Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie

Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty k  pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora dňa 8.6.2017, a informácie k predkladaniu pr ...viac...

Zverejnené 26.5.2017


 

Obec Trnavá Hora zámer vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk

Obec  Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja majetku obce Trnavá Hora

Obec  Trnavá Hora  zámer vyhlásenia obchodnej verejnej  súťaže svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemku vedeného na LV č. 1186 v k. ú. Kľačany parcela CKN č. 653 - zas ...viac...

Zverejnené 7.5.2017


 

Obec Trnavá Hora hľadá do prevádzky Školskej jedálne Trnavá Hora kuchárku

Obec Trnavá Hora hľadá do prevádzky Školskej jedálne Trnavá Hora kuchárku

Pracovný vzťah: pracovná zmluva počas zastupovania materskej  a rodičovskej dovolenky
Pracovný úväzok: 1,00
Termín nástupu: 1.8.2017
Požadované predpoklady výkonu práce: ukončené ...viac...

Zverejnené 20.4.2017


 

Informácia k plateniu daní a poplatkov za rok 2017

Informácia k plateniu daní a poplatkov za rok 2017

Obec Trnavá Hora oznamuje, že od pondelka 10.4.2017 je možné platiť daň z nehnuteľnosti, poplatok za  komunálny odpad a daň za psa na rok 2017 v hotovosti na Obecnom úrade Trnavá Hora v pracovných dňo ...viac...

Zverejnené 6.4.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 4. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 4. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 23.4.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 10. 3. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 13.3.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 30. 11. 2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.2.2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 2.12.2016


 

Oznam Stravníkom ŠJ Trnavá Hora

Informácia o zvýšení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Podľa schváleného Dodatku č. 2 k VZN obce Trnavá Hora č.1/2013 „o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach“ sa s platnosťou od 1.9.2016 zvyšuje príspevo ...viac...

Zverejnené 25.7.2016


 

Krátke oznamy

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 24.5.2017 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so sep ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Deň detí na Trnavej Hore 2017

Deň detí na Trnavej Hore 2017


Srdečne pozývame na oslavu
Dňa detí Trnavá Hora,
ktorá sa uskutoční 27. mája 2017 o 10.00 hod. na ihrisku Hrable v Trnavej Hore.
 
Deti čaká zaujímavý program:
...viac...

Zverejnené 17.5.2017


 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 2.6.2017 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so separov ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 15.6.2017 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Súťaž vo varené kotlíkového gulášu O putovný kotlík šéfkuchára pizzerie Laredo

Súťaž vo varené kotlíkového gulášu O putovný kotlík šéfkuchára pizzerie Laredo

Súťaž vo varení kotlíkového gulášu O putovný kotlík šéfkuchára pizzerie Laredo sa uskutoční dňa 10. 6. 2017 (sobota) so zahájením o 9:30 pred pizzeriou LAREDO, Dolina Pitelová 305, neďaleko obce Trnav ...viac...

Zverejnené 21.5.2017


 

Zber bio odpadu spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 22.6.2017 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zberný dvor Zberko je opäť otvorený aj každú sobotu

Zberný dvor Zberko je opäť otvorený aj každú sobotu

Neseparovateľný odpad je možné odovzdať v zbernom dvore Zberko na Lesnej správe v dolnej časti obce Trnavá Hora.
Využite túto možnosť na odovzdanie odpadov, ktoré nie sú predmetom pravidelného ...viac...

Zverejnené 8.3.2017


 

Zber kovových obalov spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 27.6.2017 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia s ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

 

Starosta informuje 2017

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci apríl 2017

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci apríl 2017

Jarné udržiavacie práce sa rozbehli naplno aj keď ich tempo spomaľujú  neustále dažde, ktoré pri oteplení spustia ako tzv. zelenú kalamitu, čo pre obec znamená kosenie a neustále kosenie, ktorému nie je konca kraja.
Práce je veľa a času málo a ...viac...

Zverejnené 3.5.2017


 

Okrúhle 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora sa konalo v KD Kľačany

Okrúhle 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora sa konalo v KD Kľačany

Zaujímavá zhoda dvoch čísiel - 20. apríla 2017 sa konalo 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období a po niekoľkých rokoch znovu v Kultúrnom dome Kľačany. Symbolická číselná zaujímavosť pre znovu ožívajúci kultúrny dom, ale tento ...viac...

Zverejnené 1.5.2017


 

Aj obec Trnavá Hora má bezdomovcov

Aj obec Trnavá Hora má bezdomovcov

Viete, kto je to bezdomovec ? Občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt podľa §7 ods. 1 písm. d) až g) Zákona 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a nemá sa kde prihlásiť na trvalý pobyt ...viac...

Zverejnené 1.5.2017


 

V obci Trnavá Hora boli osadené dopravné zrkadlá

V obci Trnavá Hora boli osadené dopravné zrkadlá

Význam dopravných zrkadiel motoristom nie je potrebné vysvetľovať, každý má svoju skúsenosť a motoristi našej obce asi najviac oceňujú dopravné zrkadlo na problematickej šášovskej križovatke. Dopravné zrkadlo je pomôckou pre zlepšenie orientácie v kr ...viac...

Zverejnené 27.4.2017


 

Modernizácia chodieb a hygienických zariadení v Základnej škole Trnavá Hora

Modernizácia chodieb a hygienických zariadení v Základnej škole Trnavá Hora

Dnešná generácia štyridsiatnikov a päťdesiatnikov, ktorá získala základné vzdelanie na ZŠ Trnavá Hora si ešte iste pamätá ako vyzerali chodby, triedy, ale aj hygienické zariadenia v ich časoch.
Klasické mramorované dlaždice, jednoduché WC pred ...viac...

Zverejnené 24.4.2017


 

Analýza trnavohorských vôd v rámci akcie Deň vody

Analýza trnavohorských vôd v rámci akcie Deň vody

Voda, zem a slnko sú základom života na Zemi. Od roku 1993 OSN vyhlásila 22. marec za svetový Deň vody, ako propagáciu významu jej ochrany.
Už niekoľko rokov v tento deň Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica po ...viac...

Zverejnené 14.4.2017


 

Obec v spolupráci so Základnou školou Trnavá Hora zbierala odpadky v Jalňanskej doline

Obec Trnavá Hora v spolupráci so Základnou školou Trnavá Hora zbierala odpadky v Jalňanskej doline

Je až na neuverenie, že človek ničí sám seba vyhadzovaním odpadov do prírody, ktorá je zdrojom vody, vzduchu, zelene a teda jeho života.
Nie je to inak ani v Jalňanskej doline, ktorá je častým miestom nedeľných vychádzok našich rodín končiacic ...viac...

Zverejnené 12.4.2017


 

Zrenovované historické obecné štíty obce Trnavá Hora

Zrenovované historické obecné štíty obce Trnavá Hora

O poznaní histórie sa hovorí, že je základom pre budovanie budúcnosti a nie je to inak ani so zachovávaním historických predmetov.
Pred niekoľkými rokmi sa našli pri rekonštrukcii strechy Kultúrneho doma Jalná dva historické smaltované štíty o ...viac...

Zverejnené 9.4.2017


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci marec 2017

Stretnutia_starostu_2017.jpg

Každý mesiac sa svojím typickým charakterom premieta aj do stretnutí a rokovaní starostu obce. Zima skončila a príprava na jar pokračuje po februári aj v marci.
Opakovane sa zametali ulice, oprávnenému odberateľovi sa odovzdával elektronický o ...viac...

Zverejnené 2.4.2017


 

Obecné udalosti 2017

Nové kríže na cintoríne v Kľačanoch

Nové kríže na cintoríne v Kľačanoch

Pri príležitosti 72. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom umiestnili dobrovoľníci z OZ Kľačianske dvory nové kríže na troch vojnových hroboch.
Na kľačianskom cintoríne sa nachádza hneď niekoľko hrobov vojnových obetí z čias Slovenského národného ...viac...

Zverejnené 15.5.2017


 

Vatra víťazstva 2017 v areáli Pamätníka SNP v Kľačanoch

Vatra víťazstva 2017 v areáli Pamätníka SNP v Kľačanoch

Od konca II. svetovej vojny uplynulo 72 rokov. Pri tejto príležitosti sa v  nedeľu 7. mája 2017 v podvečer v areáli Pamätníka SNP v Kľačanoch pálila vatra víťazstva. Podujatie organizovalo Občianske združenie Kľačianske dvory spolu s Obecným úradom T ...viac...

Zverejnené 11.5.2017


 

Stavanie Mája 2017 v obci Trnavá Hora

Stavanie Mája 2017 v obci Trnavá Hora

V nedeľu 30. apríla 2017 sa v našej obci Trnavá Hora konalo tradičné stavanie Mája. Tento rok bolo celé podujatie v réžii miestneho DHZO Trnavá Hora – Jalná.  
Prípravy na podujatie zahájili hasiči už v doobedňajších hodinách. Pripravoval sa g ...viac...

Zverejnené 9.5.2017


 

TJ Sokol Trnavá Hora odohralo priateľský odvetný futbalový zápas v Londýne

TJ Sokol Trnavá Hora odohralo priateľský odvetný futbalový zápas v Londýne

V dňoch 20. až 23. apríla cestovalo mužstvo TJ Sokol Trnavá Hora na odvetný futbalový zápas až do ďalekého Anglicka.
V Londýne odohrali priateľský zápas proti Alexandra Park FC, ktorý skončil s výsledkom 3:1. Zaujímavosťou je, že jediný gól z ...viac...

Zverejnené 28.4.2017


 

Členovia KD Trnavá Hora sa zapojili do celoobecnej akcie Jarné upratovanie obce Trnavá Hora 2017

Fotogaléria - Členovia KD Trnavá Hora sa opäť zapojili do celoobecnej akcie Jarné upratovanie obce Trnavá Hora 2017

Aj tento rok sa členovia Klubu dôchodcov Trnavá Hora zapojili do celoobecnej akcie Jarné upratovanie obce Trnavá Hora, ktoré sa konalo dňa 25. 3. 2017.
Vyše tridsať členov klubu sa zapojilo do čistenia a upratovania a to na viacerých pracovis ...viac...

Zverejnené 30.4.2017


 

Členovia DHZO Trnavá Hora - Jalná upratovali okolie ihriska Hrable počas spoločnej akcie Jarné upratovanie obce

Členovia DHZO Trnavá Hora - Jalná upratovali okolie ihriska Hrable počas spoločnej akcie Jarné upratovanie obce

V sobotu 25. marca sa uskutočnilo tradičné Jarné upratovanie obce. Zúčastnili sa ho aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce.
Keďže v okolí hasičskej zbrojnice na Jalnej už bolo upratané, hasiči sa presunuli na Ihrisko Hrable, kde počas ...viac...

Zverejnené 3.4.2017


 

Jarné upratovanie obce Trnavá Hora 2017

2017_Trnava_Hora_Jarne_upratovanie.jpg

Aj tento rok sa v našej obci konalo tradičné veľké jarné upratovanie. Opäť sa na ňom zúčastnili dobrovoľníci z radov občanov, ako aj členovia organizácií, ktoré v obci pôsobia.
Aj tento rok sme v obci mali v dobrovoľníckom projekte zapojených ...viac...

Zverejnené 30.3.2017


 

Trnavohorský fašiang 2017

Fotogaléria - Trnavohorský fašiang 2017

V sobotu 25. februára 2017 sa v našej obci uskutočnil ďalší ročník Trnavohorského fašiangu. Fašiangový sprievod prešiel celú dedinu a povykrúcal nejednu gazdinú.
Dokopy sa dali mladí aj starí a vytvorili fašiangovú skupinu, ktorá pod vedením " ...viac...

Zverejnené 10.3.2017


 

IX. farský ples farnosti Trnavá Hora

IX. farský ples farnosti Trnavá Hora

V sobotu 19. februára sa v Kultúrnom dome Jalná uskutočnil už 9. farský ples. Deviaty ročník podujatia sa niesol v štýle Ples v opere. Organizátori plesu prispôsobili atmosféru bratislavskému plesu, ktorý každoročne otvára plesovú sezónu na Slovensku ...viac...

Zverejnené 27.2.2017


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka