Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola - Zo života v Materskej škole 2011

Materská škola Trnavá Hora

Materská škola Trnavá HoraMŠ Trnavá Hora
Okružná cesta 223/8
966 11 Trnavá Hora

Vedenie MŠ: 
Anna Janeková (riaditeľka)

Telefón: 045/ 677 51 67
E-mail: mstrnavahora@gmail.com

Viac informácií:
Materská škola Trnavá Hora
Prevádzka, organizácia a činnosť
Zo života v Materskej škole
Fotogaléria


 

Zo života v materskej škole 2011

Zo života v Materskej škole IV. štvrťrok 2011

V Materskej škole v Trnavej Hore sa od septembra 2011 venovali pedagogičky najmä najmenším deťom. Úzka spolupráca s rodičmi, časté konzultácie a poradenstvo zo strany pedagógov uľahčilo adaptáciu detí na nové prostredie. Milé slovo, pohladenie, obľúbená hračka, účasť rodiča v prvé dni v triede spolu so svojím dieťaťom sú súčasťou adaptačného procesu a prispôsobovania sa detí na materskú školu. Staršie deti si tvorili pravidlá správania v triede a pravidlá bezpečnej hry, aby si svojim konaním tvorili priaznivú klímu triedy.

Zo života v Materskej škole IV. štvrťrok 2011 - RecykláciaJesenná príroda bola pre deti inšpiráciou pre rozvoj ich psychomotorických – pohybových schopností. Deti na vychádzkach nachádzali rôzne jesenné plody a aj záhrady boli plné pracovného materiálu – nechýbali tekvice, zemiaky a iná zelenina. Svoju snahu a usilovnosť prezentovali na Trnavohorskej tekvici. Deti sledovali zmeny v prírode aj prostredníctvom brezy na školskom dvore, ktorú si pomenovali Anežka a na ktorej sledujú striedanie ročných období. Naučili sa tiež rozoznávať lesné zvieratá s ich charakteristickými znakmi. U detí sme utvrdili enviromentálne cítenie a pravidlá správania sa v lese prostredníctvom Eko – kódexu. Vďaka Technickým službám, a. s. zo Žiaru nad Hronom získali recyklačné nádoby a hravou formou sa oboznámili so správnou technikou recyklácie. Zapojili sa aj do zberu papiera – nazbierali 1 077 kg papiera. Spolu s učiteľkami sa škôlkari zahrali na malých vedcov a skúmali vlastnosti snehu, vody a ľadu. Prostredníctvom výchovno-vzdelávacej hry Čo sa stane, keď...! sa naučili ako sa bezpečne správať v prírode.. V rámci zdravého životného štýlu si pripomenuli Školský deň mlieka, Sv. deň duševného zdravia, Sv. deň bielej palice, Sv. deň výživy a Týždeň boja proti drogám spojené s ochutnávkou ovocia a zeleniny.

K Sviatku všetkých zosnulých sme pripravili jedlo pre dušičky. Deti do okna uložili tanier s krajcom voňavého chleba a rozprávali sa o zapaľovaní sviečok počas Dňa zosnulých.

Zo života v Materskej škole IV. štvrťrok 2011 - PolíciaZ ostatných aktivít treba spomenúť aj športovanie na Michalskom behu či možnosť rodičov dať si vyšetriť deti prostredníctvom projektu Zdravé očká. V novembri navštívila škôlku policajtka Jana Šmondrková, ktorá prostredníctvom projektu Rozprávka nám to rozpovie upozornila deti na dôležitosť dodržiavania pravidiel a na nebezpečenstvo stretnutia s neznámymi osobami s prvkami prevencie proti drogám.

Fotogaléria Zo života v Materskej škole IV. štvrťrok 2011


 

Zo života v Materskej škole II. štvrťrok 2011

Zo života v Materskej škole II. štvrťrok 2011 - Veľkonočné vajíčkoMaterská škola v Trnavej Hore je rodinného typu, o čom svedčí fakt, že učiteľky vo výchovno-vzdelávacom procese aplikovali prvky prosociálnej výchovy a napomáhali rozvíjaniu osobných a sociálnych kompetencií detí. Inšpirovali ich k vzájomnej spolupráci, pomoci, dodržiavaniu pravidiel a rešpektovaniu sociálnych, kultúrnych i zdravotných osobitostí kamarátov. Deti sa vzájomne akceptovali, čím sa vytvárala v materskej škole priateľská atmosféra.

Od 30. mája do 3. júna pri príležitosti MDD sa deti a učiteľky zmenili na Indiánov a spoločne hľadali poklad, kreslili s prvákmi na chodník, overili si poznatky o prírode pomocou počítačového softvéru Safari a Vševedko, ochutnali tiež „indiánske špekáčiky“ a súťažili v športových disciplínach. Cieľom tohto Týždňa radosti bol rozvoj telesnej zdatnosti, psychomotoriky, prehĺbenie vzájomnej tolerancie a rozvoj rasovej znášanlivosti s prvkami multikultúrnej výchovy. S našimi najstaršími kamarátmi sa deti rozlúčili vo štvrtok 30. júna na Slávnostnej rozlúčke, kde nechýbali darčeky, odovzdávanie osvedčení, pohostenie a diskotéka.

Vzťahy učiteľ – dieťa – rodič sa prehlbovali prostredníctvom rôznych aktivít. Počas posedenia pri kávičke 9. mája sa recitovali milé básničky, spievali piesne a aj tancovalo, čím deti potešili nielen naše mamy, ale aj staré mamy. Radosť sme urobili aj babičkám, ktoré sa stretli na obecnom úrade 12. mája. Počas výletu do Bojníc 17. júna deti materskej školy spoznali rozprávku Kocúr v čižmách, v ktorej mali možnosť spoznať historickú pamiatku prostredníctvom rozprávkového príbehu.

Pokračovali sme aj s environmentálnou výchovou. Prebúdzajúca príroda v našej materskej škole bola podnetom pre prehlbovanie detských environmentálnych postojov a názorov. Deti prostredníctvom pokusov a bádateľských metód spoznávali význam vody, vzduchu a slnka v prírode. Pestovali rôzne druhy rastlín, rýchlili žeruchu, cibuľu a fazuľu. Deti vnímali význam kompostovania pôdy s využitím dážďoviek. Priamo sledovali i slimáka, žubrienky a iných živočíchov. Týmito aktivitami učiteľky napomáhali rozvoju detí v rozumovej a praktickej oblasti. Škôlkari mali možnosť prostredníctvom zaujímavých, atraktívnych a obsažných učebných situácií a hier vnímať prírodu inými očami. Ku Dňu Zeme 28. apríla sa stretli s lesnými pedagógmi, aby tvorili pavučinu, puzzle, rozlišovali zvieratá, zbierali lúčne kvety a kŕmili medveďa lesnými plodmi.

MŠ Trnavá Hora sa zameriava aj na ľudové tradície. Vynášanie Moreny a prinesenie vienka richtárovi – starostovi bol prvý ľudový zvyk v jarnom období, ktorý bol súčasťou smrtnej nedele a lúčenia sa so zimou. Deti sa oboznámili a prakticky spoznali sviatky jari od Kvetnej nedele, Zeleného štvrtka, Veľkého piatku a Veľkonočnej nedele a pondelka. Učiteľky približovali deťom jedinečné bohatstvo našich predkov, našu kultúru.

Rodičia s deťmi tiež v tvorivých dielňach dotvárali veľkonočné vajíčka. Nechýbala starodávna technika farbenia vajec cibuľovými šupkami, ale aj súčasné techniky , akými sú napr. lepenie škrupín, farbenie mramorovaním a farbenie sadrových odliatkov.

Stavanie mája mali možnosť deti sledovať priamo v obci, kde je tento zvyk súčasťou kultúrno- spoločenských aktivít. 

V tomto období sa konali aj ďalšie aktivity, ako napr. 17. mája navštívili škôlku aj hasiči a psovodi, ktorí svojimi ukážkami priblížili deťom dôležitosť ich práce. Deti mali radosť z reakcií psov na povely a z množstva zariadení v hasičskom aute.

Na príprave všetkých aktivít počas celého školského roka 2010/2011 sa podieľali pedagogickí i nepedagogickí pracovníci materskej školy, a to Anna Janeková, Blažena Mališová, Mária Matušková, Ivana Mlynáriková, Zuzana Kobelárová, Viktória Hešková, Helena Minková a Ľubica Ivanová.

Foto vo fotogalérii >>


 

Zo života v Materskej škole I. štvrťrok 2011 - súhrnná správa

Aj v zimných mesiacoch sme pokračovali v humanizácii výchovno – vzdelávacieho procesu. Viedli sme deti k ohľaduplnosti a zodpovednosti prostredníctvom hry. Posilňovali sme emocionálne spôsobilosti detí, hlavne schopnosť vychádzať s druhými a empaticky cítiť. Tieto schopnosti prospievajú k pocitu úspešnosti dieťaťa v ďalšom živote. Naďalej sme pracovali na zlepšení vzťahov učiteľ – dieťa – rodič. Spoluprácu s rodinou sme prehĺbili na spoločných stretnutiach pri príležitosti sviatkov – Mikuláš a fašiangy . Príprava stretnutí (občerstvenie, darčeky, program) umožnilo rodičom aktívne sa zapojiť do spoločných aktivít.

Nezabúdali sme ani na environmentálnu výchovu. Deti vnímali krásu prírody, pozorovali meniace sa počasie a porovnávali ročné obdobia prostredníctvom zmien na našej briezke „Anežke“. Zapájali sme ich do ochranárskych aktivít a prehlbovali sme vzťah k lesným zvieratám a vtáctvu. Hry so snehom na školskom dvore umožnili deťom prakticky si overiť vlastnosti snehu a ľadu . Spoznávali sme princíp striedania činností v časových súvislostiach počas dňa, týždňa, ale aj roka. Ďalšie aktivity sme zamerali na spoznávanie vesmíru a slnečnej sústavy. Viedli sme deti k poznaniu, že obec Trnavá Hora je súčasť životného prostredia ako celku. Vo vestibule sme pripravili výstavu prác detí pod názvom: „Zima je, zimička“. Mrzí nás však, že sa v mesiaci január neuskutočnila aktivita s rodičmi „Snehuliacka rodina“. Zlé poveternostné podmienky bez snehu a následne zvýšená chorobnosť detí boli prekážkou pri realizácii spoločnej akcie.

Po aktivitách súvisiacich s adventom, zimným slnovratom a Vianocami sme naďalej prehlbovali poznatky o zvykoch našich predkov a ľudových tradíciách, keď prišlo obdobie fašiangov, ktoré je v našej materskej škole obdobím veselia, tanca a spevu. Najprv sme deťom vysvetlili, ako prebiehali oslavy voľakedy. Celý čas mali deti možnosť hrať sa s Turoňom – koňom, počúvať veselé fašiangové prekáračky a ľudové piesne, nechýbala ani výroba masiek. V piatok 4. marca 2011 sme pripravili pre rodičov nielen veselý program, ale aj súťaže pre našich najmenších. Na stole nechýbalo typické jedlo fašiangov - sladké šišky od našich kuchárok, ale aj pohostenie pripravené rodičmi.

V tomto období sa konali aj ďalšie aktivity, ako napr. 31. 1. 2011 zápis do ZŠ v Trnavej Hore, na ktorom sa zúčastnilo osem detí, jedno dieťa má odklad školskej dochádzky , 9. 2. 2011 sme mali možnosť prehĺbiť si poznatky o zubnej prevencii- Dental – alarm, 24. 2. 2011 sme sa fotili prostredníctvom firmy Jana, 4. 3. 2011 nás navštívila p. Šmondrková, s ktorou sme diskutovali o pravidlách pri návšteve neznámej osoby – „Snehulienka trochu inak“, 7. 3. 2011 sme mali možnosť byť divadelníkmi a spolu s prvákmi zo ZŠ byť súčasťou divadelného predstavenia „Ako vajce zmúdrelo“ s environmentálnym zameraním, 10. 3. 2011 sme s deťmi navštívili obecnú knižnicu, 14. 3. 2011 sme na základe Plánu spolupráce so ZŠ navštívili divadelné predstavenie vo Zvolene „Snehulienka a sedem trpaslíkov“, deti mali radosť z repujúcich trpaslíkov, no a 16. 3. 2011 deti videli a počuli ľudové nástroje svojich predkov prostredníctvom pedagóga a koncertného majstra Vojtičku z Kežmarku.


 

Zo života v Materskej škole I. štvrťrok 2011 - aktivity

Zo života v Materskej škole I. štvrťrok 2011Slovenská pôvodná hudba

 

Dňa 16. 3. 2011 do našej materskej školy zavítal pedagóg Martin Vojtičko, aby nám zaujímavo porozprával o historickom pôvode a vývoji našich ľudových nástrojov. Stručne nám aj popísal výrobu nástrojov, keďže si väčšinu sám vyrobil. Deti mali možnosť vidieť, ale hlavne si vypočuť niektoré z nich: husle, gajdicu, fujaru, niekoľko druhov píšťal, perkusií a pod. Porovnali si aj zvuk dobových gájd a gájd z regiónu Slovenska prostredníctvom piesne „Páslo dievča pávy“. Naši škôlkari spoznali kroj i nástroje, ktorými sa odlišujeme od ostatných kultúr. Stretnutie s „ujom Vojtičkom“ bolo prínosom pre rozvoj našich občianskych a sociálnych kompetencií. Posilnili sme u detí národné povedomie a hrdosť na našu krásnu ľudovú kultúru.

Hipoterapia s detskou farmou Gazdáčik

Hipoterapia – pegagogicko-psychologické jazdenie v našej materskej škole pokračuje aj v novom roku. Hneď po vianočných prázdninách deti potešili hipológovia z detskej farmy Gazdáčik, kedy prišli aj so štyrmi poníkmi. Hipoterapia sa uskutočnila aj vďaka spolupráci s OZ Noemova archa. Deti sa na ne tešili od samého rána. Poníkom mohli doniesť suchý chlieb, mrkvičku či jabĺčko a po jazde tak poníky odmeniť a nakŕmiť. Zároveň sa učia ohľaduplnosti ako k zvieratkám pristupovať a budujú si vzťah ku všetkým živým zvieratkám.

Cieľom vozenia sa na poníkoch je aktivovať svalstvo, ktoré sa používa pri jazdení na poníkovi, kedy sa využíva 3D pohyb a tým stimuluje v mozgu centrum rovnováhy. Existuje ešte veľa ďalších účinkov, ktoré sú základnými kameňmi pre rozvoj jemnej motoriky, sústredenia sa, reflexov, či odstraňovania komunikačných blokov práve pomocou poníka. Účelom 300-metrovej jazdy je hlavne prevencia, a teda predchádzanie zlým návykom, ktoré vznikajú pri nesprávnych mimoškolských činnostiach (nadmerné sedenie pred TV a PC).

Dental alarm

V stredu 9. februára do Materskej školy v Trnavej Hore zavítali dve vysokoškoláčky – budúce stomatologičky, ktoré priblížili deťom zaujímavou formou preventívny program Občianskeho združenia Dental alarm z Bratislavy. Prostredníctvom veselého príbehu o zúbkovej princezničke mali deti možnosť odpovedať si na otázky ako z čoho sa skladá zub, koľko máme zubov majú deti a koľko ich rodičia, či čo je to zubný kaz a zubný povlak a čo ho spôsobuje. Deti s budúcimi stomatologičkami diskutovali aj o dôležitosti ústnej hygieny, o vhodnej strave, obmedzení jedenia sladkostí a o základných pravidlách prevencie pred nebezpečným čiernym kazom. Všetky poznatky si nakoniec nielen porozprávali, ale aj prakticky overili, o čom svedčia i fotografie. 

Foto vo fotogalérii >>


 
English version
ÚvodÚvodná stránka