Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 3. 2. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 3. 2. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 6.2.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 16. 12. 2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 16. 12. 2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 30. 11. 2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.2.2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 2.12.2016


 

Oznam Stravníkom ŠJ Trnavá Hora

Informácia o zvýšení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Podľa schváleného Dodatku č. 2 k VZN obce Trnavá Hora č.1/2013 „o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach“ sa s platnosťou od 1.9.2016 zvyšuje príspevo ...viac...

Zverejnené 25.7.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, k ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Krátke oznamy

Trnavohorský fašiang 2017

Trnavohorský fašiang 2017


Obec Trnavá Hora a TJ Trnavá Hora Vás srdečne pozýva na Trnavohorský fašiang dňa 25.2.2017 (sobota) so začiatkom sprievodu o 9.00 hod na Jalnej. Od 19.00 bude fašiangová zábava k KD Jalná.
...viac...

Zverejnené 13.2.2017


 

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory

Občianske združenie Kľačianske dvory sa v súlade so zákonom zaevidovalo na príjemcu 2% zo zaplatených daní pre rok 2017. Ako si môžete pozrieť v pláne práce na rok 2017, naše aktivity sú široké a pest ...viac...

Zverejnené 4.2.2017


 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 15.2.2017 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber kovových obalov spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 21.2.2017 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia s ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 1.3.2017 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so separov ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber bio odpadu spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 7.3.2017 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 22.3.2017 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so sep ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Výzva všetkým priaznivcom DHZ Trnavá Hora – Jalná na poukázanie 2% dane

Výzva všetkým priaznivcom DHZ Trnavá Hora – Jalná na poukázanie 2% dane

Vážení spoluobčania, priaznivci dobrovoľného hasičstva.
Ako občianske združenie, Dobrovoľný hasičský zbor Trnavá Hora – Jalná,  by sme Vás touto cestou chceli požiadať o poukázanie finančného p ...viac...

Zverejnené 27.1.2017


 

 

Starosta informuje 2017

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci január 2017

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci január 2017

Mimoriadna zima sprevádzaná silnými mrazmi, ktoré sme zažili naposledy pre 30 rokmi poznamenalo aj život v našej obci.
Na jednej strane zima priniesla radosť deťom v podobe dostatku snehu a prírodného klziska na multifunkčnom ihrisku v areáli ...viac...

Zverejnené 8.2.2017


 

Nové zariadenie Školskej jedálne Trnavá Hora

Nové zariadenie Školskej jedálne Trnavá Hora

Rok 2017 sme začali v školskej jedálni po novom. Na začiatku roka boli v školskej jedálni, vďaka prispeniu Základnej školy Trnavá Hora, vymenené staré stoly a stoličky za nové, pevnejšie – kovové a rôznofarebné, čím zlepšili estetickú stránku stravov ...viac...

Zverejnené 29.1.2017


 

Viete komu nahlásiť poruchy v dodávke vody a elektrickej energie?

Viete komu nahlásiť poruchy v dodávke vody a elektrickej energie?

Aj vám sa občas stane, že vaša domácnosť prestane byť zásobovaná vodou alebo elektrickou energiou? Viete komu je potrebné nahlásiť poruchu, aby bola, čo najskôr odstránená? Zvyčajne vás napadne starosta obce, ale tento postup odstránenie poruchy len ...viac...

Zverejnené 21.1.2017


 

Likvidácia prázdnych kaziet od tonerov v roku 2017

Likvidácia prázdnych kaziet od tonerov v roku 2017

Vlani sme sa zapojili do bezplatnej akcie zberu prázdnych kaziet od použitých tonerov z tlačiarní, kopírok a zriadili sme dve zberné miesta: v predsieni predajne JEDNOTA COOP v dolnej časti obce a vo vestibule KD Jalná pri vchodových dverách na pošt ...viac...

Zverejnené 14.1.2017


 

Kalendár vývozu odpadov v roku 2017

Kalendár vývozu odpadov v roku 2017

Vývoz každý druhý týždeň
Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu v roku 2017 v kukanádobách sa uskutočňuje každý utorok v nepárny týždeň. Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno do 6:00 v deň odvozu, na viditeľné mi ...viac...

Zverejnené 11.1.2017


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci december 2016

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci december 2016

December bol v znamení končiaceho sa roka 2016, čiže aj čas koncoročných naháňačiek, čo ešte treba stihnúť, či skôr, čo sa ešte dá stihnúť.
Privítali sme 17 nových malých občanov Trnavej Hory, zablahoželali sme dvom osemdesiatnikom, zviditeľni ...viac...

Zverejnené 2.1.2017


 

Obecné udalosti 2017

Plán práce Občianskeho združenie Kľačianske dvory na rok 2017

Plán práce Občianskeho združenie Kľačianske dvory na rok 2017

Občianske združenie Kľačianske dvory významnou mierou prispieva k rozvoju časti obce Kľačany, ako aj k zviditeľňovaniu jej kultúrneho, historického a prírodného bohatstva. Od svojho vzniku sa tiež občianske združenie pravidelne podieľa na organizovan ...viac...

Zverejnené 27.1.2017


 

Plán činnosti DHZ Trnavá Hora - Jalná na rok 2017

Plán činnosti DHZ Trnavá Hora - Jalná na rok 2017

Začiatkom roka sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZO Trnavá Hora – Jalná. Okrem iného na nej členovia prerokovali aj návrh plánu činnosti na rok 2017. Okrem celoročných aktivít čaká našich hasičov množstvo hasičských súťaží, medzi ktoré patrí a ...viac...

Zverejnené 31.1.2017


 

Prehľad pripravovaných podujatí na rok 2017

Prehľad pripravovaných podujatí na rok 2017

Aj tento rok niektoré organizácie v obci pripravili plán svojej činnosti na celý rok. Z plánu podujatí sa dozviete, čo pripravujú v tomto roku hasiči z DHZO Trnavá Hora - Jalná, Klub dôchodcov a OZ Kľačianske dvory a ďalší organizátori.
Vedeni ...viac...

Zverejnené 5.2.2017


 

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Trnavá Hora – Jalná

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Trnavá Hora – Jalná

Dňa 7.1.2017 sa konala výročná členská schôdza DHZ Trnavá Hora – Jalná. Výročná členská schôdza sa uskutočnila v súlade so stanovami Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
Na výročnej členskej schôdzi sa prerokovala správa o činn ...viac...

Zverejnené 31.1.2017


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka