Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Zverejnenie zámeru a vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže obce

Zverejnenie zámeru a vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže obce

Obec  Trnavá Hora  v zmysle § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.1.2 ...viac...

Zverejnené 12.2.2018


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26. 1. 2018

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26. 1. 2018

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 29.1.2018


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 14. 12. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 14. 12. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 15.12.2017


 

Výsledky VÚC volieb v obci Trnavá Hora - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Výsledky VÚC volieb v obci Trnavá Hora - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 979
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 436
Po ...viac...

Zverejnené 21.8.2017


 

Výsledky komunálnych volieb - doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora

Výsledky komunálnych volieb - doplňujúca voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora

V doplňujúcich komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili v sobotu 14. októbra 2017, bola zvolená nová poslankyňa Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora Erika Ivanová s počtom p ...viac...

Zverejnené 15.10.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 6. 10. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 6. 10. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 9.10.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 8. 6. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 8. 6. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 31. 7. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 31. 7. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 1.8.2017


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, k ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Krátke oznamy

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 1. 3. 2018 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so separ ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

Zber bio odpadu spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 6. 3. 2018 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním n ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 9.3.2018 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so sepa ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

Zber kovových obalov spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 12.3.2018 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia s ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 14.3.2018 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

Deň otvorených dverí a zápis do 1. ročníka Základnej školy v Trnavej Hore

Deň otvorených dverí a zápis do 1. ročníka Základnej školy v Trnavej Hore


Obec Trnavá Hora a Základná škola v Trnavej Hore vás pozývajú vo štvrtok 5. apríla 2018 v dopoludňajších hodinách na Deň otvorených dverí Základnej školy.
Zároveň dávajú do pozornosti, ...viac...

Zverejnené 12.2.2018


 

Sociálny taxík slovenského Červeného kríža v Žiari nad Hronom

Sociálny taxík slovenského Červeného kríža v Žiari nad Hronom

Územný spolok Červeného kríža v Žiari nad Hronom oznamuje, že od 15.1.2018 poskytuje osobné motorové vozidlo pre zabezpečenie odvozu do zdravotníckych zariadení, prípadne podľa požiadavky občana v rám ...viac...

Zverejnené 22.1.2018


 

 

Starosta informuje 2018

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci január 2018

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci január 2018

Prvého januára sme začali nielen rok 2018, ale aj posledný rok tohto volebného obdobia a tak ako všetci aj starosta a poslanci majú svoje plány, ktoré ešte chcú zrealizovať: dokončiť detské ihrisko Trnka, inštalovať druhú spätnú klapku na Hrone, doko ...viac...

Zverejnené 15.2.2018


 

Záujem o odoberanie obecných informácii prostredníctvom obecného infokanála v obci Trnavá Hora rastie

Záujem o odoberanie obecných informácii prostredníctvom obecného infokanála v obci Trnavá Hora rastie

Obec Trnavá Hora od roku 2015 využíva pri komunikácii s občanmi sms a email infokanál prostredníctvom, ktorého sa zasielajú občanom rôzne dôležité informácie potrebné pre život v obci.
Po troch rokoch bolo potrebné aktualizovať adresár odberat ...viac...

Zverejnené 27.1.2018


 

Nezamestnanosť v obci Trnavá Hora v roku 2017 klesla

Nezamestnanosť v obci Trnavá Hora v roku 2017 klesla

Žijeme ekonomicky najúspešnejšiu dobu od vzniku samostatnej SR v roku 1993. Pravda, platy mohli byť vyššie a ceny zase nižšie, čo je jedným z najrozhodujúcejších ukazovateľov životnej úrovne občanov. Hneď za nimi je ukazovateľ miery nezamestnanosti, ...viac...

Zverejnené 26.1.2018


 

V materskej škole v obci Trnavá Hora majú nové skrinky už aj „veľkáči“

V materskej škole v obci Trnavá Hora majú nové skrinky už aj „veľkáči“

Po vlaňajšej modernizácii šatní materskej škôlky malých detí tzv. „malkáčov“ obec vymenila staré opotrebované a esteticky zastaralé skrinky aj v šatni „veľkáčov“. Nové skrinky žiaria svetlými priateľskými farbami, ktoré vytvárajú deťom a ich rodičom ...viac...

Zverejnené 26.1.2018


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci december 2017

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci december 2017

Posledný mesiac v roku je poznamenaný v očakávaní príchodu zimy, snehu, ale aj vianočných a novoročných sviatkov na ktoré sa už všetci tešíme.
Koniec roka je spojený nielen s ukončením niektorých prác pre zmenu počasia, ale aj s prípravou na s ...viac...

Zverejnené 3.1.2018


 

Obecné udalosti 2018

Plán činnosti Klubu dôchodcov Trnavá Hora na rok 2018

Plán činnosti Klubu dôchodcov Trnavá Hora na rok 2018

Klub dôchodcov pôsobí v našej obci od roku 2007, kedy vznikol s cieľom pomáhať pri realizovaní záujmov seniorov a pri realizovaní a organizovaní rôznych spoločenských aktivít v obci. Pravidelne na začiatku roka si seniori pripravia Plán činnosti na j ...viac...

Zverejnené 6.2.2018


 

Prehľad pripravovaných podujatí na rok 2018

Prehľad pripravovaných podujatí na rok 2018

Vedenie obce spoločne s organizáciami, ktoré na území Trnavej Hory pôsobia, pripravili Plán podujatí na rok 2018. Opäť nebude chýbať Stavanie Mája, pálenie vatry na Deň víťazstva, podujatie pri príležitosti Dňa detí, ale ani Floriánska zábava, či Sil ...viac...

Zverejnené 5.2.2018


 

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory

Naše občianske združenie sa v súlade so zákonom zaevidovalo na príjemcu 2% zo zaplatených daní pre rok 2018. Ako si môžete pozrieť v pláne práce na rok 2018, naše aktivity sú široké a pestré.
Svojou troškou prispievame k návratu života do Kľa ...viac...

Zverejnené 5.2.2018


 

Výzva všetkým priaznivcom DHZ Trnavá Hora – Jalná na poukázanie 2% dane

Výzva všetkým priaznivcom DHZ Trnavá Hora – Jalná na poukázanie 2% dane

Ako občianske združenie, Dobrovoľný hasičský zbor Trnavá Hora – Jalná, by sme Vás touto cestou chceli požiadať o poukázanie finančného príspevku vo forme 2% z daní, ktoré ste ako fyzická alebo právnická osoba odviedli v kalendárnom roku 2017, na činn ...viac...

Zverejnené 30.1.2018


 

Plán práce Občianskeho združenie Kľačianske dvory na rok 2018

Plán práce Občianskeho združenie Kľačianske dvory na rok 2018

Občianske združenie Kľačianske dvory významnou mierou prispieva k rozvoju časti obce Kľačany, ako aj k zviditeľňovaniu jej kultúrneho, historického a prírodného bohatstva. Od svojho vzniku sa tiež občianske združenie pravidelne podieľa na organizovan ...viac...

Zverejnené 31.1.2018


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka