Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kam do okolia - Kam na prechádzku

Poloha obce Trnavá Hora, v údolí medzi Kremnickými a Štiavnickými vrchmi, predurčuje túto obec ako východiskový bod pre podnikanie skvelých výletov do okolitej prírody, či už formou relaxu, alebo športu. V blízkom okolí obce sa nachádza množstvo termálnych i netermálnych kúpalísk, ako aj vodných nádrží. Obcou preteká rieka Hron, ktorá ponúka priaznivcom vodných športov ideálnu možnosť splavovať ju počas letných mesiacov. Priaznivcom cyklistiky odporúčame nádhernú trasu Kľačianskou dolinou. Za povšimnutie tiež stoja historické pamiatky v okolí, či už zachovalé hrady, zámky a kaštiele, alebo zrúcaniny hradov a historické banské mestečká. Pre obdivovateľov techniky sa v blízkom okolí nachádza niekoľko unikátov, ako napr. štiavnické tajchy, banské múzeum.

Banské mestečká v okolí obce Trnavá Hora
Cykloturistika
Kam na prechádzku či túru
Splavovanie Hrona
Kúpaliská a vodné nádrže v okolí obce Trnavá Hora
Kúpele v okolí obce Trnavá Hora
Hrady, zámky, kaštiele v okolí obce Trnavá Hora


 

Turistická trasa Budiná

V obci Trnavá Hora pribudla prvá turistická trasa Budiná, označená žltočervenou značkou. Začína sa pri autobusovej zastávke pri farskom úrade v obci Trnavá Hora a vedie poza materskú školu do hornej časti obce, prechádza cez Kľačany k lesníckej chate, kde sa prudko stáča k prameňu Budiná, odtiaľ dolinou Hrabíky pokračuje k prameňu Snoža a schádza k rázcestiu na Jastrabskom mlyne.

Turistická trasa Budiná by umožnila spojiť turistickou trasou Kremnicu s Banskou Štiavnicou. Dnes je v Kremnickom pohorí vyznačená trasa po celej dĺžke z Kremnice na Trnavu Horu s dĺžkou približne 23 km. Aby sa spojili Banskou magistrálou historicky významné mestá Kremnica s Banskou Štiavnicou, záleží na turistických kolegoch z Banskej Štiavnice, aby vyznačili úsek Jalná - Javorová pažiť.

Turistická trasa Budiná ako súčasť trasy Kremnica pohorie smer Banská Štiavnica

Z rázcestia smerom na Trnavu Horu začína trasa Budiná značená žlto-červenou značkou. Po 50 metroch od rázcestia trasa odbočí doľava cez most a lesnou cestou medzi chatami strmou dolinkou okolo prameňa Snoža stúpa k prameňu Budiná. Od prameňa ide po vrstovnici doprava na hrebeň a potom doľava do dolinky Hrabíky. Z dolinky stúpa k poľovníckej chate, naproti ktorej je pomník lesníka Minku, ktorého omylom zastrelil maďarský diplomat na poľovačke. Trasa pri chate sa prudko otočí do protismeru a cez Kľačanské lúky pokračuje do obce Kľačany. Z Kľačian sú krásne výhľady na Jastrabú a Štiavnické pohorie. Na dolnom konci dediny sa nachádza pamätník padlým v SNP. Trasa pokračuje cez hornú časť Trnavej Hory. Neďaleko sa nachádza osada Ladno s výhľadom na Zvolen. Z trasy asi 500 metrov pod dedinou sú krásne výhľady na Jalnú a údolie Hrona potom trasa zostúpi z asfaltovej cesty na dobre udržiavaný chodník, ktorý je skratkou medzi hornou a dolnou časťou Trnavej Hory. Dolu dedinou po prekročení železnice, trasa končí na ceste Žiar nad Hronom - Zvolen naproti mostu cez Hron. Na konci trasy je autobusová zástavka a železničná stanica Jalná.

Výhodou magistrály je, že môžete pôvodný zámer prejsť celu trasu zmeniť v ktorejkoľvek dedine kde sú autobusové stanice.

Vyznačená turisticka trasa Budiná

Za označenie turistickej trasy Budiná ako aj hore uvedené informácie ďakujeme Jánovi Filandovi (janfilanda@gmail.com) a jeho spolupracovníkom a milovníkom prírody z Kremnice.

Bližšie informácie získate na www.filtur.wbl.sk


 

Po stopách lúpežných rytierov, smerom na Demian až do Hronskej Dúbravy

Po stopách lúpežných rytierov, smerom na Demian až do Hronskej DúbravyPo stopách lúpežných rytierov

Stačí sa previesť napríklad vlakom do Žiari nad Hronom a nastúpiť na modrú značku smer Ladomerská Vieska. V obci si všimnite pôvodnú gotickú kúriu z 15. storočia šľachticov Dóczyovcov, povestných lúpežných rytierov. Dnes je v kúrii ústav sociálny služieb. Za obcou je mierne stúpanie lúkou k lesu, prehupnete sa cez hrebeň, chodník postupne klesá na lúku s pohľadom na hrad Šášov, ktorý zažil svoj najväčší rozkvet za vlastníctva Dóczyovcov (15. - 17. storočie). Ešte prejsť pár metrov a stojíte pri turistickom smerovníku pod hradným bralom. Značka vedie pôvodnou hradnou cestou až k prvej bráne. Od nej chodník pokračuje k mohutnej valcovej veži. Areál hradu je pekne vyčistený od sute, z jeho múrov sa vám naskytne výhľad do doliny Hrona, na Kremnické a Štiavnické vrchy.

Od prvej brány vedie chodník lesom popod vrch Hradisko, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti hradu. Odbočte na jeho vrchol, kde sú vykopané murované základy predsunutého opevnenia hradu z 15. storočia. Potom je potrebné vrátiť sa na značený chodník, ktorý stúpa bukovým lesom najprv na Blanočný vrch, neskôr prudšie až na vrchol Sute. Názov vrchu bol pravdepodobne odvodený od ruín protitureckej strážnej veže hradu Šášov. Jej pozostatky už úplne pohltil les. V západnom svahu vrcholu sú menšie bralá, z ktorých je obmedzený výhľad, no aj ten dáva tušiť, že stráž na veži dokonale pozorovala celý priľahlý kraj.

Smer Demian

Z vrcholu Sute chodník prudko klesá, neskôr sa príjemne vlní v tieni lesa. Stačí minúť dve lúky a chodník sa napája na lesnú cestu, ktorou sa dostanete na veľkú lúku severne od obce Močiar. Na rázcestí lesných ciest sa prudko mení smer (pozor na značenie, zelená značka sa stáča na sever) a mierne klesá do záveru Močiarskej doliny. Stačí preskočiť Močiarsky potok a onedlho stojíte pod turistickým smerovníkom Markuša. Odtiaľ sprvu mierne, neskoršie prudko stúpa chodník na ďalšiu lúku. V jej južnej časti je turistický smerovník Henclová. Odtiaľto značka vedie lesnou cestou, ktorá v dĺžke 3 km traverzuje masív vrchu Javor. Z lesných priesekov sú obmedzené výhľady. Zo sedla vedie na vrchol Demianu významová značka. Vrcholové bralá poskytujú výhľad hlavne na sever (Kremnické vrchy), ale aj východným a západným smerom.

Hronská Dúbrava

Chodník začína prudko klesať Jaseňovou dolinou smerom k obci Hronská Breznica. Postupne sa klesanie zmierňuje a ani sa nenazdáte a ste na križovatke turistických chodníkov. Sprava sa pripája žltá značka z obce Dubové. Ostáva už len prejsť popod novú hlavnú cestu Zvolen - Bratislava, ponad Hron po pôvodnom železničnom moste Štiavnickej Anče a ocitnete sa na železničnej stanici v Hronskej Dúbrave. Zo stanice je pekný pohľad na dominantný vrch Demian. Z Hronskej Dúbravy sa môžete vrátiť do obce vlakom po dolnej trati smerom na Žiar nad Hronom, alebo po hornej trati smerom na Kremnicu.

Turistom, ktorý chcú bližšie poznať hrad Šášov, jeho dejiny, architektúru odporúčame návštevu týchto webových stránok: www.hradsasov.pum.sk, www.pamiatky.net, www.zamky.sk, www.hrady.sk.


 

K Čertovej skale

K Čertovej skale Neďaleko frekventovanej cesty medzi Zvolenom a Hronskou Dúbravou, na južných svahoch Kremnického pohoria, sa nachádza rozlohou neveľká, no napriek tomu zaujímavá prírodná rezervácia s mnohými atraktívnymi prírodnými výtvormi.

Národná prírodná rezervácia Boky, o ktorej je reč, predstavuje jednu z najsevernejších lokalít rozšírenia lesostepnej flóry na území Slovenska. Rezerváciou vedie päť kilometrov dlhý náučný chodník, ktorý na trinástich zastávkach a paneloch zoznamuje návštevníkov rezervácie s flórou, faunou a geologickými zvláštnosťami tohto chráneného územia. Značkovaný náučný chodník sa začína v ústí doliny Sietno, západne od obce Budča, do ktorej sa dostaneme napr. autobusovým spojom zo Zvolena. K úvodnej tabuli náučného chodníka prídeme pešo po starej ceste, približne za dvadsať minút od zastávky autobusov v Budči.

Chodník zo začiatku vedie takmer súbežne so štátnou cestou, len niekoľko metrov ponad ňu lesnatým terénom, ktorému dominuje dubovo-bukový porast. Už tu, v početných bočných dolinkách si môžeme všimnúť pozoruhodné kamenné moria, vytvorené nahromadením kamennej sutiny. Tá sa pôsobením prívalových vôd a gravitácie posúva čím ďalej tým viac nadol, kamenné bloky sa postupne obrusujú a odierajú a ich pôvodne ostré hrany sa zaobľujú. Lesný chodník postupne stúpa stále vyššie a vyššie, až sa z pásma lesa dostaneme na strmé skalnaté svahy so zaujímavým teplomilným rastlinstvom. Na slnečných stráňach nájdeme napríklad kuričku chlpatú, kukučku vencovú alebo rozchodník prudký či skalnicu, ktoré rastú hlavne na kamenistej a piesočnatej pôde. Svahy sú pokryté aj riedkym krovinatým porastom a stretneme tu napríklad mahalebku, svíb alebo kríky drieňa, v jeseni obsypané peknými červenými plodmi. Keď vystúpime až na najvyššie body náučného chodníka, dostaneme sa k zaujímavým skalným útvarom, ktoré vznikli zvetrávaním andezitových aglomerátov. Tie vytvorili na svahoch prírodnej rezervácie roztrúsené skalné mestá, kamenné sutinoviská i osamote stojace skalné ihly či hríbovité útvary. Najatraktívnejším z týchto prírodných výtvorov je mohutný andezitový balvan typu skalného hríba o rozmeroch 2×1,4×1,7 m, pomenovaný Čertova skala. K jeho vzniku prispelo časovo nerovnomerné zvetrávanie vrchnej andezitovej a spodnej, mäkšej, tufovej časti skalného bloku. Od Čertovej skaly je pekný výhľad smerom na juh k údoliu Hrona a ďalej za ním sa rozprestierajúce Štiavnické vrchy. Pokiaľ máme viac času a chuti, môžeme tu náučný chodník opustiť a vydať sa po zelenej turistickej značke strmo do kopca pekným lesným, neskôr lúčnatým terénom, cez samotu Hrabiny a obec Budička až do Tŕnia, kam dôjdeme asi za dve hodinky pohodlnej pešej chôdze. Ak však zostaneme verní náučnému chodníku, pokračujeme ním ďalej, klesajúc stále nižšie nadol listnatým lesom, až zídeme na asfaltku, ktorá vedie zo Železnej Breznice do Hronskej Dúbravy. Po ceste dôjdeme za pár minút k budove železničnej stanice v obci Hronská Dúbrava, odkiaľ sa vlakom alebo autobusom vrátime späť domov. Celá prechádzka náučným chodníkom nám potrvá podľa orientačnej tabule na jeho začiatku 2 hodiny 45 minút.


 

Prechádzka na popoludnie – Pustý hrad

Prechádzka na popoludnie – Pustý hradNeďaleko mesta Zvolen, na severozápadných výbežkoch pohoria Javorie, sa nachádza starý Pustý hrad.

Pre lepšie sprístupnenie Pustého hradu a okolitého prímestského lesoparku bol vybudovaný v rámci akcie mesta Zvolen náučný chodník. Trasa na hrad vedie aj po modro značenom chodníku. Na trase nájdeme informačné tabule, ktoré nám prezradia základné informácie o lokalite, stanovištiach, flóre, faune, lesoch, horninového zloženia a iné. Chodník začína pár metrov za zimným štadiónom, kde z asfaltovej cesty vedúcej k prameňu Červená medokýš odbočuje doľava do svahu výrazný chodník s upravenými schodíkmi k prvej náučnej tabuli. Odtiaľ pokračujeme serpentínovým chodníkom po vyhliadkové skaly, ktoré nazývame aj „Dračí zub“. Je tu krásny výhľad na Zvolenskú kotlinu ukončenú masívom Krížnej a hrebeňom Nízkych Tatier.

Od vyhliadkových skál pokračujeme ďalšími serpentínami až na hrebeň, kde vchádzame do Dolného hradu. Vchod je viditeľný vďaka zachovaným valom opevnenia. Následne kráčame nádvorím hradu po zvlnenom hrebeni. Pomedzi krásne buky a duby prichádzame k skalnej ihle, ktorá je vlastne fragmentom veže. Pokračujeme popri rôznych náznakoch starých stavieb. Potom sa spojovacím hrebeňom dostávame pod Horný hrad a po zdolaní pár schodov vchádzame dnu. Táto časť hradu je už zreštaurovaná a zakonzervovaná. Po pravej ruke máme Dončov hrad s vodnou cisternou, po ľavej ruke pokračujeme smerom nahor k najstarším stavbám na hrade. Míňame archeologickú základňu a zreštaurované fragmenty obytných veží, až sa dostávame na najvyšší bod hradu a k najznámejšiemu objektu, vstupnej bráne. Tu si môžeme pohodlne oddýchnuť a na upravených ohniskách je možné opiecť si dobroty na obed.

Naše ďalšie kroky už povedú dolu – konkrétne cez vstupnú bránu lesnou cestou niekoľkými serpentínami a potom takmer rovno nadol až do nevýrazného sedla. Tu sa rozlúčime s modrou značkou, ktorá pokračuje rovno a my zabočíme doprava po štrkovej ceste. Asi po 500 metroch prídeme na ďalšiu križovatku a opäť odbočíme doprava, tentoraz už na asfaltovú cestu, ktorá nás dovedie až k rieke Hron.

Ak máme ešte chvíľu času, odbočíme doľava a asi po kilometri chôdze prídeme k už spomínanému prameňu Červená medokýš. Ak sa z križovatky pustíme doprava popri Hrone, prídeme na začiatok našej dnešnej túry.


 
English version
ÚvodÚvodná stránka