Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Demografia obce

Demografia obce Trnavá Hora ku dňu 31. 12. 2018

demografia spolu muži ženy
Počet obyvateľov k 1. 1. 2018 1214 618 596
Počet narodených detí 8 4 4
Počet prisťahovaných občanov 37 15 22
Počet zomrelých občanov 13 10 3
Počet vysťahovaných občanov 14 3 11
Počet obyvateľov k 31. 12. 2018 1232 624 608

 


 

Demografia obce Trnavá Hora ku dňu 31. 12. 2017

demografia spolu muži ženy
Počet obyvateľov k 1. 1. 2017 1193 608 585
Počet narodených detí 8 3 5
Počet prisťahovaných občanov 40 20 20
Počet zomrelých občanov 6 2 4
Počet vysťahovaných občanov 21 11 10
Počet obyvateľov k 31. 12. 2017 1214 618 596

 


 

Demografia obce Trnavá Hora ku dňu 31. 12. 2016

demografia spolu muži ženy
Počet obyvateľov k 1. 1. 2016 1187 601 586
Počet narodených detí 16 7 9
Počet prisťahovaných občanov 12 9 3
Počet zomrelých občanov 11 4 7
Počet vysťahovaných občanov 11 5 6
Počet obyvateľov k 31. 12. 2016 1193 608 585

 


 

Demografia obce Trnavá Hora ku dňu 31. 12. 2015

demografia spolu muži ženy
Počet obyvateľov k 1. 1. 2015 1177 596 581
Počet narodených detí 17 10 7
Počet prisťahovaných občanov 28 13 15
Počet zomrelých občanov 9 4 5
Počet vysťahovaných občanov 26 14 12
Počet obyvateľov k 31. 12. 2015 1187 601 586

 


 

Demografia obce Trnavá Hora ku dňu 31. 12. 2014

demografia spolu muži ženy
Počet obyvateľov k 1. 1. 2014 1158 576 582
Počet narodených detí 12 5 7
Počet prisťahovaných občanov 47 25 22
Počet zomrelých občanov 15 2 13
Počet vysťahovaných občanov 25 8 17
Počet obyvateľov k 31. 12. 2014 1177 596 581

 


 

Demografia obce Trnavá Hora ku dňu 31. 12. 2013

demografia spolu muži ženy
Počet obyvateľov k 1. 1. 2013 1171 574 597
Počet narodených detí 12 7 5
Počet prisťahovaných občanov 21 9 12
Počet zomrelých občanov 13 1 12
Počet vysťahovaných občanov 33 13 20
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013 1158 576 582

 


 

Demografia obce Trnavá Hora ku dňu 31. 12. 2012

 

demografia spolu muži ženy
Počet obyvateľov k 1. 1. 2012 1151 567 584
Počet narodených detí 11 6 5
Počet zomrelých občanov 13 8 5
Počet prisťahovaných občanov 41 21 20
Počet vysťahovaných občanov 19 12 7
Počet obyvateľov k 31. 12. 2012 1171 574 597

 


 

Demografia obce Trnavá Hora ku dňu 31. 12. 2011

demografia  spolu  muži  ženy
Počet obyvateľov k 1. 1. 2011  1146 563 583
Počet narodených detí 10 6 4
Počet zomrelých občanov 7 4 3
Počet prisťahovaných občanov 26 16 10
Počet vysťahovaných občanov 24 14 10
Počet obyvateľov k 31. 12. 2011  1151 567 584


 

Demografia obce Trnavá Hora ku dňu 31. 12. 2010

demografia  spolu  muži  ženy
Počet obyvateľov k 1. 1. 2010  1153 573 583
Počet narodených detí 12 6 6
Počet zomrelých občanov 25 9 16
Počet prisťahovaných občanov 18 10 8
Počet vysťahovaných občanov 26 15 11
Počet obyvateľov k 31. 12. 2010 1146 563 583


 

Demografia obce Trnavá Hora ku dňu 31. 12. 2009

demografia  spolu  muži  ženy
Počet obyvateľov k 1. 1. 2009  1150 568 582
Počet narodených detí 15 6 9
Počet zomrelých občanov 12 3 9
Počet prisťahovaných občanov 18 10 8
Počet vysťahovaných občanov 18 8 10
Počet obyvateľov k 31. 12. 2009  1153 573 580


 

Demografia obce Trnavá Hora ku dňu 31. 12. 2008

demografia  spolu  muži  ženy
Počet obyvateľov k 1. 1. 2008  1152 57 581
Počet narodených detí  13 7 6
Počet zomrelých občanov 14 9 5
Počet prisťahovaných občanov 14 9 5
Počet vysťahovaných občanov 15 10 5
Počet obyvateľov k 31. 12. 2008  1150 568 582


 

Počet obyvateľov podľa národnosti ku dňu 1. 1. 2007

 • slovenskej národnosti: 1098
 • maďarskej: 1
 • rómskej: 6
 • českej: 5
 • nezistenej: 33

 

Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania ku dňu 1. 1. 2007

 • Rímskokatolícka cirkev: 931
 • Evanjelická cirkev a. v.: 23
 • Reformovaná kresťanská cirkev: 1
 • Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia: 5
 • Kresťanské zbory: 1
 • Cirkev československá husitská: 1
 • nezistené vyznanie/cirkev: 60
 • bez vyznania: 5

 
English version
ÚvodÚvodná stránka