Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do materskej školy Trnavá HoraVytlačiť
 

Zápis detí do materskej školy Trnavá Hora

Riaditeľka Materskej školy, Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora po dohode so zriaďovateľom, obcou Trnavá Hora, oznamuje širokej verejnosti termín a miesto podávania žiadostí a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2019 -2020.

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 1.4.2019 do 5.4.2019 v budove Materskej školy Trnavá Hora.

Prijímanie detí do materskej školy

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.245/2008 § 59, ods.3 - Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast /potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a povinnom očkovaní dieťaťa/.

Podmienky zápisu detí:

 1. Prednostne sa prijímajú:
  • deti 1 rok pred nástupom do základnej školy,
  • deti s odloženou dochádzkou a
  • deti s dočasne odloženou dochádzkou
 2. Ďalej sa prijímajú deti podľa podmienok, ktoré vyplývajú z kapacitných možností materskej školy:
  • deti, ktorých sú obidvaja rodičia zamestnaní,
  • deti mladšie ako 5 rokov, ktorých rodičia nepracujú a
  • deti s trvalým pobytom v Trnavej Hore
  • výnimočne možno prijať dieťa pred dovŕšením 3 rokov a to v prípade, že sú vytvorené v materskej škole vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Termíny

Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelanie: od 1.4.2019 do 5.4.2019 v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod.

Termín odovzdávania žiadostí: do 30.4.2019.

Dokumenty na stiahnutie

Zápis detí do materskej školy Trnavá Hora Zapis_MS_Trnava_Hora_letak_2019.pdf Zapis_MS_Trnava_Hora_letak_2019.pdf (152.6 kB)

 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka