Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálne voľby 2017 – doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá HoraVytlačiť
 

Komunálne voľby 2017 – doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá HoraRozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 91/2017 zo dňa 21. apríla 2017 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí bol určený deň konania volieb do obecných (mestských) zastupiteľstiev a  volieb starostov (primátorov) obcí na sobotu 14. októbra 2017.


Počet volebných obvodov v obci Trnavá Hora : 1

Počet volebných okrskov v Obci Trnavá Hora: 1

Podľa § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme: počet obyvateľov Obce Trnavá Hora: 1 200.

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme: počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa bude voliť: 1.


 
 

Oznámenie prerokovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácieVytlačiť
 

Oznámenie prerokovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácieObec Trnavá Hora, ako príslušný orgán územného plánovania oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Trnavá Hora (ďalej „Návrh“).

Návrh je vystavený na Obecnom úrade Trnavá Hora na verejné nahliadnutie po dobu od 10.08.2017 do 11.09.2017.

Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.trnavahora.sk alebo www.erstar.sk.

Verejné prerokovanie Návrhu sa uskutoční dňa 21. augusta 2017 o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Obecný úrad Trnavá Hora, Okružná 229/1, 966 11 Trnavá Hora do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 11. septembra 2017.

Oznámenie prerokovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácie Trnava_Hora_Uzemny_plan_2017.pdf Trnava_Hora_Uzemny_plan_2017.pdf (10.7 MB)

 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 31. 7. 2017Vytlačiť
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 4. 2017Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, zo dňa 31.7.2017:


 
 

Oznam o prevádzke Materskej školy Trnavá Hora v letných mesiacochVytlačiť
 

Oznam o prevádzke Materskej školy Trnavá Hora v letných mesiacochOznamujeme rodičom škôlkarov, že prevádzka Materskej školy, Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora je v letných mesiacoch zabezpečená od 01.08. 2017 (utorok) do 25.08.2017 (piatok). 

Školský rok 2017/2018 sa začína dňa 04.09. 2017.


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 8. 6. 2017Vytlačiť
 


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 4. 2017Vytlačiť
 


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 10. 3. 2017Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016Vytlačiť
 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je vo vlastníctve Obce Trnavá Hora v k.ú. Kľačany, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1186 a to pozemku s parc. Č. C-KN 1248 – ostatné plochy o výmere 6 367 m2 v prospech nájomcu Vladimíra Mašlára, bytom Partizánska cesta 446/9, 966 11 Trnavá Hora s dobou nájmu: na neurčito a cenou prenájmu: 1,00 € ročne, ostatné podmienky budú dohodnuté v zmluve o nájme

Účelom prenájmu je využitie pozemku, ktorého podstatnú časť tvorí močiar výlučne za účelom jeho rekultivácie na rekreačnú a oddychovú zónu s možnosťou rybolovu pre obyvateľov a návštevníkov obce Trnavá Hora.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorého podstatnú časť tvorí močiar, je nevyužitý a obec nemá na jeho rekultiváciu, či zhodnotenie finančné prostriedky.


 
 

TJ Sokol Trnavá Hora vo Futbalovej súťaži 7. liga B dospelýchVytlačiť
 

TJ Sokol Trnavá Hora vo Futbalovej súťaži 7. liga B dospelýchTJ Sokol Trnavá Hora hrá ďalší zápas tohoročnej futbalovej sezóny

Rudno nad Hronom - Trnavá Hora

v nedeľu 20. augusta 2017 o 16:00.

Informácie o jesennej súťaži TJ Sokol Trnavá Hora v II. triede dospelých nájdete v bloku Kultúra, šport a voľný čas v sekcii TJ Sokol Trnavá Hora.


 
 

Prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prácVytlačiť
 

SSE  - distribúcia , oznamuje občanom, že dňa 22.8.2017 od 8:00 do 12:30 v dolnej časti obce Trnavá Hora, bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.


 
 

Zber kovových obalov spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 24.8.2017 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Čo nepatri do separovaného odpadu?!

Informácia bude doplnená neskôr.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

24.8.2017
19.10.2017
21.12.2017

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber bio odpadu spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 25.8.2017 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.

Ako nakladať s odpadom?

Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na vlastnom pozemku, je možne vyviesť raz za mesiac podľa harmonogramu. Zbiera sa

  • tráva a lístie zbalené v plastových vreciach
  • konáre a orezy skrátené na 1 meter a zviazané

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

25.8.2017
21.9.2017
20.10.2017
20.11.2017
12.12.2017

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 4.9.2017 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným plastovým odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného plastového odpadu?

Separovaný plastový odpad je neznečistený triedený plastový odpad, napr. plastové fľaše, umyté obaly z potravín, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, plastové tašky a sáčky, rôznofarebné fólie a pod.

Čo nepatri do separovaného plastového odpadu?!

Upozorňujeme občanov, aby do separovaného odpadu dávali striktne len plasty a nedávali plasty znečistené ropnými produktami, kovové alebo iné ako umelohmotné uzávery.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

4.9.2017
4.10.2017
6.11.2017
4.12.2017

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác - Kľačany, Pod BelíkovomVytlačiť
 

SSE  - distribúcia, oznamuje občanom, že dňa 07.09.2017 od 8:30 do 15:30 v  časti obce  Kľačany - Pod Belíkovom, bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.


 
 

Prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác - KľačanyVytlačiť
 

SSE  - distribúcia, oznamuje občanom, že dňa 11.09.2017 od 8:30 do 15:30 v časti obce Kľačany, bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.


 
 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 13.9.2017 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.

Ako nakladať s odpadom?

Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného papierového odpadu?

Separovaný papierový odpad je neznečistený triedený papierový odpad, napr. noviny, časopisy, knihy, škatule, obalový materiál, spisy, zošity, katalógy a pod.

Čo nepatri do separovaného papierového odpadu?!

Upozorňujeme občanov, aby do separovaného odpadu dávali striktne len papier a nedávali papier znečistené ropnými produktami, kovové alebo iné predmenty.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

13.9.2017
16.10.2017
15.11.2017
14.12.2017

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov Vytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 20.9.2017 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Čo nepatri do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

20.9.2017
23.11.2017

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Upozornenie občanov na prípady súvisiace s podvodmi na seniorochVytlačiť
 

Upozornenie občanov na prípady súvisiace s podvodmi na seniorochV poslednom období pribúdajú v Banskobystrickom kraji prípady súvisiace s podvodmi na senioroch.

Policajný zbor preto upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera.

V informačnom letáku nájdete niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z daných situácií.

Upozornenie občanov na prípady súvisiace s podvodmi na senioroch 2017_PZ_ZH_InformacnyLetak_Seniori.pdf 2017_PZ_ZH_InformacnyLetak_Seniori.pdf (114.8 kB)

 
 

Zberný dvor Zberko je opäť otvorený aj každú sobotuVytlačiť
 

Zberný dvor Zberko je opäť otvorený aj každú sobotuNeseparovateľný odpad je možné odovzdať v zbernom dvore Zberko na Lesnej správe v dolnej časti obce Trnavá Hora.

Využite túto možnosť na odovzdanie odpadov, ktoré nie sú predmetom pravidelného odvozu separovaného odpadu spred vášho domu.

Zberný dvor Zberko je otvorený:

  • v pracovných dňoch od 10.00 h do 12.00 h,
  • a od 11. marca do 4. novembra 2017 aj každú sobotu v čase od 13.00 h do 15.00 h.

Dozor určený starostom obce, bude preberať len neseparovateľný odpad:

  • Odpad, ktorý bude prevzatý: stavebný odpad v malom množstve, nábytok, sedacie súpravy, matrace, koberce, železo, podlahové gumy, elektrické spotrebiče a PC zariadenia, olej, obaly z farieb, neonové trubice..
  • Odpad, ktorý nebude prevzatý: sklo, papier, tetrapaky, plasty, zelený odpad, konáre a všetky druhy odpadov, ktoré musí občan podľa platného VZN triediť (separovať) a odovzdať v deň na to určený pred dom alebo uložiť na miesto určené VZN.

Elektrospotrebiče musia byť kompletné, pretože len vtedy nám ich oprávnená firma odoberie bezplatne. „Vyrabované“ elektrospotrebiče sa stávajú bezcenným odpadom a obec musí za ich likvidáciu platiť!

Cieľom sobotného otvorenia Zberného dvora na Lesnej správe je umožnenie plynulej likvidácie neseparovateľného odpadu bez dlhodobého zhromažďovania v domácnostiach.

Pokyny pre odovzdávanie neseparovateľného odpadu v Zbernom dvore na Lesnej správe v pdf na stiahnutie.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka