Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 24.8.2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore 21.6.2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutoční dňa 24. augusta 2018, t.j. v piatok o 17,00 hod. v Kultúrnom dome Jalná.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty k ...viac...

Zverejnené 17.8.2018


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie

Obec Trnavá Hora ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody oznamuje všetkým známym účastníkom konania začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drev ...viac...

Zverejnené 1.8.2018


 

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, (dátum bude včas oznámený):
Náv ...viac...

Zverejnené 25.7.2018


 

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku pozemku

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku pozemku

Obec  Trnavá Hora  v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 21.6.2018 uzne ...viac...

Zverejnené 18.7.2018


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
Informácie k volebnému obvodu obce Trnavá Hora Počet volebných obvodov ...viac...

Zverejnené 11.7.2018


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 21.6.2018

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.4.2018

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 23.6.2018


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.4.2018

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.4.2018

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 29.4.2018


 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Obec Trnavá Hora oznamuje, že Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie vypracoval záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstv ...viac...

Zverejnené 28.3.2018


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 1. 3. 2018

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26. 1. 2018

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 4.3.2018


 

Krátke oznamy

Zber bio odpadu spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 20. 8. 2018 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

Mobilný výkup papiera formou výmeny

Mobilný výkup papiera formou výmeny

V utorok 21.08.2018 sa bude konať v obci Trnavá Hora mobilný výkup papiera formou výmeny za hygienické potreby Harmasan a to s nasledujúcim harmonogramom:
17:00 obecná časť Kľačany, pred kul ...viac...

Zverejnené 14.8.2018


 

Plánovaná odstávka vody v obci Trnavá Hora

Plánovaná odstávka vody v obci Trnavá Hora

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje, že z dôvodu opravy technologického zariadenia na Pohronskom skupinovom vodovode bude dočasne prerušená dodávka vody z tohto vodovodu, ...viac...

Zverejnené 17.8.2018


 

Občianske združenie Kľačianske dvory pozýva na 7. ročník podujatia Starosvetská mlatba na Kľačanoch

Občianske združenie Kľačianske dvory pozýva na 7. ročník podujatia Starosvetská mlatba na Kľačanoch

Občianske združenie Kľačianske dvory pozýva všetkých priaznivcov tradícii na 7. ročník podujatia Starosvetská mlatba na Kľačanoch v sobotu 25.august 2018 so začiatkom o 14:00.
Návštevníci budú ...viac...

Zverejnené 1.8.2018


 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 3. 9. 2018 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so separ ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 12.9.2018 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

Zber kovových obalov spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 13.9.2018 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia s ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

 

Starosta informuje 2018

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci júl 2018

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci júl 2018

Júlom začali letné prázdniny a dovolenková sezóna, čo však neplatí pre starostu a obecný úrad. Leto je najlepším časom pre rôzne práce na údržbe obecného majetku a zlepšovaní prostredia v obci.
Aj starosta obce v júli čerpal dovolenku, čo sa v ...viac...

Zverejnené 2.8.2018


 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci jún 2018

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci jún 2018

V júni sme už leto pocítili naplno, nielen na počasí, ale aj v živote obce. Tak ako sa striedalo daždivé počasie s horúcim slnkom, tak sa striedali aj akcie a práce v obci.
Akcie začali každoročne úspešným Dňom detí na ihrisku Hrable, pokračov ...viac...

Zverejnené 2.7.2018


 

Základná škola Trnavá Hora má nové doskočisko pre skok do diaľky

Základná škola Trnavá Hora má nové doskočisko pre skok do diaľky

Obec Trnavá Hora spolu so Základnou školou uviedla do prevádzky v areáli školy nové doskočisko pre skok do diaľky.
Doskočisko sa nachádza znovu na mieste, kde bolo pred cca 30 rokmi, teda na terénom záreze pod cestou vedúcou popri škole.
...viac...

Zverejnené 26.6.2018


 

Obec Trnavá Hora zaslala županovi BBSK Jánovi Lunterovi list upozorňujúci na cesty ohrozujúce bezpečnosť

Obec Trnavá Hora zaslala županovi BBSK Jánovi Lunterovi list upozorňujúci na cesty ohrozujúce bezpečnosť

Obec Trnavá Hora už dlhodobo upozorňuje vedenie VUC BB, že stav ciest spájajúcich obec so svetom je nevyhovujúci a v prípade padania skál z tzv. dúbravského brala aj ohrozujúci životy posádok áut prechádzajúcich popod bralo.
Preto Obec Trnavá ...viac...

Zverejnené 12.6.2018


 

Obec Trnavá Hora uviedla do prevádzky Detské ihrisko Trnka

Obec Trnavá Hora uviedla do prevádzky Detské ihrisko Trnka

Obec Trnavá Hora uviedla do prevádzky v dolnej časti obce v priestore pri Dome smútku detské ihrisko Trnka. Pre niekoho zrejme tak trochu nezvyčajná poloha, ale obec nemá inú vhodnú plochu, na ktorej by bolo možné takúto pomerne rozsiahlu stavbu umie ...viac...

Zverejnené 11.6.2018


 

Materská škola Trnavá Hora sa zapojila do akcie Celé Slovensko číta deťom

Materská škola Trnavá Hora sa zapojila do akcie Celé Slovensko číta deťom

Materská škola Trnavá Hora sa vďaka známemu ochranárovi prírody Jaroslavovi Slašťanovi, zamestnancovi kremnickej knižnice, zapojila do celoslovenskej akcie s názvom Celé Slovensko číta deťom.
Jej cieľom je podpora a rozvoj čítania tlačenej lit ...viac...

Zverejnené 7.6.2018


 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci máj 2018

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci máj 2018

Konečne prišiel máj „lásky čas“, keď sa príroda naplno prebudí a rozdáva svoju zakvitnutú krásu.
Tohtoročný máj bol horúci a veľmi suchý, čo umožnilo naplno rozbehnúť vonkajšie práce a pokračovať v tom, čo pozastavila zima.
Pokračovali ...viac...

Zverejnené 3.6.2018


 

Novinka na cintoríne - krhly na polievanie si už nemusíte nosiť z domu

Novinka na cintoríne - krhly na polievanie si už nemusíte nosiť z domu

Odteraz môžu občania, ktorí navštevujú hroby svojich blízkych na cintoríne v dolnej časti obce Trnavá Hora, využívať na polievanie plastové krhly. Na základe občianskeho podnetu vedenie obce, ktorá je správcom cintorína, nainštalovalo na múre stojisk ...viac...

Zverejnené 31.5.2018


 

Nové vybavenie Zasadačky Obecného úradu Trnavá Hora zlepší poskytovanie služieb občanom

Nové vybavenie Zasadačky Obecného úradu Trnavá Hora zlepší poskytovanie služieb občanom

Už od svojho nástupu do starostovskej funkcie som mal predstavu o zlepšení vybavenie zasadačky obecného úradu, nielen jej vzhľadu, ale aj jej poskytovania občanom na posedenia, oslavy, či kary, a iné akcie, bez nutnosti neustáleho prevážania stolov, ...viac...

Zverejnené 29.5.2018


 

Obecné udalosti 2018

Rozlúčka s deviatakmi v obci Trnavá Hora 2018

Fotogaléria - Rozlúčka s deviatakmi v obci Trnavá Hora

Deň pred posledným dňom školského roka 2017/2018, vo štvrtok 28. júna 2018, sa na Obecnom úrade Trnavá Hora zišlo 14 žiakov deviateho ročníka a jeden žiak 8. ročníka, pre ktorých týmto skončila cesta v Základnej škole Trnavá Hora.
Na túto mil ...viac...

Zverejnené 25.7.2018


 

Uvítanie budúcich prvákov v obci Trnavá Hora 2018

Uvítanie budúcich prvákov v obci Trnavá Hora 2018

V stredu 27. júna 2018 privítal starosta obce Trnavá Hora budúcich prvákov. Pri tejto milej príležitosti končiaceho sa školského roka si 11 predškolákov spolu so svojimi učiteľkami z Materskej školy Trnavá Hora pripravilo pekné a zábavné vystúpenie. ...viac...

Zverejnené 23.7.2018


 

Členovia Klubu dôchodcov Trnavá Hora sa plavili po Dunaji

Členovia Klubu dôchodcov sa plavili po Dunaji

Klub dôchodcov Trnavá Hora zorganizoval pre svojich členov v stredu 11.7.2018 výlet do Gabčíkova spojený s vyhliadkovou plavbou po Dunaji a prehliadkou vodného diela. Tohto výletu sa zúčastnilo sa 45 dôchodcov.
Členovia klubu dôchodcovu si vyc ...viac...

Zverejnené 19.7.2018


 

DHZ Trnavá Hora - Jalná úspešne reprezentuje svoju obec na hasičských súťažiach v regióne

DHZ Trnavá Hora - Jalná úspešne reprezentuje svoju obec na hasičský súťažiach v regióne

Počas prvých dvoch letných mesiacoch členovia DHZ Trnavá Hora - Jalná úspešne reprezentujú obec Trnavá Hora na hasičských súťažiach v širšom regióne. Svedčia o tom ich dosiahnuté výsledky.
V nedeľu 24.6.2018 sa ženy z DHZ Trnavá Hora - Jalná z ...viac...

Zverejnené 18.7.2018


 

11. ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce Trnavá Hora

11. ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce Trnavá Hora

V sobotu 23.6.2018 sa priaznivci hasičského športu zúčastnili 11. ročníka hasičskej súťaže O pohár starostu obce Trnavá Hora.
Aj tento rok zavítalo na túto športovú udalosť niekoľko vzácnych hostí, medzi ktorých patril starosta obce Trnavá Hor ...viac...

Zverejnené 2.7.2018


 

Nočná cesta rozprávkovým lesom na Kľačanoch pri príležitosti Medzinárodného Dňa Detí

Nočná cesta rozprávkovým lesom na Kľačanoch pri príležitosti Medzinárodného Dňa Detí

Druhú júnovú noc sa Kľačany stali dejiskom netradičného podujatia. Pri príležitosti Medzinárodného Dňa Detí pripravili pre malých aj veľkých OZ Kľačianske dvory a jeho sympatizanti nočnú cestu rozprávkovým lesom.
Akcia začala o 19:00 spoločnou ...viac...

Zverejnené 20.6.2018


 

Deň detí na Trnavej Hore 2018

Deň detí na Trnavej Hore 2018

Prvá júnová sobota patrila na Trnavej Hore výlučne deťom. Už tradične sa od rána schádzali spolu so svojimi rodičmi, príbuznými a kamarátmi na futbalovom ihrisku Hrable.
Už zo skúseností z minulých ročníkov všetky deti vedeli, že ich prvá cest ...viac...

Zverejnené 18.6.2018


 

Podujatia Občianskeho združenia Kľačianske dvory – jar 2018

Podujatia Občianskeho združenia Kľačianske dvory – jar 2018

Občianske združenie organizuje rôzne podujatia počas celého roka. Snáď iba s výnimkou prázdninového mesiaca júla a zimného januára. V jarných mesiacoch tohto roku sa ich už uskutočnilo viacero. V tomto príspevku spomenieme tri z nich a ostatným sa bu ...viac...

Zverejnené 14.6.2018


 

DHZO Trnavá Hora – Jalná úspešne odštartovala novú sezónu

DHZO Trnavá Hora – Jalná úspešne odštartovala novú sezónu

DHZO Trnavá Hora – Jalná odštartovala v sobotu 9.6.2018 novú súťažnú sezónu v hasičskom športe.  V súťaži na Veľkej Lúke sa zúčastnili oba tímy (mužský tím aj ženský tím) v kategórii šport. Ženskému tímu sa darilo lepšie a obsadili 1. miesto. Mužském ...viac...

Zverejnené 12.6.2018


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka