Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Stavanie mája Trnavá Hora 2015

Stavanie mája Trnavá Hora 2015


 

Koncert sakrálnej hudby v Kostole sv. Jána Nepomuckého v Trnavej Hore

Koncert sakrálnej hudby v Kostole sv. Jána NepomuckéhoV stredu, 15. apríla 2015, navštívili našu obec Nikolaj a Tatiana z Moskvy, ktorí v Kostole sv. Jána Nepomuckého v Trnavej Hore, hudobne sprevádzali svätú omšu a následne pokračovali v koncerte pre milovníkov sakrálnej hudby. Ich repertoárom boli diela ruských hudobných skladateľov.

Občania našej obce, ale taktiež občania z okolitých obcí si mohli vypočuť diela Čajkovského, Rachmaninova, Prokofjevova a ďalších.


 

Starosta informuje: Stretnutia starostu v mesiaci marec 2015

Starosta informuje: Stretnutia starostu v mesiaci marec 2015Dynamika funkcie starostu je naozaj pestrá. Svedčí o tom aj zoznam stretnutí starostu obce za mesiac marec.

V priemere 8 stretnutí alebo rokovaní denne nie je málo, veď popri tom je potrebné, operatívne riešiť práce na údržbe majetku, rokovať s dlžníkmi obce o splácaní dlhov, hľadať riešenie pre novú odvozovú cestu v Kľačianskej doline, urobiť správne konanie na výrub stromov o ktoré žiadajú občania aj organizácie, pripraviť jarné upratovanie obce, dozrieť na opravné práce v kultúrnom dome, ale byť prítomný aj pri založení miestnej organizácie SČK, viac si môžete prečítať v zozname stretnutí starostu obce v mesiaci marec 2015.


 

Starosta informuje: Výzva – hľadáme obecného kronikára

Starosta informuje: Výzva – hľadáme obecného kronikáraObecné kroniky sú jedinečným zdrojom informácií o histórii obcí a ich obyvateľoch. Sú v nej zaznamenávané najdôležitejšie okamihy ich vývoja.

Obecné zastupiteľstvo 17. apríla schválilo Štatút kronikára obce Trnavá Hora, ktorý definuje jeho práva a povinnosti voči obci a zároveň ustanovuje základné pravidlá pre vedenie kroniky po formálnej, obsahovej a metodickej stránke.


 

Starosta informuje: Otázky starostovi a poslancom

Starosta informuje: Otázky starostovi a poslancomPre zlepšenie komunikácie občanov našej obce so starostom a poslancami Obecného zastupiteľstva budú v krátkej dobe na obecnom webe zriadené dve nové sekcie: Otázky starostovi a Otázky poslancom.

Cieľom rozšírenia komunikácie je verejným a adresným spôsobom poskytnúť príležitosť občanom klásť otázky k rôznym problémom priamo vedeniu obce.


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej HoreObecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, zo dňa 17. 4. 2015:

Uznesenie zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora vo volebnom období 2014 - 2018, tretieho v roku 2015, zo dňa 17. 4. 2015

Štatút kronikára obce Trnavá Hora

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2015 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.


 

Stretnutia v obecnej knižnici Trnavá Hora pri príležitosti Marec mesiac knihy

Stretnutia v obecnej knižnici Trnavá Hora pri príležitosti Marec mesiac knihyPri príležitosti Marca - mesiaca knihy sa aj v Obecnej knižnici v Trnavej Hore uskutočnilo niekoľko zaujímavých stretnutí.

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. A prečo je tomu tak? Marec bol za mesiac knihy prvýkrát vyhlásený v bývalom Československu v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihu.


 

Starosta informuje: Deň Zeme v materskej škôlke

Starosta informuje: Deň Zeme v materskej škôlkeV apríli si medzinárodným Dňom Zeme pripomíname, že Zem je nielen priestor pre náš život, ale zároveň aj našou živiteľkou. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou, lebo zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a chrániť jej poklady pre budúce generácie. Preto je potrebné, aby sme si prírodu vážili a ochraňovali ju aj budovaním dobrého vzťahu k nej.


 

Starosta informuje: Email infokanál spustený

Starosta informuje: Email infokanál spustenýV stredu 15. 4. 2015 o 11.30 hod obec Trnavá Hora odoslaním prvej emailovej správy, spustila nový spôsob komunikácie s občanmi prostredníctvom tzv. email-infokanála.

Princípom tejto komunikácie je systémové zasielanie informácií, vyhlášok, nariadení, ktoré sa týkajú života občanov na základe ich súhlasu a registrácie prostredníctvom registračného emailu.


 

Obec v médiách : Ľuďom z neďalekej dedinky prišiel od starostu e-mail

Obec v médiách : Ľuďom z neďalekej dedinky prišiel od starostu e-mailMnohí obyvatelia obce si dnes našli v e-mailových schránkach správu priamo od starostu. Za všetkým je projekt, do ktorého sa podľa starostu pustila dedinka ako prvá na Slovensku.

V e-maile, ktorý dnes krátko pred dvanástou pribudol v schránkach mnohých občanov. Do email infokanálov sa prihlásilo celkom 169 záujemcov a k dnešnému dňu je ich registrovaných 93. Registrácia ostatných prebieha kontinuálne.


 

Starosta informuje: Zverejňovanie smútočných oznámení na obecnom webe

Starosta informuje: Zverejňovanie smútočných oznámení na obecnom webeNa základe občianskeho podnetu, ale aj po skúsenostiach z iných obcí, aj obec Trnavá Hora zavádza službu bezplatného zverejňovania smútočného oznámenia na web stránke obce.

Smútočné oznámenie bude zverejnené len so súhlasom pozostalých v sekcii Oznámenia ako aj na hlavnej tabuli obecného webu. Text smútočného oznámenia bude vyhotovený zamestnancom obecného úradu po dohode a želania pozostalých.


 

Starosta informuje: DHZ v sobotu naštartoval do novej sezóny

Starosta informuje: DHZ v sobotu naštartoval do novej sezónyS prichádzajúcou jarou sa všetko nielen prebúdza do nového života, ale aj ľudia štartujú do novej letnej sezóny.

Týka sa to aj nášho DHZ – Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý v sobotu 11. apríla na ihrisku Hrable, po dlhej zime naštartoval striekačky, vyvetral príslušenstvo a začal s tréningom družstva kategórie - ženy na súťaže v hasičskom športe.


 

Starosta informuje: Štatistické zisťovanie frekvencie parkovania áut

Starosta informuje: Štatistické zisťovanie frekvencie parkovania áutRozvoj automobilizmu je očividný aj v našej obci. Už je nie je výnimočné, že v jednom dome sú dve-tri autá. Úzke ulice, domy postavené na hranici pozemku pri ceste a iné stavebné obmedzenia spôsobujú problémy s parkovaním.

Najkritickejším miestom v obci z pohľadu parkovania, je štvoruholník tvoriaci Obecný úrad, obchod Jednota COOP, Materská škola a Základná škola. Pre lepšie identifikovanie situácie bolo vo štvrtok 9. apríla v najfrekventovanejšom čase od 6.30h do 9.00 h, vykonané štatistické zisťovanie frekvencie parkovania.


 

Stolnotenisový turnaj Trnavá Hora 2015

Stolnotenisový turnaj Trnavá Hora 2015V sobotu 28. marca zorganizovala Komisia školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí pri Obecnom zastupiteľstve v Trnavej Hore stolnotenisový turnaj. Zúčastnilo sa ho 11 hráčov, pričom každý hráč si zahral s každým hráčom.

Okrem hráčov z Trnavej Hory sa do turnaja prihlásili aj hráči z okolitých obcí. Hlavným rozhodcom bol Ľubo Hanuška, ktorý dohliadal na to, aby sa súťaž odohrala podľa platných stolnotenisových pravidiel.


 

Výzvy a ponuky obce: Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer a vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemku

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer a vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemkuObec Trnavá Hora v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 27.02.2015 uznesenie č.12/2/2015 zverejňuje zámer vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemku, ktorý je vedený na LV č. 748 v k. ú. obce Trnavá Hora, parcela č. EKN 1011,ktorej časť tvorí parcelu č. CKN 41/1- záhrady o výmere 440 m2, ktorá bude predmetom prevodu.

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer a vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemku


 

Tanečná zábava DHZ

DHZ Trnavá Hora - Jalná vás srdečne pozýva na tanečnú zábavu dňa 16. mája 2015 (sobota) o 20:00.

Občianske združenie SPOON a Dobrovoľný hasičský zbor Trnavá Hora – Jalná Vás srdečne pozýva na stavanie mája

dňa 30. apríla 2015 (štvrtok) od 18:00 na priestranstve pri Dome kultúry Jalná

Informácia o otvorení zberného dvora

Zberný dvor Lesná správa bude otvorený každú sobotu až do konca novembra v čase od 13,00 hod do 15,00 hod.

17. ročník záhradníckej výstavy Kvetena a 6. ročník výstavy Včely

v dňoch 28.4.-1.5.2015 organizujeme v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici

TJ Sokol Trnavá Hora vás srdečne pozýva na futbalový zápas dospelých Ihráč – Trnavá Hora

dňa 3. 5. 2014 (nedeľa) o 11.00 hod.

TJ Sokol Trnavá Hora vás srdečne pozýva na futbalový zápas žiakov Vyhne - Trnavá Hora

dňa 2. 5. 2015 (sobota) o 10.00 hod.

DHZ Trnavá Hora - Jalná vás srdečne pozýva na tanečnú zábavu

dňa 16. mája 2015 (sobota) o 20:00 v Dome kultúry Jalná

Zber tetrapakov a kovových obalov samostatne v plastových vreciach spred rodinných domov

sa uskutoční dňa 4. 5. 2015

Zber bio separovaného odpadu

sa uskutoční dňa 30. 4. 2015

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domov

sa uskutoční dňa 14. 5. 2015

Zber papierového separovaného odpadu

sa uskutoční dňa 18. 5. 2015

1. miesto ZlatyErb.sk 2013

1. miesto v súťaži ZlatyErb.sk 2013

Kultúra v regióne

www.mskcentrum.sk

www.rozvojvidieka.webnode.sk

Stravovanie a občerstvenie

Pizzeria LAREDO- Donášková služba: 0915 317 083

Ubytovanie v okolí obce

Ubytovanie Babica

Ubytovanie Zrub pod borovicou

CASAMUNDO – Váš špecialista na rekreačné ubytovanie po celej Európe.

Ostatné služby

Peter Švihorík - Murárske práce, obklady a maľovky

Eva Sklenková

Vypracovanie daňových priznaní FO A, B

mobil: 0905 484 576
mail: evasklenkova@orangemail.sk

Geodetické služby, s.r.o., ul. SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom

Reality-service, s.r.o.

Comforttrans, s.r.o. - výkopové práce

webygroup

English version

2641390

26.4.2015
Úvodná stránka