Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 8. 6. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 4. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 4. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 4. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 23.4.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 10. 3. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 13.3.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 30. 11. 2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.2.2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 2.12.2016


 

Oznam Stravníkom ŠJ Trnavá Hora

Informácia o zvýšení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Podľa schváleného Dodatku č. 2 k VZN obce Trnavá Hora č.1/2013 „o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach“ sa s platnosťou od 1.9.2016 zvyšuje príspevo ...viac...

Zverejnené 25.7.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, k ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Krátke oznamy

Upozornenie občanov na prípady súvisiace s podvodmi na senioroch

Upozornenie občanov na prípady súvisiace s podvodmi na senioroch

V poslednom období pribúdajú v Banskobystrickom kraji prípady súvisiace s podvodmi na senioroch.
Policajný zbor preto upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej ...viac...

Zverejnené 19.7.2017


 

X. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Trnavá Hora

X. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Trnavá Hora

DHZ Trnavá Hora – Jalná Vás pozýva na X. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Trnavá Hora dňa 22. júla 2017 od 11:00 na futbalovom ihrisku Hrable v obci Trnavá Hora.
viac...

Zverejnené 30.6.2017


 

Zber bio odpadu spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 24.7.2017 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 27.7.2017 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so sep ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 2.8.2017 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so separov ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 14.8.2017 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber kovových obalov spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 24.8.2017 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia s ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zberný dvor Zberko je opäť otvorený aj každú sobotu

Zberný dvor Zberko je opäť otvorený aj každú sobotu

Neseparovateľný odpad je možné odovzdať v zbernom dvore Zberko na Lesnej správe v dolnej časti obce Trnavá Hora.
Využite túto možnosť na odovzdanie odpadov, ktoré nie sú predmetom pravidelného ...viac...

Zverejnené 8.3.2017


 

 

Starosta informuje 2017

Obec Trnavá Hora zakúpila mulčovaciu kosačku

Obec Trnavá Hora zakúpila mulčovaciu kosačku

Jedným z najväčších letných problémov našej obce je údržba verejných zelených plôch, teda kosenie. Patríme medzi obce, ktoré sa starajú o rozľahlé zelené plochy, ktoré sú vo väčšine prípadov na ťažko dostupných miestach, kde je použitie samopojazdnýc ...viac...

Zverejnené 10.7.2017


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci jún 2017

Prehľad všetkých stretnutí je v dokumente na stiahnutie: Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci jún 2017

V tomto roku leto začalo veľmi skoro a v júni už bolo pravé letné počasie. Výdatné dažde a vysoké teploty spôsobili mohutný rast trávy, ktorú naši aktivační zamestnanci nestíhali kosiť a odvážať na kompostovisko. Preto sme obec, tak ako aj v minulost ...viac...

Zverejnené 3.7.2017


 

Obec Trnavá Hora zaviedla zber separovaného odpadu už aj v chatovej oblasti Ladno

Obec Trnavá Hora zaviedla zber separovaného odpadu už aj v chatovej oblasti Ladno

Obec má povinnosť zaviesť separovaný zber odpadov vo všetkých častiach obce. Toto sa nám úž pred rokmi podarilo v dolnej a hornej časti obce Trnavá Hora, a taktiež v časti Jalná a Kľačany. V niektorých okrajových a vzdialenejších častiach obce (osadá ...viac...

Zverejnené 14.6.2017


 

Lyže, na ktorých sa nelyžuje, využila obec Trnavá Hora na dekoráciu plota

Lyže, na ktorých sa nelyžuje, využila obec Trnavá Hora na dekoráciu plota

Nový majitelia nehnuteľnosti sa častokrát musia vysporiadať zo „zbierkami“ rôznych, na pohľad ešte dobrými a kvalitnými vecami, o ktoré však už nikto nemá záujem. Takto sa nám na Zberný dvor dostala aj zbierka lyží, ktoré sme núkali zadarmo kadekomu, ...viac...

Zverejnené 12.6.2017


 

Obnovený kríž v Dome smútku Trnavá Hora

Obnovený kríž v Dome smútku Trnavá Hora

V čase, keď bol postavený Dom smútku Trnavá Hora z ideologických dôvodov nebolo možné inštalovať  v obradnej sieni kríž – symbol našej viery a kresťanskej kultúry. Po zmene politického režimu aj v dome smútku bol na čelnej mozaikovej stene za katafal ...viac...

Zverejnené 8.6.2017


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v máji 2017

Stretnutia  a rokovania  starostu obce v máji 2017

Máj je lásky čas ako sa hovorí a tak aj život v obci je týmto poznamenaný. Obec organizovala dve tradične vydarené a milé spoločenské a zábavné podujatia: Deň matiek a Deň detí, ktorý bol tento rok z termínových dôvodov trochu v predstihu.
Rok ...viac...

Zverejnené 2.6.2017


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci apríl 2017

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci apríl 2017

Jarné udržiavacie práce sa rozbehli naplno aj keď ich tempo spomaľujú  neustále dažde, ktoré pri oteplení spustia ako tzv. zelenú kalamitu, čo pre obec znamená kosenie a neustále kosenie, ktorému nie je konca kraja.
Práce je veľa a času málo a ...viac...

Zverejnené 3.5.2017


 

Okrúhle 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora sa konalo v KD Kľačany

Okrúhle 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora sa konalo v KD Kľačany

Zaujímavá zhoda dvoch čísiel - 20. apríla 2017 sa konalo 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období a po niekoľkých rokoch znovu v Kultúrnom dome Kľačany. Symbolická číselná zaujímavosť pre znovu ožívajúci kultúrny dom, ale tento ...viac...

Zverejnené 1.5.2017


 

Aj obec Trnavá Hora má bezdomovcov

Aj obec Trnavá Hora má bezdomovcov

Viete, kto je to bezdomovec ? Občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt podľa §7 ods. 1 písm. d) až g) Zákona 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a nemá sa kde prihlásiť na trvalý pobyt ...viac...

Zverejnené 1.5.2017


 

Obecné udalosti 2017

Členovia klubu dôchodcov sa zúčastnili autobusového zájazdu Deň stromu 2017 v Čiernom Balogu

Fotogaléria - Členovia klubu dôchodcov sa zúčastnili autobusového zájazdu Deň stromu 2017 v Čiernom Balogu

V sobotu 8.7.2017 sa 42 členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora zúčastnilo zájazdu do horehronskej obce Čierny Balog, kde sa konal už 16. ročník Dňa stromu vo Vydrovskej doline.
Dôchodcovia sa previezli známou Čiernohronskou železnicou so sprievodc ...viac...

Zverejnené 16.7.2017


 

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2017

Fotogaléria - Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2017

V sobotu 8. júla sa na Ihrisku Hrable uskutočnil ďalší ročník obľúbeného futbalového turnaja O pohár starostu obce. Turnaj otvoril príhovorom starosta obce Pavel Kravec. Úvodné zápasy začali krátko po 9-tej hodine.
Hneď v prvom si zmerali sily ...viac...

Zverejnené 12.7.2017


 

Florbalový turnaj žiakov 1. stupňa ZŠ

Florbalový turnaj žiakov 1. stupňa ZŠ

V pondelok 26. júna 2017 vyrástla na ploche multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy Trnavá Hora malá florbalová aréna, ktorá sa stala dejiskom turnaja žiakov 1. stupňa ZŠ v školskom florbale.
Domáce Trnavohorské svište v ňom privítali ...viac...

Zverejnené 30.6.2017


 

X. ročník Juniálesu Klubu dôchodcov Trnavá Hora

X. ročník Juniálesu Klubu dôchodcov Trnavá Hora

V piatok 16. 6. 2017 sa uskutočnil X. ročník Juniálesu seniorov, ktorý organizoval Klub dôchodcov Trnavá Hora v priestoroch Kultúrneho domu v Jalnej. Kultúrneho podujatia sa zúčastnilo takmer sto členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora a 17 dôchodcov z ob ...viac...

Zverejnené 4.7.2017


 

Kľačiansky rozprávkový les - MDD 2017 na Kľačanoch

Kľačiansky rozprávkový les - MDD 2017 na Kľačanoch

Kľačiansky rozprávkový les pre deti k MDD, ktoré sa konalo v nedeľu 4.6.2017, zorganizovalo Občianske združenie Kľačianske dvory s finančnou, technickou a morálnou podporou Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore.
Už skoro popoludní sa začali ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Deň detí na Trnavej Hore 2017

Deň detí na Trnavej Hore 2017

Posledná májová sobota patrila na Trnavej Hore výlučne deťom. Už tradične sa od rána schádzali spolu so svojimi rodičmi, príbuznými a kamarátmi na futbalovom ihrisku Hrable.
Na úvod sa všetky ponáhľali k registračnému stánku, aby potom mohli a ...viac...

Zverejnené 30.5.2017


 

Klub dôchodcov Trnavá Hora zorganizoval zájazd na Spišský hrad

Klub dôchodcov Trnavá Hora zorganizoval zájazd na Spišský hrad

V stredu 17. mája 2017 zorganizoval miestny Klub dôchodcov Trnavá Hora zájazd na Spišský hrad. Zaujímavý výlet na východ Slovenska absolvovalo 45 seniorov.
Cesta autobusom trvala takmer tri hodiny a hneď na to čakal seniorov výstup do priestor ...viac...

Zverejnené 30.5.2017


 

Nové kríže na cintoríne v Kľačanoch

Nové kríže na cintoríne v Kľačanoch

Pri príležitosti 72. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom umiestnili dobrovoľníci z OZ Kľačianske dvory nové kríže na troch vojnových hroboch.
Na kľačianskom cintoríne sa nachádza hneď niekoľko hrobov vojnových obetí z čias Slovenského národného ...viac...

Zverejnené 15.5.2017


 

Vatra víťazstva 2017 v areáli Pamätníka SNP v Kľačanoch

Vatra víťazstva 2017 v areáli Pamätníka SNP v Kľačanoch

Od konca II. svetovej vojny uplynulo 72 rokov. Pri tejto príležitosti sa v  nedeľu 7. mája 2017 v podvečer v areáli Pamätníka SNP v Kľačanoch pálila vatra víťazstva. Podujatie organizovalo Občianske združenie Kľačianske dvory spolu s Obecným úradom T ...viac...

Zverejnené 11.5.2017


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka