Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradná tabuľa OcÚ Trnavá Hora

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutoční dňa 30. októbra 2014, t.j. v štvrtok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trnavej Hore.

Obec Trnavá Hora zverejnila dňa 13. 10. 2014 nasledovné dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na obecnom zastupiteľstve dňa 30. 10. 2014 v Trnavej Hore:

Obec Trnavá Hora zverejňuje ponuku na odpredaj pozemku a ponuku na prenájom nebytových priestorov

Oznámenie o začatí schvaľovacieho proces dokumentu ochrany prírody a krajiny Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žiar nad Hronom

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti Slovenskej agentúry životného prostredia oznamuje začatie schvaľovacieho proces dokumentu ochrany prírody a krajiny Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žiar nad Hronom.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2014 -2020 - pozvánka na na verejné stretnutie

Obec Trnavá Hora Vás pozýva na verejné stretnutie k stratégii obce Trnavá Hora  v rámci prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trnavá Hora na roky  2014 až 2020 dňa 16. 10. 2014  o 17. 00 hod (štvrtok) v zasadačke obecného úradu.

Informácie k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trnavá Hora

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2014 -2020 - prieskum verejnej mienky Trnavá Hora

V zmysle požiadavky zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a v zmysle investičných a neinvestičných zámerov podnikateľskej a občianskej verejnosti obce Trnavá Hora sa začali práce na tvorbe základného rozvojového dokumentu pre obec s názvom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trnavá Hora 2014 -2020 na plánovacie obdobie 7 rokov. Uvedený dokument je základným rozvojovým dokumentom, ktorý je  akceptovaný dotačnými programami na podporu rozvoja SR aj EÚ.

V záujme spoločnej práce na tvorbe programu má verejnosť možnosť vyplniť Dotazník verejnosti v rámci prípravy dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trnavá Hora a odoslať ho najneskôr do 30. októbra 2014:

Pre podnikateľské subjekty je k dispozícii Dotazník podnikateľských subjektov v rámci prípravy dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trnavá Hora.

Voľby do obecných zastupiteľstiev a starostov obcí (Komunálne voľby 2014)

Voľby do obecných zastupiteľstiev a starostov obcí (komunálne voľby) sa konajú v sobotu 15. novembra 2014 v čase od 7,00 hod. do 20,00 hod. v zasadačke obecného úradu Trnavá Hora. Informácie k voľbám v obci Trnavá Hora: v obci Trnavá Hora je utvorený 1 volebný obvod a 1 volebný okrsok, počet obyvateľov obce Trnavá Hora je 1 175.

Viac úradných informácií >>


 

Aktuality

Projekt výstavby ihriska v areáli Základnej školy v Trnavej Hore

Projekt výstavby ihriska v areáli Základnej školy v Trnavej Horepridané 21. 10. 2014

Obec Trnavá Hora začala s výstavbou dlho očakávaného ihriska v areáli Základnej školy v Trnavej Hore. "Veríme, že počasie bude priať a práce na jeho výstavbe budú napredovať. Nové ihrisko prispeje ku skvalitneniu vyučovania telesnej výchovy, ako aj k rozvoju športových aktivít v popoludňajších hodinách. Areál bude využívaný nielen našimi žiakmi, ale aj obyvateľmi obce," uviedla riaditeľka školy, Kristína Holá.
Michalský beh a Beh zdravia žiakov a učiteľov ŽS a MŠ Trnavá Hora 2014

Michalský beh a Beh zdravia 2014pridané 7. 10. 2014

V pondelok 29. septembra sa v Trnavej Hore uskutočnil už VII. ročník Michalského behu a Behu zdravia. Vyhlasovateľom podujatia bola obec Trnavá Hora za finančnej podpory BBSK. Realizáciu samotných pretekov si zobrali na starosť pedagógovia zo základnej školy. Okrem žiakov a učiteľov ZŠ sa pretekov zúčastnili aj deti z MŠ. Mnohí žiaci, ale aj učitelia dokázali, že sú v dobrej kondícii. Na víťazov čakali nielen sladké odmeny a diplomy, ale aj krásne medaily.

Záhradkárska výstava Trnavohorská tekvica 2014

Záhradkárska výstava Trnavohorská tekvica 2014pridané 29. 9. 2014

V nedeľu 28. septembra 2014 sa odovzdaním cien skončil v poradí siedmy ročník záhradkárskej výstavy Trnavohorská tekvica. Aj v tomto roku ju pre obec Trnavá Hora a všetkých priaznivcov záhradkárenia pripravilo občianske združenie Spoločne pre obec, obec nám. Po prípravách, ktoré sa začali už v stredu 24. septembra, sa Dom kultúry Jalná v sobotu krátko popoludní otvoril všetkým návštevníkom. Čakalo tu na nich 51 súťažných exponátov vrátane 11 expozícií od 24 vystavovateľov, prevažne z Trnavej Hory.

Výsledky letných súťaží DHZ Trnavá Hora – Jalná 2014

Výsledky letných súťaží DHZ Trnavá Hora – Jalná 2014pridané 25. 9. 2014

Obohatené družstvo DHZ Trnavá Hora – Jalná o nové hasičky odštartovali sezónu letných súťaži účasťou v okresnej súťaži v Hodruši Hámroch.  Počas letnej sezóny sa zúčastnili viacerých súťaži napr. v Kremnici, Dežericiach, na nočnej v Šišove, Bartošovej Lehôtke, Štefultove, Šalkovej, Záturčí a Málinci. Z Kremnice si odniesli Pohár za prvé miesto s časom 18,14 na športové hadice. V súťaži v Šalkovej s časom 19:43 (PP 17:98) na hrubé hadice skončili tiež na 2. mieste. Viac informácii nájdete aj na funpage na facebooku.

Turistika 2014 - Hronská Dúbrava - Ladno

Turistika 2014 - Hronská Dúbrava - Ladnopridané 21. 9. 2014

Začiatkom septembra sa zišlo niekoľko členov Klubu dôchodcov na železničnej stanici Jalná, aby sa vlakom odviezli do Hronskej Dúbravy. V pomalom tempe išli hore dedinou Hronská Dúbrava, neskôr pokračovali cez les až nakoniec prišli na hornú Hronskú Dúbravu. Opäť sa pokračovalo v ceste, tento raz cez lúky a les na Ladno, kde už čakali na turistov manželia Vonkomerovci. Domáci pán ich privítal pripraveným ohniskom a pohárikom pálenky a domáca pani s ešte teplými škvarkovými koláčikmi.

Oslavy SNP 2014 - 70. výročie

Oslavy SNP 2014 - 70. výročiepridané 21. 9. 2014

Oslavy 70. výročia Slovenského národného povstania sa začali slovenskou hymnou a básňou Mor ho! od Sama Chalupku v podaní zástupkyne školy Dany Koštovej pri pamätníku SNP na Kľačanoch. Básňou, ktorá bola a bude symbolom boja za slobodu národa, ktorý je hodný mnohých obetí a sily, s akou sa my, Slováci, dokážeme zjednotiť pre spoločnú vec. Verše sa niesli krásnym slnečným popoludním a prítomní ich s úctou a vďakou počúvali. Zástupkyňa starostu obce Beáta Mešťanová prítomných privítala a v krátkosti informovala o Slovenskom národnom povstaní, o ťažkých bojoch, ktoré prebiehali v našich končinách - horách, dolinách a dedinách

Posedenie členov Klubu dôchodcov pri guláši 2014

Posedenie členov Klubu dôchodcov pri guláši 2014pridané 21. 9. 2014

V piatok 22. augusta sa v Kultúrnom dome Jalná uskutočnilo posedenie pri guláši, ktoré zorganizovali členovia Klubu dôchodcov. Guláš sa varil už od skorých hodín. Predseda klubu, Ján Slašťan, privítal prítomných, a zároveň ich oboznámil s plánom činnosti do konca roka. Ku gulášu sa podávalo aj pivko, k tomu kávička a, samozrejme, sladké a slané koláče a s harmonikárom Patrikom Ivanom si seniori schuti zaspievali.

Súťaž v hasičskom športe o pohár starostu obce Trnavá Hora 2014

Súťaž v hasičskom športe o pohár starostu obce Trnavá Hora 2014pridané 19. 9. 2014

Súťaž Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) sa stala v našej obci tradíciou, keďže 19. júla sa konal už 7. ročník. Po minulé roky sa súťažilo len v kategóriách ženy, muži a muži nad 35 rokov. Tento ročník sme obohatili aj o súťaž mladých hasičov Plameň, ktorá prebiehala počas prestávky medzi prvým a druhým kolom súťaže dospelých. V kategórii ženy súťažilo šesť tímov, v kategórii muži osem tímov, v kategórii muži nad 35 rokov dva tímy a v kategórii Plameň sedem tímov. Naša obec mala zastúpenie vo všetkých kategóriách aj v kategórii Plameň, aj keď nie pod názvom DHZ Trnavá Hora, ale pod názvom DHZ Pitelová. Družstvo DHZ Pitelová sa skladá z 18 dievčat, ktoré sú z Trnavej Hory, z Pitelovej aj z Ihráča. Dievčatá z DHZ Pitelová majú rovnakých trénerov ako ženy z DHZ Trnavá Hora – Jalná. Ich trénermi sú Peter Hudec a Eva Abrahámová.

Základná škola v Trnavej Hore otvorila nový školský rok 2014 / 2015

Základná škola v Trnavej Hore otvorila nový školský rok 2014 / 2015pridané 7. 9. 2014

Základná škola Trnavá Hora otvorila svoje brány v školskom roku 2014-2015 dňa 2. septembra 2014. V tomto školskom roku nastúpilo do 1. ročníka 24 žiakov a preto sa otvorili dve triedy. Celkový počet žiakov školy je 126 a učia sa v 10. triedach od 1. do 9. ročníka. V školskom roku 2014/2015 bude v období školského vyučovania spolu 187 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 25 dní prázdnin (z ktorých 7 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 62 dní.

Materská škola v Trnavej Hore otvorila nový školský rok 2014 / 2015

Materská škola v Trnavej Hore otvorila nový školský rok 2014 / 2015pridané 7. 9. 2014

Materská škola v Trnavej Hore je už v súčasnosti zateplená a vymenené sú aj staré okná, ktoré nahradili nové plastové. Postupne sa zastrešuje aj zatepľuje aj strecha budovy. V tomto školskom roku sú v škôlke otvorené dve triedy, ktoré navštevuje 42 škôlkarov.

 

Uvítanie prvákov a rozlúčka s deviatakmi 2014

Uvítanie prvákov a rozlúčka s deviatakmi 2014pridané 17. 8. 2014

V stredu 25. júna starosta obce slávnostne privítal na obecnom úrade budúcich prvákov spolu s ich rodičmi. Všetci prítomní si spoločne posedeli, porozprávali sa a pochutili si na studenej zmrzline. Privítanie deviatakov u starostu obce sa uskutočnilo vo štvrtok 26. júna. V uplynulom školskom roku v Základnej škole v Trnavej Hore ukončilo povinnú školskú dochádzku osem žiakov. Okrem triednej učiteľky Dany Koštovej a riaditeľky školy Kristíny Holej sa rozlúčky zúčastnili aj bývalí pedagógovia žiakov.

Starosvetská mlatba na Kľačanoch

Starosvetská mlatba na Kľačanochpridané 15. 8. 2014

V sobotu 9. augusta sa v Kľačanoch opäť po roku rozozvučala starenka mláťačka na obilie poháňaná starčekom stabilným naftovým motorom. Prípravy na túto chvíľu trvali celý predchádzajúci týždeň a v sobotu od rána sa začalo s prípravou baranieho gulášu. Prví návštevníci- nedočkavci- sa začali trúsiť už pred 14. hodinou, kedy bol naplánovaný začiatok. Širšia propagácia podujatia zabezpečila väčšiu účasť hostí zblízka i zďaleka. Nazbieralo sa ich vari 150.


 

Za obsah zodpovedá
Miroslav Bahleda

Mapa Trnavá Hora

Orientačná mapa Trnavá Hora

dnes je: 22.10.2014

meniny má: Sergej

Stravovanie a občerstvenie

Pizzeria LAREDO- Donášková služba: 0915 317 083

Ubytovanie v okolí obce

Ubytovanie Babica

Ubytovanie Zrub pod borovicou

CASAMUNDO – Váš špecialista na rekreačné ubytovanie po celej Európe.

Ostatné služby

Peter Švihorík - Murárske práce, obklady a maľovky

Geodetické služby, s.r.o., ul. SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom

Reality-service, s.r.o.


Trnavá Hora na FB

Slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Srdečne pozývame naše staré mamy, starých otcov, všetkých dôchodcov  na slávnostné posedenie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“, ktoré sa bude konať dňa 24.októbra 2014 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome v Jalnej.

Slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

dňa 24. októbra 2014 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome v Jalnej

Oznam o novom kontaktnom čísle Školskej jedálne v obci Trnavá Hora a spôsobe nahlasovania a vyhlasovanie stravy

Prosíme o nahlasovanie, prípadne vyhlasovanie stravy na uvedenom čísle 0911 110 149 najneskôr do 8:00 hod. príslušného dňa

Zber papierového separovaného odpadu

sa uskutoční dňa 17. 10. 2014

Zber plastov, tetrapakov, kovových obalov samostatne v plastových vreciach spred rodinných domov

sa uskutoční dňa 7.11.2014

Zber bio separovaného odpadu

sa uskutoční dňa 27. 10. 2014

Chystáte sa zúčastniť volieb do obecného zastupiteľstva v obci Trnavá Hora?
 
 
2

 
 
0

 

Inštalácia kamerového systému

V obci Trnavá Hora sa v decembri 2013 začal realizovať projekt Inštalácia kamerového systému s podporou Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Viac informácii o projekte Inštalácia kamerového systému

Zateplenie Základnej školy v Trnavej Hore

Zateplenie Základnej školy v Trnavej Hore

1. miesto ZlatyErb.sk 2013

1. miesto v súťaži ZlatyErb.sk 2013

Výzva - anglická verzia

Administrátor stránky hľadá pomocníčku (pomocníka) na vytvorenie anglickej jazykovej verzie - jedná sa o preklad niektorých častí textu do anglického jazyka. Kontakt: mail: webmaster@trnavahora.sk, telefónom: 0915 834 720

Kultúra v regióne

www.mskcentrum.sk

www.rozvojvidieka.webnode.sk

WEB linky

www.pomoc.sk

www.stopline.sk

www.zodpovedne.sk

Viac liniek v sekcii WEB linky

webygroup

English version

2341662

22.10.2014
Úvodná stránka