Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie - Komisia finančná a správy obecného majetku

Základné informácie o komisii

Pavol Ivan (predseda): pavol.ivan@trnavahora.sk

Lenka Ihradská (člen): lenka.ihradska@trnavahora.sk

Erika Ivanová (člen): erika.ivanova@trnavahora.sk

Zuzana Ivanová (člen): zuzana.ivanova@trnavahora.sk

Komisia vznikla uznesením z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora zo dňa 9. 12. 2018.


 

Plán zasadnutí pre rok 2019

Komisia zasadá podľa potreby v situáciách, kedy je potrebné dohodnúť sa na výbere dodávateľa na konkrétne služby či materiál. Komisia vyhodnocuje aj prieskumy trhu formou e-mailovej komunikácie s ekonómkou obce.

Stretnutia a zasadnutia komisie sú neverejné, termín určuje predseda komisie.

Plán: September – október – november – december: podľa potreby

 


 

Úlohy a ciele komisie pre rok 2018 - 2022

 • pomoc pri príprave návrhu rozpočtu podľa rozpočtovej skladby,
 • kontrola plnenia rozpočtu podľa rozpočtovej skladby,
 • vypracovanie návrhu finančného krytia podujatí na základe projektov predložených OZ,
 • vyjadrenie stanoviska k zámerom obce z finančného hľadiska pred prejednaním v OZ,
 • príprava návrhu zmien v rozpočte obce,
 • vypracováva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní alebo miestnych poplatkov,
 • zaujíma stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • posudzuje návrhy a poskytuje súčinnosť pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov návrhov územného plánu, investícií, rozvojového programu a verejných súťaží v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
 • spolupráca s ostatnými komisiami a ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ,
 • získava a prejednáva poznatky, informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na obec, navrhuje opatrenia a dáva podnety na riešenie,
 • posudzovanie požiadaviek občanov na rôzne zľavy v zmysle VZN.

 
English version
ÚvodÚvodná stránka