Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola - Zo života v Materskej škole školský rok 2013/2014

Materská škola Trnavá Hora

Materská škola Trnavá HoraMŠ Trnavá Hora
Okružná cesta 223/8
966 11 Trnavá Hora

Vedenie MŠ: 
Anna Janeková (riaditeľka)

Telefón: 045/ 677 51 67
E-mail: mstrnavahora@gmail.com

Viac informácií:
Materská škola Trnavá Hora
Prevádzka, organizácia a činnosť
Zo života v Materskej škole
Fotogaléria


 

Zo života v Materskej škole školský rok 2013/2014 - jar

Fotogaléria - Zo života v Materskej škole školský rok 2013/2014 - jarAj v poslednom štvrťroku školského roka sa môže Materská škola v Trnavej Hore pochváliť množstvom absolvovaných podujatí. Na letné prázdniny tak škôlkari odchádzali s množstvom zážitkov.

Materská škola rodinného typu

Naša škôlka je charakteristická tým, že je rodinného typu. Učiteľky opäť vo výchovno - vzdelávacom procese aplikovali prvky prosociálnej výchovy a napomáhali rozvíjaniu osobných a sociálnych kompetencií detí. Inšpirovali ich k vzájomnej spolupráci, pomoci, dodržiavaniu pravidiel a rešpektovaniu sociálnych, kultúrnych i zdravotných osobitostí kamarátov. Deti sa vzájomne akceptovali, čím sa vytvárala v materskej škole priateľská atmosféra. 

Hravosť detí a radostnú náladu podporili v Týždni radosti pri príležitosti MDD. Cieľom tohto týždňa bol rozvoj vzájomnej spolupráce a tolerancie a posilnenie telesnej zdatnosti s prvkami fair- play. Deti  hľadali podľa mapy rytiersky  poklad, kreslili s prvákmi na chodník Rozprávkovú krajinu, overili si poznatky o prírode a zdolávali úlohy pomocou lesného pedagóga pri príležitosti Dňa životného prostredia. V júni tiež športovali na Letnej olympiáde. S najstaršími kamarátmi sa rozlúčili slávnostnej rozlúčke, kde nechýbali darčeky, odovzdávanie osvedčení, pohostenie a diskotéka. Vzťahy  učiteľ – dieťa – rodič sa prehlbovali prostredníctvom rôznych aktivít. Nechýbalo posedenie pri kávičke, program pre staré mamy, v triede starších detí sa ukončil ročný projekt s prvkami prvej pomoci a deti absolvovali aj výlet do športcentra vo Zvolene.

Environmentálne zameranie                                                                                                            

Prebúdzajúca príroda bola podnetom pre prehlbovanie detských enviromentálnych postojov a názorov. Deti prostredníctvom pokusov a bádateľských metód spoznávali význam vody, vzduchu a slnka  v prírode. Pestovali rôzne druhy rastlín, rýchlili žeruchu, obilie a fazuľu… Priamo sledovali slimáka, žubrienky a iných živočíchov. Recyklačné návyky naďalej prehlbovali prostredníctvom projektu Separujeme s ježkom Separkom. Svoje poznatky o vesmíre si zase utvrdili na exkurzii v planetáriu v Žiari nad Hronom.

Zamerianie na ľudové tradície

Vynášanie Moreny a prinesenie vienka richtárovi - starostovi bol prvý ľudový zvyk v jarnom období, ktorý bol súčasťou smrtnej nedele a lúčenia sa so zimou. Deti sa oboznámili a  prakticky spoznali sviatky jari od Kvetnej nedele, Zeleného štvrtka, Veľkého piatku a Veľkonočnej nedele a pondelka. Rodičia s deťmi v tvorivých dielňach dotvárali veľkonočné vajíčka, pracovali s odpadovým materiálom. Zúčastnili sa aj Stavania mája v obci, navštívili Obecnú knižnicu, zúčastnili sa Dňa veselých zúbkov, koncertu Petra Bažíka a vážnu hudbu im priblížilo Sláčikové kvarteto z Bratislavy. Ku Týždňu bezpečnosti sa stretli s policajtkou Jankou Šmondrkovou  a psovodmi, ktorí ukázali základný výcvik policajných psov. V polovici júna si tiež mohli pozrieť bábkové divadelné predstavenie priamo na školskom dvore.

Fotogaléria - Zo života v Materskej škole školský rok 2013/2014 - jar


 

Zo života v Materskej škole školský rok 2013/2014 - zima

Zo života v Materskej škole školský rok 2013/2014 - zimaZima v Materskej škole Trnavá Hora

Materská škola rodinného typu

V našej škôlke podporujeme rozvíjanie osobných a sociálnych kompetencií detí. Vedieme ich k tomu, aby sa vzájomne akceptovali, počúvali sa navzájom a spolupracovali. Problémové situácie v triede starších detí sme riešili vzájomnou diskusiou a v triede mladších detí prostredníctvom diskusie maňušiek – bábok, ktoré riešili situáciu s pomocou detí. Deti sme tiež podporovali v sebaistom vystupovaní a samostatnosti. Prostredníctvom spoločných aktivít sme podporili vzťah učiteľa – dieťaťa – rodiča, pričom rodičia mali možnosť vidieť svoje deti priamo v prostredí materskej školy.

Environmentálne zameranie

Pokusy so snehom sme túto zimu nahradili pokusmi s vodou, aby deti zistili podmienky vzniku ľadu a pary. Pokračovali sme tiež v starostlivosti o vtáctvo, kedy sme kŕmidlo pravidelne dopĺňali vtáčím zobom. Vesmír sme spoznávali cez encyklopédie, prezentácie, pracovné a výtvarné aktivity. Prostredníctvom hry sme spoznávali našu obec: jej erby, dominanty, prírodné zákutia, ale aj vlastný rodinný dom. Výstavu prác vo vestibule a v šatniach sme pravidelne dopĺňali o nové práce.

Ľudové tradície

Vianoce sme začali Adventom, nechýbal kalendár, barborky, pochopenie sviatku Lucie a jej čarovnej moci. K vianočnej atmosfére patrili aj koledy a vôňa pečených medovníkov. Sladké balíčky a hračky do materskej školy priniesol Mikuláš. Zimné piesne , básne a ochutnávka perníkov boli súčasťou príjemného popoludnia v spoločnosti rodičov a starých rodičov. V školskej jedálni sme sa stretli na Vianočných tvorivých dielňach. Vianočné čaje a prehliadka práce miestnej čipkárky Milky Hornickej nám spríjemnili tvorivé popoludnie. Odpadový a ozdobný papier, prírodniny sa razom zmenili na snehové vločky, snehuliakov a vianočné stromčeky.

Fašiangy sme spájali s Turoňom, fašiangovými prekáračkami a ľudovými tradíciami, pripomenuli sme deťom, aké jedlá sa objavili na fašiangovom stole počas veselice. Obdobie zábav sme pred pôstom ukončili karnevalom a pochovaním basy.

Aktivity, ktorých sme boli súčasťou

Deň otvorených dverí v ZŠ, priamo v materskej škole sa uskutočnila depistáž školskej zrelosti prostredníctvom CPPPaP zo Žiaru nad Hronom, zúčastnili sme sa zápisu do ZŠ v Trnavej Hore, ktorý absolvovalo 17 detí, 3 deti sa zúčastnili zápisu v Žiari nad Hronom.

Fotogaléria - Zo života v Materskej škole školský rok 2013/2014 - zima


 

Zo života v Materskej škole školský rok 2013/2014 - jeseň

Fotogaléria - Zo života v Materskej škole školský rok 2013/2014 - jeseňJeseň v Materskej škole Trnavá Hora

Materský škola rodinného typu

Aj tento školský rok pokračovala Materská škola Trnavá Hora  vo vízii byť školou rodinného typu, plnej šťastia, pohody, súladu, pozitívneho naladenia a bezpečia. Pri menších deťoch sa pedagógovia zamerali na prekonávanie adaptačných problémov, a preto úzko spolupracovali s rodičmi a zabezpečili im pedagogické poradenstvo. Staršie deti sa aktívne zapojili do tvorby pravidiel triedy a pravidiel bezpečnej hry. Deti sa zúčastnili aj preventívneho projektu OR PZ v Žiari nad Hronom s názvom Póla radí deťom pod vedením Jany Šmondrkovej.

Environmentálne zameranie

Babie leto motivovalo k častým vychádzkam do prírody, k zberu jesenných plodov a k porovnávaniu zmien v prírode. Svoju fantáziu a zručnosť deti pod vedením pracovníkov škôlky preniesli do produktov z ovocia, zeleniny a prírodnín. Na Trnavohorskej tekvici  obsadila MŠ Trnavá Hora I. miesto v kategórii Najkrajšia zelenina a III. miesto v kategórii Najkrajšia expozícia. Enviromentálna gramotnosť sa rozvíjala u detí spoznávaním lesných zvierat, porovnávaním stromov, kríkov a ich plodov, skúmaním jesenného počasia a jeho vplyvu na zmeny v prírode. Deti sa zapojili aj do projektu Ježko Separko a pri zbere papiera nazbierali 1300 kg. MŠ pokračuje aj s recykláciou odpadu a vštepovaním recyklačných  návykov deťom. Ku Dňu školského mlieka učiteľky škôlky s deťmi vyrábali banánový kokteil a nezabudli ani na tlačenie kapusty. Ku Svetovému dňu výživy a Týždňa boja proti drogám si pripravili zdravú hostinu. Pripomenuli si aj Svetový deň duševného zdravia a  Svetový deň bielej palice a zapojili sa do projektu Evička nám ochorela.

Ľudové tradície

V MŠ Trnavá Hora si učitelia a deti tiež pripomenuli význam  ukončenia zberu úrody na dedine a slávnostného stretávania sa rodiny na hodoch.  K Sviatku všetkých zosnulých si pripravili jedlo pre dušičky. Deti do okna uložili tanier s krajcom voňavého chleba a rozprávali svoje dojmy  so zapaľovania sviečok.

Prehľad ostatných aktivít

Deti sa aj tento rok zúčastnili Michalského behu. V tomto školskom roku mali rodičia možnosť zapájať sa do logopedických cvičení ich detí priamo v areáli škôlky pri pravidelných návštevách logopedičky . Deti účinkovali v hudobnom divadelnom predstavení Ježko, navštevovali krúžkovú činnosť – anglický jazyk a absolvovali aj animoterapiu s poníkmi. Deti mali tiež možnosť sa stať žiakmi prípravky Súkromnej základnej umeleckej školy v rôznych odboroch.

Fotogaléria - Zo života v Materskej škole školský rok 2013/2014 - jeseň


 
English version
ÚvodÚvodná stránka