Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie do 14.12.2017Vytlačiť
 

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty k  pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 14.12.2017:

Informácie k predkladaniu pripomienok

Fyzické  a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhom v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@trnavahora.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

Súbory na stiahnutie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Trnavá Hora číslo 2/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018 Navrh_VZN_2017_2_Dan_nehnutelnosti_rok_2018.pdf Navrh_VZN_2017_2_Dan_nehnutelnosti_rok_2018.pdf (148.9 kB)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 3/2017 o dani za psa na kalendárny rok 2018 Navrh_VZN_2017_3_Dan_za_psa_rok_2018.pdf Navrh_VZN_2017_3_Dan_za_psa_rok_2018.pdf (136.1 kB)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Trnavá Hora číslo 4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018 Navrh_VZN_2017_4_Poplatok_komunalny_odpad_rok_2018.pdf Navrh_VZN_2017_4_Poplatok_komunalny_odpad_rok_2018.pdf (199 kB)
Návrh 4. zmeny rozpočtu obce Trnavá Hora v roku 2017 Navrh_Zmena_rozpoctu_2017_Trnava_Hora_04.pdf Navrh_Zmena_rozpoctu_2017_Trnava_Hora_04.pdf (861.6 kB)
Návrh rozpočtu obce Trnavá Hora na roky 2018 - 2020 Navrh_Rozpocet_obce_Trnava_Hora_2018-2020.xlsx Navrh_Rozpocet_obce_Trnava_Hora_2018-2020.xlsx (56.7 kB)

 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka