Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rekonštrukcia Domu smútku na KľačanochVytlačiť
 

Rekonštrukcia Domu smútku na KľačanochNiekedy sa zdá, že Kľačany, ako koncová časť obce sú na konci záujmu starostu a poslancov. No nie je to pravda. V posledných rokoch sme Kľačanom venovali náležitú pozornosť a v tejto časti obce došlo k mnohým pozitívnym zmenám.

Do tejto série zmien patrí aj rekonštrukcia a modernizácia interiéru Domu nádeje, ktorý je súčasťou miestneho cintorína. A bolo už na čase, lebo interiér, ktorého steny boli obložené čiernymi saténovými závesmi so zlatou krajkou bol ošumelý: rámy okien slnkom zoschnuté, závesy vyblednuté, za závesmi pavučina a špina.

A tak obec prikročila ku komplexnej rekonštrukcii v rámci ktorej boli vymenené okná, zamurované dvere na prechod do skladu, položená nová podlaha, vymenené osvetlenia, ušité nové saténové prekrytie katafalku, reštaurovaný nástenný kríž, obnovený obradný stolík.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci jún 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci jún 2019Aj keď je leto, tak tohtoročný jún bol mimoriadne horúci. Nie raz boli prekročené aj mnohoročné teplotné rekordy. A podobne horúco bolo aj v našej obci Trnavá Hora, aspoň, čo sa týka riešenia jej problémov a prác na jej zveľaďovaní.

Začiatkom júna ustali dažde a tak začalo dodávateľské kosenie obce. To trvalo 15 dní, pričom bolo pokosených takmer 7 ha pozemkov.

Počas mesiaca boli vykonané niektoré práce napr. DHZ vyčistili vodojem na hornej Trnavej Hore, opravili sme druhú polovicu parkoviska pri kostole, začali sme práce na doasfaltovaní okrajov ciest po vlaňajších opravách rigolov na Školskej a Lúčnej ulici, vybudovali sme premostenie potoka v Kľačianskej doline položením tzv. tubosidera.

V hlasovaní o použití dotácie COOP Jednoty vyhral projekt altánku pre mamičky a deti na hojdačkovom ihrisku Trnka. Obecné zastupiteľstvo zasadalo v kultúrnom dome na hornej Trnavej Hore. Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali, ktoré návrhy a podnety budú predmetom zapracovania zmeny územného plánu obce.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci jún 2019


 
 

Na cintoríne v obci Trnavá Hora boli vyrezané dve sochy na jednom kmeni stromuVytlačiť
 

Na cintoríne v obci Trnavá Hora boli vyrezané dve sochy na jednom kmeni stromuUž na jar si naši mohli všimnúť, že na cintoríne v dolnej časti obce bol spílený strom jaseň len do polovice kmeňa.

Mnohí sa vtedy pýtali prečo to tak je? Začiatkom mája sa konečne ukázalo prečo. Na kmeni sa ukázali dve vyrezané sochy, ktoré sa vo výtvarnom umení  označujú ako basreliéfy. Zo strany cintorína má socha podobu anjela a od kostola je to Panna Mária. Sochy vyrezal ľudový rezbár Pavol Milčík z Pitelovej.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci máj 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci máj 2019Studený máj v stodole raj, hovorí pranostika. Neviem či to platí aj pre tohtoročný máj, ktorý bol najskôr teplý a suchý a nakoniec upršaný, takže tráva narástla do veľkej výšky. Aj napriek nepriazni počasie sme v máji stihli niekoľko akcií. V cintoríne rezbár Pavol Milčík vyrezal z kmeňa spíleného stromu dve sochy: anjela a Pannu Máriu. Na Kľačanoch sme dokončili rekonštrukciu Domu nádeje, začali sme prípravu žiadosti o dotáciu na výmenu autobusových zastávok, vyhlásili sme súťaž na dodávateľa rekonštrukcie hasične na Jalnej, pracujeme na projekte úpravy vchodu do základnej školy a na konci mája, keď prestalo pršať sme začali kosiť verejné priestory, ktoré máme vo výmere 9 ha. Viac sa dozviete z prílohy.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci máj 2019

Pavel Kravec, Starosta obce


 
 

Zber kuchynského odpadu z domácností v obci Trnavá HoraVytlačiť
 

Zber kuchynského odpadu z domácností v obci Trnavá HoraOd 6. mája je v našej obci Trnavá Hora zavedený zber kuchynského odpadu z domácností. Stali sme sa tak jednou z pomedzi prvých obcí na Slovensku, ktorá sa do tohto pilotného projektu zapojila.

Pri analýze obsahu kukanádob, ktorú obec robila na jeseň roku 2018 v spolupráci s poradenskou organizáciou INCIEN zameranou na cirkulárnu ekonomiku, bolo zistené, že až 10% obsahu kukanádob tvoril práve potravinový odpad. Zberné nádoby na kuchynský odpad sú umiestnené na týchto stanovištiach:

  • Jalná pri COOP Jednote,
  • Trnavá Hora, dolná časť, Okružná cesta, pri COOP Jednote
  • Trnavá Hora, dolná časť, Žiarska cesta, pri zubnej ambulancii.

Do zbernej nádoby na kuchynský odpad patria: zvyšky jedla, potraviny po záručnej dobe, starý chlieb a pečivo, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky, pokazené, zhnité ovocie a zelenina, vaječné škrupiny a použitá papierová vreckovka, utierka, servítok.

Do zbernej nádoby na kuchynský odpad nepatria: zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre), triedené zložky odpadu, nebezpečné odpady, kuchynský olej, tuky, tekuté zložky (polievky, omáčky), prach zo smetí a vysávania, cigaretový ohorok a uhynuté zvieratá.

Do zbernej nádoby na kuchynský odpad je možné vysýpať len samostatný kuchynský odpad - bez plastových alebo iných obalov. Verím, že zber potravinového odpadu príjmu občania ako príležitosť pre zmenšenie obsahu kukanádob, čo im zároveň prinesie zníženie nákladov na odvoz zmesového odpadu.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Vyzývame obyvateľov obce, aby boli ostražití pri strete s divou zverouVytlačiť
 

Vyzývame obyvateľov obce, aby boli ostražití pri strete s divou zverouVzhľadom k tomu, že v ostatnej dobe sme zaznamenali viacero informácií, že v okrajových častiach obce a dokonca aj vo vnútri obce došlo k stretnutiam s lesnou zverou - diviakom, líškou, ale aj medvedicou s mláďatami, vyzývame občanov k ostražitosti a zachovaniu pokoja pri  takýchto stretnutiach. K týmto stretnutiam dochádza v časti  nad bytovkou na ulici Pod borovicou, pri chodníku popri hornej železničnej trati, medzi hornou Trnavou Horou a Kľačanmi.

So situáciou bol oboznámený Pozemkový a lesný úrad v Žarnovici ako aj príslušné poľovné združenie, ktoré vyjadrilo názor, že stretnutie s líškou a diviakom nie je nebezpečné, čo sa však nedá povedať o stretnutí s medveďom. Pri stretnutí s medveďom sa ho nesnažte vyplašiť krikom, nerobte prudké pohyby, nehádžte do neho akékoľvek predmety a v žiadnom prípade sa k nemu nepribližujte. Platí, že čím bližšie pri medveďovi sa ocitnete, tým je väčšia pravdepodobnosť, že na vás zaútočí. Preto pri strete s ním sa snažte vrátiť sa odkiaľ ste prišli, alebo medveďa z dostatočnej vzdialenosti obísť.

Vyzývame občanov pri takýchto stretnutiach k obozretnosti a odchodu do bezpečia s ohľadom na možnosti a situáciu.

V žiadnom prípade sa k divožijúcim zvieratám nepribližujte, nepokúste sa ich chytať alebo kŕmiť. Prípadné stretnutie s nimi ohláste obecnému úradu.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci apríl 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci apríl 2019Čas beží míľovými krokmi. Ešte len nedávno boli Vianoce a už bola aj Veľká noc, ktorá bola v tomto roku v apríli.

Apríl je časom, keď končia termíny na predkladanie žiadostí o dotácie, ktorých podala naša obec Trnavá Hora niekoľko. Napríklad o poskytnutie dotácie na výsadbu stromov zlepšujúcich mikroprostredie vo všetkých častiach obce, pripravujeme tiež žiadosť o dotáciu na výmenu všetkých neopravených autobusových zastávok za presklené. Tie súčasné sú pravdupovediac hanbou obce.

V apríli bol obci dodaný špeciálny veľkokapacitný kontajner na zber odpadového dreva, ktoré na rozdiel od minulosti domácnosti nespaľujú, keďže sa za posledných 20 rokov zmenil spôsob vykurovania a dnes sa už prevažne vykuruje plynom a elektrinou. 

Obec Trnavá Hora riešila s  veterinou a poľovným združením nález uhynutého diviaka a dvoch líšok. Našťastie tento úhyn nebol dôsledkom nákazlivých chorôb. Znepokojujúce je však, že bola hlásená návšteva medvedice s medvedíkmi. Upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť, pretože stretnutie s nimi je nebezpečné a opatrenia voči zamedzenou ich prístupu do obce prakticky neexistuje.

A ako sa už stalo tradíciou, posledný aprílový deň sa občania a návštevníci obce Trnavá Hora stretli pri tradičnom stavaní „mája“ pred KD Jalná.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci apríl 2019

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Krúžok ľudového tanca pri Základnej škole Trnavá Hora sa predstavil zahraničným študentomVytlačiť
 

Krúžok ľudového tanca pri Základnej škole Trnavá Hora sa predstavil zahraničným študentomKrúžok ľudového tanca pri ZŠ Trnavá Hora pod vedením Dominiky Valentíkovej, predstavil svoj program na medzinárodnom environmentálnom projekte Erasmus+, ktorý sa konal 9.4.2019 v Zrube pod borovicou v Kľačianskej doline.

Téma ekológie, odpadov a separovania je v dnešnej dobe veľmi rozoberaná. Touto problematikou sa zaoberali aj mladí ľudia z projektu Erasmus+. Zúčastnilo sa ho 28 ľudí vo veku 17 až 25 rokov zo 4 krajín Európy: Nemecko, Bulharsko, Chorvátsko a Slovensko.

Aj takto sa naša obec Trnavá Hora a jej základná škola prezentuje verejnosti

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

V zbernom dvore Zberko Trnavá Hora sa našli noviny Slovenský ľud z roku 1932Vytlačiť
 

V zbernom dvore Zberko Trnavá Hora sa našli noviny Slovenský ľud z roku 1932Či si to pripúšťame, alebo nie, tak v podstate všetky veci, ktoré sa nachádzajú v našich domácnostiach, sa skôr či neskôr stanú odpadom. Niektoré skôr, vzhľadom na ich spotrebný charakter, niektoré neskôr a niektoré až po niekoľkých generáciách. V obci Trnava Hora končia od roku 2015 nepotrebné veci v zbernom dvore Zberko, kde sa podľa druhu a stavu rozoberajú a ešte triedia.

Niekedy občania donesú už na prvý pohľad zaujímavosť a niekedy sa takáto zaujímavosť nájde pri rozoberaní odpadov. Tak sa nedávno pri rozoberaní zarámovaného zrkadla našli noviny z roku 1932, ktoré teda majú už úctyhodných 87 rokov. Predávali sa za 40 halierov vtedajšej meny, ktorou bola československá koruna. Ich názov je Slovenský ľud a podtitul „časopis venovaný vzdelaniu a ľudovýchove“.

Noviny mali rôzne rubriky venované rozširovaniu obzoru čitateľom v oblasti spoločenského správania, poľnohospodárstva, vedy, histórie, ale mali aj inzerciu čí právnu poradňu. Naozaj zaujímavé čítanie o živote na Slovensku na začiatku minulého storočia. Ak máte záujem prečítať si noviny Slovenský ľud z 9. marca 1932.

Noviny Slovenský ľud z 9. marca 1932

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

TJ Sokol Trnavá Hora predstavila nové logo verejnostiVytlačiť
 

TJ Sokol Trnavá Hora predstavila nové logo verejnostiFutbalový klub TJ Sokol Trnavá Hora predstavil verejnosti v nedeľu 14. 4. 2019 pred zápasom s Brehmi nové logo TJ Sokol Trnavá Hora. Logo je veľmi pôsobivé. Základ tvorí štít s nápisom v červenej farbe „TJ SOKOL TRNAVÁ HORA 1966“, ktorého podkladom sú pruhy v obecných logo farbách, zelenej a žltej. Štít má v ľavom hornom rohu futbalovú loptu a v spodnej časti ho oslavne obopínajú vavrínové vetvičky. V strede štítu je obrysovo nakreslený vták sokol, podľa ktorého je futbalový klub pomenovaný.

Autorom nového loga je „dvorný grafik“ futbalového klubu Michal Piatrik, ktorý ho nakreslil za výdatnej podpory generálneho manažéra klubu Karola Mužíka.

Rok 2019 začal futbalový klub aj novými šatňami, novým gastroaltánkom, novými dresmi. V najbližšej dobe možno pribudne aj nová hymna futbalového klubu. To všetko má podporiť futbalového ducha, ktorého účelom je nielen vyhrávať, ale prinášať radosť a potešenie zo športu.

Fotogaléria - TJ Sokol Trnavá Hora predstavila nové logo verejnosti

Pavel Kravec, starosta obce


 
 
Položky 1-10 z 36
English version
ÚvodÚvodná stránka