Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja pozemkuVytlačiť
 

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja pozemku vedeného na LV č. 748 v k. ú. Trnavá Hora a to časť parcely CKN č. 25/5Obec  Trnavá Hora  v zmysle zákona a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 14.12.2017 uznesenie č. 15/7/2017 zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku - pozemku vedeného na LV č. 748 v k. ú. Trnavá Hora a to časť parcely CKN č. 25/5 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 318 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je poloha pozemku, pozemok dlhodobo využívajú vlastníci susedných nehnuteľností, po odkúpení pozemku dôjde k sceleniu pozemkov vlastníkov susedných nehnuteľností.

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja pozemku vedeného na LV č. 748 v k. ú. Trnavá Hora a to časť parcely CKN č. 25/5


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka