Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť - Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov
Osvedčovanie listín
Preberanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave

 

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady: 

  • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
  • občiansky preukaz, u cudzincov pas.

Upozornenie:

  • Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii matričného úradu! 
  • V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť. 
  • Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný. 
  • Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok: 1,50 € za každý podpis.

Poplatok sa môže zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Vybavuje: Ing. Mária Kollárová, telefón: 6775121, e-mail: podatelna@trnavahora.sk .

Doba vybavenia: na počkanie.

 

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:

  • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
  • fotokópia listiny.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Poplatok: 1,50 € za každú, aj začatú stranu.

Vybavuje: Ing. Mária Kollárová, telefón: 6775121, e-mail: podatelna@trnavahora.sk.

Doba vybavenia: na počkanie.

 

Preberanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave

Tlačivá žiadostí na výpis alebo na odpis z RT sú k dispozícii na matričnom úrade v Trnavej Hore.

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz,
  • kolková známka v hodnote 4 € pre Generálnu prokuratúru SR v Bratislave.

Poplatok: 1,50 €.

Vybavuje: Ing. Mária Kollárová, telefón: 6775121, e-mail: podatelna@trnavahora.sk.

Doba vybavenia: na počkanie.


 
English version
ÚvodÚvodná stránka