Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné udalosti a spoločenské podujatia - Archív 2019

Obecné udalosti 2019

Deň detí na Trnavej Hore 2019Vytlačiť
 

Deň detí na Trnavej Hore 2019Sobota 1. júna 2019 patrila v obci Trnavá Hora už tradične deťom. Pri príležitosti medzinárodného dňa detí Obec Trnavá Hora s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, Zrubu pod Borovicou, Lesou SR o.z. Žarnovica, Komunálnej poisťovňi pripravila pre deti deň plný súťaží a zábavy.

Na deti už tradične čakali stanovištia, kde si mohli otestovať svoju šikovnosť a zabaviť sa. Deti sa mohli čo to naučiť na stanovištiach odborníkov (zdravotných záchranárov, astronómov, či lesných pedagógov). Za absolvovanie stanovíšť čakali na deti drobné darčeky a nanuky. Lákadlom boli nafukovacie a skákacie atrakcie, kúpanie v pene od hasičov, jazda na koňoch či maľovanie na tvár. Úspech zožalo aj predstavenie dog-dancing - tanečné vystúpenie so psíkmi. Veľa zábavy si užili deti s našimi moderátormi z potulného divadla NAtraKY pri ich divadelnom predstavení. Novinkou bol fotokútik s možnosťou tlače originálnych fotografií. Občerstviť sa mohli návštevníci v bufete, ktorý zabezpečila pizzeria Laredo.

Dievčatá z registračného stánku mali už od rána plné ruky práce, keďže detí prišlo až nad naše očakávania. Pri plánovaní podujatia sme počítali s návštevnosťou približne 160 detí. Odhad to nebol zlý, nakoľko detí z Trnavej Hory bolo zaregistrovaných 104, takže sme s akou-takou rezervou počítali. S čím sme ale nepočítali, bolo množstvo detí z okolitých obcí aj miest, ktorých prišlo až 138. Spolu sme zaregistrovali 242 detí. Táto skutočnosť ovplyvnila aj dlhé čakacie doby pri registrácii, pri súťažných stanovištiach, a asi najviac v bufete. Z tohto pohľadu treba povedať, že naši dobrovoľníci na stanovištiach podávali nadľudské výkony, keď sa približne 4 hodiny ani nezastavili. Vyslovujeme im za to veľkú vďaku. Ďakujeme všetkým prispievateľom do diskusie na obecnej stránke, spätná väzba je pre nás dôležitá. Vaše názory a postrehy nám pomôžu podujatie vyhodnotiť a zlepšovať ho do budúcnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí s prípravou a realizáciou podujatia pomáhali a veríme, že ich ten obrovský nával návštevníkov neodradí od budúcej spolupráce. Veríme, že všetkým deťom sa v prvú júnovú sobotu na ihrisku páčilo.

Fotogaléria - Deň detí na Trnavej Hore 2019

Banskobystrický samosprávny kraj, Zrub pod Borovicou, Lesy SR o.z. Žarnovica, Komunálna poisťovňa, a.s., obec Trnavá Hora


 
 

Základná škola v Trnavej hore vychováva deti k zodpovednému environmentálnemu správaniuVytlačiť
 

Základná škola v Trnavej hore vychováva deti k zodpovednému environmentálnemu správaniuSvet je ohrozený sústavným ničením životného prostredia, nielen globálne, ale aj miestne. Aj v našom bezprostrednom okolí vidíme odhodené obaly, plasty, plechovky a nie raz v prírode aj čierne skládky. Preto ochrana životného prostredia by mala byť súčasťou nášho každodenného života.

Nezabúdajú na to ani žiaci Základnej školy Trnavá Hora, ktorí sa starajú o okolitú prírodu. V zime prikrmujú vtáčiky, ktorým sypú potravu do vlastnoručne vyrobených a vyzdobených búdok. Na jar sa zúčastňujú brigád, ktorými skrášľujú okolie školy a podieľajú sa na čistení častí našej obce. Každý rok vyzbierajú v prírode niekoľko vriec odpadov.

Vlani takto vyzbierali Močiarskú dolinu a v tomto roku Kľačiansku dolinu, kde nazbierali približne 30 vriec odpadov. Škola každoročne organizuje zber papiera, ktorý aktuálne prebieha. V minulom školskom roku sa vyzbieralo 5200 kg papiera, v predminulom 4280 kg. Ocenení sú tradične jednotlivci i triedne kolektívy. Žiaci sa zapájajú do projektov a súťaží s environmentálnou tematikou. Zbierajú plastové vrchnáky a použité batérie, v škole denne separujú papier, plasty, sklo.

V každej triede sa nachádza nádoba s mydlom a jednorazové papierové utierky, ktoré po použití odhadzujú do samostatného smetného koša, aby zbytočne nezaberali miesto medzi ostatnými odpadkami. Každý v škole vie, kde patrí banánová šupka, alebo ohryzok z jabĺčka, pretože nedávno nám pribudla ďalšia nádoba na bio odpad.

Denne ich k tomu vedú pedagógovia, ktorí formujú environmentálne myslenie a vzťah našich detí k životnému prostrediu. Téme ekológia sa venujú prostredníctvom prierezovej témy environmentálna výchova, ktorá je súčasťou prírodovedy, vlastivedy, biológie a iných predmetov. Cieleným procesom sa snažia u žiakov vypestovať citový vzťah a lásku k prírode.

Viac informácií na www.zstrnavahora.edupage.org


 
 

Krúžok ľudového tanca pri Základnej škole Trnavá Hora sa predstavil zahraničným študentomVytlačiť
 

Krúžok ľudového tanca pri Základnej škole Trnavá Hora sa predstavil zahraničným študentomKrúžok ľudového tanca pri ZŠ Trnavá Hora pod vedením Dominiky Valentíkovej, predstavil svoj program na medzinárodnom environmentálnom projekte Erasmus+. Ten sa  konal 9.4.2019 v Zrube pod borovicou v Kľačianskej doline.

Téma ekológie, odpadov a separovania je v dnešnej dobe veľmi rozoberaná. Touto problematikou sa zaoberali aj mladí ľudia z projektu Erasmus+. Zúčastnilo sa ho 28 ľudí vo veku 17 až 25 rokov zo 4 krajín Európy: Nemecko, Bulharsko, Chorvátsko a Slovensko.

Aj takto sa naša obec Trnavá Hora a jej základná škola prezentuje verejnosti.

Spracoval: Pavel Kravec, starosta obce


 
 

TJ Sokol Trnavá Hora predstavila nové logo verejnostiVytlačiť
 

TJ Sokol Trnavá Hora predstavila nové logo verejnostiFutbalový klub TJ Sokol Trnavá Hora predstavil verejnosti v nedeľu 14. 4. 2019 pred zápasom s Brehmi nové logo TJ Sokol Trnavá Hora. Logo je veľmi pôsobivé.

Základ tvorí štít s nápisom v červenej farbe „TJ SOKOL TRNAVÁ HORA 1966“, ktorého podkladom sú pruhy v obecných logo farbách, zelenej a žltej. Štít má v ľavom hornom rohu futbalovú loptu a v spodnej časti ho oslavne obopínajú vavrínové vetvičky. V strede štítu je obrysovo nakreslený vták sokol, podľa ktorého je futbalový klub pomenovaný.

Autorom nového loga je „dvorný grafik“ futbalového klubu Michal Piatrik, ktorý ho nakreslil za výdatnej podpory generálneho manažéra klubu Karola Mužíka.

Rok 2019 začal futbalový klub aj novými šatňami, novým gastroaltánkom, novými dresmi. V najbližšej dobe možno pribudne aj nová hymna futbalového klubu. To všetko má podporiť futbalového ducha, ktorého účelom je nielen vyhrávať, ale prinášať radosť a potešenie zo športu.

Fotogaléria - TJ Sokol Trnavá Hora predstavila nové logo verejnosti

spracoval: Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Jarné upratovanie obce Trnavá Hora v roku 2019Vytlačiť
 

Jarné upratovanie obce Trnavá Hora v roku 2019Jarné upratovanie obce Trnavá Hora je vždy viactýždňový a náročný proces. Najskôr sa zametali cesty a ulice od zimného posypu. Toho bolo počas tejto zimy naozaj bohato, a na jar sme si ho užili pred jarným upratovaním v podobe rozvíreného prachu.

Neskôr sa popri cestách vyzbierali plastové a plechovkové odpady a orezávali sa obecné dreviny. Nakoniec sa vyhrabali verejné priestory počas vyhlásenej verejnej brigády, ktorej v sobotu 23. marca zúčastnilo približne 180 účastníkov z Klubu dôchodcov, DHZ, Farnosti, Zväzu rybárov, TJ Sokol, OZ Kľačianske dvory a Kľačianskeho klubu. Všetkým patrí veľká vďaka.

V tomto roku boli obecné cesty a komunikácie čistené nie len ručne, ale aj objednaným pojazdným vysávačom. Vďaka nemu bola väčšina zimného posypového materiálu povysávaného už za tri dni v celej obci. Občania vykonávajúce aktivačné práce následne už len pozametali zvyšky a ťažšie dostupné časti ulíc.  

Túto jar bol vykonaný masívny výrub náletových drevín. Ten sa rozrástol do neprimeraných rozmerov v dôsledku zániku drobného chovu kráv, kôr a oviec. Na Kľačanoch sa od kríkov a invazívnych burín vyčistil breh okolo vznikajúceho jazierka. Následne sa pokračovalo s výrubmi pod krížom a peším chodníkom na Grúni, na cintoríne a pod traťou v dolnej časti obce, na zákrute Mlynskej ulice, na Okružnej ceste od hornej stanice, v areáli bývalého zdravotného strediska a na konci Agátovej ulice pod traťou.

Dve skupiny po 23 žiakov zo ZŠ Trnavá Hora vyčistili v stredu 20. marca okolie cesty a potoka od ihriska Hrable až po Tralaland.  V stredu 3. apríla 2019 pokračovali a vyčistili okolie chodníka na Grúni a okolie cesty od Obecného úradu v Trnavej Hore až po hornú časť obce Trnavá Hora. Vyčistili aj breh pod tzv. ostrou zákrutou, ktorá je trvalým miestom odhadzovania odpadov, ktoré už v minulosti vyčistila rodina Forgáčova.

Žiaci nazbierali neuveriteľných 5 traktorových vlečiek plastových, plechovkových, ale aj iných odpadov, napr. televízne obrazovky, skrine z mrazničky a podobne. Je  priam na neuverenie ako barbarsky sa správame k prírode, ktorú ničíme pre ďalšie generácie. Dôvodom je pravdepodobne  návyk z minulosti a snaha ušetriť. Dnes má naša obec Trnavá Hora zriadený komfortný zber odpadov spred rodinných domov, zberný dvor na všetky druhy odpadov, preto sa nikto nemôže vyhovárať, že on nemá možnosti, nie je to zariadené a pod. A neobstojí ani argument, že treba za to platiť, lebo tvorcom odpadov nie je nikto iný, ako my občania. Čokoľvek si kúpime, to všetko tvorí odpad, niekedy ihneď (obal výrobku) a časom sa odpadom stane samotný výrobok.

Vo fotogalérii si môžete pozrieť, čo všetko sa našlo v prírode v okolí našej obce Trnavá Hora.

Fotogaléria - Jarné upratovanie obce Trnavá Hora v roku 2019

spracoval Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Názov obce Kľačany môže byť motivovaný polohou obce v blízkosti lužných lesov Vytlačiť
 

Názov obce Kľačany môže byť motivovaný polohou obce v blízkosti lužných lesov

Slovenský rozhlas už od roku 2015 vysiela reláciu Čudnopis o tom, prečo sa to, či ono, volá tak, ako sa volá. V rámci relácie z dňa 30. 12. 2018, pri vysvetľovaní názvu Turčianske Kľačany boli spomenuté aj naše Kľačany.

Odborník na problematiku z Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Jaromír Krško hovorí: „Pri názvoch osád typu Kľačany máme na výber dve motivácie, ktoré sú reálne. Prvou motiváciou je apelatívum „kľača“, ktoré označovalo niečo krivé, zahnuté, pokrútené, napríklad konáre, kmene stromov a takéto porasty sa vyskytujú predovšetkým v mokrinách. Východiskom tohto apelatíva je praslovanské „klenč“ alebo „klenča“ a dnes sa v niektorých slovenských nárečiach, napríklad v oblasti Myjavy, Záhoria alebo Šariša týmto termínom pomenúvajú ohnuté držadlá na pluhu. V iných slovanských jazykoch podobné slová označujú niečo pokrivené, napríklad české „kleč“ označuje kosodrevinu, pretože má pokrútené konáre, srbské „klekovina“ znamená takisto kosodrevina a slovinské „klak“ označuje pokrivený výhonok. Napokon aj sloveso „kľačať“ znamená byť ohnutý v kolenách. To je z praslovanského slovesa „klenčati“. Takže názov obce „Kľačany“ môže byť motivovaný polohou obce v blízkosti lužných lesov, v ktorých sa vyskytujú pokrivené stromy. Toto je zároveň odpoveď nášmu poslucháčovi Jánovi Tomčiakovi z Kľačian, dnes časti Trnavej Hory. Čiže Kľačany pri Trnavej Hore majú takúto motiváciu.“

Celá je v archíve RTVS: Čudnopis, Nedeľa 30.12.2018, Turčianske Kľačany

 


 
 

Český publicista publikoval článok o SNP a oslobodení JalnejVytlačiť
 

Český publicista publikoval článok o SNP a oslobodení JalnejSlovenské národné povstanie (SNP) sa priamo dotýkalo aj obcí, ktoré v dnešnej dobe sú súčasťou obce Trnavá Hora. V obecnej časti Kľačany je v súčasnosti postavený pamätník veliteľovi Petrovi Kubíkovi, ktorý tu počas bojov v SNP zahynul. Doposiaľ žije pamätník na toto obdobie, Vincent Červienka z Jalnej.

Ten sa rozprával s českým publicistom Jiřím Ráčilom, ktorému porozprával o osude svojho brata Pavla. Český publicista nedávno publikoval článok v Detektor revue, ktorí sa okrem iného venuje aj oslobodeniu Jalnej v roku 1945 a taktiež obdobiu SNP v roku 1944.

Ako sám autor uvádza: „v článku jsou použity vzpomínky a audiozáznamy dosud žijícího pamětníka, pána Vincenta Červienky (Jalná 12). Jeho vyprávění o osudu jeho bratra Pavla Červienky (rodáka z Jalné) a archivní dokumenty přispěly i k objasnění části osudu hrdiny SNP, kapitána pěchoty Pavla Mudrocha v oblasti Podkriváně.“ V článku je použitý aj rukopis starostku Podkriváňa pána Líšky, ktorý pochádza z archívu Vincenta Červienky.

Audiozáznamy pána Vincenta Červienku:

Informácie o článku

Vydanie: Detektor revue", č. 06, ročník 2018, ISSN periodika: 1802-7113, Web periodika: www.detektorrevue.cz

Celý článok Světlo pod svícnem


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka