Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie do 26.4.2018

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty k  pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 26.4.2018:
Návrh Záverečného ú ...viac...

Zverejnené 12.4.2018


 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Obec Trnavá Hora oznamuje, že Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie vypracoval záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstv ...viac...

Zverejnené 28.3.2018


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 1. 3. 2018

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26. 1. 2018

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 4.3.2018


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26. 1. 2018

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26. 1. 2018

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 29.1.2018


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 14. 12. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 14. 12. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 15.12.2017


 

Výsledky VÚC volieb v obci Trnavá Hora - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Výsledky VÚC volieb v obci Trnavá Hora - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 979
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 436
Po ...viac...

Zverejnené 21.8.2017


 

Výsledky komunálnych volieb - doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora

Výsledky komunálnych volieb - doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora

V doplňujúcich komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili v sobotu 14. októbra 2017, bola zvolená nová poslankyňa Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora Erika Ivanová s počtom p ...viac...

Zverejnené 15.10.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 6. 10. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 6. 10. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 9.10.2017


 

Krátke oznamy

Tretí literárny večer v KD Trnavá Hora - Kľačany

Tretí literárny večer v KD Trnavá Hora - Kľačany

Tretí literárny večer v KD Trnavá Hora - Kľačany sa uskutoční v sobotu 28. apríla 2018 o 18:30. Bude sa čítať vynikajúci český preklad románu Vnitr ní strana ve tru, srbského velikána magického realiz ...viac...

Zverejnené 19.4.2018


 

Zber bio odpadu spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 19. 4. 2018 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

Stavanie mája v obci Trnavá Hora 2018

Stavanie mája v obci Trnavá Hora 2018

Obec Trnavá Hora a DHZ Trnavá Hora - Jalná Vás srdečne pozýva na Stavanie mája v obci Trnavá Hora 2018 dňa 30. apríla 2018 (pondelok) o 17.00 h na priestranstve pred Kultúrnym domom Jalná.
  ...viac...

Zverejnené 16.4.2018


 

Distribúcia SPP - Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vonkajšej inšpekcie plynovodu

Distribúcia SPP - Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vonkajšej inšpekcie plynovodu

SPP ako dodávateľ plynu pre domácnosti oznamuje občanom, že v zmysle zákona č.251/2012 o energetike podľa § 11 t. z. a vyhlášky MPaSVR č.508/2009 Z.z., že v mesiacoch  marec - apríl 2018 pracovníci SP ...viac...

Zverejnené 1.3.2018


 

Zápis detí do materskej školy Trnavá Hora

Zápis detí do materskej školy Trnavá Hora

Riaditeľka Materskej školy, Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora po dohode so zriaďovateľom obcou Trnavá Hora oznamuje širokej verejnosti termín a miesto podávania žiadostí a podmienky prijatia dieťaťa na ...viac...

Zverejnené 27.2.2018


 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 1. 5. 2018 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so separ ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 7.5.2018 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so sepa ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

Zber kovových obalov spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 10.5.2018 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia s ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

 

Starosta informuje 2018

Triedenie odpadov je vec verejná - informačný leták ako triediť odpad

Informačný leták ako triediť odpad

Proces triedenia odpadu sa týka každého z nás a je to vec verejná. Ide o proces, ktorý má v rukách každý z nás, a od ktorého závisí aj budúcnosť životného prostredia na Zemi. Situácia v oblasti triedenia odpadov v obci Trnavá Hora sa výrazne zlepšila ...viac...

Zverejnené 11.4.2018


 

Kultúrny dom v hornej často obce Trnavá Hora má nové vstupné dvere

Kultúrny dom v hornej často obce Trnavá Hora má nové vstupné dvere

Po čiastočnej rekonštrukcii KD Jalná v roku 2015, obec začína s postupnou rekonštrukciou kultúrneho domu v hornej časti našej obce.
Vlani sme opravili priestory posilňovne, ktorej steny boli značne narušené hĺbkovými trhlinami s vypadanou omie ...viac...

Zverejnené 10.4.2018


 

Obec Trnavá Hora má obnovené označenie názvov ulíc

Obec Trnavá Hora má obnovené označenie názvov ulíc

Začiatkom marca 2018 si mnohí občania všimli, že z nároží ulíc zmizli označenia názvov ulíc. Ich dočasné sňatie bolo spojené s povinnosťou obce označiť názvy ulíc dôvetkom „ulica“ alebo označením iného druhu verejného priestranstva v zmysle Vyhlášky ...viac...

Zverejnené 10.4.2018


 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci marec 2018

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci marec 2018

Marec bol v očakávaní príchodu jari, ktorá tento rok prichádza naozaj veľmi neskoro a v podstate jar ešte neprišla ani na konci marca, čo úplne zabrzdilo aj tradičné jarné upratovanie obce, ktorého sa zúčastňuje veľké množstvo občanov našej obce.
...viac...

Zverejnené 4.4.2018


 

Trnavohorský Dom smútku má nové stoličky

Trnavohorský Dom smútku má nové stoličky

Na žiadosť a pripomienky občanov, aby obec riešila „studené“ sedenie v Dome smútku, ktoré poskytovalo koženkové sedenie a ktoré neodstránilo ani molitanové podušky, boli koženkové lavice nahradené čiernymi „tapacírovanými“ stoličkami poskytujúcimi po ...viac...

Zverejnené 29.3.2018


 

Obec Trnavá Hora má novú úradnú a informačnú tabuľu

Obec Trnavá Hora má novú úradnú a informačnú tabuľu

Každá vec raz doslúži a príde čas na jej výmenu. Takto je to aj s úradnou tabuľou obce Trnavá Hora a informačnou tabuľou na KD Jalná. Obe slúžili cca 20 rokov a svojím vzhľadom, ale aj obsluhou splnili svoj účel a preto boli vymenené za nové, estetic ...viac...

Zverejnené 26.3.2018


 

Odpadové hospodárstvo obce Trnavá Hora v roku 2017

Odpadové hospodárstvo obce Trnavá Hora v roku 2017

Likvidácia komunálneho odpadu patrí medzi základné úlohy obce a zároveň aj medzi najväčšie problémy obce. A nielen obce, ale celého ľudstva. V roku 2017 sme zaznamenali viaceré pozitívne výsledky v oblasti likvidácie odpadov, ktoré ako dúfame, budú t ...viac...

Zverejnené 22.3.2018


 

Otvorenie zberného miesta ZBERKA v obci Trnavá Hora v roku 2018

Otvorenie zberného miesta ZBERKA v obci Trnavá Hora v roku 2018

Obec Trnavá Hora znovu otvorila v sobotu 17.3.2018 zberné miesto objemných odpadov ZBERKO na Žiarskej ceste v dolnej časti obce Trnavá Hora. Toto zberné miesto bude odteraz otvorené každú sobotu od 13.00 hod do 15.00 hod a to až do 10. novembra 2018. ...viac...

Zverejnené 19.3.2018


 

Zimná údržba miestnych komunikácií obce Trnavá Hora v sezóne 2017/2018

Zimná údržba miestnych komunikácií obce Trnavá Hora v sezóne 2017/2018

Tohtoročná zima nás poriadne potrápila, nielen svojou dĺžkou, ale aj intenzitou, na akú nie sme už celkom zvyknutý. Veď, aby padal sneh ešte 1. marca to sa nestáva každý rok. Táto zima sa prejaví aj v obecnej a domácej ekonomike vyššími doplatkami za ...viac...

Zverejnené 15.3.2018


 

Zber použitých potravinových a motorových olejov

Zber použitých potravinových a motorových olejov

Viete kde likvidovať použité potravinové a motorové oleje?
Ako sa hovorí: „kto maže, ten ide“. A platí to aj pre automobilový a potravinársky priemysel.
Bez používania motorového oleja autá nefungujú a bez potravinárskeho oleja sa nezao ...viac...

Zverejnené 12.3.2018


 

Zber starých tonerov a náplní do tlačiarní a kopírok

Viete kde sa môžete zbaviť starých tonerov a náplní do tlačiarní a kopírok?

Viete kde sa môžete zbaviť starých tonerov a náplní do tlačiarní a kopírok?
Možno viete, možno nie, ale už po dva roky sú na odloženie starých tonerov a naplní do PC tlačiarní a kopírok umiestňované v predsiení COOP Jednoty v dolnej časti obce ...viac...

Zverejnené 9.3.2018


 

Viete kde sa môžete zbaviť starých monočlánkov, batérií, autobatérií a akumulátorov?

Viete kde sa môžete zbaviť starých monočlánkov, batérií, autobatérií a akumulátorov?

Nepodceňujme a neničme životné prostredie vyhadzovaním starých monočlánkov a batérii do kuka nádob!
Spolu s autobatériami sú nebezpečným odpadom pre odovzdávanie ktorých máme vytvorené zberné miesta  v predajniach COOP Jednota na Jalnej, dolne ...viac...

Zverejnené 6.3.2018


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci február 2018

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci február 2018

Aj keď skončil február, tak zima, nie a nie odísť, dokonca jej intenzita sa končiacim mesiacom stupňuje, avšak ani to nemá vplyv na plynulý chod obce: cesty sú udržiavané pravidelne a starosta rieši problémy, tak ako zvyčajne. Raz upchaté WC v KD Jal ...viac...

Zverejnené 4.3.2018


 

Obecné udalosti 2018

Posvätenie kaplnky Zmŕtvychvstania Pána na Farskom úrade v Trnavej Hore

Posvätenie kaplnky Zmŕtvychvstania Pána na Farskom úrade v Trnavej Hore

Na Veľkonočný pondelok 2. apríla 2018 sa v obci Trnavá Hora udiala milá slávnosť. V priestoroch budovy farského úradu bola posvätená kaplnka Zmŕtvychvstania Pána.
Kaplnka vznikla prestavbou jednej z prízemných farských miestností v priebehu n ...viac...

Zverejnené 5.4.2018


 

Druhý literárny večer v KD Trnavá Hora - Kľačany

Druhý literárny večer v KD Trnavá Hora - Kľačany

V sobotu 24.3.2018 sa konal v poradí už druhý Literárny večer, ktorého cieľom je prinášať poslucháčom čítanie literatúry so zaujímavými témami, autormi a inými osobitosťami písaného slova.
Témou druhého literárneho večera  bola, nie tak dávna ...viac...

Zverejnené 29.3.2018


 

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Trnavá Hora - Jalná

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Trnavá Hora - Jalná

Dňa 16.2.2018 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Trnavá Hora – Jalná. Výročná členská schôdza sa uskutočnila v súlade so stanovami Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
Na výročnej členskej schôdzi s ...viac...

Zverejnené 12.3.2018


 

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory

Naše občianske združenie sa v súlade so zákonom zaevidovalo na príjemcu 2% zo zaplatených daní pre rok 2018. Ako si môžete pozrieť v pláne práce na rok 2018, naše aktivity sú široké a pestré.
Svojou troškou prispievame k návratu života do Kľa ...viac...

Zverejnené 5.2.2018


 

Výzva všetkým priaznivcom DHZ Trnavá Hora – Jalná na poukázanie 2% dane

Výzva všetkým priaznivcom DHZ Trnavá Hora – Jalná na poukázanie 2% dane

Ako občianske združenie, Dobrovoľný hasičský zbor Trnavá Hora – Jalná, by sme Vás touto cestou chceli požiadať o poukázanie finančného príspevku vo forme 2% z daní, ktoré ste ako fyzická alebo právnická osoba odviedli v kalendárnom roku 2017, na činn ...viac...

Zverejnené 30.1.2018


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka