Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zo života Materskej školy Trnavá Hora – školský rok 2016 / 2017 – zima / jar / letoVytlačiť
 

Zo života Materskej školy Trnavá Hora – školský rok 2016 / 2017 – zima / jar / letoMaterská škola Trnavá Hora – Jar / leto 2017

Materská škola v Trnavej Hore je škôlkou rodinného typu. Rôznymi aktivitami a výchovno-vzdelávacím procesom učiteľky v deťoch podporujú rozvíjanie osobnostných a sociálnych kompetencií detí.

Radostnú náladu a hravosť detí podporil Týždeň radostí, ktorý učiteľky pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Škôlkari sa zmenili na indiánov a spoločne hľadali podľa mapy indiánsky poklad, získavali totemy, kreslili s prvákmi na chodník indiánsku krajinu, oboznámili sa so životom vtákov-dravcov s Jaroslavom Slašťanom, zúčastnili sa indiánskej hostiny a športovali na Letnej olympiáde. S najstaršími kamarátmi sa v škôlke rozlúčili na Slávnostnej rozlúčke, kde nechýbali darčeky, odovzdávanie osvedčení, pohostenie a diskotéka. Koncom júna sa nastávajúci prváci slávnostne zapísali do Pamätnej knihy na Obecnom úrade.

Vzťahy učiteľ – dieťa – rodič prehlbovali prostredníctvom viacerých aktivít. Deti si pripravili program pre mamy a staré mamy, stretli sa s členkami Červeného kríža, ktoré ich oboznámili so základmi poskytovania prvej pomoci. Zúčastnili sa aj koncoročného výletu s rodičmi do Tralalandu, kde bolo pripravené vozenie na koňoch, stretnutie so zvieratami, vozenie na člnkoch a občerstvenie.

Prebúdzajúca príroda v materskej škole bola podnetom pre prehlbovanie detských enviromentálnych postojov a názorov. Deti prostredníctvom pokusov a bádateľských metód spoznávali význam vody, vzduchu a slnka v prírode. Pestovali rôzne druhy rastlín, rýchlili žeruchu , obilie a fazuľu. Priamo sledovali slimáka, žubrienky a iných živočíchov. Prostredníctvom zaujímavých, atraktívnych a obsažných učebných situácií a hier mohli vnímať prírodu inými očami. Recyklačné návyky detí prehlbovali učiteľky prostredníctvom projektu Separujeme s ježkom Separkom. V marci zavítalo do škôlky Sférické kino, kde si škôlkari cez projekciu priblížili význam vody pre našu planétu. Svoje poznatky o Slovensku a povolaní vojaka si utvrdili na exkurzii vo Vojenskom útvare v Podborovej vo Zvolene.

Vynášanie Moreny a prinesenie vienka richtárovi - starostovi bol prvý ľudový zvyk v jarnom období, ktorý bol súčasťou smrtnej nedele a lúčenia sa so zimou. Deti sa oboznámili a prakticky spoznali sviatky jari od Kvetnej nedele, Zeleného štvrtka, Veľkého piatku a Veľkonočnej nedele a pondelka. Učiteľky približovali deťom jedinečné bohatstvo našich predkov, našu kultúru. Rodičia s deťmi v tvorivých dielňach dotvárali veľkonočné vajíčka a pracovali s odpadovým materiálom. V tomto období sa konali aj ďalšie aktivity, a to návšteva Obecnej knižnice, stretnutie s policajtkou, ktorá priblížila deťom dôležitosť dodržiavania dopravných pravidiel v pozícii chodca a cyklistu, ku Týždňu bezpečnosti sa stretli so psovodmi s OR PZ v Žiari nad Hronom, ktorí ukázali základný výcvik policajných psov a prostredníctvom hudobnej rozprávky Na gazdovskom dvore sa deti zmenili na domáce zvieratá.

Ďakujeme za sponzorské príspevky a úzku spoluprácu rodinám: Filadelfi, Struhárovej, Ivaničovej, Zorvanovej.

Materská škola Trnavá Hora – Zima 2017

Od decembra minulého roku do marca 2017 sa v Materskej škole v Trnavej Hore zamerali na podporovanie vzájomných vzťahov detí, ich akceptáciu, vzájomnú spoluprácu a počúvanie hovoriaceho. Škôlka tak patrí medzi školské zariadenia rodinného typu.

Na riešenie problémových situácií využili učiteľky diskusiu a dialóg s maňuškou. Posilnili tak odvahu detí pri vystupovaní a prezentácii programu na Mikuláša. Vzájomnú spoluprácu s rodičom podporili v Tvorivých vianočných a jarných dielňach.

Svoje environmentálne zameranie posilnili deti skúmaním vlastností snehu a ľadu, pričom sa zamerali na experimentovanie a bádanie. Škôlkari sa tiež zodpovedne starali o vtáctvo, kedy kŕmidlo pravidelne dopĺňali vtáčím zobom. Spoznávali aj vesmír, a to cez encyklopédie, prezentácie, pracovné a výtvarné aktivity. Prostredníctvom hry spoznávali deti svoju obec – Trnavú Horu: jej erby, dominanty, prírodné zákutia, ale aj vlastný rodinný dom. Utvrdzovali si tiež poznatky o časových vzťahoch, novom ročnom období a bádali a skúmali rast rastlín.

Ľudové tradície spoznávali škôlkari prostredníctvom niekoľkých tradičných sviatkov. Vianoce začali Adventom, nechýbal kalendár, barborky, pochopenie sviatku Lucie a jej čarovnej moci. K vianočnej atmosfére patrili tiež koledy a vôňa pečených medovníkov. Prišiel do Kultúrneho domu na Jalnej Mikuláš, ktorý nezabudol priniesť sladké balíčky a hračky. Počas Vianočných tvorivých dielní sa odpadový materiál pod rukami detí zmenil na pekné vianočné dekorácie.

Počas obdobia fašiangov si deti pripomenuli fašiangové tradície so všetkým, čo k tomu patrí. Ako už býva zvykom, po období hojnosti a veselosti prišlo obdobie pôstu, kedy aj škôlkari po karnevale pochovali basu.

Fotogaléria - Zo života Materskej školy Trnavá Hora – školský rok 2016 / 2017 – zima / jar / leto

 


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka