Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradná tabuľa OcÚ Trnavá Hora

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore pre volebné obdobie 2014 – 2018 sa uskutoční  dňa 31. decembra 2014, t.j. v stredu o 09,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trnavej Hore.

SPP – distribúcia, a.s., informuje: Prechod na nový odorant zemného plynu

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku si Vám dovoľuje oznámiť, že v nasledujúcich dňoch bude vo Vašej obci meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.

Rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, k navrhovanému Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Žiar nad Hronom na obdobie 2014 - 2020

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva rozhodnutie, že navrhovaný strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Žiar nad Hronom na obdobie 2014 – 2020 sa nebude posudzovať podľa zákona. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Viac úradných informácií >>


 

Aktuality

Uvítanie detí do života v obci Trnavá Hora 2014

Uvítanie detí do života v obci Trnavá Hora 2014pridané 17. 12. 2014

V uplynulom roku sa počet obyvateľov našej obce rozrástol o 11 novonarodených detí. Pri tejto milej príležitosti zorganizoval obecný úrad v sobotu 29. novembra ich slávnostné uvítanie do života. Sobotné popoludnie otvoril slávnostným príhovorom starosta obce Ján Harman, privítal prítomných rodičov a príbuzných a poblahoželal k prírastkom v rodinách. Pekný kultúrny program si pripravili žiaci ZŠ pod vedením pani učiteľky Koštovej.

Mikulášska sobota v obci Trnavá Hora 2014

Mikulášska sobota 2014pridané 12. 12. 2014

Vďaka tomu, že 6. december pripadol v tomto roku práve na sobotu, bolo označenie už tradičného trnavohorského podujatia úplne presné. Mikulášsku sobotu aj v tomto roku pripravila obec Trnavá Hora vďaka občianskemu združeniu SPOON, starostovi obce a s pomocou Klubu dôchodcov. Banskobystrický samosprávny kraj podporil podujatie finančne.

Nový cestovný poriadok vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko

Nový cestovný poriadok vlakov Železničnej spoločnosti Slovenskopridané 12. 12. 2014

Od nedele 14. decembra vstúpi do platnosti nový cestovný poriadok vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko. Aktualizovaný cestovný poriadok Železníc Slovenskej republiky vybraných tratí platný od 14. decembra 2014 do 12. decembra 2015 ako aj odchody a príchody zo zastávok Trnavá Hora, Jalná, Žiar nad Hronom, Hronská DúbravaZvolen nájdete na stránkach obce v sekcii Doprava – Vlakom.

Zo života v Materskej škole školský rok 2014/2015 - jeseň

Zo života v Materskej škole školský rok 2014/2015 - jeseňpridané 1. 12. 2014

Začiatkom školského roka predstavili rodičom v materskej škole materskú školu „rodinného typu“ prostredníctvom vízie Byť školou rodinného typu, plnej šťastia, pohody, súladu, pozitívneho naladenia a bezpečia. Adaptačné obdobie mladších detí bolo založené na úzkej spolupráci, komunikácii a zosúladení pedagogického pôsobenia rodiča a učiteľa. Deti sa stretli aj s policajtkou Janou Šmondrkovou a s kolegyňou, ktoré deťom vysvetlili význam dodržiavania pravidiel pre zdravý život človeka. Lásku k starým rodičom spojili s tvorbou darčeka a slovno - tanečného predstavenia v Kultúrnom dome na Jalnej.

Trnavohorskej webovej stránke patrí 5. miesto v súťaži ZlatyErb 2014

Trnavohorskej webovej stránke patrí 5. miesto v súťaži ZlatyErb 2014pridané 20. 11. 2014

V stredu 12. novembra 2014 sa v Bratislave ako súčasť medzinárodného kongresu ITAPA uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov už 11. ročníka súťaže ZlatyErb.sk, ktorú vyhlasuje Únia miest Slovenska spoločne s občianskym združením eSlovensko. Súťaže sa zúčastnilo celkom 81 samospráv, ktoré súťažili v troch hlavných kategóriách: Najlepšia stránka obcí, Najlepšia stránka miest a mestských častí a Najlepšia stránka samosprávneho kraja. Ako odznelo pri vyhodnotení, kvalita webových sídiel slovenských samospráv z roka na rok narastá, po stránke technickej správnosti sú webstránky na veľmi dobrej úrovni, isté rezervy sú najmä pri zverejňovaní všetkých povinných a nepovinných informácií.

Klubu dôchodcov Trnavá Hora - Vinobranie Valtice 2014

Klubu dôchodcov Trnavá Hora - Vinobranie Valtice 2014pridané 3. 11. 2014

V sobotu 4. októbra sa členovia Klubu dôchodcov Trnavá Hora zúčastnili výletu do moravských Valtíc. Po príchode do Valtíc ako prvé navštívili vínny sklep Křižák, kde ich domáci v krátkosti informovali o spôsobe výroby vína a o uskladňovaní vín. Ďalším bodom programu bola prehliadka sprievodu, v ktorom nechýbali mladí vinári v krojoch – študenti Vinárskeho učilišťa vo Valticiach.

Projekt výstavby ihriska v areáli Základnej školy v Trnavej Hore

Projekt výstavby ihriska v areáli Základnej školy v Trnavej Horepridané 21. 10. 2014

Obec Trnavá Hora začala s výstavbou dlho očakávaného ihriska v areáli Základnej školy v Trnavej Hore. "Veríme, že počasie bude priať a práce na jeho výstavbe budú napredovať. Nové ihrisko prispeje ku skvalitneniu vyučovania telesnej výchovy, ako aj k rozvoju športových aktivít v popoludňajších hodinách. Areál bude využívaný nielen našimi žiakmi, ale aj obyvateľmi obce," uviedla riaditeľka školy, Kristína Holá.
Michalský beh a Beh zdravia žiakov a učiteľov ŽS a MŠ Trnavá Hora 2014

Michalský beh a Beh zdravia 2014pridané 7. 10. 2014

V pondelok 29. septembra sa v Trnavej Hore uskutočnil už VII. ročník Michalského behu a Behu zdravia. Vyhlasovateľom podujatia bola obec Trnavá Hora za finančnej podpory BBSK. Realizáciu samotných pretekov si zobrali na starosť pedagógovia zo základnej školy. Okrem žiakov a učiteľov ZŠ sa pretekov zúčastnili aj deti z MŠ. Mnohí žiaci, ale aj učitelia dokázali, že sú v dobrej kondícii. Na víťazov čakali nielen sladké odmeny a diplomy, ale aj krásne medaily.

Záhradkárska výstava Trnavohorská tekvica 2014

Záhradkárska výstava Trnavohorská tekvica 2014pridané 29. 9. 2014

V nedeľu 28. septembra 2014 sa odovzdaním cien skončil v poradí siedmy ročník záhradkárskej výstavy Trnavohorská tekvica. Aj v tomto roku ju pre obec Trnavá Hora a všetkých priaznivcov záhradkárenia pripravilo občianske združenie Spoločne pre obec, obec nám. Po prípravách, ktoré sa začali už v stredu 24. septembra, sa Dom kultúry Jalná v sobotu krátko popoludní otvoril všetkým návštevníkom. Čakalo tu na nich 51 súťažných exponátov vrátane 11 expozícií od 24 vystavovateľov, prevažne z Trnavej Hory.

Výsledky letných súťaží DHZ Trnavá Hora – Jalná 2014

pridané 25. 9. 2014

Obohatené družstvo DHZ Trnavá Hora – Jalná o nové hasičky odštartovali sezónu letných súťaži účasťou v okresnej súťaži v Hodruši Hámroch.  Počas letnej sezóny sa zúčastnili viacerých súťaži napr. v Kremnici, Dežericiach, na nočnej v Šišove, Bartošovej Lehôtke, Štefultove, Šalkovej, Záturčí a Málinci. Z Kremnice si odniesli Pohár za prvé miesto s časom 18,14 na športové hadice. V súťaži v Šalkovej s časom 19:43 (PP 17:98) na hrubé hadice skončili tiež na 2. mieste. Viac informácii nájdete aj na funpage na facebooku.

Turistika 2014 - Hronská Dúbrava - Ladno

Turistika 2014 - Hronská Dúbrava - Ladnopridané 21. 9. 2014

Začiatkom septembra sa zišlo niekoľko členov Klubu dôchodcov na železničnej stanici Jalná, aby sa vlakom odviezli do Hronskej Dúbravy. V pomalom tempe išli hore dedinou Hronská Dúbrava, neskôr pokračovali cez les až nakoniec prišli na hornú Hronskú Dúbravu. Opäť sa pokračovalo v ceste, tento raz cez lúky a les na Ladno, kde už čakali na turistov manželia Vonkomerovci. Domáci pán ich privítal pripraveným ohniskom a pohárikom pálenky a domáca pani s ešte teplými škvarkovými koláčikmi.

Oslavy SNP 2014 - 70. výročie

Oslavy SNP 2014 - 70. výročiepridané 21. 9. 2014

Oslavy 70. výročia Slovenského národného povstania sa začali slovenskou hymnou a básňou Mor ho! od Sama Chalupku v podaní zástupkyne školy Dany Koštovej pri pamätníku SNP na Kľačanoch. Básňou, ktorá bola a bude symbolom boja za slobodu národa, ktorý je hodný mnohých obetí a sily, s akou sa my, Slováci, dokážeme zjednotiť pre spoločnú vec. Verše sa niesli krásnym slnečným popoludním a prítomní ich s úctou a vďakou počúvali. Zástupkyňa starostu obce Beáta Mešťanová prítomných privítala a v krátkosti informovala o Slovenskom národnom povstaní, o ťažkých bojoch, ktoré prebiehali v našich končinách - horách, dolinách a dedinách

Posedenie členov Klubu dôchodcov pri guláši 2014

Posedenie členov Klubu dôchodcov pri guláši 2014pridané 21. 9. 2014

V piatok 22. augusta sa v Kultúrnom dome Jalná uskutočnilo posedenie pri guláši, ktoré zorganizovali členovia Klubu dôchodcov. Guláš sa varil už od skorých hodín. Predseda klubu, Ján Slašťan, privítal prítomných, a zároveň ich oboznámil s plánom činnosti do konca roka. Ku gulášu sa podávalo aj pivko, k tomu kávička a, samozrejme, sladké a slané koláče a s harmonikárom Patrikom Ivanom si seniori schuti zaspievali.

Súťaž v hasičskom športe o pohár starostu obce Trnavá Hora 2014

Súťaž v hasičskom športe o pohár starostu obce Trnavá Hora 2014pridané 19. 9. 2014

Súťaž Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) sa stala v našej obci tradíciou, keďže 19. júla sa konal už 7. ročník. Po minulé roky sa súťažilo len v kategóriách ženy, muži a muži nad 35 rokov. Tento ročník sme obohatili aj o súťaž mladých hasičov Plameň, ktorá prebiehala počas prestávky medzi prvým a druhým kolom súťaže dospelých. V kategórii ženy súťažilo šesť tímov, v kategórii muži osem tímov, v kategórii muži nad 35 rokov dva tímy a v kategórii Plameň sedem tímov. Naša obec mala zastúpenie vo všetkých kategóriách aj v kategórii Plameň, aj keď nie pod názvom DHZ Trnavá Hora, ale pod názvom DHZ Pitelová. Družstvo DHZ Pitelová sa skladá z 18 dievčat, ktoré sú z Trnavej Hory, z Pitelovej aj z Ihráča. Dievčatá z DHZ Pitelová majú rovnakých trénerov ako ženy z DHZ Trnavá Hora – Jalná. Ich trénermi sú Peter Hudec a Eva Abrahámová.

Základná škola v Trnavej Hore otvorila nový školský rok 2014 / 2015

Základná škola v Trnavej Hore otvorila nový školský rok 2014 / 2015pridané 7. 9. 2014

Základná škola Trnavá Hora otvorila svoje brány v školskom roku 2014-2015 dňa 2. septembra 2014. V tomto školskom roku nastúpilo do 1. ročníka 24 žiakov a preto sa otvorili dve triedy. Celkový počet žiakov školy je 126 a učia sa v 10. triedach od 1. do 9. ročníka. V školskom roku 2014/2015 bude v období školského vyučovania spolu 187 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 25 dní prázdnin (z ktorých 7 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 62 dní.

Materská škola v Trnavej Hore otvorila nový školský rok 2014 / 2015

Materská škola v Trnavej Hore otvorila nový školský rok 2014 / 2015pridané 7. 9. 2014

Materská škola v Trnavej Hore je už v súčasnosti zateplená a vymenené sú aj staré okná, ktoré nahradili nové plastové. Postupne sa zastrešuje aj zatepľuje aj strecha budovy. V tomto školskom roku sú v škôlke otvorené dve triedy, ktoré navštevuje 42 škôlkarov.


 

Za obsah zodpovedá
Miroslav Bahleda

Mapa Trnavá Hora

Orientačná mapa Trnavá Hora

dnes je: 22.12.2014

meniny má: Adela

Stravovanie a občerstvenie

Pizzeria LAREDO- Donášková služba: 0915 317 083

Ubytovanie v okolí obce

Ubytovanie Babica

Ubytovanie Zrub pod borovicou

CASAMUNDO – Váš špecialista na rekreačné ubytovanie po celej Európe.

Ostatné služby

Peter Švihorík - Murárske práce, obklady a maľovky

Geodetické služby, s.r.o., ul. SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom

Reality-service, s.r.o.

Comforttrans, s.r.o. - výkopové práce


Trnavá Hora na FB

Štefanská veselica 2014

Štefanská veselica 2014 s cover verziami slovenských a českých hitov

Štefanská veselica 2014 s cover verziami slovenských a českých hitov

dňa 25. 12. 2014 v KD Jalná, Trnavá Hora od 20:30

Pohybom ku zdraviu

každý pondelok od 17:30 do 18:30 v telocvični ZŠ Trnavá Hora

Zber bio separovaného odpadu

sa uskutoční dňa 30. 12. 2014

Inštalácia kamerového systému

V obci Trnavá Hora sa v decembri 2013 začal realizovať projekt Inštalácia kamerového systému s podporou Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Viac informácii o projekte Inštalácia kamerového systému

Zateplenie Základnej školy v Trnavej Hore

Zateplenie Základnej školy v Trnavej Hore

1. miesto ZlatyErb.sk 2013

1. miesto v súťaži ZlatyErb.sk 2013

Výzva - anglická verzia

Administrátor stránky hľadá pomocníčku (pomocníka) na vytvorenie anglickej jazykovej verzie - jedná sa o preklad niektorých častí textu do anglického jazyka. Kontakt: mail: webmaster@trnavahora.sk, telefónom: 0915 834 720

Kultúra v regióne

www.mskcentrum.sk

www.rozvojvidieka.webnode.sk

WEB linky

www.pomoc.sk

www.stopline.sk

www.zodpovedne.sk

Viac liniek v sekcii WEB linky

webygroup

English version

2447264

22.12.2014
Úvodná stránka