Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie do 21.6.2018Vytlačiť
 

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, pravdepodobne dňa 21.6.2018 (prípadná zmena dátumu bude včas oznámená):

Informácie k predkladaniu pripomienok

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhom v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@trnavahora.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

Súbory na stiahnutie

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Trnavá Hora číslo 1/2018 o poplatkoch za poskytnuté služby Navrh_VZN_2018_01_Poplatky_za_sluzby.pdf Navrh_VZN_2018_01_Poplatky_za_sluzby.pdf (250.6 kB)

 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka