Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanieVytlačiť
 

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanieObecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 16.10.2018:

Informácie k predkladaniu pripomienok

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhom v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@trnavahora.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

Súbory na stiahnutie

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 3/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019 Navrh_VZN_2018_3_Dan_nehnutelnosti_rok_2019.pdf Navrh_VZN_2018_3_Dan_nehnutelnosti_rok_2019.pdf (164.6 kB)
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 4/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 Navrh_VZN_2018_4_Poplatok_komunalny_odpad_rok_2019.pdf Navrh_VZN_2018_4_Poplatok_komunalny_odpad_rok_2019.pdf (212.1 kB)
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 5/2018 o dani za psa na kalendárny rok 2019 Navrh_VZN_2018_5_Dan_za_psa_rok_2019.pdf Navrh_VZN_2018_5_Dan_za_psa_rok_2019.pdf (151.7 kB)
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnavá Hora číslo 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnavá Hora Navrh_VZN_2018_6_Nakladanie_komunalny_drobny_stavebny_odpad_rok_2019.pdf Navrh_VZN_2018_6_Nakladanie_komunalny_drobny_stavebny_odpad_rok_2019.pdf (376.7 kB)
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora číslo 7/2018 o poplatkoch za poskytnuté služby Navrh_VZN_2018_7_Poplatky_za_sluzby.pdf Navrh_VZN_2018_7_Poplatky_za_sluzby.pdf (341 kB)

 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka