Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2019/2020Vytlačiť
 

Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2019/2020Najčastejšou príčinou vzniku  požiarov v domácnostiach počas vykurovacej sezóny  je predovšetkým nedbanlivosť a nevedomosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka tepelných spotrebičov, nevykonávanie pravidelného čistenia a kontroly komínov  a tiež nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov.

Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarni v zmysle § 23 Zákona  č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Podľa týchto predpisov je obec povinná vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby (podnikateľa), v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor Okresné riaditeľstvo HaZZ a v rodinných domoch a bytových domoch okrem bytových domov, ktoré majú viac ako osem nadzemných podlaží.

Tieto kontroly sa v objektoch vykonávajú najmenej raz za 5 rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiaru kontrolovaných stavieb si nevyžaduje kratšiu lehotu, pričom preventívne protipožiarne kontroly je najlepšie vykonávať pred začiatkom vykurovacej sezóny!

Obec vytvára na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné predpoklady. Pozornosť je nutné venovať všetkým vykurovacím, ohrievacím a tepelným zariadeniam a ich súčastiam ako sú dymovody, sopúchy, komíny a pod.

Pre informáciu zasielame kontakty na kominárov pôsobiacich v našom regióne:

 • Ing. Ľuboš Barbora – 0911520898
 • Ing. Rudolf Pukan – 0911653399
 • Michal Tužinský – 0904635973
 • Milan Toryský – 0903541743
 • Štefan Hudec - 0903510026

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený!
 2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
  • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
   • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
   • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
   • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
  • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
   • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
   • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
   • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky
 3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
 4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
 5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.

Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2019/2020


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 28. 8. 2019Vytlačiť
 


 
 

TJ Sokol Trnavá Hora pozýva Majstrovský futbalový zápas dospelých Vytlačiť
 

TJ Sokol Trnavá Hora pozýva Majstrovský futbalový zápas dospelých TJ Sokol Trnavá Hora pozýva futbalových fanúšikov na

Majstrovský futbalový zápas dospelých,

TJ Trnavá Hora – OŠK Lutila,

ktorý sa bude konať dňa 20. októbra 2019 (nedeľa) o 14:00 hod. na domácom ihrisku Hrable.

 

TJ Sokol Trnavá Hora pozýva futbalových fanúšikov na

Futbalový zápas žiakov

TJ Trnavá Hora – OFK Prenčov,

ktorý sa bude konať dňa 19. októbra 2019 (sobota) o 10:00 hod. na domácom ihrisku Hrable.

TJ SOKOL Trnavá Hora sa teší na množstvo fanúšikov.

Viac informácii o TJ Sokol Trnavá Hora a výsledkoch v súťaži jeseň 2019.


 
 

Pietna spomienka pri pamätníku Juraja KriváňaVytlačiť
 

Pietna spomienka pri pamätníku Juraja KriváňaOblastný Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky Banská Bystrica v spolupráci s obcou Trnavá Hora pozýva na

5. ročník spomienkového stretnutia

v sobotu 19. októbra 2019 o 10.00 hod na mieste havárie lietadla Ladno - Bvorcova lúka, kde zahynul pilot, majster sveta v parašutizme Juraj Kriváň.

Do osady Ladno za Trnavou Horou sa dá prísť osobným autom, ale ďalej približne 2,5 km len terénnym autom, alebo pešo.

Spomienkové stretnutie bude v sobotu 19. októbra 2019 s týmto programom:

 • od 10.00 hod zraz účastníkov na Ladne, výstup k pamätníku, pietna spomienka, prelet lietadiel
 • od 11.00 hod presun účastníkov do Brandys pubu
 • od 13.00 hod obed v Brandys pub, prednáška o živote a športových úspechoch Juraja Kriváňa, premietanie videa s leteckou témou

Celý oznam Pietna spomienka pri pamätníku Juraja Kriváňa

Webova stránka Pietna spomienka pri pamätníku Juraja Kriváňa


 
 

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019Vývoz separovaného odpadu sa bude aj v roku 2019 uskutočňovať každý mesiac podľa Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019.

Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu v roku 2019 v kukanádobách sa uskutočňuje každý utorok v nepárny týždeň. Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno do 6:00 v deň odvozu, na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Tlačený Kalendár vývozu odpadov na rok 2019 bude distribuovaný do každej domácnosti. Elektronická verzia je dostupná v sekcii Ako nakladať s odpadom. Na stránkach obce vás budeme aj pribežne informovať o termínoch vývozu separovaného odpadu v Oznamoch.

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka