Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, k ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Základnej školy Trnavá Hora

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Základnej školy Trnavá Hora


Starosta Obce Trnavá Hora vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ...viac...

Zverejnené 20.4.2016


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 27. 5. 2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.2.2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie zo zasadnutia ...viac...

Zverejnené 30.5.2016


 

Voľba poslanca obce Trnavá Hora

Voľba poslanca obce Trnavá Hora

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 5. novembra 2016.
V obci Trnavá Hora sa bude voliť nový poslanec Obe ...viac...

Zverejnené 25.4.2016


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 8. 4. 2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.2.2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie zo zasadnutia ...viac...

Zverejnené 10.4.2016


 

Obec Trnavá Hora hľadá upratovačku

Obec Trnavá Hora hľadá upratovačku na upratovanie obecného úradu. Pracovný pomer je na dohodu o vykonaní práce v rozsahu 2 hod. denne. Záujemci sa môžu informovať na obecnom úrade.
Obecný úrad ...viac...

Zverejnené 7.3.2016


 

Krátke oznamy

Zber plastov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 6.7.2016 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so separov ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika oznamuje, že dňa 6.7.2016 od 7:00 do 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Dodávka bude prerušená v čast ...viac...

Zverejnené 25.2.2009


 

Zber bio separovaného odpadu

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 8.7.2016 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na vl ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2016

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2016

TJ Sokol Trnavá Hora vás pozýva pri príležitosti 50. výročia svojho založenia na futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora v sobotu 9. 7. 2016 so začiatkom o 8.45 na futbalovom ihrisku Hrable ...viac...

Zverejnené 9.6.2016


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od 12.7. do 12.7.2016 v čase od 7:30 do 16:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločn ...viac...

Zverejnené 15.6.2016


 

Zber papierového separovaného odpadu

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 14.7.2016 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 15.7.2016 v čase od 8:00 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika  - Distribúcia , a.s. v ...viac...

Zverejnené 15.6.2016


 

Zber tetrapakov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 27.7.2016 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so sep ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Zber kovových obalov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 24.8.2016 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia s ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

 

Starosta informuje 2016

Stretnutia starostu za mesiac máj 2016

Stretnutia starostu za mesiac máj 2016

O máji sa hovorí, že je to „lásky čas“, ale na stretnutia starostu to neplatí. Starosta sa musí stretávať s občanmi, organizáciami alebo firmami, či je máj alebo nie je.
Snáď len zmena počasia mení aj charakter stretnutí, ktoré sú zamerané na ...viac...

Zverejnené 2.6.2016


 

Reštaurovanie obradného stola

Reštaurovanie obradného stola

V zasadačke obecného úradu sa nachádza zvláštny kus nábytku. V kúte za dverami stojí masívny stôl v mahagónovom sfarbení, ktorý svojou mohutnosťou naznačuje, že je určený pre slávnostné udalosti našej obce. Môžeme ho kľudne nazývať aj obradným stolom ...viac...

Zverejnené 29.5.2016


 

Obecný web dostupný už aj cez mobilnú aplikáciu

Obecný web dostupný už aj cez mobilnú aplikáciu

Viete, že už aj náš obecný web môžete prehliadať cez Virtualne?
Zaslúžil sa o to Mirko Bahleda vďaka, ktorému sme získali v súťaži o najlepší obecný web v kategórii do 2000 obyvateľov Zlatý erb 2015.
O čo ide v skratke? Užívatelia smart ...viac...

Zverejnené 29.5.2016


 

Upozornenie na zmenu prednosti v jazde

Upozornenie na zmenu prednosti v jazde

Od piatku 27. 5. 2016 došlo v hornej časti obce Trnavá Hora k zmene prednosti v jazde v križovatke, kde sa napájajú ulica Pri kaplnke a Hlavná cesta.
Sú označené dopravnými značkami a to takto: ulica s názvom Hlavná cesta je označená dopravnou ...viac...

Zverejnené 27.5.2016


 

Zberné miesta použitých tonerov

Zberné miesta použitých tonerov

Dnes už aj na dedine má množstvo domácnosti kopírky, tlačiarne k PC, či ich integrovanú multifunkčnú verziu .
S prevádzkou týchto zariadení je spojený aj možný odpad pri výmene tonerov, či „kártričov“ ako tlačiarenskú náplň nazývame, pravda ak ...viac...

Zverejnené 26.5.2016


 

Verili by ste, že aj hruška plánka môže súťažiť o cenu Strom roka?

Verili by ste, že aj hruška plánka môže súťažiť o cenu Strom roka?

Na Slovensku každoročne prebieha súťaž Strom rok“ v ktorej súťažia stromy, ktoré sú nejakým spôsob výnimočné. Druhom, tvarom, vekom, príbehom, lebo každý strom má svoj život a svoj príbeh. Aj naša obec prihlásila do súťaže o Strom roka 2016 divú hruš ...viac...

Zverejnené 16.5.2016


 

Stravovanie starších občanov s dovozom do domu

Stravovanie starších občanov s dovozom do domu

V záujme zlepšovanie životných podmienok občanov, obec ponúka starším občanom Trnavej Hory možnosť stravovania s využitím donáškovej služby. Donáška obedov sa realizuje v pracovné dni medzi 11.30 h – 12.00 h do všetkých častí obce – Trnavá Hora, Jaln ...viac...

Zverejnené 15.5.2016


 

Diviak v obci

Diviak v obci Trnavá Hora

Už ste niekedy v našej obci stretli diviaka ? Aj keď to znie akokoľvek úsmevne, stretnutie s ním naživo nie je najpríjemnejšie. Je to dospelý a teda ja patrične veľký jedinec, ktorý svojím čierny sfarbením a mohutnosťou naháňa strach občanom. Foto je ...viac...

Zverejnené 9.5.2016


 

Stretnutia starostu za mesiac apríl 2016

Stretnutia starostu za mesiac apríl 2016

Prichádzajúca jar ovplyvnila aj stretnutia starostu, ktoré boli zamerané na organizáciu prác pri jarnom upratovaní obce, čistení kanalizácie patriacej obci aj „cestárom“, individuálnej pomoci občanom pri ich osobných a sociálnych problémoch, likvidác ...viac...

Zverejnené 6.5.2016


 

Obecné udalosti 2016

Trnavohorské svište

Trnavohorské svište

V priebehu školského roka 2015/16 sa pri Základnej škole v Trnavej Hore sformoval florbalový klub Trnavohorské svište, vedúci deti k tejto peknej, mladej a dynamickej hre.
Klub je zložený zo žiakov navštevujúcich triedy prvého stupňa našej šk ...viac...

Zverejnené 20.6.2016


 

9. ročník Juniálesu

9. ročník Juniálesu

V sobotu 11. júna sa uskutočnil už 9. ročník Juniálesu. Nechýbali na ňom ani seniori z Klubu dôchodcov Trnavá Hora.
Tohtoročný Juniáles sa uskutočnil v Kultúrnom dome v Hronskej Dúbrave. Prítomných privítali chlapci a dievčatá v krojoch a nech ...viac...

Zverejnené 19.6.2016


 

MDD na Trnavej Hore 2016

Fotogaléria - MDD na Trnavej Hore 2016

V sobotu 4. júna sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí uskutočnilo podujatie venované najmenším obyvateľom obce. Ihrisko Hrable sa tak aj napriek popoludňajšiemu daždivému počasiu zaplnilo rodinkami s deťmi.
Dobrovoľníci pod vedením Mate ...viac...

Zverejnené 17.6.2016


 

MDD v Kľačanoch 2016

MDD v Kľačanoch 2016

Tohtoročný Medzinárodný deň detí mali kľačianske deti i ich cezpoľní kamaráti bohatý. Po sobotňajšom obecnom podujatí na ihrisku Hrable mali v nedeľu 5. 6. 2016 popoludní dobrodružnú cestu Rozprávkovým lesom, zorganizovanú Občianskym združením Kľačia ...viac...

Zverejnené 8.6.2016


 

Členovia DHZ Trnavá Hora – Jalná sa zúčastnili okresnej súťaže previerok pripravenosti

Členovia DHZ Trnavá Hora – Jalná sa zúčastnili okresnej súťaže previerok pripravenosti

V sobotu 4. júna sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Trnavá Hora – Jalná zúčastnili okresnej súťaže previerok pripravenosti, ktorá sa uskutočnila v Janovej Lehote. Domov si priniesli skvelé zlaté medaily.
Aj napriek zisku 1. miesta ...viac...

Zverejnené 7.6.2016


 

Atletický klub TJ Sokol Trnavá Hora informuje

Atletický klub TJ Sokol Trnavá Hora informuje

Rozhýbte svoje telo, pridajte sa k trnavohorským atlétom. Atletický klub TJ Sokol Trnavá Hora začal svoju činnosť iba pred niekoľkými týždňami. Atléti však už majú za sebou niekoľko úspešných podujatí.
V súčasnosti je v atletickom klube zaregi ...viac...

Zverejnené 24.5.2016


 

VII. ročník hasičského plesu DHZ Trnavá Hora - Jalná 2016

VII. ročník hasičského plesu DHZ Trnavá Hora - Jalná 2016

V mesiaci máj má sviatok svätý Florián, ktorý je patrónom dobrovoľných hasičov. Práve na jeho počesť DHZ Trnavá Hora – Jalná usporiadal dňa 14. 5. 2016 ďalší ročník tanečnej zábavy - VII. ročník hasičského plesu DHZ Trnavá Hora - Jalná 2016.
...viac...

Zverejnené 22.5.2016


 

Činnosť klub dôchodcov v prvom polroku 2016

Fotogaléria - Činnosť klub dôchodcov v prvom polroku 2016

Členovia klubu dôchodcov sa nie len aktívne zapájajú do verejného diania obce ale naďalej organizujú aj vlastné akcie. Ich činnosť je bohatá aj v prvom polroku 2016.
Prvým podujatím na ktorom sa zúčastnili členovia Klubu dôchodcov Trnavá Hora ...viac...

Zverejnené 19.5.2016


 

Vatra ku Dňu víťazstva 2016

Fotogaléria - Vatra ku Dňu víťazstva 2016

V sobotu 7. 5. 2016 večer sa konala ďalšia vydarená akcia usporiadaná Občianskym združením Kľačianske dvory v spolupráci s Obecným úradom v Trnavej Hore. Bolo ňou spomienkové zhromaždenie ku Dňu víťazstva v areáli Pamätníka SNP.
Milo prekvapi ...viac...

Zverejnené 12.5.2016


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka