Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 8. 6. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 4. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 4. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 4. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 23.4.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 10. 3. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 13.3.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 30. 11. 2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.2.2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 2.12.2016


 

Oznam Stravníkom ŠJ Trnavá Hora

Informácia o zvýšení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Podľa schváleného Dodatku č. 2 k VZN obce Trnavá Hora č.1/2013 „o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach“ sa s platnosťou od 1.9.2016 zvyšuje príspevo ...viac...

Zverejnené 25.7.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, k ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Krátke oznamy

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2017

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2017

TJ Sokol Trnavá Hora vás pozýva na
futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora
v sobotu 8. 7. 2017 so začiatkom o 9.00
na futbalovom ihrisku Hrable.
Príďte sa športo ...viac...

Zverejnené 30.5.2017


 

Florbalový turnaj žiakov I. stupňa ZŠ

Florbalový turnaj žiakov I. stupňa ZŠ

Obec Trnavá Hora, ZŠ Trnavá Hora a florbalový klub Trnavohorské svište vás srdečne pozývajú na
turnaj v školskom florbale žiakov I. stupňa ZŠ,
ktorý sa uskutoční v pondelok 26. júna 201 ...viac...

Zverejnené 19.6.2017


 

Zber bio odpadu spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 22.6.2017 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber kovových obalov spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 27.6.2017 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia s ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 5.7.2017 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so separov ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 14.7.2017 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 27.7.2017 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so sep ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zberný dvor Zberko je opäť otvorený aj každú sobotu

Zberný dvor Zberko je opäť otvorený aj každú sobotu

Neseparovateľný odpad je možné odovzdať v zbernom dvore Zberko na Lesnej správe v dolnej časti obce Trnavá Hora.
Využite túto možnosť na odovzdanie odpadov, ktoré nie sú predmetom pravidelného ...viac...

Zverejnené 8.3.2017


 

 

Starosta informuje 2017

Obec Trnavá Hora zaviedla zber separovaného odpadu už aj v chatovej oblasti Ladno

Obec Trnavá Hora zaviedla zber separovaného odpadu už aj v chatovej oblasti Ladno

Obec má povinnosť zaviesť separovaný zber odpadov vo všetkých častiach obce. Toto sa nám úž pred rokmi podarilo v dolnej a hornej časti obce Trnavá Hora, a taktiež v časti Jalná a Kľačany. V niektorých okrajových a vzdialenejších častiach obce (osadá ...viac...

Zverejnené 14.6.2017


 

Lyže, na ktorých sa nelyžuje, využila obec Trnavá Hora na dekoráciu plota

Lyže, na ktorých sa nelyžuje, využila obec Trnavá Hora na dekoráciu plota

Nový majitelia nehnuteľnosti sa častokrát musia vysporiadať zo „zbierkami“ rôznych, na pohľad ešte dobrými a kvalitnými vecami, o ktoré však už nikto nemá záujem. Takto sa nám na Zberný dvor dostala aj zbierka lyží, ktoré sme núkali zadarmo kadekomu, ...viac...

Zverejnené 12.6.2017


 

Obnovený kríž v Dome smútku Trnavá Hora

Obnovený kríž v Dome smútku Trnavá Hora

V čase, keď bol postavený Dom smútku Trnavá Hora z ideologických dôvodov nebolo možné inštalovať  v obradnej sieni kríž – symbol našej viery a kresťanskej kultúry. Po zmene politického režimu aj v dome smútku bol na čelnej mozaikovej stene za katafal ...viac...

Zverejnené 8.6.2017


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v máji 2017

Stretnutia  a rokovania  starostu obce v máji 2017

Máj je lásky čas ako sa hovorí a tak aj život v obci je týmto poznamenaný. Obec organizovala dve tradične vydarené a milé spoločenské a zábavné podujatia: Deň matiek a Deň detí, ktorý bol tento rok z termínových dôvodov trochu v predstihu.
Rok ...viac...

Zverejnené 2.6.2017


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci apríl 2017

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci apríl 2017

Jarné udržiavacie práce sa rozbehli naplno aj keď ich tempo spomaľujú  neustále dažde, ktoré pri oteplení spustia ako tzv. zelenú kalamitu, čo pre obec znamená kosenie a neustále kosenie, ktorému nie je konca kraja.
Práce je veľa a času málo a ...viac...

Zverejnené 3.5.2017


 

Okrúhle 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora sa konalo v KD Kľačany

Okrúhle 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora sa konalo v KD Kľačany

Zaujímavá zhoda dvoch čísiel - 20. apríla 2017 sa konalo 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období a po niekoľkých rokoch znovu v Kultúrnom dome Kľačany. Symbolická číselná zaujímavosť pre znovu ožívajúci kultúrny dom, ale tento ...viac...

Zverejnené 1.5.2017


 

Aj obec Trnavá Hora má bezdomovcov

Aj obec Trnavá Hora má bezdomovcov

Viete, kto je to bezdomovec ? Občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt podľa §7 ods. 1 písm. d) až g) Zákona 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a nemá sa kde prihlásiť na trvalý pobyt ...viac...

Zverejnené 1.5.2017


 

V obci Trnavá Hora boli osadené dopravné zrkadlá

V obci Trnavá Hora boli osadené dopravné zrkadlá

Význam dopravných zrkadiel motoristom nie je potrebné vysvetľovať, každý má svoju skúsenosť a motoristi našej obce asi najviac oceňujú dopravné zrkadlo na problematickej šášovskej križovatke. Dopravné zrkadlo je pomôckou pre zlepšenie orientácie v kr ...viac...

Zverejnené 27.4.2017


 

Modernizácia chodieb a hygienických zariadení v Základnej škole Trnavá Hora

Modernizácia chodieb a hygienických zariadení v Základnej škole Trnavá Hora

Dnešná generácia štyridsiatnikov a päťdesiatnikov, ktorá získala základné vzdelanie na ZŠ Trnavá Hora si ešte iste pamätá ako vyzerali chodby, triedy, ale aj hygienické zariadenia v ich časoch.
Klasické mramorované dlaždice, jednoduché WC pred ...viac...

Zverejnené 24.4.2017


 

Obecné udalosti 2017

Kľačiansky rozprávkový les - MDD 2017 na Kľačanoch

Kľačiansky rozprávkový les - MDD 2017 na Kľačanoch

Kľačiansky rozprávkový les pre deti k MDD, ktoré sa konalo v nedeľu 4.6.2017, zorganizovalo Občianske združenie Kľačianske dvory s finančnou, technickou a morálnou podporou Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore.
Už skoro popoludní sa začali ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Deň detí na Trnavej Hore 2017

Deň detí na Trnavej Hore 2017

Posledná májová sobota patrila na Trnavej Hore výlučne deťom. Už tradične sa od rána schádzali spolu so svojimi rodičmi, príbuznými a kamarátmi na futbalovom ihrisku Hrable.
Na úvod sa všetky ponáhľali k registračnému stánku, aby potom mohli a ...viac...

Zverejnené 30.5.2017


 

Klub dôchodcov Trnavá Hora zorganizoval zájazd na Spišský hrad

Klub dôchodcov Trnavá Hora zorganizoval zájazd na Spišský hrad

V stredu 17. mája 2017 zorganizoval miestny Klub dôchodcov Trnavá Hora zájazd na Spišský hrad. Zaujímavý výlet na východ Slovenska absolvovalo 45 seniorov.
Cesta autobusom trvala takmer tri hodiny a hneď na to čakal seniorov výstup do priestor ...viac...

Zverejnené 30.5.2017


 

Nové kríže na cintoríne v Kľačanoch

Nové kríže na cintoríne v Kľačanoch

Pri príležitosti 72. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom umiestnili dobrovoľníci z OZ Kľačianske dvory nové kríže na troch vojnových hroboch.
Na kľačianskom cintoríne sa nachádza hneď niekoľko hrobov vojnových obetí z čias Slovenského národného ...viac...

Zverejnené 15.5.2017


 

Vatra víťazstva 2017 v areáli Pamätníka SNP v Kľačanoch

Vatra víťazstva 2017 v areáli Pamätníka SNP v Kľačanoch

Od konca II. svetovej vojny uplynulo 72 rokov. Pri tejto príležitosti sa v  nedeľu 7. mája 2017 v podvečer v areáli Pamätníka SNP v Kľačanoch pálila vatra víťazstva. Podujatie organizovalo Občianske združenie Kľačianske dvory spolu s Obecným úradom T ...viac...

Zverejnené 11.5.2017


 

Stavanie Mája 2017 v obci Trnavá Hora

Stavanie Mája 2017 v obci Trnavá Hora

V nedeľu 30. apríla 2017 sa v našej obci Trnavá Hora konalo tradičné stavanie Mája. Tento rok bolo celé podujatie v réžii miestneho DHZO Trnavá Hora – Jalná.  
Prípravy na podujatie zahájili hasiči už v doobedňajších hodinách. Pripravoval sa g ...viac...

Zverejnené 9.5.2017


 

TJ Sokol Trnavá Hora odohralo priateľský odvetný futbalový zápas v Londýne

TJ Sokol Trnavá Hora odohralo priateľský odvetný futbalový zápas v Londýne

V dňoch 20. až 23. apríla cestovalo mužstvo TJ Sokol Trnavá Hora na odvetný futbalový zápas až do ďalekého Anglicka.
V Londýne odohrali priateľský zápas proti Alexandra Park FC, ktorý skončil s výsledkom 3:1. Zaujímavosťou je, že jediný gól z ...viac...

Zverejnené 28.4.2017


 

Členovia KD Trnavá Hora sa zapojili do celoobecnej akcie Jarné upratovanie obce Trnavá Hora 2017

Fotogaléria - Členovia KD Trnavá Hora sa opäť zapojili do celoobecnej akcie Jarné upratovanie obce Trnavá Hora 2017

Aj tento rok sa členovia Klubu dôchodcov Trnavá Hora zapojili do celoobecnej akcie Jarné upratovanie obce Trnavá Hora, ktoré sa konalo dňa 25. 3. 2017.
Vyše tridsať členov klubu sa zapojilo do čistenia a upratovania a to na viacerých pracovis ...viac...

Zverejnené 30.4.2017


 

Členovia DHZO Trnavá Hora - Jalná upratovali okolie ihriska Hrable počas spoločnej akcie Jarné upratovanie obce

Členovia DHZO Trnavá Hora - Jalná upratovali okolie ihriska Hrable počas spoločnej akcie Jarné upratovanie obce

V sobotu 25. marca sa uskutočnilo tradičné Jarné upratovanie obce. Zúčastnili sa ho aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce.
Keďže v okolí hasičskej zbrojnice na Jalnej už bolo upratané, hasiči sa presunuli na Ihrisko Hrable, kde počas ...viac...

Zverejnené 3.4.2017


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka