Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitné centrum Trnka

Komunitné centrum TrnkaČinnosť komunitného centra Trnka je dočasne pozastavená.

Komunitné centrum Trnka

Okružná cesta 112
966 11 Trnavá Hora

E-mail: trnka@trnavahora.sk

Facebook Komunitné centrum Trnka

Dátum zriadenia: 1. 1. 2016
Zriaďovateľ: Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11 Trnavá Hora
Predmet činnosti: poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu a na prevenciu sociálnej exklúzie.

Viac informácií:


 

Otváracie hodiny, pracovná doba a plán činnosti

Otváracie hodiny Komunitného centra Trnka

Počas otváracích hodín Komunitného centra Trnka nájdete komunitnú pracovníčku v sídle Komunitného centra Trnka v budove bývalého zdravotného strediska (vchod od dvora) na adrese Okružná cesta 112, 966 11 Trnavá Hora:

  • každý pondelok od 9.30 do 11.30: čas vyhradený pre seniorov.

  • každú stredu od 9.30 do 12.00: aktivity pre mamičky s malými deťmi, ktoré ešte nenavštevujú materskú škôlku.

 

Terenná práca komunitnej pracovníčký

Komunitná pracovníčka vykonáva svoju činnosť aj v teréne mimo sídla Komunitného centra Trnka, a to napr. v ZŠ Trnavá Hora, v priestoroch OcÚ Trnavá Hora, či individuálne priamo s klientom. Počas jej pracovnej doby je možné ju kontaktovať na mobilnom čísle 0915 144 282 a dohodnúť si stretnutie. Taktiež je možné obrátiť sa aj priamo na OcÚ a dohodnúť si stretnutie.

 

Harmonogram  aktivít  Komunitného centra  TRNKA v  Trnavej Hore

Deň 8.00 – 9.00 9.00 – 12.30 13.00 – 14.30
Pondelok Administratíva súvisiaca s činnosťou KC, príprava na skupinovú aktivitu

Skupinová aktivita so seniormi

MUDRÁČIK – príprava na školskú dochádzku a vyučovanie
Utorok Administratíva súvisiaca s činnosťou KC Základné sociálne poradenstvo, individuálna práca s klientom, administratíva, projekty, práca v teréne  
Streda Administratíva súvisiaca s činnosťou KC, príprava na skupinovú aktivitu    Skupinová aktivita mamičiek s deťmi MUDRÁČIK – príprava na školskú dochádzku a vyučovanie
Štvrtok Administratíva súvisiaca s činnosťou KC Základné sociálne poradenstvo, individuálna práca s klientom, administratíva, projekty, práca v teréne  

 

Hlavným cieľom centra je:

  • rozšírenie sociálnej starostlivosti o občanov, sprostredkovanie ich kontaktu so širším prostredím a podpora občanov, ktorí si nevedia pomôcť vlastnými silami so sociálnymi nástrahami dnešnej spoločnosti,
  • poskytuje priestor pre voľnočasové aktivity rôznych sociálnych skupín v našej obci,
  • pomoc pri príprave na vyučovanie žiakov základnej školy,
  • napomáha pri organizovaní rôznych obecných podujatí,
  • plánuje samostatné akcie pre verejnosť, ktorých cieľom má byť stmeľovanie detí a rodičov predškolskej a školskej dochádzky, budovanie vzájomných vzťahov,
  • pomoc pri napísaní rôznych žiadostí, vypisovaní tlačív, poštových poukážok, ale tiež pomoc pri výbere liekov u lekára, či pri nákupoch

 
English version
ÚvodÚvodná stránka