Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do materskej školy Trnavá HoraVytlačiť
 

Zápis detí do materskej školy Trnavá HoraRiaditeľka Materskej školy, Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora po dohode so zriaďovateľom obcou Trnavá Hora oznamuje širokej verejnosti termín a miesto podávania žiadostí a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2018 / 2019 zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 3.4.2018 do 9.4.2018 v Materskej škole Trnavá Hora.

Prijímanie detí do materskej školy

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.245/2008 § 59, ods. 3 - Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a povinnom očkovaní dieťaťa).

Podmienky zápisu detí :

 1. Prednostne sa prijímajú:
  • deti 1 rok pred nástupom do základnej školy
  • deti s odloženou dochádzkou
  • deti s dočasne odloženou dochádzkou
 2. Ďalej sa prijímajú deti podľa podmienok, ktoré vyplývajú z kapacitných možností materskej školy:
  • deti , ktorých sú obidvaja rodičia zamestnaní
  • deti mladšie ako 5 rokov, ktorých rodičia nepracujú
  • deti s trvalým pobytom v Trnavej Hore
  • výnimočne možno prijať dieťa pred dovŕšením 3 rokov; v prípade, že sú vytvorené v materskej škole vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky

Termíny

Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelanie: Od 3.4.2018 do 9.4.2018 v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod.

Termín odovzdávania žiadostí : Do 30.4.2018

Dokumenty na stiahnutie

Zápis detí do materskej školy Trnavá Hora Zapis_MS_Trnava_Hora_letak.pdf Zapis_MS_Trnava_Hora_letak.pdf (156.5 kB)

 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka