Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo - archív 2019


Zasadanie zo dňa 29.3.2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 29. 3. 2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutoční dňa 29. marca 2019 (v piatok) o 17,00 hod. v Kultúrnom dome na Kľačanoch.

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Informácia o činnosti OcÚ a starostu obce
 7. Informácia predsedov komisií o činnosti
 8. Návrh na 1. Zmenu rozpočtu v roku 2019
 9. Schválenie záverečného účtu za rok 2018, stanovisko HK k ZÚ
 10. Rada seniorov – doplnenie štatútu
 11. Rada ZŠ – nominácia členov
 12. Odpadové hospodárstvo, výsledky za rok 2019, uzavretie kompostoviska
 13. Návrh na odpredaj pozemkov v k.ú. Jalná parcely CKN č. 197/15 a CKN č. 197/16
 14. Žiadosť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Trnavá Hora (horná časť obce) parcela CKN č. 760 (=EKN č. 133/2)
 15. Dobrovoľný hasičský zbor obce – zmeny, návrhy, informácie
 16. Návrh na určenie výšky príspevku pri narodení dieťaťa
 17. Rôzne - štatistika - dotácie, revízie, detské ihriská, odchyt psov, depozit psov
 18. Diskusia
 19. Správa mandátovej komisie
 20. Návrh na uznesenie
 21. Záver

Dochádzka Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora

Jaroslav Gazdík: A
Lenka Ihradská: A
Pavol Ivan: A
Roman Ivan: A
Erika Ivanová: A
Zuzana Ivanová: A
Vladimír Mašlár: A
Karol Mužík: A
Peter Švihorík: A

Vysvetlívky:

A - účasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora
N - neúčasť na zasadnutí OZ Trnavá Hora

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Trnavá Hora

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora

Schválené dokumenty

English version
ÚvodÚvodná stránka