Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Klub dôchodcov: Autobusový zájazd na Hontiansku parádu do Hrušova

Klub dôchodcov: Autobusový zájazd na Hontiansku parádu do HrušovaV piatok 21. augusta sa uskutočnil zájazd do Hrušova na Hontiansku parádu. Organizátorom zájazdu bol Klub dôchodcov v Trnavej Hore. Počas zájazdu mohli členovia klubu obdivovať prácu na poli či v domácnostiach, starodávne zvyky...

Viac informácii >>


 

TJ Sokol Trnavá Hora v II. triede dospelých

TJ Sokol Trnavá Hora v II. triede dospelýchTJ Sokol Trnavá Hora odštartovalo tohoročnú futbalovú sezónu dňa 15. 8. 2015 zápasom tretieho kola s Janovou Lehotou. Informácie o jesennej súťaži TJ Sokol Trnavá Hora v II. triede dospelých nájdete v bloku Kultúra, šport a voľný čas v sekcii TJ Sokol Trnavá Hora. V tejto sekcii budú pravidelne uverejňované výsledky. Aktuálne informácie o konaní nasledovného zápasu nájdete v sekcii Oznamy v pravej časti stránky.

Viac informácii >>


 

História obce - Základné školy v obci Trnavá Hora

História obce - Základné školy v obci Trnavá HoraPri pohľade na dnešné deti z hornej Trnavej Hory a Kľačian, ktoré smerujú každodenne do dolnej časti obce do základnej školy, mnohým z nás napadne otázka, ako mohli v časoch dávno (i nedávno) minulých zvládať žiačikovia z Kľačian, Ladna a hornej „Trnavej“...

Viac informácii >>


 

Starosta informuje: Bezplatné zapožičanie kompostérov

Starosta informuje: Bezplatné zapožičanie kompostérovObec Trnavá Hora bezplatne zapožičia na dobu neurčitú 400 a 720 l kompostéry určené na spracovanie zelenej organickej hmoty tzv. bioodpadu (lístie, tráva, rastliny) a jeho zmenu na hnojivo. Vlastníkom kompostérov je OZ Kremicko, ktorého členom je aj naša obec. Boli zakúpené s podporu EU fondov a za finančnej spoluúčasti obce.Základnou podmienkou zmluvy o bezplatnom zapožičaní je presné určenie miesta použitia kompostéra pre prípad kontroly orgánmi EU.

Viac informácii >>


 

Žatva a staré remeslá na Kľačanoch 2015

Žatva a staré remeslá na Kľačanoch 2015V sobotu 8. augusta 2015 prišla na Kľačanoch opäť k slovu stará poľnohospodárska technika. Po pozitívnej odozve z predchádzajúcich rokov sa aj tento rok uskutočnila ukážka starosvetského mlátenia obilia a iných činností na gazdovskom dvore našich predkov. Celé podujatie sa koná pod heslom „Mladým pre poučenie, starším pre spomienku“.

Viac informácii >>


 

Zverejnenie zámeru a vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže obce Trnavá Hora

Obec Trnavá Hora zámer vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemkuObec Trnavá Hora v zmysle § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 29. 07. 2015 uznesenie č. 9/5/2015 zverejňuje zámer vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemku, ktorý je vedený na LV č. 748 v k. ú. Trnavá Hora, parcela CKN č. 717/1 o výmere 121 m2 a parcela CKN č. 550/2 o výmere 70 m2.

Viac informácii >>


 

Starosta informuje: Pokyny pre odovzdávanie neseparovateľného odpadu v Zbernom dvore na Lesnej správe

Starosta informuje: Pokyny pre  odovzdávanie neseparovateľného odpadu v Zbernom dvore na  Lesnej správeVážení občania, pre uľahčenie likvidácie neseparovateľného komunálneho odpadu Obec Trnavá Hora otvorila cez soboty Lesnú správu, ktorú využívame ako improvizovaný zberný dvor odpadov. Otvorenie vám umožňuje odovzdávanie neseparovateľného a objemného odpadu aj mimo tradičného jarného a jesenného upratovania, keď obec na verejné miesta umiestňovala veľkoobjemové kontajnery.

Ako to už býva aj dobrá myšlienka sa začne niekedy obracať proti pôvodnému zámeru.

Viac informácii >>


 

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúcej Školskej jedálne Trnavá Hora

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúcej Školskej jedálne Trnavá HoraV zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Obec Trnavá Hora výberové konanie na vymenovanie vedúcej školskej jedálne na 0,5 pracovný úväzok.

Viac informácii >>


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej HoreÚčasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2015 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje dokumenty a informácie z posleného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, zo dňa 29. 7. 2015.

Viac informácii >>


 

Starosta informuje: Stretnutia starostu za mesiac júl 2015

Starosta informuje: Stretnutia starostu za mesiac júl 2015Hoci mesiac júl je letným mesiacom prázdnin a dovoleniek, nie je tomu tak pre starostu obce a mnohých jeho spolupracovníkov.

V júli sa naplno rozbiehajú vonkajšie práce na oprave a údržbe obecného majetku a s tým sú spojené aj stretnutia a rokovania starostu obce. Preto v tomto zozname môžete zaznamenať stretnutia, ktoré súvisia napr. s čistením protipovodňových prehrádzok a cestných priepustov. Venoval som sa aj príprave projektov zahustenia kamerového systému a modernizácie verejného osvetlenia.

Viac informácii >>


 

Starosta informuje: Pripomienka rómskeho holokaustu pri Pamätníku SNP v BB

Starosta informuje: Pripomienka rómskeho holokaustu pri Pamätníku SNP v BBRómsky holokaust počas 2. sv. vojny bol v minulosti akosi zamlčovaný a vo verejnosti nepripomínaný, preto sa často označuje aj ako "zabudnutý" holokaust.

Pravdou je, že v rokoch 1939 – 1945 v Európe zahynulo viac ako 300 000 európskych Rómov. Nacistické Nemecko Rómov, podobne ako Židov, klasifikovalo ako element zabraňujúci čistote rasy. Jeden z najväčších koncentračných táborov, v ktorom boli internované celé rómske rodiny, bol v Auschwitz-Birkenau. Likvidácii tábora na konci vojny predchádzalo kruté vyvražďovanie. V noci z 2. na 3. augusta 1944 skončilo v plynových komorách 2900 rómskych mužov, žien a detí.

Viac informácii >>


 

Starosta informuje: Z diaľky Hlina zblízka slama

Starosta informuje: Z diaľky Hlina zblízka slamaZ diaľky Hlina zblízka slama. Aj takto by sa dal nazvať nezvyčajný „slamoboard“, ktorý postavil poslanec Národnej rady Slovenskej Republiky Alojz Hlina na poli v katastri obce Trnavá Hora na záhumienkoch pri Hrone vedľa rýchlostnej komunikácie R1. Urobil tak za pomoci miestneho roľníka odkúpením ním vyrobenej slamy, prenajatím jeho poľa, čím zároveň podporil aj miestne podnikanie.

Viac informácii >>


 

Náučný chodník v Trnavej Hore už nejednému človeku priniesol ponaučenie

Náučný chodník v Trnavej Hore už nejednému človeku priniesol ponaučenieKlasický prírodný náučný chodník by ste v obci hľadali márne.  Dva mesiace trvali opravné práce na obyvateľmi dobre známom Náučnom chodníku, ktorý prechádza celou obcou. V skutočnosti však nejde o náučný chodník v pravom zmysle slova, ale o recesistické pomenovanie.

Viac informácii >>


 

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2015

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2015V sobotu 11. júla sa na ihrisku Hrable uskutočnil futbalový turnaj. Organizátorom podujatia bola TJ Sokol Trnavá Hora. Futbalový turnaj sa uskutočnil za účasti družstiev TJ Sokol Trnavá Hora, Hokejový klub Trnavá Hora, Starí páni Trnavá Hora a Seven Cafe (tím sponzora podujatia) zo Zvolena. Turnaj v dopoludňajších hodinách otvoril starosta obce Pavel Kravec...

Viac informácii >>


 

Zo života v Materskej škole školský rok 2014/2015 – jar / leto

Zo života v Materskej škole školský rok 2014/2015 – jar / letoAj naďalej Materskú školu v Trnavej Hore možno považovať za škôlku rodinného typu. Vo výchovno – vzdelávacom procese sa pedagogičky zamerali na zlepšenie sociálnej aktivity dieťaťa a napĺňali jeho potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi a s dospelými v prostredí materskej školy. Prostredníctvom Týždňa radosti sa s deťmi rozvíjala sociálna komunikácia a zručnosti...

Viac informácii >>


 

Starosta informuje: Oprava náučného chodníka

Starosta informuje: Oprava náučného chodníkaChodník, ktorý je súbežný so Žiarskou cestou, ktosi v minulosti, ani neviem prečo, ale pravdepodobne z recesie, nazval Náučným chodníkom. Chodník bol vybudovaný pred približne 25 rokmi z materiálov, ktoré boli vtedy cenovo najdostupnejšie: betónové panely a betónové kocky. Zub času, chýbajúce odvodnenie a plynofikácia sa podpísali na jeho poškodení.

Viac informácii >>


 

Starosta informuje: Altánok na ihrisku už funguje

Starosta informuje: Altánok na ihrisku už fungujeTak už aj trnavohorskí futbalisti a návštevníci športových akcií organizovaných na ihrisku Hrable sa dočkali vyššieho komfortu v podobe postaveného altánku, ktorého výhody ako prvý vyskúšali hasiči zo širokého okolia počas súťaže v hasičskom športe o Pohár starostu obce Trnavá Hora. Splnil sa tak sen mnohých športových generácii, ktoré snívali o zlepšení podmienok pre divákov...

Viac informácii >>


 

E-mail a SMS info kanál

Trnavá Hora na FB

WEB linky

www.pomoc.sk

www.stopline.sk

www.zodpovedne.sk

Viac liniek v sekcii WEB linky

Mapa Trnavá Hora

Orientačná mapa Trnavá Hora

Za obsah zodpovedá
Miroslav Bahleda


Posedenie pri HELIGÓNKE

Obec Trnavá Hora a Klub dôchodcov Vás pri príležitosti ukončenia opravy KD Jalná pozývajú na posedenie pri HELIGÓNKE v nedeľu 13. 9. 2015 o 15:00 hod v KD Jalná.

TJ Sokol Trnavá Hora vás srdečne pozýva na futbalový zápas dospelých Trnavá Hora – Nevoľné

dňa 1. 9. 2015 (utorok) o 15:30 hod.

Zber tetrapakov a kovových obalov samostatne v plastových vreciach spred rodinných domov

sa uskutoční dňa 7. 9. 2015

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domov

sa uskutoční dňa 9. 9. 2015

Obec Trnavá Hora a Klub dôchodcov Vás pri príležitosti ukončenia opravy KD Jalná pozývajú na posedenie pri HELIGÓNKE

v nedeľu 13. 9. 2015 o 15:00 hod v KD Jalná

Zber papierového separovaného odpadu

sa uskutoční dňa 18. 9. 2015

Zber bio separovaného odpadu

sa uskutoční dňa v 23. 9. 2015

Informácia o otvorení zberného dvora

Zberný dvor Lesná správa bude otvorený každú sobotu až do konca novembra v čase od 13,00 hod do 15,00 hod.

1. miesto ZlatyErb.sk 2013

1. miesto v súťaži ZlatyErb.sk 2013

Kultúra v regióne

www.mskcentrum.sk

www.rozvojvidieka.webnode.sk

Stravovanie a občerstvenie

Pizzeria LAREDO- Donášková služba: 0915 317 083

Ubytovanie v okolí obce

Ubytovanie Babica

Ubytovanie Zrub pod borovicou

CASAMUNDO – Váš špecialista na rekreačné ubytovanie po celej Európe.

Ostatné služby

Marián Lutty - LUMA STUDIO

Peter Švihorík - Murárske práce, obklady a maľovky

Eva Sklenková

Vypracovanie daňových priznaní FO A, B

mobil: 0905 484 576
mail: evasklenkova@orangemail.sk

Geodetické služby, s.r.o., ul. SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom

Reality-service, s.r.o.

Comforttrans, s.r.o. - výkopové práce

webygroup

English version

2959323

31.8.2015
Úvodná stránka