Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy a rozhodnutia

Výzva na informovanie a detailný návrh Akčného plánu ochrany proti hluku pre obec Trnavá Hora
 2019_Akcny_plan_Hluk_Trnava_Hora.pdf (5.6 MB) (5.6 MB)

 
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2
 Rozhodnutie_OU_BBK_Regionalna_integrovana_uzemna_strategia.pdf (5.8 MB) (5.8 MB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2018
 2018_TH_Oznamenie_Pozvanka_Konanie_Vyrub_drevin_03.pdf (502.4 kB) (502.4 kB)

 
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie
 2018_TH_Oznamenie_Pozvanka_Konanie_Vyrub_drevin.pdf (511.9 kB) (511.9 kB)

 
Verejná vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Oznámenie o začatí konania o osobitnom užívaní Poľovného revíru č. 1 ŠLP TU Zvolen
 2018_MP_SR_Verejna_vyhlaska_TU_Zvolen_Polovny_revir.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody v obci Trnavá Hora za rok 2017
 2018_Trnava_Hora_Standardy_kvality_vody_rok_2017.pdf (292.8 kB) (292.8 kB)

 
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody v obci Trnavá Hora za rok 2016
 2017_Trnava_Hora_Standardy_kvality_vody_rok_2016.pdf (292.6 kB) (292.6 kB)

 
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020
 2018_Zaverecne_stanovisko_Program_odpadoveho_hospodarstva_OU_BB.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Oznámenie o vstupe na pozemok z dôvodu stavby Žiar nad Hronom – Rekonštrukcia vedenia 2x110 kV č.7817,7503, 7762, 7766
 2017_04_Trnava Hora_Oznamenia_vstup_na_pozemok.pdf (263.1 kB) (263.1 kB)

 
Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2017 – upozornenie o povinnosti pri kontrole zdravia oviec v roku 2017
 2017_Povinnosti_chov_oviec.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2017 – upozornenie o povinnostiach chovateľov hospodárskych zvierat v roku 2017
 2017_Povinnosti_chov_zvierat.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Tlačová správa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci MVE Jalná
 2016_Trnava_Hora_MVE_Najvyssi_sud_SK_tlacova_sprava.pdf (192.2 kB) (192.2 kB)

 
Oznam o začatí stavených prác SSE – Distribúcia, a.s. na stavbe Trnavá Hora – Kľačany – Hrabíky – zahustenie TS (8265)
 2016_02_Trnava_Hora_SSE_zacatie stavby.pdf (420 kB) (420 kB)

 
Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2016 – upozornenie
 2016_Povinnosti_chovatelov_zvierat.pdf (6.7 MB) (6.7 MB)

 
Stanovisko Obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom vo veci Líšky v intravilánoch miest a obcí
 2015-Stanovisko_Obvodnej_polovnickej_komory_Lisky_v_intravilane.pdf (753.9 kB) (753.9 kB)

 
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023“
 2015_BBSK-PHSR-Oznamenie_o_strategickom_dokumente.pdf (4.4 MB) (4.4 MB)

 
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja
 2015_Oznamenie_Regionalna_integrovana_uzemna_strategia_BB_kraja.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom – upozornenie k zaburineniu pozemkov
 OU_ZH_Upozornenie_Zaburinenie_pozemkov_2015.pdf (4.2 MB) (4.2 MB)

 
Rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, ktorým bolo schválené vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany
 2015_05_Rozhodnutie_Okresny_urad_ZH.pdf (16.3 MB) (16.3 MB)

 
Nariadenie vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany
 2015_03_PU_Klacany_verejna_vyhlaska.pdf (12.9 MB) (12.9 MB)

 
Oznámenie o začatí konania a pozvanie na ústne pojednávanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku v katastrálnom území Trnavá Hora
 2015-03-Pozvanka_konanie_Vyrub_drevin_2.pdf (66.7 kB) (66.7 kB)

 
Rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, ktorým bol schválený projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany
 2015_02_Pozemkove_upravy_Klacany_ozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, ktorým bola schválená dokumentácia ochrany prírody a krajiny Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žiar nad Hronom
 2015_01_Rozhodnutie_OU_ZiarNadHronom_RUSES.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
SPP – distribúcia, a.s., informuje: Prechod na nový odorant zemného plynu
 2014_SPP_nasadzovanie_odorantu_Jalna.pdf (240.5 kB) (240.5 kB)

 
Rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, k navrhovanému Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Žiar nad Hronom na obdobie 2014 - 2020
 2014-12-Rozhodnutie_Okresny_urad_ZH_PHSR_Ziar_nad_Hronom.pdf (5.7 MB) (5.7 MB)

 
Oznam o zastavení zápisov do Katastra nehnuteľností v katastrálnom území Kľačany
 2014-12-Oznam_Zastavenie_zapisov_KN_katastralne_uzemie_Klacany.pdf (567.7 kB) (567.7 kB)

 
Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany
 2014_Oznamenie_Pozemkove_upravy_Klacany.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Oznámenie o začatí schvaľovacieho proces dokumentu ochrany prírody a krajiny Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žiar nad Hronom
 2014_Oznam_Regionalny_uzemny_system_ekologickej_stability_okresu_ZH.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica vo veci Malá vodná elektráreň Jalná
 2014_MVE_Jalna_Rozhodnutie_OU_BB.pdf (6.8 MB) (6.8 MB)

 
Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vo veci protestu prokurátorky Krajskej prokuratúry Banská Bystrica (pridané 19. 12. 2013)
 MVE_Jalna_rozhodnutie_ministra_12_2013.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 
Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat s ich povinnosťami pri monitoringu transmisívnych spongioformných encefalopátií (BSE a SCRAPIE) od 01.1.2014 (pridané 16. 12. 2013)
 Regionalna_veterinarna_sprava_TSE_chovatelia_2014.pdf (408.4 kB) (408.4 kB)

 
Rozhodnutie MDVaRR SR k prostestu prokurátorky Krajskej prokuratúry v BB voči územnému rozhodnutiu na stavbu MVE Jalná (pridané 24. 7. 2013)
 MVE_Jalna_Rozhodnutie_MDVaRR_2013.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – Vodovod (pridané 9. 5. 2013)
 OcU_Pitelova_Uzemne_rozhodnutie_vodovod_2013.pdf (5 MB) (5 MB)

 
Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom – upozornenie k zaburineniu pozemkou (pridané 9. 5. 2013)
 OU_ZH_Upozornenie_Zaburinenie_pozemkov_2013.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Protest prokurátorky Krajskej prokuratúry Banská Bystrica proti rozhodnutiu Krajského stavebného úrad v Banskej Bystrici č. KSU BB 2012-1114-2: OŠSS zo dňa 14. 12. 2012 (pridané 19. 4. 2013)
 Protest_prokuratora_KUBB_zverejnenie_2013_small.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
Informácia občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (pridané 20. 3. 2013)
 Informacie_Koncesionarske_poplatky_RTVS_2013_full.pdf (381.4 kB) (381.4 kB)

 
Oznámení o začatí územného konania o umiestnení stavby Napojenie obce Pitelová, časť Dolina - Vodovod a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (pridané 20. 3. 2013)
 2013_03_20_Napojenie_Pitelovej_vodovod_verejna_vyhlaska.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2013 – upozornenie (pridané 6. 2. 2013)
 povinnosti_chovatelov_2013.pdf (156.4 kB) (156.4 kB)

 
Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Banskobystrickom kraji za rok 2011 (pridané 31. 1. 2013)
 Kvalita_ovzdusia_Banskobystricky_kraj_za_rok_2011.pdf (143.6 kB) (143.6 kB)

 
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015 (pridané 13. 12. 2012)
 Oznamenie_Program_odpadoveho_hospodarstva_BB_2012.pdf (194.6 kB) (194.6 kB)

 
Výzva na vyjadrenie k odvolaniu proti rozhodnutiu č. 40/2012 o umiestnení stavby MVE Jalná (pridané 18. 9. 2012)
 Výzva na vyjadrenie k odvolaniu proti rozhodnutiu č. 40-2012 o umiestnení stavby MVE Jalná.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
Záverečné stanovisko Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici z posúdenia strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Banskobystrického kraja (pridané 13. 9. 2012)
 Zaverecne_stanovisko_KU_BB_2012_vodovod.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (pridané 17. 8. 2012)
 Zverejnenie prevodu pozemku.pdf (934.5 kB) (934.5 kB)

 
Rozhodnutie Stavebného úradu Obec Pitelová o umiestnení stavby Malá vodná elektráreň Jalná (pridané 20. 7. 2012)
 MVE_Jalna_Uzemne_rozhodnutie_Stavebny_urad_Pitelova_2012.pdf (7 MB) (7 MB)

 
Zásady pre umiestenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany (pridané 27. 6. 2012)
 Pozemkove_upravy_Klacany_2012_s.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky informuje k výskytu škodcu na porastoch gaštanov - hrčiarky gaštanovej (pridané 21. 6. 2012)
 Oznam_Hrnciarka_gastanova_TH.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho konania k verejnou vyhláškou k stavbe MVE Jalná (pridané 12. 5. 2012)
 MVE_Oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_MVE_Jalna.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Žiari nad Hronom o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia k.ú. Kľačany (pridané 15. 4. 2012)
 Pozemkové úpravy Kľačany rozhodnutie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Banskobystrického kraja a plán rozvoja verejných kanalizácii pre územie Banskobystrického kraja
 Informácia o správe o hodnotení - Správa S.pdf (132.8 kB) (132.8 kB)

 
Oznámenie o zverejnené všeobecných zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (pridané 23. 1. 2012)
 Všeob zásady funkčného usporiadania kú Kľačany.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Záverečné stanovisko Obvodného úradu Životného prostredia v Banskej Štiavnici z posúdenia navrhovanej činnosti Malá vodná elektráreň Jalná (pridané dňa 16. 12. 2011)
 MVE_Jalna_Zaverecne_stanovisko_OU_ZP_BS.pdf (434.3 kB) (434.3 kB)

 
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu číslo: 2011 / 00321 / ZC-DK MVE na rieke Hron - Šášovské Podhradie (pridané 26. 9. 2011)
 Zaverecne_stanovisko_zmeny_a_doplnky_MVE_2011-09.pdf (377.1 kB) (377.1 kB)

 
MVE Jalná - Všeobecne zrozumitelné záverečné zhrnutie (pridané 12. 9. 2011)
 MVE_Jalna_zaverecne_zhrnutie2.pdf (4.2 MB) (4.2 MB)

 
Oznámenie ObÚ ŽP Banská Štiavnica o spracovaní Správy o hodnotení MVE Jalná (pridané 7. 9. 2011)
 MVE Jalná správa o hodnotení.pdf (1002.1 kB) (1002.1 kB)

 
Oznam o zastavení zápisov do KN v k.ú. Trnavá Hora (pridané 27. 8. 2011)
 2011_zastavenie_zapisov_KN_Trnava_Hora.pdf (667.2 kB) (667.2 kB)

 
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Trnavá Hora (pridané 19. 8. 2011)
 Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Trnavá Hora.pdf (104.5 kB) (104.5 kB)

 
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Žiar nad Hronom, Územný plán Mesta Žiar nad Hronom, Zmeny a doplnky č. 2, Dôvodová správa a Smerná časť, časť 1 (pridané 11. 7. 2011)
 2011_Sprava_o_hodnoteni_Uzemny_Plan_ZH_cast1.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Žiar nad Hronom, Územný plán Mesta Žiar nad Hronom, Zmeny a doplnky č. 2, Dôvodová správa a Smerná časť, časť 2 (pridané 11. 7. 2011)
 2011_Sprava_o_hodnoteni_Uzemny_Plan_ZH_cast2.pdf (4.4 MB) (4.4 MB)

 
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Žiar nad Hronom, Územný plán Mesta Žiar nad Hronom, Zmeny a doplnky č. 2, Dôvodová správa a Smerná časť, časť 3 (pridané 11. 7. 2011)
 2011_Sprava_o_hodnoteni_Uzemny_Plan_ZH_cast3.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Rozhonutie Obvodného pozemkového úradu v Žiari nad Hronom vo veci usporiadania vlastnickych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickývm vývojom (pridané 26. 5. 2011)
 Rozhonutie_Obvodneho_pozemkoveho_uradu_ZH.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN mesta Žiar nad Hronom (pridané 26. 5. 2011)
 Rozsah_hodnotenia_trategickeho_dokumentu_UPN_ZH.pdf (3.4 MB) (3.4 MB)

 
Rozsah hodnotenia Malá vodná elektráreň Jalná (pridané 4. apríla 2011)
 MVE_Jalna_Rozsah_hodnotenia.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Posudzovanie činnosti Malá vodná elektráreň Jalná (pridané 15. marca 2011)
 Mala_vodna_elektraren_Jalna.pdf (4.9 MB) (4.9 MB)

 
Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Trnavá Hora
 Sprava_auditora_Trnava_Hora_2010.pdf (838.6 kB) (838.6 kB)

 
Rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu k pozemkovým úpravám v k.ú. Kľačany zo dňa 25. 5. 2009
 2009-05-25-Pozemkove_upravy_Klacany.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

 
Rozhodnutie MVRR SR vo veci umiestnenia stavby Malá vodná elektráren na rieke Hron - Hronská Dúbrava (pridané dňa 3.4.2009)
 MVE Hr D_rozhodnutie.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
Oznámenie Policajného zboru ZH k vyradeniu neexistujúcich vozidiel z evidenice
 Oznam PZ ZH - vyradeniu neexistujucich vozidiel z evidenice.pdf (356.1 kB) (356.1 kB)

 
Oznámenie ObÚ ŽP o začatí stavebného konania na stavbu Vodovod Pitelová
 Oznamenie - Vodovod Pitelova.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu k zrušeniu karantény na háďatko zemiakové v Jalnej
 Rozhodnutie obvodneho PU - Hadatko.pdf (968 kB) (968 kB)

 
Ložisko Jastrabá - Ostrá hora (pridané dňa 4.2.2009)
 Jastrabá - Ostrá hora.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
English version
ÚvodÚvodná stránka