Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Krátke oznamy

Literárny večer Kľačianskeho klubu - Sergej Mirnij Živá silaVytlačiť
 

Literárny večer Kľačianskeho klubuKľačiansky klub pozýva všetkých priateľov literatúry na rozprávanie a čítanie v ruštine i slovenčine diela Sergeja Mirnija Živá sila dňa 24. marca 2018 o 18:30 v Kultúrnom dome Kľačany v obci Trnavá Hora, miestnej časti Kľačany.

Plagát - Literárny večer Kľačianskeho klubu

 


 
 

Distribúcia SPP - Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vonkajšej inšpekcie plynovoduVytlačiť
 

Distribúcia SPP - Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vonkajšej inšpekcie plynovoduSPP ako dodávateľ plynu pre domácnosti oznamuje občanom, že v zmysle zákona č.251/2012 o energetike podľa § 11 t. z. a vyhlášky MPaSVR č.508/2009 Z.z., že v mesiacoch  marec - apríl 2018 pracovníci SPP vykonávajú merania a kontrolu stavu protikoróznej ochrany vysokotlakového plynovodu a budú vstupovať na pozemky občanov Trnavej Hory, ktorými plynovod prechádza. Meranie sa vykonáva bez zásahu do pozemkov.

Distribúcia SPP - Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vonkajšej inšpekcie plynovodu Distribucia_SPP_oznam_2018.pdf Distribucia_SPP_oznam_2018.pdf (96 kB)

 
 

Deň otvorených dverí a zápis do 1. ročníka Základnej školy v Trnavej HoreVytlačiť
 

Deň otvorených dverí a zápis do 1. ročníka Základnej školy v Trnavej Hore

Obec Trnavá Hora a Základná škola v Trnavej Hore vás pozývajú vo štvrtok 5. apríla 2018 v dopoludňajších hodinách na Deň otvorených dverí Základnej školy.

Zároveň dávajú do pozornosti, že v stredu 11. apríla 2018 sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka v čase od 8.00 hod do 16.00 hod.

Oznam Deň otvorených dverí, zápis do 1. ročníka Základnej školy v Trnavej Hore a viac informácii o tom čo Základná škola ponúka deťom a rodičom pre získanie základného vzdelania.

Oznam Deň otvorených dverí, zápis do 1. ročníka Základnej školy v Trnavej Hore a viac informácii o tom čo Základná škola ponúka deťom a rodičom pre získanie základného vzdelania. 2018_ZS_Trnava_Hora_DOD_Zapis_1_rocnik.pdf 2018_ZS_Trnava_Hora_DOD_Zapis_1_rocnik.pdf (354 kB)

 
 

Zápis detí do materskej školy Trnavá HoraVytlačiť
 

Zápis detí do materskej školy Trnavá HoraRiaditeľka Materskej školy, Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora po dohode so zriaďovateľom obcou Trnavá Hora oznamuje širokej verejnosti termín a miesto podávania žiadostí a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2018 / 2019 zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 3.4.2018 do 9.4.2018 v Materskej škole Trnavá Hora.

Prijímanie detí do materskej školy

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.245/2008 § 59, ods. 3 - Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a povinnom očkovaní dieťaťa).

Podmienky zápisu detí :

 1. Prednostne sa prijímajú:
  • deti 1 rok pred nástupom do základnej školy
  • deti s odloženou dochádzkou
  • deti s dočasne odloženou dochádzkou
 2. Ďalej sa prijímajú deti podľa podmienok, ktoré vyplývajú z kapacitných možností materskej školy:
  • deti , ktorých sú obidvaja rodičia zamestnaní
  • deti mladšie ako 5 rokov, ktorých rodičia nepracujú
  • deti s trvalým pobytom v Trnavej Hore
  • výnimočne možno prijať dieťa pred dovŕšením 3 rokov; v prípade, že sú vytvorené v materskej škole vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky

Termíny

Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelanie: Od 3.4.2018 do 9.4.2018 v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod.

Termín odovzdávania žiadostí : Do 30.4.2018

Dokumenty na stiahnutie

Zápis detí do materskej školy Trnavá Hora Zapis_MS_Trnava_Hora_letak.pdf Zapis_MS_Trnava_Hora_letak.pdf (156.5 kB)

 
 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 2. 4. 2018 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným plastovým odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného plastového odpadu?

Separovaný plastový odpad je neznečistený triedený plastový odpad, napr. plastové fľaše, umyté obaly z potravín, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, plastové tašky a sáčky, rôznofarebné fólie a pod.

Čo nepatri do separovaného plastového odpadu?!

Upozorňujeme občanov, aby do separovaného odpadu dávali striktne len plasty a nedávali plasty znečistené ropnými produktami, kovové alebo iné ako umelohmotné uzávery.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

2.4.2018
1.5.2018
1.6.2018
4.7.2018
1.8.2018
3.9.2018
3.10.2018
7.11.2018
3.12.2018

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber kovových obalov spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 12.4.2018 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Čo nepatri do separovaného odpadu?!

Informácia bude doplnená neskôr.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

12.4.2018
10.5.2018
12.6.2018
12.7.2018
9.8.2018
13.9.2018
12.10.2018
12.11.2018
12.12.2018

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov Vytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 9.4.2018 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Čo nepatri do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

9.4.2018
7.5.2018
11.6.2018
16.7.2018
15.8.2018
17.9.2018
8.10.2018
8.11.2018
10.12.2018

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 16.4.2018 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.

Ako nakladať s odpadom?

Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného papierového odpadu?

Separovaný papierový odpad je neznečistený triedený papierový odpad, napr. noviny, časopisy, knihy, škatule, obalový materiál, spisy, zošity, katalógy a pod.

Čo nepatri do separovaného papierového odpadu?!

Upozorňujeme občanov, aby do separovaného odpadu dávali striktne len papier a nedávali papier znečistené ropnými produktami, kovové alebo iné predmenty.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

16.4.2018
15.5.2018
14.6.2018
13.7.2018
13.8.2018
12.9.2018
15.10.2018
15.11.2018
13.12.2018

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber bio odpadu spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 19. 4. 2018 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.

Ako nakladať s odpadom?

Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na vlastnom pozemku, je možne vyviesť raz za mesiac podľa harmonogramu. Zbiera sa

 • tráva a lístie zbalené v plastových vreciach
 • konáre a orezy skrátené na 1 meter a zviazané

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

19.4.2018
17.5.2018
21.6.2018
18.7.2018
20.8.2018
20.9.2018
19.10.2018
19.11.2018
19.12.2018

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka