Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 15.7.2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.2.2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 18.7.2016


 

Informácia k zmene legislatívy - trestná zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb

Informácia k zmene legislatívy - trestná zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. informuje svojich zákazníkov o pretrvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ponúkajú odberateľom plynu „preto ...viac...

Zverejnené 11.7.2016


 

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie

Zverejnenie dokumentu na pripomienkovanie

Obec Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty, ktoré sa budú schvalovať na rokovaní Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora dňa v zasadačke Obecného úradu Trnavá Hora:
Návrh - Dodatok č. 2 ...viac...

Zverejnené 23.3.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, k ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Voľba poslanca obce Trnavá Hora

Voľba poslanca obce Trnavá Hora

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 5. novembra 2016.
V obci Trnavá Hora sa bude voliť nový poslanec Obe ...viac...

Zverejnené 25.4.2016


 

Krátke oznamy

Zájazd členov klubu dôchodcov na Oravskú priehradu spojenú s plavbou loďou na Slanický ostrov umenia

Zájazd členov klubu dôchodcov na Oravskú priehradu spojenú s plavbou loďou na Slanický ostrov umenia

Klub dôchodcov Trnavá Hora pozýva svojich členov na zájazd na Oravskú priehradu spojenú s plavbou loďou na Slanický ostrov umenia, ktorý sa uskutoční dňa 23. 7. 2016 (v sobotu).
Odchod autobusu ...viac...

Zverejnené 7.7.2016


 

Zber tetrapakov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 27.7.2016 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so sep ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Zber plastov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 5.8.2016 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so separov ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

IX. ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce Trnavá Hora

Hasičská súťaž O pohár starostu obce


Dobrovoľný hasičský zbor Trnavá Hora – Jalná Vás srdečne pozýva na pohárovú súťaž
O pohár starostu obce Trnavá Hora,
ktorá sa uskutoční dňa 13. 8. 2016 (sobota) od 13:00 na futba ...viac...

Zverejnené 18.7.2016


 

Tradičná mlatba na Kľačanoch 2016

Tradičná mlatba na Kľačanoch 2016

Mladým pre poučenie, starším pre spomienku.
Občianske združenie Kľačianske dvory vás pozýva na Tradičnú mlatbu dňa 13. augusta 2016 (sobota) pod pamätníkom SNP na Kľačanoch v obci Trnavá Hora s ...viac...

Zverejnené 15.7.2016


 

Zber papierového separovaného odpadu

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 15.8.2016 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Autobusový zájazd na festival Hontianska paráda v obci Hrušov

Autobusový zájazd na festival Hontianska paráda v obci Hrušov

Občianske združenie Kľačianske dvory (OZ KD) organizuje
autobusový zájazd na festival Hontianska paráda v obci Hrušov
v sobotu 20. augusta 2016 s odchodom o 8.00 hod a predpokladaným náv ...viac...

Zverejnené 21.7.2016


 

Zber bio separovaného odpadu

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 22.8.2016 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na v ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Zber kovových obalov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 24.8.2016 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia s ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Zber neseparovateľného odpadu v zbernom dvore na Lesnej správe

Neseparovateľný odpad je možné odovzdať v zbernom dvore na Lesnej správe.
Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 10.00 h do 12.00 h a každú sobotu od 15. marca do 31. októbra 2016 v čase od 13 ...viac...

Zverejnené 24.4.2015


 

 

Starosta informuje 2016

Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách

Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách

V posledných týždňoch sa stal voľný pohyb psov po dedine problémom číslo jeden. Niet takmer dňa, aby sa niekto nesťažoval, že po obci voľne pobehuje pes, ktorý nie raz aj ohrozuje chodcov. Ten istý pes pobehuje po obci bezprízorne aj niekoľko dní. Ma ...viac...

Zverejnené 15.7.2016


 

Fasádu budovy kultúrneho domu zdobí jeho oficiálny názov

Na fasádu budovy kultúrneho domu v obci Trnavá Hora bol umiestnený jeho oficiálny názov Kultúrny dom Jalná

Tradícia, obsah a množstvo kultúrnych podujatí kultúrneho domu na Jalnej sa hlboko zapísali do povedomia všetkých generácii nielen v našej obci, ale aj v širokom okolí. Mnohí dodnes spomínajú na slávne diskotéky, ochotnícke divadlá a občas aj vystúpe ...viac...

Zverejnené 15.7.2016


 

Stretnutia starostu za mesiac jún 2016

Stretnutia starostu za mesiac jún 2016

Jún je spojený s končiacim školským rokom a teda aj s niekoľkými zaujímavými udalosťami: ukončením povinnej školskej dochádzky deviatakov, ukončením predškolskej výchovy nastupujúcich prváčikov, sobášom, či významnými životnými jubileami.
Záro ...viac...

Zverejnené 12.7.2016


 

Stretnutia starostu za mesiac máj 2016

Stretnutia starostu za mesiac máj 2016

O máji sa hovorí, že je to „lásky čas“, ale na stretnutia starostu to neplatí. Starosta sa musí stretávať s občanmi, organizáciami alebo firmami, či je máj alebo nie je.
Snáď len zmena počasia mení aj charakter stretnutí, ktoré sú zamerané na ...viac...

Zverejnené 2.6.2016


 

Reštaurovanie obradného stola

Reštaurovanie obradného stola

V zasadačke obecného úradu sa nachádza zvláštny kus nábytku. V kúte za dverami stojí masívny stôl v mahagónovom sfarbení, ktorý svojou mohutnosťou naznačuje, že je určený pre slávnostné udalosti našej obce. Môžeme ho kľudne nazývať aj obradným stolom ...viac...

Zverejnené 29.5.2016


 

Obecný web dostupný už aj cez mobilnú aplikáciu

Obecný web dostupný už aj cez mobilnú aplikáciu

Viete, že už aj náš obecný web môžete prehliadať cez Virtualne?
Zaslúžil sa o to Mirko Bahleda vďaka, ktorému sme získali v súťaži o najlepší obecný web v kategórii do 2000 obyvateľov Zlatý erb 2015.
O čo ide v skratke? Užívatelia smart ...viac...

Zverejnené 29.5.2016


 

Upozornenie na zmenu prednosti v jazde

Upozornenie na zmenu prednosti v jazde

Od piatku 27. 5. 2016 došlo v hornej časti obce Trnavá Hora k zmene prednosti v jazde v križovatke, kde sa napájajú ulica Pri kaplnke a Hlavná cesta.
Sú označené dopravnými značkami a to takto: ulica s názvom Hlavná cesta je označená dopravnou ...viac...

Zverejnené 27.5.2016


 

Zberné miesta použitých tonerov

Zberné miesta použitých tonerov

Dnes už aj na dedine má množstvo domácnosti kopírky, tlačiarne k PC, či ich integrovanú multifunkčnú verziu .
S prevádzkou týchto zariadení je spojený aj možný odpad pri výmene tonerov, či „kártričov“ ako tlačiarenskú náplň nazývame, pravda ak ...viac...

Zverejnené 26.5.2016


 

Verili by ste, že aj hruška plánka môže súťažiť o cenu Strom roka?

Verili by ste, že aj hruška plánka môže súťažiť o cenu Strom roka?

Na Slovensku každoročne prebieha súťaž Strom rok“ v ktorej súťažia stromy, ktoré sú nejakým spôsob výnimočné. Druhom, tvarom, vekom, príbehom, lebo každý strom má svoj život a svoj príbeh. Aj naša obec prihlásila do súťaže o Strom roka 2016 divú hruš ...viac...

Zverejnené 16.5.2016


 

Obecné udalosti 2016

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2016

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2016

V sobotu 9. júla sa na Ihrisku Hrable v Trnavej Hore uskutočnil ďalší ročník obľúbeného futbalového podujatia O pohár starostu obce. V tomto roku TJ Sokol Trnavá Hora oslavuje 50. výročie od svojho vzniku, súčasťou podujatia tak bolo aj oceňovanie sú ...viac...

Zverejnené 13.7.2016


 

DHZ Trnavá Hora – Jalná dosiahlo úspechy na letných súťažiach 2016

DHZ Trnavá Hora – Jalná dosiahlo úspechy na letných súťažiach 2016

V sobotu 25. júna sa Dobrovoľný hasičský zbor obce Trnavá Hora – Jalná zúčastnil 10. ročníka súťaže O pohár starostu obce Budča. Vďaka skvelým časom v útoku priniesli domov hasičky strieborný pohár. O týždeň neskôr sa družstvo žien aj mužov zúčastnil ...viac...

Zverejnené 13.7.2016


 

Jánske ohne na Kľačanoch 2016

Fotogaléria - Jánske ohne na Kľačanoch 2016

Ani tento rok nechýbala na Kľačanoch poriadna vatra na sviatok Jána, ktorá bola zapálena v sobotu 25. 6. 2016. Samotné zapálenie vatry nasledovalo po posilnení všetkých zúčastnených fajnovým guľášom a inými dobrotami a po zotmení ju bolo vidieť doďal ...viac...

Zverejnené 6.7.2016


 

Privítanie predškolákov a rozlúčka s deviatakmi 2016

Fotogaléria - Privítanie predškolákov a rozlúčka s deviatakmi 2016

Ako je už dlhé roky v našej obci zvykom, koncom júna obecný úrad otvoril svoje dvere špeciálne pre malých predškolákov a o týždeň neskôr pre veľkých deviatakov.
Predškoláci prišli v stredu 22. 6. 2016 v sprievode svojich rodičov a za účasti u ...viac...

Zverejnené 6.7.2016


 

Trnavohorské svište

Trnavohorské svište

V priebehu školského roka 2015/16 sa pri Základnej škole v Trnavej Hore sformoval florbalový klub Trnavohorské svište, vedúci deti k tejto peknej, mladej a dynamickej hre.
Klub je zložený zo žiakov navštevujúcich triedy prvého stupňa našej šk ...viac...

Zverejnené 20.6.2016


 

9. ročník Juniálesu

9. ročník Juniálesu

V sobotu 11. júna sa uskutočnil už 9. ročník Juniálesu. Nechýbali na ňom ani seniori z Klubu dôchodcov Trnavá Hora.
Tohtoročný Juniáles sa uskutočnil v Kultúrnom dome v Hronskej Dúbrave. Prítomných privítali chlapci a dievčatá v krojoch a nech ...viac...

Zverejnené 19.6.2016


 

MDD na Trnavej Hore 2016

Fotogaléria - MDD na Trnavej Hore 2016

V sobotu 4. júna sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí uskutočnilo podujatie venované najmenším obyvateľom obce. Ihrisko Hrable sa tak aj napriek popoludňajšiemu daždivému počasiu zaplnilo rodinkami s deťmi.
Dobrovoľníci pod vedením Mate ...viac...

Zverejnené 17.6.2016


 

MDD v Kľačanoch 2016

MDD v Kľačanoch 2016

Tohtoročný Medzinárodný deň detí mali kľačianske deti i ich cezpoľní kamaráti bohatý. Po sobotňajšom obecnom podujatí na ihrisku Hrable mali v nedeľu 5. 6. 2016 popoludní dobrodružnú cestu Rozprávkovým lesom, zorganizovanú Občianskym združením Kľačia ...viac...

Zverejnené 8.6.2016


 

Členovia DHZ Trnavá Hora – Jalná sa zúčastnili okresnej súťaže previerok pripravenosti

Členovia DHZ Trnavá Hora – Jalná sa zúčastnili okresnej súťaže previerok pripravenosti

V sobotu 4. júna sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Trnavá Hora – Jalná zúčastnili okresnej súťaže previerok pripravenosti, ktorá sa uskutočnila v Janovej Lehote. Domov si priniesli skvelé zlaté medaily.
Aj napriek zisku 1. miesta ...viac...

Zverejnené 7.6.2016


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka