Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci september 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci september 2019Začiatok septembra je každoročne typický otvorením nového školského roka v materskej a základnej škole, ktorý je pre deti vždy veľkým zážitkom a pre rodičov návratom do školského režimu dňa, týždňa, mesiaca.

Každé prázdniny sú aj príležitosťou pre opravu a rekonštrukciu priestorov a tak v základnej škole privítali žiakov rekonštruované sociálne zariadenia v telocvični a v materskej škole nové hracie prvky na vonkajšom ihrisku. Počas septembra prebiehali dokončovacie práce na obnove náterov plota cintorína na Kľačanoch, vybudovanie parkoviska v areáli ZŠ, dokončenie tubosiderového mostíka cez potok v Kľačianskej doline,  finalizácia bezbariérového vstupu na obecný úrad, ale boli pokosené aj oba cintoríny.

Starosta absolvoval dovolenku počas, ktorej sa vždy riešia rôzne problémy, lebo ako sa hovorí dovolenka – nedovolenka, sobota -  nesobota, život v obci beží stále a problémy treba riešiť aktuálne.

V sobotu 28.9. sa však stalo čosi neuveriteľné. Bol som odcestovaný a vždy niekto z občanov aj v sobotu zavolá, že je potrebné riešiť nejaký problém. V túto sobotu bol po 5 rokoch môjho starostovania mobil celý deň mĺkvy, myslel, že sa pokazil.....:-), ale hneď v nedeľu sa už zase ozval niekoľkokrát.

Pavel Kravec, starosta obce

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci september 2019


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci august 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci august 2019Mimoriadne horúci august, ktorý môžeme označiť ako tropicky, sťažil práce aj v obci Trnavá Hora. Ale aj napriek tomu sme na začiatku mesiaca pokosili za veľkých horúčav všetky verejné plochy, ktorých je takmer 9 hektárov. Tiež sme dokončili výstavbu dvoch mostíkov z tubosiderov.

Na hojdačkom ihrisku Trnka sme postavili altánok pre deti a ich rodičov. Začali sme tiež s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice na Jalnej. Vybudovali sme bezbariérové vchody do KD Jalná vrátene Pošty Trnavá Hora a na Obecný úrad Trnavá Hora. Urobilo sa ešte mnoho iných prác a rokovaní, ktorých prehľad si môžete prečítať v prílohe.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci august 2019


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci júl 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci júl 2019Leto nás v tomto roku skúša svojimi teplotnými rekordami naplno. Kto môže odchádza na dovolenku alebo sa skrýva pred mimoradne prudkým slnkom. Aj napriek tomu však starosta, obecný úrad, zamestnanci obce a aktivačný občania fičia naplno.

Poskytujú občanom služby a pracujú na zveľaďovaní majetku obce. Rozbehli sme niektoré akcie, napríklad rekonštrukciu hasičskej zbrojnice na Jalnej, asfaltovali sme krajnice Školskej, Lúčnej ulice a taktiež malé parkovisko pri kaplnke na hornej Trnavej Hore. Vybudovali sme altánok pre mamičky a deti v areáli hojdačkového ihriska Trnka, ktorý bol postavený aj vďaka finančnej podpore Nadácie COOP Jednota. Riešili sme aj rôzny dotačné a stavebné projekty ako aj večný problém obce odpady. Viac sa dočítate v prílohe.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci júl 2019

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Úspech obce Trnavá Hora v hodnotení triedení zberu a triedenia odpadovVytlačiť
 

Úspech obce Trnavá Hora v hodnotení triedení zberu a triedenia odpadovOrganizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK zverejnila už po druhýkrát rebríček najlepšie triediacich obcí z tých, s ktorými spolupracuje. Obec Trnavá Hora má zmluvu na financovanie zvozu a triedenia odpadov, vďaka tomu obec neplatí za zvoz a triedenie základných separovaných zložiek odpadov.

Hodnotenie sa týka približne 50 % všetkých miest a obcí Slovenska.  Obec Trnavá Hora sa posunula zo 159. miesta v roku 2017 na 21. miesto za rok 2018. To predstavuje naozaj významný úspech v rámci celého Slovenska. V rámci okresu Žiar nad Hronom sme sa posunuli z piateho na štvrté miesto.

Rebríček bol zostavený kombináciou hodnotenia dvoch kľúčových parametrov pri zbere a triedení odpadov – efektivita a vyťažiteľnosť.

Efektivita ukazuje, ako účinne je využitá inštalovaná infraštruktúra. Udáva, koľko gramov v daných komoditách sa vyzbiera v jednom litri. Pod litrami si môžeme predstaviť objemy zberných nádob a vriec, ktoré sú dodávané do domácností. Takže čím viac gramov odpadu je v týchto objemoch správne zatriedených, tým je systém lepší. V rámci tohto kritéria zaznamenala naša obec medziročné zvýšenie zo 42 g/l v roku 2017 na 54 g/l v roku 2018.

Druhý z ukazovateľov, ktorý je pre hodnotenie kľúčový, je vyťažiteľnosť. Predstavuje pomer hmotnosti triedeného odpadu na počet obyvateľov v danej obci. Čím viac kíl na obyvateľa obec ročne vyzbiera, tým je úspešnejšia. Aj z hľadiska vyťažiteľnosti sa naša obec vyvíja pozitívnym smerom. V roku 2018 pripadalo na jedného obyvateľa našej obce približne 62 kg separovaného odpadu, kým v roku 2017 to bolo len približne 50 kg na obyvateľa.

Pavel Kravec, Starosta obce


 
 

Rekonštrukcia Domu smútku na KľačanochVytlačiť
 

Rekonštrukcia Domu smútku na KľačanochNiekedy sa zdá, že Kľačany, ako koncová časť obce sú na konci záujmu starostu a poslancov. No nie je to pravda. V posledných rokoch sme Kľačanom venovali náležitú pozornosť a v tejto časti obce došlo k mnohým pozitívnym zmenám.

Do tejto série zmien patrí aj rekonštrukcia a modernizácia interiéru Domu nádeje, ktorý je súčasťou miestneho cintorína. A bolo už na čase, lebo interiér, ktorého steny boli obložené čiernymi saténovými závesmi so zlatou krajkou bol ošumelý: rámy okien slnkom zoschnuté, závesy vyblednuté, za závesmi pavučina a špina.

A tak obec prikročila ku komplexnej rekonštrukcii v rámci ktorej boli vymenené okná, zamurované dvere na prechod do skladu, položená nová podlaha, vymenené osvetlenia, ušité nové saténové prekrytie katafalku, reštaurovaný nástenný kríž, obnovený obradný stolík.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci jún 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci jún 2019Aj keď je leto, tak tohtoročný jún bol mimoriadne horúci. Nie raz boli prekročené aj mnohoročné teplotné rekordy. A podobne horúco bolo aj v našej obci Trnavá Hora, aspoň, čo sa týka riešenia jej problémov a prác na jej zveľaďovaní.

Začiatkom júna ustali dažde a tak začalo dodávateľské kosenie obce. To trvalo 15 dní, pričom bolo pokosených takmer 7 ha pozemkov.

Počas mesiaca boli vykonané niektoré práce napr. DHZ vyčistili vodojem na hornej Trnavej Hore, opravili sme druhú polovicu parkoviska pri kostole, začali sme práce na doasfaltovaní okrajov ciest po vlaňajších opravách rigolov na Školskej a Lúčnej ulici, vybudovali sme premostenie potoka v Kľačianskej doline položením tzv. tubosidera.

V hlasovaní o použití dotácie COOP Jednoty vyhral projekt altánku pre mamičky a deti na hojdačkovom ihrisku Trnka. Obecné zastupiteľstvo zasadalo v kultúrnom dome na hornej Trnavej Hore. Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali, ktoré návrhy a podnety budú predmetom zapracovania zmeny územného plánu obce.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci jún 2019


 
 

Na cintoríne v obci Trnavá Hora boli vyrezané dve sochy na jednom kmeni stromuVytlačiť
 

Na cintoríne v obci Trnavá Hora boli vyrezané dve sochy na jednom kmeni stromuUž na jar si naši mohli všimnúť, že na cintoríne v dolnej časti obce bol spílený strom jaseň len do polovice kmeňa.

Mnohí sa vtedy pýtali prečo to tak je? Začiatkom mája sa konečne ukázalo prečo. Na kmeni sa ukázali dve vyrezané sochy, ktoré sa vo výtvarnom umení  označujú ako basreliéfy. Zo strany cintorína má socha podobu anjela a od kostola je to Panna Mária. Sochy vyrezal ľudový rezbár Pavol Milčík z Pitelovej.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci máj 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci máj 2019Studený máj v stodole raj, hovorí pranostika. Neviem či to platí aj pre tohtoročný máj, ktorý bol najskôr teplý a suchý a nakoniec upršaný, takže tráva narástla do veľkej výšky. Aj napriek nepriazni počasie sme v máji stihli niekoľko akcií. V cintoríne rezbár Pavol Milčík vyrezal z kmeňa spíleného stromu dve sochy: anjela a Pannu Máriu. Na Kľačanoch sme dokončili rekonštrukciu Domu nádeje, začali sme prípravu žiadosti o dotáciu na výmenu autobusových zastávok, vyhlásili sme súťaž na dodávateľa rekonštrukcie hasične na Jalnej, pracujeme na projekte úpravy vchodu do základnej školy a na konci mája, keď prestalo pršať sme začali kosiť verejné priestory, ktoré máme vo výmere 9 ha. Viac sa dozviete z prílohy.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci máj 2019

