Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť - Postup pri vybavovaní občianskeho preukazu s názvom ulice

Označenie ulíc

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Trnavá Hora číslo 2/2015 o určení názvov ulíc v obci Trnavá Hora zo dňa 30. 10. 2015 platného od 1.1.2016 sa určuje názvy ulíc v obci Trnavá a jej miestnych častiach: Trnavá Hora, Jalná a Kľačany. 

Mapy s vyznačenými ulicami:

Budove sa určuje orientačné číslo podľa vstupu z ulice, t. j. pri osadení stavby na rohu, pri krížení ulíc, je rozhodujúce, do ktorej ulice smeruje vchod do domu.

Postup pri vybavovaní občianskeho preukazu s názvom ulice

1. Priradenie orientačného čísla stavbe rodinného domu 

Doteraz boli budovy označené len súpisným číslom, ktoré ostáva naďalej v platnosti. Pomenovaním jednotlivých ulíc sa bude prideľovať budovám aj orientačné číslo.

Rozhodnutie o určení orientačného čísla sa vydáva na základe žiadosti vlastníka budovy. K žiadosti je potrebné priložiť list vlastníctva stavby (stačí z verejne dostupného portálu správy katastra, ak ho nemáte k dispozícii, na obecnom úrade vám ho stiahnu pracovnícky OcÚ Trnavá Hora z internetu) a údaj o roku dokončenia stavby, príp. kópiu kolaudačného rozhodnutia. 

Tlačivo na stiahnutie: Žiadosť o pridelenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla budove

Nové orientačné číslo slúži na orientáciu na danej ulici, každá ulica začína od orientačného čísla 1. Spôsob a systém číslovania je presne určený vyhláškou MV SR číslo 31/2003 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

2. Vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte

Po vydaní rozhodnutia o určení orientačného čísla vám OcÚ Trnavá Hora vystaví potvrdenie o trvalom pobyte (s uvedením názvu ulice a orientačného čísla), na základe ktorého Vám na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Žiari nad Hronom vystavia nový občiansky preukaz. Vydanie nového občianskeho preukazu v tomto prípade nepodlieha správnemu poplatku.

Stránkové hodiny OO Policajného zboru v Žiari nad Hronom sú v pondelok od 7.30 do 15.00 hod, v stredu od 7.30 do 17.30 hod (obedňajšia prestávka od 12.00 do 12.30) a v piatok od 7.30 do 12.00 hod.

3. Oznámenie o zmene adresy

Na základe vydaného občianskeho preukazu s názvom ulice, je potrebné oznámiť zmenu adresy všetkým inštitúciám, ktoré informáciu o Vašom trvalom pobyte evidujú, napr. Váš zamestnávateľ, zdravotná poisťovňa, komerčná poisťovňa, v prípade samostatne zárobkovo činných osôb Sociálna poisťovňa, daňový úrad a pod.

Správny úkon vydania rozhodnutia o určení orientačného čísla a prvého potvrdenia o pobyte je bez poplatku. 


 
English version
ÚvodÚvodná stránka