Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola - Zo života v Materskej škole 2012

Materská škola Trnavá Hora

Materská škola Trnavá HoraMŠ Trnavá Hora
Okružná cesta 223/8
966 11 Trnavá Hora

Vedenie MŠ: 
Anna Janeková (riaditeľka)

Telefón: 045/ 677 51 67
E-mail: mstrnavahora@gmail.com

Viac informácií:
Materská škola Trnavá Hora
Prevádzka, organizácia a činnosť
Zo života v Materskej škole
Fotogaléria


 

Zo života v Materskej škole Trnavá Hora IV. štvrťrok 2012 - jeseň

Zo života v Materskej škole Trnavá Hora IV. štvrťrok 2012 - jeseňMaterská škola rodinného typu

Od septembra do novembra v Materskej škole v Trnavej Hore pre deti a ich rodičov pripravili učiteľky príjemné prostredie a pokračovali v budovaní materskej školy „rodinného typu“. V úzkej spolupráci s rodičmi umožnili najmenším deťom rýchlo sa zadaptovať na nové prostredie. Hravé lienky – mladšie deti a učiteľky im umožnili začleniť sa do nového kolektívu a rozvíjať si sociálne kompetencie, ktoré sú veľmi dôležité v živote každého dieťaťa. Usilovné včielky – staršie deti si tvorili pod vedením učiteliek priaznivú klímu triedy. Ku klíme triedy patria pravidlá triedy a bezpečnej hry, do ktorých tvorby sa deti aktívne zapájajú.

Environmentálne zameranie

Jesenné zmeny prírody a „babie leto“ umožnili škôlkarom aktívne sa zapájať do zberu jesenných plodov a zúčastňovať sa turistických vychádzok. Deti si rozvíjali tvorivosť a fantáziu tvorbou prác z prírodných materiálov – z ovocia a zeleniny. Do zberu papiera sa deti zapojili spolu s rodičmi, kedy nazbierali  766 kg. Deti spoznali aj neživú prírodu a ku Dňu školského mlieka sa zapojili do projektu Adoptuj si kravičku. Význam zdravej výživy im učiteľky pripomenuli netradične – prípravou kvasenej kapusty. Ku Svetovému dňu výživy a Týždňa boja proti drogám si spolu pripravili zdravú hostinu, kedy ochutnávali ovocie a zeleninu, rozprávali sa o význame vitamínov a športu pre zdravý rast. Pripomenuli si aj Sv. deň duševného zdravia a Sv. deň bielej palice.

Ľudové tradície

V septembri a v októbri si škôlkari pripomenuli spojitosť medzi zberom jesennej úrody, ukončením prác v záhradách a hodmi na dedine. K Sviatku všetkých zosnulých pripravili jedlo pre dušičky –  do okna uložili tanier s krajcom voňavého chleba.

Okrem spomínaných aktivít sa škôlkari zúčastnili aj Michalského behu, spoločne s logopedičkou absolvovali základné logopedické vyšetrenie, mali možnosť vidieť bábkové divadelné predstavenie  Rybár a morská víla a pokračovali v krúžkovej činnosti anglického jazyka a animoterapie s poníkmi.

Fotogaléria - Zo života v Materskej škole Trnavá Hora IV. štvrťrok 2012


 

Zo života v Materskej škole II. štvrťrok 2012

Zo života v Materskej škole II. štvrťrok 2012Prebúdzajúca sa príroda bola podnetom pre mnohé aktivity v našej materskej škole. Deti prostredníctvom pokusov spoznávali význam vody, vzduchu a slnka v prírode. Pestovali rôzne druhy rastlín, rýchlili žeruchu, obilie a fazuľu, sledovali slimáka, žubrienky a iných živočíchov. Dňa 24. apríla, pri príležitosti Dňa zeme, do našej materskej školy zavítali zamestnanci TS, a. s., zo Žiaru nad Hronom, aby prezentovali deťom recyklačné zariadenia a hravými aktivitami priblížili deťom dôležitosť recyklácie odpadov. Na školskom dvore 22. júna deti sledovali osobitosti správania dravcov: sovy, výra, havrana a iných.

Nezabúdali sme ani na ľudové tradície, začiatkom apríla sme pripravili tvorivé dielne, na ktorých rodičia s deťmi dotvárali veľkonočné vajíčka a modelovali výrobky zo slaného cesta. Chlapci mali možnosť vyskúšať si pletenie vŕbových korbáčov pod vedením Rudolfa Trokšiara.

