Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Otvorenie zberného dvora Zberko v obci Trnavá Hora v roku 2019Vytlačiť
 

Otvorenie zberného dvora Zberko v obci Trnavá Hora v roku 2019V roku 2019 bude zberný dvor Zberko v obci Trnavá Hora otvorený od 16. marca do 15. novembra aj každú sobotu v čase od 13.00 hod do 15.00 hod.

V pracovných dňoch je zberný dvor otvorený denne od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Čo môžete doviezť do zberného dvora?

Drobný stavebný odpad za ktorý sa platí 0,03 € za kg, pričom váha sa určuje odhadom po dohode s preberajúcim zamestnancom obce

Objemný odpad, ktorý zberová služba neodváža v rámci triedeného a zmesového odpadu (kukanádoby). Nábytok, skrine, postele a iný drevený odpad bude preberaný len v rozobranom stave.

Staré farby, chemikálie, železný odpad, podlahové gumy, sedacie súpravy, matrace, koberce, železo, podlahové gumy, chladničky, práčky, elektrické spotrebiče a PC zariadenia (len kompletné), olej, obaly z farieb a neonové trubice

Čo je zakázané voziť do zberného dvora?

V zbernom dvore nebudú preberané veľké kartóny, noviny, knihy, časopisy, sklo, fľaše, demižóny, veľké plasty a drobné plasty, kovové obaly, tetrapaky, zelený odpad, konáre a všetky druhy odpadov, ktoré musí občan podľa platného VZN triediť (separovať) a odovzdať v deň na to určený pred dom alebo uložiť do kontajnerov určených VZN (napr. sklo).

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Práce na opravách majetku po zime sa v obci Trnavá Hora rozbehli už na začiatku januáraVytlačiť
 

Práce na opravách majetku po zime sa v obci Trnavá Hora rozbehli už na začiatku januáraV tomto roku sa práce na opravách a zveľaďovaní majetku obce Trnavá Hora rozbehli už na začiatku januára. Pokračovalo sa  v rekonštrukcii elektrických rozvodov a vody v šatniach na ihrisku Hrable. Vo februári  sa prikročilo k výstavbe gastroaltánku, ktorý zlepší zázemie pre organizovanie športových, spoločenských, ale aj súkromných akcií na ihrisku Hrable.

V Materskej škole Trnava Hora sa v triede malkáčov vymenili staré netesniace drevené dvere za nové a to plastové. Vymenili sa aj okná na dome smútku na Kľačanoch.  V tomto roku sa bude ešte rekonštruovať interiér domu smútku.

Pozametali sa tiež všetky ulice, najskôr ručne a potom aj vysávacim autom. Priebežne sa vysekávajú náletove dreviny a to na rôznych miestach v obci (Okružná cesta od hornej stanice, chodník na Grúni, výhľad z Grúňa pod krížom a otočka na konci Dolnej ulice.  

Odstránil sa tiež smrekový plot v cintoríne, ktorý bude nahradený živým plotom z iných drevín.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Odpadové hospodárstvo obce Trnavá Hora v roku 2018Vytlačiť
 

Odpadové hospodárstvo obce Trnavá Hora v roku 2018V roku 2018 bolo v obci Trnavá Hora vyzbierané celkom 351 ton odpadov, čo je nárast o 63 ton (teda o 22%) oproti roku 2017. Tento enormný nárast množstva odpadov spôsobilo niekoľko faktorov.

Objemný odpad, ktorý je zhromažďovaný na zbernom dvore a poväčšine ho tvoria staré zásoby dovážané počas sobotných otvorení zberného dvora, narástol oproti roku 2017 o 15 ton. Bioodpad odvážaný spred domov stúpol o 8 ton. Objem piatich základných triedených odpadov sa zvýšil o 21,4 ton (+33%). Predpokladá sa, že je to spôsobené vysokou spotrebou obyvateľstva, pod ktorú sa podpisuje všeobecne konštatovaná dobrá ekonomická situácia v roku 2018.

Pokles množstva odpadov bol zaznamenaný len v komodite drobný stavebný odpad, ktorý poklesol takmer o 5 ton.

Lepší výsledok množstva vytriedeného odpadu možno čiastočne pripísať celkovému zvýšeniu objemu odpadov a čiastočne zlepšeniu triedenia občanmi. Svedčí o tom aj menší počet vyvezených kukanádob o 8% pričom nedošlo k zmene objemu odvážaného zmesového odpadu z kukanádob. Ten ostal na úrovni roku 2017 teda 150 ton.

 K zlepšenému výsledku triedenia prispieva aj práca s objemným odpadom v zbernom dvore.

V roku 2018 došlo k poklesu nákladov obce na likvidáciu odpadov vo výške 10,6% (675 €) v porovnaní s rokom 2017.  Vďaka patrí všetkým občanom, ktorý sa správajú zodpovedne a triedenie odpadov považujú nielen za nutnosť, ale aj za osobný ekologický životný štýl, ktorý je jedinou cestou udržateľnosti zdravého životného prostredia.

Pavel Kravec, starosta obce

Odpadové hospodárstvo obce Trnavá Hora v roku 2018 Trnava_Hora_Odpadove_hospodárstvo_za_rok_2018 .pdf Trnava_Hora_Odpadove_hospodárstvo_za_rok_2018 .pdf (171.5 kB)

 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci február 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci február 2019Ešte si pamätáme zasnežený koniec januára a už je tu koniec ďalšieho mesiaca s ktorým sa hlási prichádzajúca jar. Februárová zima a mráz nebránili, aby sme robili práce, ktoré nie sú pre tento mesiac typické.

Výrazne sme pokročili v stavebných úpravách a rekonštrukcii elektrickej siete v šatniach na ihrisku Hrable. Zúčastnili sme sa výročnej členskej schôdze hasičov DHZ, ktorí prisľúbili pomoc pri čistení prameňov a vodojemu na hornej Trnavej Hore. Trápili sme s nájdením poruchy vodovodnej siete v tejto časti obce, ktorá ani nebola poruchou obce, ale chátrajúceho domu s „tisícmi“ vlastníkmi a teda, ako keby dom ani nemal správcu. Uzavreli sme skládku kompostovateľných odpadov na Jalnej a zaviedli sme odvoz bio odpadu spred domov. Ostatné aktivity sa dozviete s priloženého prehľadu stretnutí a rokovaní starostu obce.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci február 2019

Pavel Kravec, starostu obce


 
 

Rekonštrukcia šatní na ihrisku Hrable v obci Trnavá Hora pokračuje aj cez zimuVytlačiť
 

Rekonštrukcia šatní na ihrisku Hrable v obci Trnavá Hora pokračuje aj cez zimuZima - nezima, rekonštrukcia šatní na ihrisku Hrable fičí, akoby sa nič nedialo...

Nuž veru tohtoročná zima nás poriadne potrápila, čo však nevadilo vedeniu TJ SOKOL. To sa s odhodlaním pustilo do veľmi potrebnej komplexnej rekonštrukcie elektrických rozvodov celej budovy šatní na ihrisku Hrable. Rekonštrukcia sa týkala aj dokončenia už čiastočne zrekonštruovaného vodovodného potrubia.

Predseda klubu Peter Švihorík s generálnym manažérom klubu Karol Mužíkom sa pustili už v decembri minulého roku do prípravných búracích prác. Pripravili podmienky pre montáž novej elektroinštalácie, ktorá poskytne dostatok potenciálu pre pripojenie elektrických spotrebičov, ozvučovacej, doplnkovej a svetelnej techniky. Tá je dnes už pri akomkoľvek type podujatia bežná a vytvára veľké nároky na rovnomerné a bezpečné napojenie na prívod elektrickej energie.

Ako to je už v dnešných dobách takmer bežné, keď je zábava a guláš, príde pol dediny, ale práca zostáva len na dvoch kľúčových persónach - predsedovi a manažérovi. Nuž, teda vďaka, Peter Švihorík a Karol Mužík, bez vás by taká výborná akcia, ako je futbalový turnaj o pohár starostu obce s výborným gulášom a zábavou v tomto roku asi ani nebola.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Obecný úrad Trnavá Hora akceptuje platbu platobnou kartouVytlačiť
 

Obecný úrad Trnavá Hora akceptuje platbu platobnou kartouOd  pondelka 11. 2. 2019 môžete platiť platobnou kartou už aj na Obecnom úrade Trnavá Hora.

Raz darmo, svet sa vyvíja míľovými krokmi a aj my cítime, že je čas, aby sme umožnili občanom platbu týmto, dnes už takmer bežným bezhotovostným spôsobom.

Zdá sa, že minimálne v žiarskom okrese sme prvou obcou, ktorá umožnila platby prostredníctvom platobného terminálu.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Osvetlenie kaplnky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na KľačanochVytlačiť
 

Osvetlenie kaplnky na KľačanochPo vonkajšom osvetlení farského kostola je osvetlená aj kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, postavená v roku 1952 na Kľačanoch.

Z iniciatívy občanov a miestnych chalupárov obec osvetlila aj túto kaplnku, ktorá je však riešená úplne iným spôsobom ako farský kostol. Pokiaľ sú farský kostol a jeho veža osvetlené silným a jasným svetlom, kaplnka na Kľačanoch je osvetlená len v rohoch veže, decentným tlmených svetlom. To zvýrazňuje jej duchovné poslanie a vytvára až mystický obraz o kaplnke.

Na rozhodnutí, či kaplnka bude osvetlená priamym jasným alebo tlmeným svetlom sa podieľala občianska a chalupárska komunita, ktorí na základe praktickej skúšky rozhodli o jej tlmenom osvetlení. Výsledok je výborný a kaplnka v jemnom nočnom osvetlení dotvára peknú atmosféru Kľačian.

Pavel Kravec, Starosta obce


 
 

V našej obci Trnavá Hora žijeme opäť krajšieVytlačiť
 

V našej obci Trnavá Hora žijeme opäť krajšieKrátka spomienka na minuloročné leto - alebo, čo sme robili v lete 2018?

Minuloročné leto bolo také, ako má byť-slnečné a teplé s občasným osviežujúcim dažďom. Letné počasie sa udržalo aj počas jesene, ktorá bola rekordne teplá a extrémne suchá. Obidve obdobia boli ako stvorené pre vonkajšie práce v obci zamerané na opravy a budovanie rôznych objektov v našej obci. Tie boli vykonávane v rámci aktivačných prác, študentskou brigádou a tiež formou zákaziek.

Keďže toho bolo viacej, tak to zhrnieme do tejto dnešnej informácie v stručnom bodovom prehľade. Študentskou prácou sme generálne vyčistili kultúrne domy, žltozeleným náterom sme obnovili vstupné brány do materskej školy. Opravené a obnovené sú aj nátery na hojdačkách, šmýkalkach, lavičkách a altánku na detských ihriskách na Jalnej a hornej Trnavej Hore.

Obec Trnavá Hora začala aj s budovaním prístupovej cesty k pamätníku SNP na Kľačanoch. Plochy pri hornej stanici, parkovacej plochy pri ihrisku Hrable a rozšírenie cesty pri Babe Jage boli upravené.

Zriadili sme nové svetlo verejného osvetlenia v zákrute pri materskej škole. Vybudovali sme spevnenú plochu pre umiestnenie skladového kontajnera zimného posypu. Opravili sme niektoré prepadnuté alebo stavebnou činnosťou poškodené cesty. Vymenili sme oplotenie cintorína na Kľačanoch a zriadili sme osvetlenie kaplnky na Kľačanoch.

Generálne boli opravené rigoly v areáli ZŠ, Školskej a Lúčnej ulici. Opravili sme pamätník SNP ma Kľačanoch. Bola namontovaná aj druhá spätná klapka na Hrone.

V Kľačianskej doline bolo vybudované stojisko kontajnerov triedeného odpadu pre chatárov Pod Belikovom a obyvateľov doliny. Pred COOP Jednotou v dolnej časti obce sme vybudovali oddychovú zónu. Opravili sme poškodené schodište a dodali lavičku pred obchodom v hornej časti obce.

Urobili sme ešte mnoho iných vecí, ktoré častokrát nie sú všetkým občanom viditeľné, ale keby neboli, tak by nám to chýbalo. Viac si sa dozviete o obrazovej prílohy.

Fotogaléria - V našej obci Trnavá Hora žijeme opäť krajšie (Krátka spomienka na minuloročné leto - alebo, čo sme robili v lete 2018)

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Viete z akého mäsa varí školská jedáleň v Trnavej Hore?Vytlačiť
 

Viete z akého mäsa varí školská jedáleň v Trnavej Hore?Kauza poľského pokazeného mäsa možno aj vo vás vyvoláva otázky z akého mäsa pripravuje pokrmy naša školská jedáleň?

Školská jedáleň nepoužíva a ani nikdy nepoužívala mäso z poľského dovozu. Školská jedáleň varí z čerstvého nemrazeného mäsa, ktoré dodáva POZANA MEAT, s.r.o. - predajňa Žiar nad Hronom a spoločnosť BIDVEST Slovakia s.r.o.

Kvalita mäsa od Bidvestu a Pozany je garantovaná certifikátmi a pri dodaní mäsa kontrolovaná vizuálne a senzoricky. Zároveň je kontrolovaný aj deklarovaný pôvod mäsa.

V 90% máme vždy mäso pôvodom zo Slovenska okrem sporadických prípadov, keď v deň dodania nemajú na sklade mäso zo Slovenska, je krajina pôvodu - Belgicko alebo Španielsko.

Certifikát kvality kvalita dodávaného mäsa od Bidvestu

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci január 2019Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci január 2019Január sme začali ako už tradične, dedina spí po oslave príchodu Nového roku, ale starosta asistuje pri odvoze zmesového komunálneho odpadu, ktorý v našej obci býva tiež takmer tradične, na Nový rok.

V tomto roku to bolo o to významnejšie, že to bol prvý odvoz zmesového odpadu v novom tzv. kupónovom systéme, ergo množstevnom zbere odpadov. A hneď sa to aj prejavilo v zodpovednejšom prístupe občanom, keď  v porovnaní s januárom 2017 bolo vysypaných o 173 kukanádob menej.

Január nás niekoľkokrát potrápil silným snežením a silným mrazom. Sneh sme sa snažili zvládnuť za pomoci traktora s pluhom a posypom, snežnou frézou a nenahraditeľnou ručnou likvidáciou snehu občanmi v aktivačnom režime evidovanými na úrade práce. Viac sa dozviete z prehľadu v prílohe.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci január 2019

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Obec Trnavá Hora opäť otvorila ľadové klziskoVytlačiť
 

Obec Trnavá Hora opäť otvorila ľadové klzisko

Zase máme zimu ako sa patrí. Vďaka mínusovým teplotám a zapáleným dobrovoľníkom na čele s manažérom futbalového klubu TJ SOKOL a poslancom OZ Karolom Mužíkom, má aj naša obec Trnavá Hora znovu otvorené klzisko s umelým osvetlením.

Klzisko vzniklo už po druhý krát prirodzeným zamrznutím vody na ploche multifunkčného ihriska nachádzajúceho sa v areáli ZŠ Trnavá Hora. Vstup na klzisko je bezplatný a povolený len počas dole uvedených prevádzkových hodín. Pre osoby mladšie ako 10 rokov je vstup povolený len s dozorom dospelej osoby. Pri športovej činnosti sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom ihriska a pokynmi  prítomného dozoru ihriska. Prevádzkové časy klziska:

Pracovné dni:

  • od 7:30 do15:00: žiaci základnej školy v čase vyučovania v sprievode učiteľa, vychovávateľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby,
  • od 15:00 do 18:00: obyvatelia obce (deti, mládež, dospelí),
  • od 18:30 do 21:00: tímové hry - dospelí (hokej).

Sobota, nedeľa, sviatky, prázdniny:

  • od 9:00 do 18:00: obyvatelia obce (deti, mládež, dospelí),
  • od 18:30 do 21:00: tímové hry - dospelí (hokej).

Vstup na klzisko a všetky športové činnosti sú na vlastné nebezpečenstvo. Verím, že si deti, mládež aj rodičia na klzisku v zdraví užijú okrem silných mrazov aj veľa športu a kolektívnej zábavy.

Prevádzkový poriadok klziska na ihrisku pri Základnej škole Trnavá Hora

Pavel Kravec, starosta obce

Prevádzkový poriadok klziska na ihrisku pri Základnej škole Trnavá Hora 2019_Trnava_Hora_Prevadzkovy_poriadok_klzisko.pdf 2019_Trnava_Hora_Prevadzkovy_poriadok_klzisko.pdf (154.9 kB)

 
 

Obecné minimúzeum obce Trnavá Hora má nové exponáty Vytlačiť
 

Obecné minimúzeum obce Trnavá Hora má nové exponáty Obecné minimúzeum obce Trnavá Hora zriadené v lekárskej vitrína z roku 1957 nájdenej v bývalom zdravotnom stredisku má dva nové prírastky.

Prvým a unikátnym exponátom je smaltovaná nástenná tabuľa, ktorá bola umiestnená na priečelí budovy vtedajšieho zdravotného strediska. Tabuľa nesie nápis Okresný ústav národného zdravia Žiar n./ Hronom, Obvodné zdravotné stredisko Trnavá Hora.

Druhým novým exponátom je prvý tranzistorový, cievkový, a na svoju dobu veľkosťou „mini“ magnetofón, ktorý sa vyrábal v rokoch 1966 až 1969. Exponát je aj dnes funkčný. Starší si naň pamätajú ako na veľký hit mládeže na začiatku 70 rokov, pretože bol prenosný. Umožňoval im tak nahrávanie a prehrávanie hudby, kdekoľvek sa im to zapáčilo. Jeho fungovanie bolo možné prostredníctvom 6 kusov „šúlkových“ monočlánkov.

Verím, že časom nám niekto ešte prinesie aj prvý u nás vyrábaný kazetový magnetofón, ktorý mal obchodné pomenovanie „A3“.

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Demografia obce Trnavá Hora v roku 2018Vytlačiť
 

Demografia obce Trnavá Hora v roku 2018Nový rok 2019 je príležitosťou pre vyhodnotenie rôznych údajov života obce, medzi ktoré patrí aj demografia. V roku 2018 sa narodilo 8 detí, z toho 4 muži a 4 ženy. Obec Trnavá Hora mala 1232 obyvateľov k 31.12. 2018, čo je viac o 18 obyvateľov v porovnaní z prechádzajúcim rokom 2017. Tento počet obyvateľov ovplyvnilo aj prisťahovanie 37 obyvateľov, úmrtie 13 a odsťahovanie 14 obyvateľov. Obyvateľstvo k 31.12. 2018 tvorí 624 mužov a 608 žien. Podrobnejšie údaje sú v priloženej tabuľke.

Demografia obce Trnavá Hora v roku 2018

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci december 2018Vytlačiť
 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci december 2018December 2018 sme v našej obci privítali mrznúcim dažďom a poľadovicou v dôsledku čoho sme operatívne zrušili aj pripravovanú akciu Uvítanie deti do života obce, ktorá bola presunutá na neskorší termín. Celý december sme intenzívne informovali občanov o zmene výberu platieb za zber zmesového odpadu, z paušálneho na množstevný, čo prináša občanov zásadnú zmenu v podobe zakúpenia žetónov, ktorými sú označované kukanádoby určené na vysypanie zberovou službou. Príroda nás potrápila aj podobe padania stromov a konárov, či intenzívnym snežením s potrebou jeho odhrnutia z miestnych komunikácii a ich posypom proti šmýkaniu. Prebiehala tiež príprava na vianočné a novoročné sviatky, hasiči postavili a ozdobili vianočné stromčeky v kostole, KD Jalná a na lúke oproti hojdačkovému ihrisku. Úspešne sme zorganizovali vianočné trhy a Mikuláša.

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci december 2018

Pavel Kravec, starosta obce


 
 

Názov obce Kľačany môže byť motivovaný polohou obce v blízkosti lužných lesov Vytlačiť
 

Názov obce Kľačany môže byť motivovaný polohou obce v blízkosti lužných lesov

Slovenský rozhlas už od roku 2015 vysiela reláciu Čudnopis o tom, prečo sa to, či ono, volá tak, ako sa volá. V rámci relácie z dňa 30. 12. 2018, pri vysvetľovaní názvu Turčianske Kľačany boli spomenuté aj naše Kľačany.

Odborník na problematiku z Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Jaromír Krško hovorí: „Pri názvoch osád typu Kľačany máme na výber dve motivácie, ktoré sú reálne. Prvou motiváciou je apelatívum „kľača“, ktoré označovalo niečo krivé, zahnuté, pokrútené, napríklad konáre, kmene stromov a takéto porasty sa vyskytujú predovšetkým v mokrinách. Východiskom tohto apelatíva je praslovanské „klenč“ alebo „klenča“ a dnes sa v niektorých slovenských nárečiach, napríklad v oblasti Myjavy, Záhoria alebo Šariša týmto termínom pomenúvajú ohnuté držadlá na pluhu. V iných slovanských jazykoch podobné slová označujú niečo pokrivené, napríklad české „kleč“ označuje kosodrevinu, pretože má pokrútené konáre, srbské „klekovina“ znamená takisto kosodrevina a slovinské „klak“ označuje pokrivený výhonok. Napokon aj sloveso „kľačať“ znamená byť ohnutý v kolenách. To je z praslovanského slovesa „klenčati“. Takže názov obce „Kľačany“ môže byť motivovaný polohou obce v blízkosti lužných lesov, v ktorých sa vyskytujú pokrivené stromy. Toto je zároveň odpoveď nášmu poslucháčovi Jánovi Tomčiakovi z Kľačian, dnes časti Trnavej Hory. Čiže Kľačany pri Trnavej Hore majú takúto motiváciu.“

Celá je v archíve RTVS: Čudnopis, Nedeľa 30.12.2018, Turčianske Kľačany

 


 
 

Český publicista publikoval článok o SNP a oslobodení JalnejVytlačiť
 

Český publicista publikoval článok o SNP a oslobodení JalnejSlovenské národné povstanie (SNP) sa priamo dotýkalo aj obcí, ktoré v dnešnej dobe sú súčasťou obce Trnavá Hora. V obecnej časti Kľačany je v súčasnosti postavený pamätník veliteľovi Petrovi Kubíkovi, ktorý tu počas bojov v SNP zahynul. Doposiaľ žije pamätník na toto obdobie, Vincent Červienka z Jalnej.

Ten sa rozprával s českým publicistom Jiřím Ráčilom, ktorému porozprával o osude svojho brata Pavla. Český publicista nedávno publikoval článok v Detektor revue, ktorí sa okrem iného venuje aj oslobodeniu Jalnej v roku 1945 a taktiež obdobiu SNP v roku 1944.

Ako sám autor uvádza: „v článku jsou použity vzpomínky a audiozáznamy dosud žijícího pamětníka, pána Vincenta Červienky (Jalná 12). Jeho vyprávění o osudu jeho bratra Pavla Červienky (rodáka z Jalné) a archivní dokumenty přispěly i k objasnění části osudu hrdiny SNP, kapitána pěchoty Pavla Mudrocha v oblasti Podkriváně.“ V článku je použitý aj rukopis starostku Podkriváňa pána Líšky, ktorý pochádza z archívu Vincenta Červienky.

Audiozáznamy pána Vincenta Červienku:

Informácie o článku

Vydanie: Detektor revue", č. 06, ročník 2018, ISSN periodika: 1802-7113, Web periodika: www.detektorrevue.cz

Celý článok Světlo pod svícnem

Český publicista publikoval článok o SNP a oslobodení Jalnej DR_18_06_Acci_7.pdf DR_18_06_Acci_7.pdf (1.9 MB)

 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka