Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola - Materská škola Trnavá Hora

Materská škola Trnavá Hora

Materská škola Trnavá HoraMŠ Trnavá Hora
Okružná cesta 223/8
966 11 Trnavá Hora

Vedenie MŠ: 
Anna Janeková (riaditeľka)

Telefón: 045/ 677 51 67
E-mail: mstrnavahora@gmail.com

Viac informácií:
Materská škola Trnavá Hora
Prevádzka, organizácia a činnosť
Zo života v Materskej škole
Fotogaléria


 

Materská škola Trnavá Hora

MŠ je situovaná v peknom a tichom prostredí, obkolesená zeleňou. Dvor je ohradený, doplnený množstvom hojdačiek, preliezačiek, kolotočov, pieskoviskom aj altánkom, ktorý nám umožňuje relaxovať počas slnečných dní v jeho tieni. Vďaka členitosti terénu záhrady sa môžeme sánkovať a kĺzať v zime priamo v areáli materskej školy.

Sme materská škola rodinného typu, založená na partnerskom vzťahu učiteľ- dieťa, s uplatňovaním humánneho prístupu k deťom. Keďže sa zameriavame na využívanie a uplatňovanie ľudových tradícií, aj aktivity s deťmi sú nimi ovplyvnené.

Začiatky predškolského zariadenia v obci Trnavá Hora sa datujú k 15. 9. 1965, kedy bola uvedená do prevádzky materská škola a zapísaných bolo 27 detí. Postupne záujem rodičov o materskú školu rástol, vtedajšia kapacita nepostačovala a bola postavená nová materská škola. Dňa 22. novembra 1980 slávnostne otvorili dvojtriednu materskú školu s kapacitou 60 detí, navštevovali ju aj deti z okolitých obcí. Táto budova, ktorá prešla rozsiahlejšou rekonštrukciou (plynofikácia, krovitá strecha), vlastne slúži dodnes.


 

Materiálno - technické a priestorové podmienky

Súčasný stav:  Budova je zateplená, zabezpečená novými plastovými oknami. Zastrešenie sa realizovalo postupne - v časových etapách. Krytinu tvorí kanadský šindeľ. Schodište do materskej školy je zastrešené. Na vnútornom schodišti a podlahe v jedálni je osadená dlažba. MŠ funguje ako dvojtriedna. Sociálne zariadenia v obidvoch triedach sú renovované. Nábytok v triedach je nový, spĺňajúci príslušné normy. Pieskovisko na školskom dvore je zatienené altánkom a zabezpečené krytom. Začala sa revitalizácia školského dvora, inštaloval sa hrad so šmýkačkou.

Zámer:  Školský dvor doplniť o nové estetické a hrové prvky, realizovať projekt Učiaca záhrada s prvkami environmentálneho vzdelávania. Postupne vymeniť podlahu v spálni mladších detí a riaditeľni. Zakúpiť nový koberec do triedy mladších detí. Podľa potreby realizovať opravu poškodenej strešnej krytiny.


 

Personálne obsadenie 2019/2020

Pedagogickí zamestnanci

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v Materskej škole Trnavá Hora zabezpečujú 4 učitelia predprimárneho vzdelávania, ktorí spĺňajú kvalifikačnú, pedagogickú a odbornú spôsobilosť v zmysle Zákona č. 317/ 2009 §13.

Lienková trieda:

Mgr.Petra Kučerová - učiteľka
Lenka Ivanová - triedna učiteľka

Včielková trieda:

Anna Janeková - riaditeľka materskej školy
Bc. Blažena Lipnická - triedna učiteľka

Nepedagogickí zamestnanci (prevádzkoví zamestnanci)

Školníčka a upratovačka zabezpečuje pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších a vnútorných priestorov prostriedkami neobsahujúcimi nebezpečné chemické látky. Zodpovedajú za dodržiavanie hygienických zásad pri údržbe predškolského zariadenia.

Riaditeľka ZŠS a kuchárka zabezpečujú prípravu stravy pre deti materskej školy a základnej školy, pre zamestnancov obce a starších občanov Trnavej Hory. Spĺňajú odbornú spôsobilosť. Zodpovedajú za kvalitu jedál a nápojov, dodržiavanie hygienických noriem pri príprave a výdaji jedál.

Martina Tisňová (školníčka)
Viera Žilinská (upratovačka)
Viktória Hešková (riaditeľka ZŠS (Zariadenie školského stravovania)
Petra Trokšiarová (kuchárka)
Soňa Ivaničová (pomocná kuchárka)
Jana Kaštierová (kuchárka)
Michaele Hudcová (kuchárka)

Manažment školy

Manažment školy tvorí riaditeľka školy a riaditeľka ZŠS pod vedením štatutárneho zástupcu - starostu obce Trnavá Hora.

Rada školy

Zástupcovia rodičov: Černayová Eva, Mgr. Berešová Jana

Zástupca pedagogických zamestnancov: Bc. Blažena Lipnická

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Viktória Hešková

Delegovaný zástupca obce, predseda rady školy: Roman Ivan


 
English version
ÚvodÚvodná stránka