejnosti termín a miesto podávania žiadostí a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2019 -2020.

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 1.4.2019 do 5.4.2019 v budove Materskej školy Trnavá Hora.

Prijímanie detí do materskej školy

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.245/2008 § 59, ods.3 - Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast /potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a povinnom očkovaní dieťaťa/.

Podmienky zápisu detí:

 • Prednostne sa prijímajú:
  • deti 1 rok pred nástupom do základnej školy,
  • deti s odloženou dochádzkou a
  • deti s dočasne odloženou dochádzkou

Ďalej sa prijímajú deti podľa podmienok, ktoré vyplývajú z kapacitných možností materskej školy:

 • deti, ktorých sú obidvaja rodičia zamestnaní,
 • deti mladšie ako 5 rokov, ktorých rodičia nepracujú a
 • deti s trvalým pobytom v Trnavej Hore

Výnimočne možno prijať dieťa pred dovŕšením 3 rokov a to v prípade, že sú vytvorené v materskej škole vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelanie: od 1.4.2019 do 5.4.2019 v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod.

Termín odovzdávania žiadostí: do 30.4.2019.


 

Informácia pre rodičov a adaptačný proces v materskej škole

Informácia pre rodičov

Vedenie Materskej školy Trnavá Hora informuje rodičov škôlkarov:

 • Žiadame rodičov žiakov materskej školy, aby doniesli menom označené veci: vešiak do skrinky, papuče alebo sandále (nie šľapky), pre mladšie deti aj náhradné oblečenie a pre staršie deti cvičebný úbor vo vrecku (tričko, krátke nohavice, ponožky), hygienické potreby ( hrebeň označený menom do skrinky, zubná kefka.
 • Taktiež žiadame rodičov, aby doniesli prefotený zdravotný preukaz dieťaťa a kópiu rodného listu dieťaťa, poznačili meno pediatra a  miesta narodenia dieťaťa.
 • Poplatky:
  • zálohová platba za stravu sa platí pri nástupe do MŠ - 40,00 €,
  • platba za stravu v cene 1,19 €/ 1 deň sa platí do 10. v mesiaci,
  • platba za materskú školu sa platí do 10. v mesiaci v cene 10,00 € za deti od 3 do 6 rokov s trvalým pobytom v obci Trnavá Hora alebo v cene 15,00 € za deti od 3 do 6 rokov bez trvalého pobytu v obci Trnavá Hora , alebo deti od 2 do 3 rokov (platia môže v hotovosti alebo prevodom na účet)
  • hygienické potreby: 5,00 alebo 3,00 €
  • jazda poníkmi: 3,00 € / 2 jazdy ,
  • anglický jazyk: predpokladaná cena 60,00 €
  • pracovné zošity, triedny fond, aktivity v materskej školy (divadlo, výlet): cena bude

Adaptačný proces v materskej škole a informácia pre rodičov

Proces nástupu dieťaťa do materskej školy predstavuje na pohľad jednoduchú etapu ľudského života . Keď sa v nej však ocitnete so svojím dieťaťom vy a každé ráno sa musíte rozlúčiť s plačúcim dieťaťom zrazu pochopíte, že nejde len o takú zanedbateľnú záležitosť.

Rodičia, ale i deti môžu prežívať stavy úzkosti z tejto zmeny. Mamy, rovnako ako deti, prežívajú toto odlúčenie ťažko. Mali by sa s tým však čo najskôr vysporiadať. Čím menej pochybností a neistoty uvidia deti v očiach rodičov, tým jednoduchšie sa budú novej situácii prispôsobovať. To akým spôsobom a či sa vôbec vaše dieťa prispôsobí novému prostrediu závisí od mnohých faktorov. Dôležitú rolu zohráva vek, povaha dieťatka, jeho osobnosť, ale aj samotní rodičia. Veľmi dôležitá je spolupráca dieťaťa, rodiča a učiteľa, aby túto fázu zvládli všetci na výbornú.

Čo robiť pred nástupom do škôlky

Práve rodičia môžu cielenou prípravou veľmi uľahčiť nástup detičiek do materskej školy. Nájdite si preto čas a pokúste sa vyskúšať naše odporúčania v praxi, aby ste eliminovali úzkosť dieťaťa z neistoty, čo ho v škôlke čaká.

Rady pre rodičov:

 1. Čo najviac sa s dieťaťom pred začiatkom škôlky rozprávajte o tom, prečo je škôlka pre detičky dôležitá a dobrá, že sa tu naučia množstvo nových vecí, spoznajú nových kamarátov a môžu sa hrať s cudzími hračkami. Pozitívne ho motivujte.
 2. Dôležité je nastaviť dieťa (aj niekoľko mesiacov, informácia zo zápisu v materskej škole na režim, ktorý bude materská škola vyžadovať. Týka sa to predovšetkým vstávania a stravovania.
 3. Hovorte detailne o režime, ktorý materská škola vyžaduje. Dieťa to potrebuje vedieť.
 4. Ak vám to situácia umožňuje, pokúste sa zoznámiť a spriateliť s deťmi, ktoré nastúpia do vašej triedy ešte pred začiatkom roka. Prípadne sa skúste dohodnúť so starým kamarátom dieťaťa a nastúpiť do rovnakej materskej školy.

Prvé dni v škôlke sú stresujúce

Po nástupe do materskej školy majú učiteľky doslova plné ruky práce. Tri plačúce deti na rukách obetavých učiteliek nie sú žiadna výnimka. V tomto období každé dieťa prechádza 3 základnými vývojovými fázami, pričom každá z nich trvá približne týždeň.

 V orientačnej fáze sa dieťa stáva pozorovateľom nového prostredia, ľudí, pravidiel a aktivít, ktorých súčasťou sa stáva. Býva málo výrečné a kontaktné voči svojmu okoliu a snaží sa spracovať všetky podnety zo svojho okolia. V tomto období sa väčšinou nechce ani hrať a nechutí mu jesť, nakoľko je vo veľkom strese.

Rady pre rodičov:

1. Ranné lúčenie s množstvom kriku a plaču je pre všetkých veľmi náročné. Toto obdobie proste musíte vydržať a dôverovať skúseným učiteľkám.

 • Ak vám to učitelia dovolia, poproste ich o možnosť prvé dni zostať nejaký čas v triede. Snažte sa však dieťa nekontaktovať a napríklad si čítať. Každý deň tento čas skracujte a pomaličky sa po veľmi rýchlej rozlúčke s dieťaťom vytraťte. Nikdy neodchádzajte bez rozlúčenia!
 • Neskôr sa veľmi rýchlo sa rozlúčte. Nedávajte dieťaťu ani na sekundu pocítiť, že by mohlo odísť s vami.
 • Pokiaľ dieťa chytí záchvat, musíte ho uistiť, že napriek tomu budete musieť odísť a ono aj tak musí zostať v materskej škole. Je jasné, že ste v šoku a možno ste u svojho dieťaťa obdobný záchvat ešte nevideli, ale musíte pozbierať sily a ísť. Hovorte s ním však o tejto situácii aj pred tým, ako nastane, keď je dieťa pokojné.
 • Aj v prípade, že sa vám zdá situácia neúnosná a pre všetkých veľmi vyčerpávajúca, dochádzku nesmiete prerušiť, lebo by ste sa ocitli na úplnom začiatku.
 • Darujte mu nejakú drobnosť, napríklad srdiečko alebo macíka, ktorý bude symbolizovať, že ho veľmi ľúbite a vždy sa pre neho vrátite.

2. Dieťatku nedávajte po škôlke žiadne ďalšie aktivity, bolo by preťažené. Potrebuje si oddýchnuť a svoj stres odfiltrovať v pokojnom domácom prostredí.

3. Nakoľko deti veľmi málo prípadne vôbec v materskej škole nechcú jesť, ich nervozita, prípadne plačlivosť sa zvyšuje aj kvôli tomu. Po príchode do materskej školy prineste mu niečo obľúbené: hračka,...

4. Hovorte o jeho strachu a úzkosti. Snažte sa zistiť, čoho konkrétne sa dieťa bojí. Má strach, že sa nevrátite? Ublížil mu niekto? Alebo nevie, kde je toaleta? Ak raz presne definujete, čoho sa dieťa bojí, dokážete proti týmto jeho obavám v spolupráci s učiteľkou ľahšie bojovať.

5. Dajte svoju dieťaťu do materskej školy jeho najobľúbenejšiu hračku (na spanie vankúšik, plienku,...). Budú mu dávať pocit bezpečia a istoty pokiaľ sa navrátite.

Kontaktná fáza ( druhý týždeň ) predstavuje obdobie, kedy sa snaží dieťa o svoje presadenie v kolektíve. Hľadá si svoje miesto a upútava na seba pozornosť. Všíma si, čo je pre rovesníkov zaujímavé a snaží sa získať si ich priazeň. Dieťa je komunikatívnejšie, hravejšie, no stále veľmi vyčerpané zo spracúvania nových podnetov. Musí si zvykať na nové povahy spolužiakov, zvládať riešenia konfliktov pod vedením učiteľky. V prítomnosti rodičov môže byť plačlivejšie a pôsobiť nevyrovnane. Rodič by mal tieto nálady zvládať bez väčších emócií a chápať, že na dieťa je počas dňa kladená veľká záťaž.

Aj adaptácia má šťastný koniec

Tretí týždeň sa zväčša prekrýva s poslednou fázou ukľudnenia. Dieťa sa stáva vyrovnanejšie, je menej plačlivé a chápe pravidlá materskej školy. Prejavuje svoju náklonnosť, napodobňuje iné deti a prehlbuje priateľstvá. Priestory školy sú pre neho známe a upokojenie umožňuje štandardné stravovanie. Vhodné je prvý mesiac si ho prevziať hneď po olovrante, dieťa si zafixuje, že po jedle odchádza domov. Určite s ním však o všetkom, čo zažilo komunikujte, aby opäť nezostalo zneistené.

Vyčerpanie stále pretrváva a preto sa neodporúča po pobyte v materskej škole žiadny fyzicky náročnejší režim. Dieťa by malo v kľude dobiť energiu. Kto prežil nástup svojich detí do materskej školy, vie že každé to prežívalo úplne inak. Nestanovujte si preto žiadny limit a neporovnávajte vaše dieťa s inými. Pamätajte, že každé dieťa je jedinečné a má iné povahové črty a preddispozície. Niektoré deti fyzické prejavy úzkosti či teatrálne záchvaty vôbec nemajú. U iných sa objavia na pár dní a u ďalších môžu pretrvávať týždne. Nakoniec si každé dieťa zvykne a vy budete mať radosť, že ste ho podporovali najlepšie ako ste vedeli.


 
English version
ÚvodÚvodná stránka