Pavel Kravec, Starosta obce


 
 

Zber kuchynského odpadu z domácností v obci Trnavá HoraVytlačiť
 

Zber kuchynského odpadu z domácností v obci Trnavá HoraOd 6. mája je v našej obci Trnavá Hora zavedený zber kuchynského odpadu z domácností. Stali sme sa tak jednou z pomedzi prvých obcí na Slovensku, ktorá sa do tohto pilotného projektu zapojila.

Pri analýze obsahu kukanádob, ktorú obec robila na jeseň roku 2018 v spolupráci s poradenskou organizáciou INCIEN zameranou na cirkulárnu ekonomiku, bolo zistené, že až 10% obsahu kukanádob tvoril práve potravinový odpad. Zberné nádoby na kuchynský odpad sú umiestnené na týchto stanovištiach:

  • Jalná pri COOP Jednote,
  • Trnavá Hora, dolná časť, Okružná cesta, pri COOP Jednote
  • Trnavá Hora, dolná časť, Žiarska cesta, pri zubnej ambulancii.

Do zbernej nádoby na kuchynský odpad patria: zvyšky jedla, potraviny po záručnej dobe, starý chlieb a pečivo, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky, pokazené, zhnité ovocie a zelenina, vaječné škrupiny a použitá papierová vreckovka, utierka, servítok.

Do zbernej nádoby na kuchynský odpad nepatria: zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre), triedené zložky odpadu, nebezpečné odpady, kuchynský olej, tuky, tekuté zložky (polievky, omáčky), prach zo smetí a vysávania, cigaretový ohorok a uhynuté zvieratá.

Do zbernej nádoby na kuchynský odpad je možné vysýpať len samostatný kuchynský odpad - bez plastových alebo iných obalov. Verím, že zber potravinového odpadu príjmu občania ako príležitosť pre zmenšenie obsahu kukanádob, čo im zároveň prinesie zníženie nákladov na odvoz zmesového odpadu.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Vyzývame obyvateľov obce, aby boli ostražití pri strete s divou zverouVytlačiť
 

Vyzývame obyvateľov obce, aby boli ostražití pri strete s divou zverouVzhľadom k tomu, že v ostatnej dobe sme zaznamenali viacero informácií, že v okrajových častiach obce a dokonca aj vo vnútri obce došlo k stretnutiam s lesnou zverou - diviakom, líškou, ale aj medvedicou s mláďatami, vyzývame občanov k ostražitosti a zachovaniu pokoja pri  takýchto stretnutiach. K týmto stretnutiam dochádza v časti  nad bytovkou na ulici Pod borovicou, pri chodníku popri hornej železničnej trati, medzi hornou Trnavou Horou a Kľačanmi.

So situáciou bol oboznámený Pozemkový a lesný úrad v Žarnovici ako aj príslušné poľovné združenie, ktoré vyjadrilo názor, že stretnutie s líškou a diviakom nie je nebezpečné, čo sa však nedá povedať o stretnutí s medveďom. Pri stretnutí s medveďom sa ho nesnažte vyplašiť krikom, nerobte prudké pohyby, nehádžte do neho akékoľvek predmety a v žiadnom prípade sa k nemu nepribližujte. Platí, že čím bližšie pri medveďovi sa ocitnete, tým je väčšia pravdepodobnosť, že na vás zaútočí. Preto pri strete s ním sa snažte vrátiť sa odkiaľ ste prišli, alebo medveďa z dostatočnej vzdialenosti obísť.

Vyzývame občanov pri takýchto stretnutiach k obozretnosti a odchodu do bezpečia s ohľadom na možnosti a situáciu.

V žiadnom prípade sa k divožijúcim zvieratám nepribližujte, nepokúste sa ich chytať alebo kŕmiť. Prípadné stretnutie s nimi ohláste obecnému úradu.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 
Položky 1-10 z 47
English version
ÚvodÚvodná stránka