Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Klub dôchodcov - Archív činnosti KD Trnavá Hora 2011

Činnosť Klubu dôchodcov IV. štvrťrok 2011

Návšteva divadla JGT vo Zvolene

Dňa 24. 11. 2011 členovia KD Trnavá Hora navštívili divadlo JGT vo Zvolene na komédii „Traja muži na nesprávnej adrese“. Bravúrne a inteligentne napísaná komédia ponúkla zábavu, kvalitný humor aj možnosť na zamyslenie sa. Na tomto predstavení sa zúčastnil plne obsadený autobus členov KD.

Koncoročné stretnutie KD

Činnosť Klubu dôchodcov IV. štvrťrok 2011Koncoročné stretnutie KD sa uskutočnilo už tradične v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Trnavej Hore dňa 28. 12. 2011. Predseda Ján Slašťan privítal prítomných členov, ako aj starostu Ing. Jána Harmana. Predseda nás v krátkosti informoval o našich akciách, ktoré sme v roku 2011 realizovali a vysvetlil dôvody neuskutočnenia tých akcií, ktoré síce v pláne boli, ale neboli zrealizované. Na záver poďakoval prítomným za účasť a zablahoželal jubilantom, ktorých sme tohto roku mali nasledovne: 60 rokov – šiesti členovia, 65 rokov – štyria členovia, 75 rokov – traja členovia. Zitka Slašťanová informovala členov o finančných prostriedkoch KD. Po prípitku, chutnom jedle, ktoré nám pripravila Helka Minková a po kávičke prišiel náš harmonikár Pavol Hornický s manželkou.

Nálada sa niesla v duchu spokojných vianočných sviatkov a tradične - ako aj po minulé roky – sme stretnutie ukončili piesňou „Tichá noc, svätá noc.“

Fotogaléria - Činnosť Klubu dôchodcov IV. štvrťrok 2011
 


 

Činnosť Klubu dôchodcov III. štvrťrok 2011

Pietna spomienka na 67. výročia SNPPietna spomienka na 67. výročia SNP

V piatok 26. augusta 2011 obec Trnavá Hora a Klub dôchodcov pri príležitosti 67. výročia SNP zorganizovali pietnu spomienku pri pamätníku Petra Kubíka v Kľačanoch. Slávnostný príhovor mal starosta obce Ing. Ján Harman, báseň predniesla Veronika Beňová. Spoločný veniec položili starosta obce a predseda Klubu dôchodcov. Tejto pietnej spomienky sa zúčastnilo asi 14 občanov a to prevažne z Klubu dôchodcov.

 

Klub dôchodcov v Jablonke

Skoro ráno v stredu 21. septembra 2011 vyrazil plne obsadený autobus za stále atraktívnymi trhmi do poľskej Jablonky. Po príchode na miesto sa s ubiehajúcimi hodinami postupne plnili priestory autobusu nakúpeným tovarom. V odpoludňajších hodinách členovia klubu dôchodcov prerušili 3-hodinovú cestu domov a zastavili sa v Jánošíkovej kolibe v Liptovskej Osade na malé občerstvenie.

Letné posedenie pri guláši so spevomLetné posedenie pri guláši so spevom

V utorok 16. 8. 2011 sa stretlo takmer 60 členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora v miestnom pohostinstve Monaco, kde manželia Packovci so šikovnými pomocníčkami a s Jarkom Mužíkom pripravili pre nich guláš a pohostenie. Doma pripravené „maškrty starých materí“ – koláče, zákusky a pagáče uspokojili aj náročnejšie maškrtné jazýčky. Celú akciu hudobne doprevádzal Paľko Hornický so svojou harmonikou a spevom sa pridali aj ostatný členovia klubu dôchodcov. Dôchodci si posedeli v tejto príjemnej letnej atmosfére no neskorých večerných hodín.

Foto vo fotogalérii >>


 

Činnosť Klubu dôchodcov II. štvrťrok 2011

Činnosť Klubu dôchodcov II. štvrťrok 2011 - JuniálesJuniales seniorov – IV ročník

V sobotu 11. Júna 2011 sa uskutočnil už štvrtý ročník spoločného Junialesu pre členov Klubu dôchodcov z Trnavej Hory a Hronskej Dúbravy. Tento ročník pripravoval Klub dôchodcov z Trnavej Hory a uskutočnil sa v sále Kultúrneho domu na Jalnej. Medzi takmer stovkou účastníkov – seniorov prijali pozvanie aj starostovia z Hronskej Dúbravy a Hronskej Breznice. Domáci starosta sa ospravedlnil.

Hudobnú produkciu zabezpečoval Miro Slašťan, harmonikou zabával Paľko Hornický. O výbornú večeru sa nám postarala Helka Minková s mamou, sladké a slané pečivo pripravili členky z domáceho klubu. Všetkým patrí srdečná vďaka. O tombolu sa postarala Helka Luptáková, pričom táto bola naozaj veľmi štedrá. Veľkú sladkú tortu za Klub dôchodcov upiekla Marka Mužíková. Zábava trvala asi do druhej hodiny ráno, pričom všetci odchádzali v dobrej nálade s myšlienkou na ďalší už 5. ročník, ktorý bude na Hronskej Dúbrave. 

Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami do tomboly. Ďalej ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí pomáhali akýmkoľvek spôsobom pri príprave tohto Junialesu. 

Činnosť Klubu dôchodcov II. štvrťrok 2011Výlet do Levoče

Tohto roku sa členovia Klubu dôchodcov vybrali v júni na východ Slovenska, do mesta plných kultúrnych a historických pamiatok - Levoče. Najväčší záujem mali seniori o Chrám sv. Jakuba. Aj keď v ňom v súčasnosti prebiehajú reštaurátorské práce, bol sprístupnený verejnosti. Obdivovali všetky oltáre umiestnené v chráme, ale zrejme najväčším umeleckým dielom je oltár od majstra Pavla z Levoče. V nádhernom slnečnom počasí pokračovali seniori na Mariánsku horu. V kostole Panny Márie načerpali duchovnú silu a oddýchli si v okolitej prírode. Ďalšou zástavkou bolo Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. V skanzene sú prevažne stavby zo zátopovej oblasti Liptovskej Mary. Dedinský život je zaznamenaný tradičnými domčekmi a obydlím remeselníkov. Okrem drevenej ľudovej architektúry je tu prevedená aj rekonštrukcia dvoch originálnych stredovekých kamenných objektov – rannogotický kostol z Liptovskej Mary a goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec. Na záver výletu sa zastavili pri priehrade Liptovská Mara, kde všetci spoločne uhasili hlad a smäd, aby sa mohli vrátiť domov spokojní.

Činnosť Klubu dôchodcov II. štvrťrok 2011 - Jarné upratovanieJarné upratovanie

V sobotu 9. apríla 2011 sa uskutočnilo jarné upratovanie obce. Ako po minulé roky, aj teraz tvorili najpočetnejšiu skupinu členovia Klubu dôchodcov, ktorí upratovali okolie fary, kostola, domu smútku a cintorín.

 

 

 

Foto vo fotogalérii >>


 

Činnosť Klubu dôchodcov I. štvrťrok 2011

Činnosť Klubu dôchodcov I. štvrťrok 2011Od začiatku roka stihli naši seniori z Klubu dôchodcov pripraviť pre svojich členov dve podujatia.

K činnosti dôchodcov začína neodmysliteľne patriť návšteva divadelného predstavenia. Začiatkom februára sa spoločne zúčastnili komediálneho predstavenia Čertice, na ktoré sa boli pozrieť v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Aj keď je to komédia o ženách, ktoré už v dávnych dobách vedeli dobre rozvíriť pokojnú atmosféru dediny, niekedy sme mali dojem, ako keby sa to stalo v našom ozajstnom živote. Humor a temperamentné piesne preto dokázali prítomných príjemne pobaviť.

O mesiac, začiatkom marca, sa trnavohorskí seniori stretli opäť, a to na športovo-spoločenskom dni, ktorý bol zorganizovaný pri príležitosti MDŽ. Predseda klubu, Ján Slašťan, poprial ženám – dôchodkyniam s krásnou červenou šípovou ružou všetko najlepšie k ich sviatku MDŽ. Ani tento rok počas podujatia nechýbali spoločenské hry čo stolný tenis, pri ktorom sa dôchodcom odbúrali všetky stresy, pretože ho hrali so zápalom.

Foto vo fotogalérii >>


 


 
English version
ÚvodÚvodná stránka