Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Cintoríny

Obec Trnavá Hora má dva cintoríny (V zmysle zákona SNR č. 470/2005 o pohrebníctve sa upravili práva a povinnosti prevádzkovateľov cintorína. Vyplynula z neho okrem iného aj povinnosť evidovať hrobové miesta.):

Správcom oboch cintorínov je obec Trnavá Hora. Povereným pracovníkom je Jozef Mužík.

V prípade záujmu o prenájom hrobového miesta je potrebné  spísať nájomnú zmluvu na Obecnom úrade Trnavá Hora a zaplať prenájom podľa typu hrobu (jednohrob, dvojhrob, detský hrob, urna) vo výške nájomného, ktorý je stanovený Všeobecným záväzným nariadením obce Trnavá Hora č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách.

Nájomné sa platí vždy na 10 rokov na začiatku nájomného vzťahu a potom vždy po uplynutí 10 ročného obdobia na ďalších 10 rokov dopredu. Obecný úrad pošle nájomníkovi výzvu na zaplatenie poplatku.


 
English version
ÚvodÚvodná stránka