Uskutočnili sa aj ďalšie podujatia a aktivity. Dňa 18. apríla nám a prvákom Sláčikové kvarteto z Bratislavy formou rozprávky Voľte Miss Vivaldi priblížilo vážnu hudbu (Štyri ročné obdobia), 23. apríla sme si overili získané poznatky z dopravnej tématiky prostredníctvom exkurzie k Týždňu bezpečnosti na dopravnom ihrisku v Žiari nad Hronom (termín sme prispôsobili priaznivému počasiu), 11. mája bolo Posedenie pri kávičke, na ktorom milé básne, piesne a Žabí tanček spolu s darčekmi potešili nielen naše mamy, ale aj staré mamy. V Týždni radosti (od 28. 5. do 1. 6.) sme podporovali hravosť detí a radostnú náladu pri príležitosti MDD. Celý týždeň nás sprevádzal drak Jonatan s jeho úlohami. Cieľom tohto týždňa bol rozvoj vzájomnej spolupráce a tolerancie, posilnenie telesnej zdatnosti s prvkami fair- play. Deti hľadali Dračí poklad, kreslili s prvákmi na chodník Dračiu krajinu, overili si poznatky o prírode s pomocou lesného pedagóga pri príležitosti Dňa životného prostredia, ochutnali “dračie“ dobroty – špekačky a súťažili v športových disciplínách. Začiatkom júna sme športovali v ZŠ, 15. júna sme sa stretli s kapitánkou Jankou Šmondrkovou, ktorá pokračovala v preventívnom projekte Rozprávka nám to rozpovie. V polovici júna sme boli na výlete v Bojniciach – „Aladin“, počas ktorého sme mali možnosť spoznať historickú pamiatku prostredníctvom rozprávkového príbehu. S našimi najstaršími kamarátmi sme sa rozlúčili 27. júna na slávnostnej rozlúčke, kde nechýbali darčeky, odovzdávanie osvedčení, pohostenie a diskotéka. Týmto chceme poďakovať rodičom, ktorí sa pričinili o rozvoj spolupráce v našej materskej škole poskytnutím pomoci a zabezpečením občerstvenia, najmä rodinám Dobrovodskej, Holkovej, Heškovej, Ručkovej, Urgelovej – Obrtalovej, Urgelovej, Hajdúchovej, Chudovskej, Miklošovej.

Fotogaléria - Zo života v Materskej škole II. štvrťrok 2012


 

Zo života v Materskej škole I. štvrťrok 2012

Zima v materskej škole

Zo života v Materskej škole I. štvrťrok 2012Aj počas zimných mesiacov bola materská škola bohatá na rôzne podujatia a aktivity.

V rámci budovania materskej školy rodinného typu podporili kamarátsku atmosféru, pochopenie a toleranciu. Posilnili rozvoj samostatného a zdravo sebavedomého dieťaťa prostredníctvom hry a spolupráci s rodinou. Podporili sme vzťah učiteľa – dieťaťa – rodiča prostredníctvom spoločných aktivít v materskej škole ako sú Mikuláš, tvorivé vianočné dielne, Fašiangy a príprava stretnutí umožnila rodičom vidieť ich deti v prostredí materskej školy.

Environmentálne zameranie

Deti v spojitosti s prírodou sledovali zmeny v prírode a pri hrách na školskom dvore nielen skúmali vlastnosti snehu, ale sa aj otužovali vzduchom. Prehlbovali sme aj ochranárske vzťahy detí vytvorením kŕmidiel a pravidelným dopĺňaním krmiva. Spoznali sme princíp striedania činností v časových súvislostiach počas dňa, týždňa, ale aj roka. Rozvíjali sme komunikačné, kognitívne, učebné a informačné kompetencie v edukačných aktivitách zameraných na spoznávanie vesmíru a slnečnej sústavy. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí organizovanej Planetáriom v Žiari nad Hronom. Deti hravou formou spoznávali, že obec Trnavá Hora je súčasť životného prostredia ako celku. Spoločnou aktivitou vytvorili dominanty dediny. Vo vestibule sme pripravili výstavu prác detí, ktorá bola prezentáciou získaných výtvarných a pracovných zručností.

Ľudové tradície

Advent Deti spájali Advent s očakávaním blížiacich Vianoc. Pripravili si adventný kalendár, piekli medovníčky, starali sa o čerešňové halúzky a počúvali vianočné koledy. Pre Mikuláša pripravili kultúrny program a stretli sa aj v školskej jedálni na Tvorivých vianočných dielňach, kedy spolu s rodičmi vyrábali vianočné ozdoby, ochutnávali vianočné čaje a boli svedkami výroby vianočných oplátok. V triedach si pripravili aj vianočný stôl našich predkov, na ktorom nechýbali napr. oplátky a med, orechy, mak, sviečka, cesnak či rozpolené jablko.
Fašiangy, Turíce Fašiangy sme spájali najmä s ľudovými tradíciami a pripomenuli sme deťom, aké jedlá sa objavili na fašiangovom stole počas veselice. Pre rodičov sme pripravili veselý program so súťažami a pochovávaním basy.

Ďalšie aktivity

Škôlkari sa zúčastnili aj Dňa otvorených dverí v ZŠ, kedy sa oboznámili s priestormi tried, Školského klubu detí a telocvične. Nechýbali ani na zápise do ZŠ v Trnavej Hore, na ktorom sa zúčastnilo desať detí. Opäť k nám zavítala policajtka Janka Šmondrková, aby pokračovala v preventívnom projekte Rozprávka nám to rozpovie. Uskutočnila sa depistáž školskej zrelosti prostredníctvom CPPaP zo Žiaru nad Hronom a zabavili sme sa divadelného predstavenia v ZŠ o Hlúpej žene.

Fotogaléria - Zo života v Materskej škole I. štvrťrok 2012


 
English version
ÚvodÚvodná stránka