Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Krátke oznamy

Zrušenie zberného miesta rozložiteľných odpadov vo Vrbine na JalnejVytlačiť
 

Zrušenie zberného miesta rozložiteľných odpadov vo Vrbine na JalnejObec Trnavá Hora ruší možnosť ukladania biologicky rozložiteľných odpadov (konárina, tráva, burina, drevené piliny a iný podobný rozložiteľný odpad) na Jalnej vo Vrbine.

Toto zberné miesto sa nazývalo kompostoviskom, aj keď v skutočnosti nespĺňalo parametre kompostoviska. Slúžilo k zhromažďovaniu konáriny a biologicky rozložiteľného odpadu, pričom konárina sa spaľovala a zelená hmota sa raz za 4 roky odvážala mimo obec na ďalšie zhodnotenie.

Niektorí občania boli pri zhromažďovaní tohto odpadu nedisciplinovaní a znehodnocovali ho biologicky nerozložiteľným odpadom ako plastom, plechom, gumenými hadicami a podobne.

Obec Trnavá Hora vám zaslala nové kalendáre vývozu odpadov z obce, ktorým sa zavádza od 8. apríla do 23. októbra (včítane) 2019 odvoz bioodpadu každé dva týždne spred domu.

Čo patrí do bioodpadu?

Tráva, kvety, lístie, zvyšky z ovocia a zeleniny, burina, hobliny a piliny, kávové a čajové zvyšky. Konárina skrátená na 1 meter a zviazaná do zväzkov.

Čo nepatrí do bioodpadu?

Zvyšky jedál, polievky a iné jedlá, mliečne a mäsové výrobky, pečivo, kuchynský olej, tuky, uhynuté zvieratá, zvieracie exkrementy, kosti, kamene a štrk a iný odpad ako sklo, papier, plasty, textil.

Znehodnotený bioodpad plastmi, papierom, sklom, kamenivom, potravinami, olejom alebo inými prímesami nebude Technickými službami preberaný.

Do čoho zbierať bioodpad?

Bioodpad môžete ukladať do plastových vriec alebo do plastovej kukanádoby, ktorú vám obec po zaplatení dovezie až domov. Prihlasovanie do piatku 29.3. 2019 prostredníctvom telefónu na 045 677 5121, alebo emailu obec@trnavahora.sk

Cena za 240 litrovú biokukanádobu je 35 Euro.


 
 

Zberný dvor Zberko v obci Trnavá Hora bude opäť otvorený aj v sobotu od 16. marcaVytlačiť
 

Otvorenie zberného dvora Zberko v obci Trnavá Hora v roku 2019V roku 2019 bude zberný dvor Zberko v obci Trnavá Hora otvorený od 16. marca do 15. novembra 2019 aj kazdú sobotu v čase od 13.00 hod do 15.00 hod.

V pracovných dňoch je zberný dvor otvorený denne od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Čo môžete doviezť do zberného dvora?

Drobný stavebný odpad za ktorý sa platí 0,03 € za kg, pričom váha sa určuje odhadom po dohode s preberajúcim zamestnancom obce

Objemný odpad, ktorý zberová služba neodváža v rámci triedeného a zmesového odpadu (kukanádoby). Nábytok, skrine, postele a iný drevený odpad bude preberaný len v rozobranom stave.

Staré farby, chemikálie, železný odpad, podlahové gumy, sedacie súpravy, matrace, koberce, železo, podlahové gumy, chladničky, práčky, elektrické spotrebiče a PC zariadenia (len kompletné), olej, obaly z farieb a neonové trubice

Čo je zakázané voziť do zberného dvora?

V zbernom dvore nebudú preberané veľké kartóny, noviny, knihy, časopisy, sklo, fľaše, demižóny, veľké plasty a drobné plasty, kovové obaly, tetrapaky,  zelený odpad, konáre a všetky druhy odpadov, ktoré musí občan podľa platného VZN triediť (separovať) a odovzdať v deň na to určený pred dom alebo uložiť do kontajnerov určených VZN (napr. sklo).


 
 

Oznam o zmene termínov vývozu bioodpadovVytlačiť
 

Oznam o zmene termínov vývozu bioodpadovOznamujeme občanom obce Trnavá Hora, že kompostovisko na Jalnej je uzavreté.

Odvoz bioodpadov bude od apríla do konca októbra zabezpečený zberovou službou a to každý druhý týždeň spred domov vo vreciach alebo v biokukanádobách, ktoré si budete môcť zakúpiť na obecnom úrade.

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek obce Trnavá Hora na rok 2019

Informácie o pravidlách a spôsobe nakladania s komunálnym odpadom v obci Trnavá Hora


 
 

Zápis detí do materskej školy Trnavá HoraVytlačiť
 

Zápis detí do materskej školy Trnavá Hora

Riaditeľka Materskej školy, Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora po dohode so zriaďovateľom, obcou Trnavá Hora, oznamuje širokej verejnosti termín a miesto podávania žiadostí a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2019 -2020.

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 1.4.2019 do 5.4.2019 v budove Materskej školy Trnavá Hora.

Prijímanie detí do materskej školy

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.245/2008 § 59, ods.3 - Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast /potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a povinnom očkovaní dieťaťa/.

Podmienky zápisu detí:

 1. Prednostne sa prijímajú:
  • deti 1 rok pred nástupom do základnej školy,
  • deti s odloženou dochádzkou a
  • deti s dočasne odloženou dochádzkou
 2. Ďalej sa prijímajú deti podľa podmienok, ktoré vyplývajú z kapacitných možností materskej školy:
  • deti, ktorých sú obidvaja rodičia zamestnaní,
  • deti mladšie ako 5 rokov, ktorých rodičia nepracujú a
  • deti s trvalým pobytom v Trnavej Hore
  • výnimočne možno prijať dieťa pred dovŕšením 3 rokov a to v prípade, že sú vytvorené v materskej škole vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Termíny

Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelanie: od 1.4.2019 do 5.4.2019 v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod.

Termín odovzdávania žiadostí: do 30.4.2019.

Dokumenty na stiahnutie

Zápis detí do materskej školy Trnavá Hora Zapis_MS_Trnava_Hora_letak_2019.pdf Zapis_MS_Trnava_Hora_letak_2019.pdf (152.6 kB)

 
 

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvoryVytlačiť
 

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvoryObčianskeho združenie Kľačianske dvory združenie sa v súlade so zákonom opäť zaevidovalo na príjemcu 2% zo zaplatených daní za rok 2018.

Etablovali sme sa ako stabilná súčasť spoločenského života v Trnavej Hore. Úzko spolupracujeme s obecným úradom i ďalšími organizáciami v obci. Ako si môžete pozrieť v pláne práce na rok 2019, pokračujeme v našich overených aktivitách a každý rok pribudne aj niečo nové.

Svojou troškou prispievame k návratu života do Kľačian a oživujeme tradície a dobré zvyky našich predkov. Podstatné je, samozrejme, predovšetkým želanie a vôľa niečo urobiť, ale určitým podmieňujúcim faktorom sú aj finančné prostriedky. Jednou z možností, ako získať financie, je poukázanie podielu zo zaplatených daní.

Údaje pre poskytnutie sú nasledovné: Občianske združenie Kľačianske dvory, IČO 42305004, Kľačany 446, 966 11 Trnavá Hora

Na stiahnutie: Tlačivá a Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory

V prípade SZČO a PO je vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane súčasťou daňového priznania. Vyplnené tlačivo je možné odovzdať buď na príslušnom daňovom úrade alebo ho doručte na našu adresu a my zabezpečíme všetko potrebné.

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory 2019_OZ_Klacianske_dvory_2%Dan_2018.pdf 2019_OZ_Klacianske_dvory_2%Dan_2018.pdf (696.2 kB)

 
 

Zber bio odpadu spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 18. 3. 2019 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.

Ako nakladať s odpadom?

Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na vlastnom pozemku, je možne vyviesť raz za mesiac podľa harmonogramu. Zbiera sa

 • tráva a lístie zbalené v plastových vreciach
 • konáre a orezy skrátené na 1 meter a zviazané

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

18.3.2019
8.4.2019
24.4.2019
13.5.2019
29.5.2019
12.6.2019
24.6.2019
10.7.2019
23.7.2019
13.8.2019
27.8.2019
9.9.2019
25.9.2019
9.10.2019
23.10.2019
18.11.2019
18.12.2019

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 1. 4. 2019 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným plastovým odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného plastového odpadu?

Separovaný plastový odpad je neznečistený triedený plastový odpad, napr. plastové fľaše, umyté obaly z potravín, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, plastové tašky a sáčky, rôznofarebné fólie a pod.

Čo nepatri do separovaného plastového odpadu?!

Upozorňujeme občanov, aby do separovaného odpadu dávali striktne len plasty a nedávali plasty znečistené ropnými produktami, kovové alebo iné ako umelohmotné uzávery.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

1.4.2019
2.5.2019
4.6.2019
3.7.2019
7.8.2019
2.9.2019
2.10.2019
4.11.2019
2.12.2019

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber kovových obalov spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 11.4.2019 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Čo nepatri do separovaného odpadu?!

Informácia bude doplnená neskôr.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

11.4.2019
9.5.2019
11.6.2019
11.7.2019
8.8.2019
12.9.2019
11.10.2019
11.11.2019
11.12.2019

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov Vytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 8. 3. 2019 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Čo nepatri do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

8.3.2019
8.4.2019
6.5.2019
10.6.2019
15.7.2019
14.8.2019
16.9.2019
7.10.2019
7.11.2019
9.12.2019

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 13.3.2019 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.

Ako nakladať s odpadom?

Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného papierového odpadu?

Separovaný papierový odpad je neznečistený triedený papierový odpad, napr. noviny, časopisy, knihy, škatule, obalový materiál, spisy, zošity, katalógy a pod.

Čo nepatri do separovaného papierového odpadu?!

Upozorňujeme občanov, aby do separovaného odpadu dávali striktne len papier a nedávali papier znečistené ropnými produktami, kovové alebo iné predmenty.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:
13.3.2019
15.4.2019
14.5.2019
13.6.2019
12.7.2019
12.8.2019
11.9.2019
14.10.2019
14.11.2019
12.12.2019

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Plán práce Občianskeho združenie Kľačianske dvory na rok 2019Vytlačiť
 

Plán práce Občianskeho združenie Kľačianske dvory na rok 2019Občianske združenie Kľačianske dvory významnou mierou prispieva k rozvoju časti obce Kľačany, ako aj k zviditeľňovaniu jej kultúrneho, historického a prírodného bohatstva. Od svojho vzniku sa občianske združenie pravidelne podieľa na organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských aktivít v Kľačanoch. Niektoré podujatia sa už stali tradíciou a našli si svojich stálych návštevníkov.

Občianske združenie Kľačianske dvory aj v tomto roku pripravuje niekoľko zaujímavých podujatí. Opäť nebude chýbať program k Medzinárodnému dňu detí, a taktiež v širšom okolí obľúbená Mlatba a staré remeslá, čí starosvetské nakladanie kapusty. Koncom roka sa môžu fanúšikovia klubu tešiť na decembrovú zabíjačku, mikulášske podujatie pre deti, zdobenie vianočného stromčeka a silvestrovskú veselicu.

Prinášame vám ich prehľad podľa jednotlivých mesiacov, ktoré nájdete v sekcii Občianskeho združenie Kľačianske dvory: Plán práce Občianskeho združenie Kľačianske dvory na rok 2019.


 
 

Prehľad pripravovaných podujatí na rok 2019Vytlačiť
 

Prehľad pripravovaných podujatí na rok 2019Aj tento rok niektoré organizácie v obci pripravili plán svojej činnosti na celý rok.

Z plánu podujatí sa dozviete, čo pripravujú v tomto roku hasiči z DHZO Trnavá Hora - Jalná, TJ Sokol Trnavá Hora, Kľačiansky klub, OZ Kľačianske dvory a ďalší organizátori.

Vedenie obce spoločne s organizáciami, ktoré na území Trnavej Hory pôsobia, pripravili Plán podujatí na rok 2019. Opäť nebude chýbať Stavanie Mája, podujatie pri príležitosti Dňa detí, ale ani Vatra na Deň víťazstva, či Mikulášske podujatie pre deti. Tak ako po minulé roky, aj teraz sa občania budú môcť zapojiť do jarného upratovania obce.

Organizátori pripravili tohto roku aj niekoľko športových podujatí, napr. Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora a Pohárovú súťaž O pohár starostu obce Trnavá Hora.

V auguste sa uskutoční ďalší ročník Mlatby a starých remesiel a bude sa klásť veniec k výročiu SNP. V septembri Klub dôchodcov pripravuje zájazd do Slovenského Grobu a prehliadku Malokarpatského múzea. V novembri Občianske združenie Kľačianske dvory pripravuje opäť Starosvetské nakladanie kapusty.

Program a plán podujatí organizácií je naozaj široký a pestrý. Stačí si už len vybrať.

Obec Trnavá Hora prosí všetkých organizátorov spoločenských, kultúrnych a športových akcií, aby kontaktovali vedenie obce prostredníctvom mailu obec@trnavahora.sk (alebo administrátora stránky webmaster@trnavahora.sk) a informovali tak o svojich pripravovaných aktivitách a prípadných zmenách v Prehľade pripravovaných podujatí na rok 2019.

Prehľad pripravovaných podujatí 2019


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka