Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výsledky komunálnych volieb - doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá HoraVytlačiť
 

Výsledky komunálnych volieb - doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá HoraV doplňujúcich komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili v sobotu 14. októbra 2017, bola zvolená nová poslankyňa Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora Erika Ivanová s počtom platných hlasov 62 (nezávislý kandidát).

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov: 973

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 99 (účasť: 10,17 %)

Počet odovzdaných obálok: 99

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 97

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 1

Za náhradníka bola zvolená Terézia Ivanová (Smer-sociálna demokracia) s počtom platných hlasov 35.


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - zverejnenie zoznamu kandidátovVytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Počet poslancov vo volebnom obvode Žiar nad Hronom: 4

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podatelna@trnavahora.sk

Informácie týkajúce sa volieb do samosprávnych krajov sú zverejnené na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-vuc

Počet volebných okrskov v obci Trnavá Hora: 1

Volebná miestnosť: zasadačka Obecného úradu v Trnavej Hore

Zoznam zaregistrovaných kandidátov vo voľbách do Banskobystrického samosprávneho kraja

Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zverejňuje zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho:

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je:

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja 2017_Volby_BBSK_zoznam_predseda.pdf 2017_Volby_BBSK_zoznam_predseda.pdf (209.8 kB)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov, volebný obvod č. 13 2017_Volby_BBSK_zoznam_poslanci.pdf 2017_Volby_BBSK_zoznam_poslanci.pdf (212.7 kB)

 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 6. 10. 2017Vytlačiť
 


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 8. 6. 2017Vytlačiť
 


 
 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 31. 7. 2017Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016Vytlačiť
 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je vo vlastníctve Obce Trnavá Hora v k.ú. Kľačany, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1186 a to pozemku s parc. Č. C-KN 1248 – ostatné plochy o výmere 6 367 m2 v prospech nájomcu Vladimíra Mašlára, bytom Partizánska cesta 446/9, 966 11 Trnavá Hora s dobou nájmu: na neurčito a cenou prenájmu: 1,00 € ročne, ostatné podmienky budú dohodnuté v zmluve o nájme

Účelom prenájmu je využitie pozemku, ktorého podstatnú časť tvorí močiar výlučne za účelom jeho rekultivácie na rekreačnú a oddychovú zónu s možnosťou rybolovu pre obyvateľov a návštevníkov obce Trnavá Hora.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorého podstatnú časť tvorí močiar, je nevyužitý a obec nemá na jeho rekultiváciu, či zhodnotenie finančné prostriedky.


 
 

TJ Sokol Trnavá Hora vo Futbalovej súťaži 7. liga B dospelýchVytlačiť
 

TJ Sokol Trnavá Hora vo Futbalovej súťaži 7. liga B dospelýchTJ Sokol Trnavá Hora hrá posledný zápas jesene tohoročnej futbalovej sezóny

Trnavá Hora - Rudno nad Hronom

v nedeľu 22. októbra 2017 o 14:00 na domácom ihrisku Hrable, Trnavá Hora.

Príďte podporiť trnavohorský futbalový klub TJ Sokol Trnavá Hora.

Informácie o jesennej súťaži TJ Sokol Trnavá Hora v II. triede dospelých nájdete v bloku Kultúra, šport a voľný čas v sekcii TJ Sokol Trnavá Hora.


 
 

Prednáška a rozhovory pre manželské páry, rodičov a snúbencovVytlačiť
 

Prednáška a rozhovory pre manželské páry, rodičov a snúbencovFarnosť sv. Jána Nepomuckého srdečne pozýva na

prednášku a rozhovory pre manželské páry, rodičov a snúbencov

dňa 22. október (nedeľa) o 17:00

v zasadačke Obecného úradu Trnavá Hora.

Prednášať bude Pavol Hudák, ktorý pracuje s mladými ľuďmi a s manželskými pármi už viac ako 20 rokov a to na témy: Manželstvo ako strecha na dome lásky, Vzťahy v rodine a Ako vychovať z dieťaťa osobnosť.

O malé deti, ktoré rodičia nemajú kde ponechať počas prednášky, sa postarajú animátori v budove Fary Trnavá Hora už od 16:30.

Prednáška a rozhovory pre manželské páry, rodičov a snúbencov 2017_Prednaska_Pavol_Hudak_pozvnaka.pdf 2017_Prednaska_Pavol_Hudak_pozvnaka.pdf (374.7 kB)

 
 

Prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác v dolnej časti obce Trnavá HoraVytlačiť
 

SSE - distribúcia , oznamuje občanom, že dňa 24.10.2017 od 8:30 do 15:30 v dolnej časti obce Trnavá Hora, bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.


 
 

Prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác v dolnej časti obce Trnavá Hora a v časti obce Kľačianska dolinaVytlačiť
 

 SSE - distribúcia , oznamuje občanom, že dňa 25.10. 2017 od 8:30 do 15:30 v dolnej časti obce Trnavá Hora, na uliciach: Dolná, Horná, Okružná cesta, Pod borovicami, Žiarska cesta a v časti obce Kľačianska dolina, bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.


 
 

Prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác v hornej a dolnej časti obce Trnavá HoraVytlačiť
 

Prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác v hornej časti obce Trnavá Hora

SSE - distribúcia , oznamuje občanom, že dňa 26.10. 2017 od 8:30 do 15:30 v hornej časti obce Trnavá Hora, bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác v dolnej časti obce Trnavá Hora

SSE - distribúcia , oznamuje občanom, že dňa 26.10. 2017 od 8:30 do 15:30 v dolnej časti obce Trnavá Hora, za Základnou školou na uliciach: Dlhá, Dolná, Lúčna, Okružná cesta, Pod Borovicami, bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.


 
 

Odhalenia pamätnej tabule Kľačancom padlým v prvej svetovej vojneVytlačiť
 

Odhalenia pamätnej tabule Kľačancom padlým v prvej svetovej vojneObčianske združenie Kľačianske dvory v spolupráci s obcou Trnavá Hora si Vás dovoľujú pozvať na slávnosť odhalenia pamätnej tabule Kľačancom padlým v prvej svetovej vojne.

Slávnostné odhalenie sa bude konať za prítomnosti starostu Pavela Kraveca, farára Andreja Darma a členov OZ Kľačianske dvory. Odhalenie a vysvätenie pamätnej tabule sa bude konať v nedeľu 29.10.2017 o 15. hodine pred cintorínom v Kľačanoch.

Občerstvenie bude prichystané v DK Kľačany.

 


 
 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 6.11.2017 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným plastovým odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného plastového odpadu?

Separovaný plastový odpad je neznečistený triedený plastový odpad, napr. plastové fľaše, umyté obaly z potravín, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, plastové tašky a sáčky, rôznofarebné fólie a pod.

Čo nepatri do separovaného plastového odpadu?!

Upozorňujeme občanov, aby do separovaného odpadu dávali striktne len plasty a nedávali plasty znečistené ropnými produktami, kovové alebo iné ako umelohmotné uzávery.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

6.11.2017
4.12.2017

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 15.11.2017 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.

Ako nakladať s odpadom?

Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného papierového odpadu?

Separovaný papierový odpad je neznečistený triedený papierový odpad, napr. noviny, časopisy, knihy, škatule, obalový materiál, spisy, zošity, katalógy a pod.

Čo nepatri do separovaného papierového odpadu?!

Upozorňujeme občanov, aby do separovaného odpadu dávali striktne len papier a nedávali papier znečistené ropnými produktami, kovové alebo iné predmenty.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

15.11.2017
14.12.2017

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Tanečná zábava TJ Sokol Trnavá HoraVytlačiť
 

Tanečná zábava TJ Sokol Trnavá HoraTJ Sokol Trnavá Hora Vás srdečne pozýva na tanečnú zábavu v piatok 17. 11. 2017 so začiatkom od 19:00 v Kultúrnom Dome Jalná.

Občerstvenie a dobrá nálad nebudú chýbať. Do tanca bude hrať hudobná skupina Duo DANYO.

 

Tanečná zábava TJ Sokol Trnavá Hora


 
 

Zber bio odpadu spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 20.11.2017 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.

Ako nakladať s odpadom?

Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na vlastnom pozemku, je možne vyviesť raz za mesiac podľa harmonogramu. Zbiera sa

 • tráva a lístie zbalené v plastových vreciach
 • konáre a orezy skrátené na 1 meter a zviazané

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

20.11.2017
12.12.2017

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov Vytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 23.11.2017 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Čo nepatri do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

23.11.2017

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zber kovových obalov spred rodinných domovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 21.12.2017 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.

Ako nakladať s odpadom?

Igelitové vrecia so separovaným odpadom treba vyložiť deň vopred alebo skoro ráno v deň odvozu na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.

Čo patrí do separovaného odpadu?

Informácia bude doplnená neskôr.

Čo nepatri do separovaného odpadu?!

Informácia bude doplnená neskôr.

Ako nakladať s odpadom v obci Trnavá Hora pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty.

Nasledovný zber sa predpokladá v nasledovných termínoch:

21.12.2017

Presný termín bude včas vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj zverejnený na obecnej stránke.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 

Zberný dvor Zberko je opäť otvorený aj každú sobotuVytlačiť
 

Zberný dvor Zberko je opäť otvorený aj každú sobotuNeseparovateľný odpad je možné odovzdať v zbernom dvore Zberko na Lesnej správe v dolnej časti obce Trnavá Hora.

Využite túto možnosť na odovzdanie odpadov, ktoré nie sú predmetom pravidelného odvozu separovaného odpadu spred vášho domu.

Zberný dvor Zberko je otvorený:

 • v pracovných dňoch od 10.00 h do 12.00 h,
 • a od 11. marca do 4. novembra 2017 aj každú sobotu v čase od 13.00 h do 15.00 h.

Dozor určený starostom obce, bude preberať len neseparovateľný odpad:

 • Odpad, ktorý bude prevzatý: stavebný odpad v malom množstve, nábytok, sedacie súpravy, matrace, koberce, železo, podlahové gumy, elektrické spotrebiče a PC zariadenia, olej, obaly z farieb, neonové trubice..
 • Odpad, ktorý nebude prevzatý: sklo, papier, tetrapaky, plasty, zelený odpad, konáre a všetky druhy odpadov, ktoré musí občan podľa platného VZN triediť (separovať) a odovzdať v deň na to určený pred dom alebo uložiť na miesto určené VZN.

Elektrospotrebiče musia byť kompletné, pretože len vtedy nám ich oprávnená firma odoberie bezplatne. „Vyrabované“ elektrospotrebiče sa stávajú bezcenným odpadom a obec musí za ich likvidáciu platiť!

Cieľom sobotného otvorenia Zberného dvora na Lesnej správe je umožnenie plynulej likvidácie neseparovateľného odpadu bez dlhodobého zhromažďovania v domácnostiach.

Pokyny pre odovzdávanie neseparovateľného odpadu v Zbernom dvore na Lesnej správe v pdf na stiahnutie.

Viac info o tom ako nakladať s odpadom najdete v sekcii Ako nakladať s odpadom.


 
 
English version
ÚvodÚvodná stránka