Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Deň detí 2015 v Trnavej Hore

Deň detí 2015 v Trnavej HoreMedzinárodný deň detí pripadol v tomto roku na pondelok, ale my v Trnavej Hore sme ho oslavovali už v sobotu 30. mája. Prečo? No preto, aby deti mali dosť času užiť si pripravený bohatý program a tiež preto, aby mohli tento deň prežiť spolu s rodičmi či starými rodičmi.

Ihrisko Hrable sa na toto podujatie začalo pripravovať už od polovice týždňa. Zamestnanci obce vykosili celý areál, vo štvrtok začali zvážať vybavenie, v piatok na priestranstve vyrástli stánky a veľký stan, pribudli súpravy na sedenie a elektrické rozvody. V sobotu bolo treba už len všetko vyzdobiť, umiestniť informačné tabule a zabezpečiť, aby účastníci nezostali o hlade a smäde.

Výzva: prosíme zučastnených o poskytnutie fotiek z akcie, môžete tak urobiť ich zaslaním na webmaster@trnavahora.sk


 

Starosta informuje: Cenník služieb poskytovaných obcou Trnavá Hora občanom obce

Starosta informuje: Cenník služieb poskytovaných obcou Trnavá Hora občanom obceObec poskytuje občanom rôzne služby, ktoré sú spoplatnené. Veľa razy možno ani nevieme, aké služby pre občana obec poskytuje. Preto pre lepšiu orientáciu v ich rozmanitosti a výške úhrady, obec vydáva ich zoznam, ktorý bude doručený do každej domácnosti.

Prehľad daní, správnych poplatkov ako aj poplatky za služby nájdete na aj obecnej stránke v sekcii Ako vybaviť - Dane, správne poplatky a poplatky za služby.


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej HoreÚčasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2015 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, zo dňa 29. 5. 2015:


 

Starosta informuje: Manuál separácie odpadov

Starosta informuje: Manuál separácie odpadov„Odpady naše každodenné“, aj takto môžeme s trochu recesie a nadsázkou pomenovať problém odpadov, ktoré vytvára každý človek, ktorého prívlastok je jednoznačný - spotrebiteľ. Čím viac spotrebúvame, tým viac tvoríme odpady.

Moderný baliaci priemysel balí výrobky stále dokonalejšie, zaujímavejšie, nápaditejšie a doslova všetko. Jediným liekom na stále sa množiace odpady, ktorými sa ľudstvo doslova dusí, je ich spracovávanie na nové výrobky procesom recyklácie, ktorým sa uzatvára kruh produkujúci nové zo starého, šetriaci prostredie a dokonca vytvárajúci zamestnanosť.


 

Starosta informuje: Nákladný prívesný vozík a dlhý rebrík

Starosta informuje: Nákladný prívesný vozík a dlhý rebríkPre prevoz materiálu, strojov, zberu separovaného odpadu zakúpila obec nákladný prívesný vozík za osobné auto s nosnosťou do celkovej hmotnosti 540 kg o dĺžke 2540 mm a šírke 1450 mm s oporným kolieskom oja pre komfortnejšiu manipuláciu pri pripájaní k ťažnému zariadeniu.

Aj keď ho obec bude využívať prioritne pre zabezpečenie chodu obce, som toho názoru, že vozík by mal slúžiť občasným potrebám občanov. To isté sa týka aj 12 m dlhého rebríka, ktorý je vo vlastníctve obce. Preto na poslednom zasadnutí OZ poslanci schválili poplatok za použitie nákladného vozíka a kovového trojdielneho rebríka.


 

Starosta informuje: Stretnutia a rokovania starostu za mesiac máj 2015

Starosta informuje: Stretnutia a rokovania starostu za mesiac máj 2015Stretnutia starostu sú také pestré ako život sám. Striedajú sa rokovania, bežná agenda, obecné akcie aj stretnutia s občanmi, ktorí prednášajú rôzne námety, požiadavky, či potreby, ktoré chcú riešiť nielen vo svojom záujme, ale aj v záujme ostatných občanov.

Nie raz sú to však aj problémy v susedskom spolunažívaní, kde najviac platí, že ak si občania sami nenájdu cestu k sebe, aby problém vyriešili k spokojnosti oboch strán, žiadny starosta im problém ani nevyrieši ani nezlepí rozbitú nádobu vzťahov.

A úplne najhoršie je, ak sa riešenie problému dostane do polohy, keď sa každá strana začne oháňať len zákonmi. Samozrejme, že sa riešeniu občianskych problémom nevyhýbam a zákony vytvárajú pravidlá, ale vždy uplatňujem a budem uplatňovať pri ich riešení priamosť a otvorenosť, kde najlepšou cestou pre dohodu je kooperatívnosť a ústretovosť všetkých zainteresovaných.

Stretnutia starostu za mesiac máj 2015


 

História obce: Oslobodenie obce v roku 1945

História obce - Oslobodenie obce v roku 1945V rubrike História obce pribudol príspevok spracovný Jurajom Valentom so stručným priebehom oslobodenia obce Trnavá Hora v roku 1945.

Príbeh oslobodenia našich obcí začal vo februári - marci roku 1945. V rámci tzv. Stredoslovenskej operácie oslobodili vojská 2. Ukrajinského frontu (v našom operačnom pásme najmä jeho 53. armáda, 1. rumunská armáda a 40. armáda) obce a mestá na ľavom brehu rieky Hron, ktorý zároveň dočasne vytvoril hranicu medzi oslobodeným územím a zvyškom územia Slovenska.


 

Trnavá Hora - Jalná (ženy) v Tekovsko hontianskej hasičskej ligovej súťaži 2015

Trnavá Hora - Jalná (ženy) v Tekovsko hontianskej hasičskej ligovej súťaži 2015Tekovsko hontianska hasičská liga (THHL) je dopredu dohodnutý seriál súťaží v požiarnom útoku. V roku 2015 sa do tejto ligy zapojilo aj družstvo žien DHZ Trnavá Hora - Jalná.

Môžu sa jej zúčastniť všetky hasičské družstvá mužov a žien. Do THHL sú zaradené všetky družstvá, ktoré zaplatia vklad na ligovom sneme, pred začiatkom daného ročníka. Kalendár súťaží je vopred dohodnutý na návrh daný usporiadateľmi a je zverejnený v dostatočnom predstihu pred prvým kolom THHL. Na každom ligovom kole majú družstvá len jeden pokus v požiarnom útoku. Maximálny počet kôl v jednom ročníku je dvanásť.


 

Starosta informuje: Kosíme, kosíme hore po dedine

Starosta informuje: Kosíme, kosíme hore po dedineAj takto by sa dala humorne parafrázovať známa ľudová pesnička „Chodíme, chodíme hore po dedine“. Lebo už tri týždne chodíme a kosíme hore-dole po dedine.

Kosíme, hrabeme, zvážame zelenú hmotu do kompostoviska, lebo produkt, ktorý je výsledkom kosenia sa ani inak pomenovať nedá. Moderné metódy kosenia naozaj vyrábajú hmotu, ktorá sa nedá na nič iné použiť ako na kompostovanie. Časy, keď sa z pokosenej trávy sušilo voňavé seno pre chov domácich zvierat sú už dávno preč. Tráva však rastie a pre správu obce je to takmer podobná situácia ako sneženie, čím viac prší, tým viac tráva rastie a tak aj tráva sa stáva takou zelenou kalamitou, ktorej likvidácia je ešte nákladnejšie než tá zimná.


 

Starosta informuje: Poštová schránka pre podnety a námety

Starosta informuje: Poštová schránka pre podnety a námetyŽijeme informačnú dobu, keď život bez mobilov a internetu si už ani nevieme predstaviť. Týka sa to aj našej obce, ktorá využíva mobil a internet pre komunikáciu s občanom v systéme sms a email infokanálov, webovej diskusie, či rubrík - otázky starostovi a poslancom.

Pre tých, ktorí ešte nemajú internet alebo pracovné zaneprázdnenie im neumožňuje návštevu starostu alebo účasť na zasadnutí zastupiteľstva je od 20. mája 2015 zriadená v logofarbách obce „žlto-zelená poštová schránka“ určená pre písomné podávanie podnetov starostovi a poslancom.

Poštová schránka sa nachádza pri vchode na Obecný úrad, vedľa úradnej tabule. Doručené podnety budú postúpené starostovi a poslancom na riešenie.


 

Obec v médiách: Vieme, ktoré obce dostanú protipovodňové balíky

Obec v médiách: Vieme, ktoré obce dostanú protipovodňové balíkyMedzi 621 obcami v rámci Slovenska, ktoré dostanú protipovodňové vozíky, je aj devätnásť z nášho regiónu. V rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia v réžii rezortu vnútra sa špeciálna hasičská technika dostane na miesta, ktoré majú so záplavami skúsenosti už z minulosti a patria medzi najohrozenejšie. Aj obec Trnavá Hora dostane protipovodňový vozík.


 

Dokumenty k pripomienkovaniu

Dokumenty k pripomienkovaniuObec Trnavá Hora zverejnila dňa 13. 5. 2015 nasledovné dokumenty k pripomienkovaniu: Návrh Záverečného účtu obce za rok 2014, Návrh Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Trnavá Hora č. 8/2009 o poplatkoch za poskytnuté služby a dňa 21. 5. 2015 Návrh Programu rozvoja obce Trnavá Hora na roky 2014 - 2020.

Pripomienky je potrebné zaslať na Obecný úrad Trnavá Hora. Dokument sa bude schvaľovať na Obecnom zastupiteľstve v Trnavej Hore dňa 29. 5. 2015. Pripomienky k záverečnému účtu obce Trnavá Hora za rok 2014 je možné predkladať do 29. 05. 2015.


 

Videogaléria obce Trnavá Hora

Videogaléria obce Trnavá HoraPôvodná Fotogaléria obce Trnavá Hora bola doplnená o Videogalériu. Obe tieto galérie môžete nájsť v kategórii Obec Trnavá Hora v upravenej sekcii Foto a video galéria v ľavom menu obecnej stránky. V tejto sekcii prinášame návštevníkom obecnej stránky niekoľko zaujímavých videozáznamov obce, jej okolia, ako aj zo života jej občanov a spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.

Ako prvé boli uverejnené videa Prírodné krásy okolia obce Trnavá Hora, ktoré sú vyrobené z fotografií Jaroslava Slašťana. Mnohé zo živočíchov a rastlín boli nafotené v katastri našej obce.


 

Obec v médiách: Svoje slovo majú v dedine aj skôr narodení

Obec v médiách:  Svoje slovo majú v dedine aj skôr narodení: Zasadá tu Rada seniorovSvojich zástupcov majú v neďalekej obci i starší občania. Takzvaná Rada seniorov sa má podieľať na rozhodovaní, odovzdávať ďalej svoje životné skúsenosti a najmä, tlmočiť požiadavky ostatných dôchodcov v obci. Ako to funguje?


 

Oslava Dňa matiek v Trnavej Hore 2015

Oslava Dňa matiek v Trnavej Hore 2015V každodennom zhone, plnom povinností si veľakrát neuvedomujeme, ako sa striedajú dni so sviatkami, ale je jeden, na ktorý by sme nemali nikdy zabudnúť a tým je deň našich najbližších a najdrahších bytostí, Deň matiek. Slovo mama dáva zmysel už aj malému dieťaťu, mama znamená istotu, lásku a porozumenie.

Vzdať úctu všetkým mamičkám možno rôznymi spôsobmi. V našej obci sme si tento významný deň pripomenuli 10. mája 2015 v kultúrnom dome Jalná.


 

Oznamy a rozhodnutia: Rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom

Rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom vo veci vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území KľačanyOkresný úradu Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor rozhodol, že schaľuje vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany, obec Trnavá Hora, okres Žiar nad Hronom z dôvodu potreby usporiadanie vlastníckzch a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historicým vývojom pre účinnosťou tohto zákona.


 

Vatra víťazstva pri príležitosti 70. výročia od ukončenia vojny

Vatra víťazstva pri príležitosti 70. výročia od ukončenia vojnyV piatok 8. mája sa pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny uskutočnila v priestoroch Pamätníka SNP v Kľačanoch spomienková oslava. Pripravilo ju Občianske združenie Kľačianske dvory a obec Trnavá Hora.

Spomienkovej oslavy sa zúčastnilo viac ako tridsať občanov, medzi nimi deti, mládež, ale i tí skôr narodení, a to nielen z Trnavej Hory, ale aj zo susednej obce Pitelová. Pozvanie na podujatie prijal aj starosta obce Pavel Kravec, ktorý prítomným pripomenul význam tejto udalosti pre naše dejiny.


 

Klub dôchodcov: Návšteva Starých hôr a výstavy kvetov

Fotogaléria - Návšteva Starých hôr a výstavy kvetovKoncom apríla členovia Klubu dôchodcov v Trnavej Hore navštívili pútnické miesto Staré Hory a zúčastnili sa aj výstavy kvetov v Banskej Bystrici.

Počas návštevy pútnického miesta v Starých horách sa takmer štyridsiatka seniorov spoločne pomodlila k Panne Márii.


 

Juniáles Klubu dôchodcov

Juniáles Klubu dôchodcov Trnavá Hora dňa 13. 6. 2015 o 19:00 v sále kultúrneho domu v Jalnej

Súťaž vo varení gulášu

Súťaž vo varení kotlíkového gulášu O putovný kotlík šéfkuchára pizzerie Laredo dňa 13. 6. 2015 (sobota) so zahájením pre súťažiach o 9:30 pred pizzeriou LAREDO, Dolina Pitelová 305, neďaleko obce Trnavá Hora

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domov

sa uskutoční dňa 12. 6. 2015

Juniáles Klubu dôchodcov Trnavá Hora

dňa 13. 6. 2015 o 19:00 v sále kultúrneho domu v Jalnej

Súťaž vo varení kotlíkového gulášu O putovný kotlík šéfkuchára pizzerie Laredo

dňa 13. 6. 2015 (sobota) so zahájením pre súťažiach o 9:30 pred pizzeriou LAREDO, Dolina Pitelová 305, neďaleko obce Trnavá Hora

Zber papierového separovaného odpadu

sa uskutoční dňa 17. 6. 2015

Zber bio separovaného odpadu

sa uskutoční dňa 26. 6. 2015

Zber tetrapakov a kovových obalov samostatne v plastových vreciach spred rodinných domov

sa uskutoční dňa 6. 7. 2015

VIII. ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce Trnavá Hora

dňa 27. 6. 2015 (sobota) od 8:30 na ihrisku Hrable v Trnavej Hore, prihlásenie sa do súťaže do 22. 6. 2015

Futbalový turnaj o pohár starostu obce Trnavá Hora

dňa 11. 7. 2015 (sobota) od 9:00 na Ihrisku Hrable Trnavá Hora

Informácia o otvorení zberného dvora

Zberný dvor Lesná správa bude otvorený každú sobotu až do konca novembra v čase od 13,00 hod do 15,00 hod.

Občianske združenie Kľačianske dvory (OZ KD) organizuje autobusový zájazd na festival Hontianska paráda v obci Hrušov

v sobotu 22. augusta 2015 s odchodom o 8.00 hod a predpokladaným návratom o 18.00 hod

1. miesto ZlatyErb.sk 2013

1. miesto v súťaži ZlatyErb.sk 2013

Kultúra v regióne

www.mskcentrum.sk

www.rozvojvidieka.webnode.sk

Stravovanie a občerstvenie

Pizzeria LAREDO- Donášková služba: 0915 317 083

Ubytovanie v okolí obce

Ubytovanie Babica

Ubytovanie Zrub pod borovicou

CASAMUNDO – Váš špecialista na rekreačné ubytovanie po celej Európe.

Ostatné služby

Marián Lutty - LUMA STUDIO

Peter Švihorík - Murárske práce, obklady a maľovky

Eva Sklenková

Vypracovanie daňových priznaní FO A, B

mobil: 0905 484 576
mail: evasklenkova@orangemail.sk

Geodetické služby, s.r.o., ul. SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom

Reality-service, s.r.o.

Comforttrans, s.r.o. - výkopové práce

webygroup

English version

2727772

3.6.2015
Úvodná stránka