Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 1. 3. 2018Vytlačiť
 

IInformácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 1. 3. 2018Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, zo dňa 1. 3. 2018:


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26. 1. 2018Vytlačiť
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26. 1. 2018Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, zo dňa 26. 1. 2018:


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 14. 12. 2017Vytlačiť
 


 
 

Výsledky VÚC volieb v obci Trnavá Hora - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Vytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Výsledky VÚC volieb v obci Trnavá Hora - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 979
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 436
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:  436
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 429
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja:   417

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Dušan Antal, Mgr.:  43
2. Dušan Bosák, Ing.:  20
3. Alexander Ferenčík, Ing. Mgr.:  32
4. Vladimír Flimer, MUDr.:  93
5. Daniel Gelien, Bc.:  60
6. Štefan Henžel, Ing.:  82
7. Anton Holka:  30
8. Vladimír Ihradský, Ing.:  26
9. Radovan Junas, MUDr.:  26
10. Božena Kováčová, Ing. Mgr.:  75
11. Juraj Krátky, Ing.:  19
12. Pavel Kravec, Mgr.:  341
13. Ladislav Kukolík, MUDr.:  112
14. Rastislav Kysel:  46
15. Anna Líšková, Mgr.:  30
16. Juraj Paulík, Ing.:  8
17. Ivan Petráš:  3
18. Dušan Rajčan:  24
19. Lívia Šouc Kosťová, Mgr. Mgr.:  57
20. Judita Tabernausová, Mgr.:  8
21. Pavol Veselý:  53
22. Marián Vojtko, DiS. art.:  22
23. Emil Vozár, Ing.:  34
24. Andrea Žiaková, Ing.:  39

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Viliam Baňák, Ing.:  0
2. Miroslav Gálik, PaedDr.:  3
3. Pavel Greksa, Ing.:  1
4. Martin Juhaniak, Mgr.:  41
5. Michal Kantor, Mgr.:  3
6. Igor Kašper, Ing.:  50
7. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA:  5
8. Vojtech Kökény, Mgr.:  1
9. Marian Kotleba, Ing. Mgr.:  119
10. Ján Lunter, Ing.:  184
11. Stanislav Mičev, PhDr., PhD.:  9
12. Zdenek Očovan, Ing.:  0
13. Alena Pivovarčiová, PhDr.:  1
14. Ivan Saktor, Mgr.:  0
15. Jozef Sásik, Ing.:  0
16. Jozef Šimko, JUDr.:  0
17. Milan Urbáni, MUDr.:  0

 

Oznam o konaní volieb

Voľby do VÚC sú v sobotu 4.11.2017 od 7,00 hod. do 22,00 hod. Volebná miestnosť je umiestnená v zasadačke Obecného úradu Trnavá Hora.

Občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o voľby do prenosnej volebnej schránky a to buď telefonicky alebo osobne na OcÚ.

Informácie k voľbám

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Počet poslancov vo volebnom obvode Žiar nad Hronom: 4

Informácie týkajúce sa volieb do samosprávnych krajov sú zverejnené na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-vuc

Počet volebných okrskov v obci Trnavá Hora: 1

Volebná miestnosť: zasadačka Obecného úradu v Trnavej Hore

Zoznam zaregistrovaných kandidátov vo voľbách do Banskobystrického samosprávneho kraja

Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zverejňuje zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho:

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je:

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja 2017_Volby_BBSK_zoznam_predseda.pdf 2017_Volby_BBSK_zoznam_predseda.pdf (209.8 kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov, volebný obvod č. 13 2017_Volby_BBSK_zoznam_poslanci.pdf 2017_Volby_BBSK_zoznam_poslanci.pdf (212.7 kB)

 
 

Výsledky komunálnych volieb - doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá HoraVytlačiť
 

Výsledky komunálnych volieb - doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá HoraV doplňujúcich komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili v sobotu 14. októbra 2017, bola zvolená nová poslankyňa Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora Erika Ivanová s počtom platných hlasov 62 (nezávislý kandidát).

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov: 973

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 99 (účasť: 10,17 %)

Počet odovzdaných obálok: 99

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 97

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 1

Za náhradníka bola zvolená Terézia Ivanová (Smer-sociálna demokracia) s počtom platných hlasov 35.


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 6. 10. 2017Vytlačiť
 


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 8. 6. 2017Vytlačiť
 


 
 

Prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác v obci Trnavá HoraVytlačiť
 

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 17.4.2018 od 8:30 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy v časti obce: časť ulice Okružná cesta pod traťou, ulica Dolná, ulica Pod Traťou.

 

Prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác v obci Trnavá Hora - podrobný rozpis ulíc 2018_Trnava_Hora_Odstavka_elektrika_2018-04-17.pdf 2018_Trnava_Hora_Odstavka_elektrika_2018-04-17.pdf (849.5 kB)

 
 

Literárny večer v KD Kľačany - Sergej Mirnij Živá silaVytlačiť
 

Literárny večer v KD Kľačany - Sergej Mirnij Živá silaKľačiansky klub pozýva všetkých priateľov literatúry na rozprávanie a čítanie v ruštine i slovenčine diela Sergeja Mirnija Živá sila dňa 24. marca 2018 o 18:30 v Kultúrnom dome Kľačany v obci Trnavá Hora, miestnej časti Kľačany.

Plagát - Literárny večer v KD Kľačany - Sergej Mirnij Živá sila

 


 
 

Distribúcia SPP - Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vonkajšej inšpekcie plynovoduVytlačiť
 

Distribúcia SPP - Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vonkajšej inšpekcie plynovoduSPP ako dodávateľ plynu pre domácnosti oznamuje občanom, že v zmysle zákona č.251/2012 o energetike podľa § 11 t. z. a vyhlášky MPaSVR č.508/2009 Z.z., že v mesiacoch  marec - apríl 2018 pracovníci SPP vykonávajú merania a kontrolu stavu protikoróznej ochrany vysokotlakového plynovodu a budú vstupovať na pozemky občanov Trnavej Hory, ktorými plynovod prechádza. Meranie sa vykonáva bez zásahu do pozemkov.

Distribúcia SPP - Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vonkajšej inšpekcie plynovodu Distribucia_SPP_oznam_2018.pdf Distribucia_SPP_oznam_2018.pdf (96 kB)

 
 

Deň otvorených dverí a zápis do 1. ročníka Základnej školy v Trnavej HoreVytlačiť
 

Deň otvorených dverí a zápis do 1. ročníka Základnej školy v Trnavej Hore

Obec Trnavá Hora a Základná škola v Trnavej Hore vás pozývajú vo štvrtok 5. apríla 2018 v dopoludňajších hodinách na Deň otvorených dverí Základnej školy.

Zároveň dávajú do pozornosti, že v stredu 11. apríla 2018 sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka v čase od 8.00 hod do 16.00 hod.

Oznam Deň otvorených dverí, zápis do 1. ročníka Základnej školy v Trnavej Hore a viac informácii o tom čo Základná škola ponúka deťom a rodičom pre získanie základného vzdelania.

Oznam Deň otvorených dverí, zápis do 1. ročníka Základnej školy v Trnavej Hore a viac informácii o tom čo Základná škola ponúka deťom a rodičom pre získanie základného vzdelania. 2018_ZS_Trnava_Hora_DOD_Zapis_1_rocnik.pdf 2018_ZS_Trnava_Hora_DOD_Zapis_1_rocnik.pdf (354 kB)

 
 

Zápis detí do materskej školy Trnavá HoraVytlačiť
 

Zápis detí do materskej školy Trnavá HoraRiaditeľka Materskej školy, Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora po dohode so zriaďovateľom obcou Trnavá Hora oznamuje širokej verejnosti termín a miesto podávania žiadostí a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2018 / 2019 zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 3.4.2018 do 9.4.2018 v Materskej škole Trnavá Hora.

Prijímanie detí do materskej školy

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.245/2008 § 59, ods. 3 - Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a povinnom očkovaní dieťaťa).

Podmienky zápisu detí :

 1. Prednostne sa prijímajú:
  • deti 1 rok pred nástupom do základnej školy
  • deti s odloženou dochádzkou
  • deti s dočasne odloženou dochádzkou
 2. Ďalej sa prijímajú deti podľa podmienok, ktoré vyplývajú z kapacitných možností materskej školy:
  • deti , ktorých sú obidvaja rodičia zamestnaní
  • deti mladšie ako 5 rokov, ktorých rodičia nepracujú
  • deti s trvalým pobytom v Trnavej Hore
  • výnimočne možno prijať dieťa pred dovŕšením 3 rokov; v prípade, že sú vytvorené v materskej škole vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky

Termíny

Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelanie: Od 3.4.2018 do 9.4.2018 v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod.

Termín odovzdávania žiadostí : Do 30.4.2018

Dokumenty na stiahnutie

Zápis detí do materskej školy Trnavá Hora Zapis_MS_Trnava_Hora_letak.pdf Zapis_MS_Trnava_Hora_letak.pdf (156.5 kB)

 
 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 2. 4. 2018 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným plastovým odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného plastového odpadu?

Separovaný plastový odpad je neznečistený triedený plastový odpad, napr. plastové fľaše, umyté obaly z potravín, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, plastové tašky a sáčky, rôznofarebné fólie a pod.

Čo nepatri do separovaného plastového odpadu?!

Upozorňujeme občanov, aby do separovaného odpadu dávali striktne len plasty a nedávali plasty znečistené ropnými produktami, kovové alebo iné ako umelohmotné uzávery.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

2.4.2018
1.5.2018
1.6.2018
4.7.2018
1.8.2018
3.9.2018
3.10.2018
7.11.2018
3.12.2018

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber kovových obalov spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 12.4.2018 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Čo nepatri do separovaného odpadu?!

Informácia bude doplnená neskôr.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

12.4.2018
10.5.2018
12.6.2018
12.7.2018
9.8.2018
13.9.2018
12.10.2018
12.11.2018
12.12.2018

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov Vytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 9.4.2018 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Čo nepatri do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

9.4.2018
7.5.2018
11.6.2018
16.7.2018
15.8.2018
17.9.2018
8.10.2018
8.11.2018
10.12.2018

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 16.4.2018 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.

Ako nakladať s odpadom?

Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného papierového odpadu?

Separovaný papierový odpad je neznečistený triedený papierový odpad, napr. noviny, časopisy, knihy, škatule, obalový materiál, spisy, zošity, katalógy a pod.

Čo nepatri do separovaného papierového odpadu?!

Upozorňujeme občanov, aby do separovaného odpadu dávali striktne len papier a nedávali papier znečistené ropnými produktami, kovové alebo iné predmenty.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

16.4.2018
15.5.2018
14.6.2018
13.7.2018
13.8.2018
12.9.2018
15.10.2018
15.11.2018
13.12.2018

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber bio odpadu spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 19. 4. 2018 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.

Ako nakladať s odpadom?

Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na vlastnom pozemku, je možne vyviesť raz za mesiac podľa harmonogramu. Zbiera sa

 • tráva a lístie zbalené v plastových vreciach
 • konáre a orezy skrátené na 1 meter a zviazané

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

19.4.2018
17.5.2018
21.6.2018
18.7.2018
20.8.2018
20.9.2018
19.10.2018
19.11.2018
19.12.2018

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka