Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Školská jedáleň

Školská jedáleň Trnavá Hora

Školská jedáleň Trnavá HoraŠkolská jedáleň
Okružná cesta 223/8
966 11 Trnavá Hora

Telefón: 0911 110 149

Prevádzkoví zamestnanci:

Viktória Hešková (riaditeľka školskej jedálne)
Michaela Hudcová (kuchárka, dočasne na materskej dovolenke)
Jana Kaštierová (pomocná prácovná sila)
Petra Trokšiarová (kuchárka, dočasne počas zastupovania čerpania materskej dovolenky)

On-line jedálny lístok


 

Výdaj, výber, odhlasovanie a cena stravného

Výdaj stravy

Výdaj obedov pre žiakov ZŠ, deti MŠ a ostatných stravníkov v školskej jedálni je od 11:30 do 13:15. Dôchodcom je zabezpečený rozvoz stravy domov.

Výber stravného

Záujemca o stravovanie musí uhradiť prípadné nedoplatky za minulý školský rok a 1.9.2016 musí mať v Školskej jedálni uhradenú zálohu – kredit vo výške 40 €. Pred vyčerpaním kreditu ku koncu každého mesiaca musí vždy zálohu doplniť do 40 €.

Termín výberu stravného je vopred oznámený na vývesných letákoch v budove MŠ a ŠJ a v predajni COOP Jednoty v dolnej časti obce a na webovej stránke obce. Stravné sa vyberá u vedúcej školskej jedálne v priestoroch Školskej jedálne v Trnavej Hore.

Odhlasovanie a prihásenie

 • Odhlásenie alebo prihlásenie stravy je možné vykonať
  • oznámením v školskej jedálni osobne u zamestnankýň školskej jedálne minimálne deň vopred,
  • telefonicky na čísle 0911 110 149 najneskôr do 7.30 hod. príslušného dňa, alebo
  • e-mailom na sjtrnavahora@gmail.com najneskôr do 7.30 hod. príslušného dňa.
 • Po tomto termíne nie je možné odhlásiť stravu!
 • Stravné za porcie jedál, ktoré boli uvarené a stravníkmi neodobrané z dôvodu neodhlásenia, nebude stravníkovi možné vrátiť ani odpočítať od stravného nasledujúceho mesiaca.
 • Stravníkom, ktorí neuhradia náklady na stravné vopred, nebude možné vydať stravu.
 • Stravné za neodobratú stravu, ktorú si stravník vopred odhlásil, bude zúčtované stravníkovi vždy v nasledujúcom mesiaci pri výbere za stravné.

Cena stravného

Cena stravnej jednotky je 2,22 € a je zložená z:

 • prevádzkových nákladov 1,03 €,
 • potravinovej zložky 1,19 €. 

Cena stravného podľa typu stravníka:

 • Dieťa materskej školy: 1,19 €
 • Žiak prvého stupňa základnej školy: 1,01 €
 • Žiak druhého stupňa základnej školy: 1,09 €
 • Dospelý stravník: 2,22 €.

Dokumenty


 

Kritériá poskytovania zliav na stravovanie v školskej jedálni

 • Občanom, ktorí dosiahnu vek 75 rokov a žijú osamotene, sa poskytne zľava vo výške 66% z výšky prevádzkových nákladov. 
 • Občanom, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP alebo ZŤP – S a žijú osamotene, sa poskytne zľava vo výške 33% z výšky prevádzkových nákladov. 
 • Občanom, ktorí sú dlhodobo chorí a žijú osamotene, sa poskytne zľava vo výške 33% z výšky prevádzkových nákladov. 
 • Ostatným občanom na dôchodku sa neposkytuje žiadna zľava a platí pre nich plná výška ceny stravnej jednotky. 

Občanovi je možné poskytnúť len jeden druh zľavy, nie je možný súbeh zliav.


 

Fotogaléria

Školská jedáleň Trnavá Hora

Školská jedáleň Trnavá Hora

Školská jedáleň Trnavá Hora

Školská jedáleň Trnavá Hora


 
English version
ÚvodÚvodná stránka