Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie

Zverejnenie dokumentu na pripomienkovanie

Obec Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty, ktoré sa budú schvalovať dňa 16.12.2016 na rokovaní Obecného zastupiteľstva Trnavá Hora v zasadačke Obecného úradu Trnavá Hora:
Návrh 5. zmeny ...viac...

Zverejnené 8.12.2016


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 30. 11. 2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.2.2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 2.12.2016


 

Voľba poslanca obce Trnavá Hora - Výsledky komunálnych volieb

Voľba poslanca obce Trnavá Hora

Výsledky komunálnych volieb konaných v obci Trnavá Hora
V doplňujúcich komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili v sobotu 5. novembra, bol zvolený nový poslanec O ...viac...

Zverejnené 7.11.2016


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 6. 10. 2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 6. 10. 2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 7.10.2016


 

Oznam Stravníkom ŠJ Trnavá Hora

Informácia o zvýšení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Podľa schváleného Dodatku č. 2 k VZN obce Trnavá Hora č.1/2013 „o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach“ sa s platnosťou od 1.9.2016 zvyšuje príspevo ...viac...

Zverejnené 25.7.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, k ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Krátke oznamy

Štefanská veselica 2016

Štefanská veselica 2016


 
Predpredaj vstupeniek od 1.12.2016 zabezpečuje:
Švihorik Peter, 0915 211 513 Karol Mužík, 0908 282 597. viac...

Zverejnené 28.11.2016


 

Zber bio separovaného odpadu

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 13.12.2016 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním n ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Zber kovových obalov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 14.12.2016 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Zber papierového separovaného odpadu

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 15.12.2016 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Vrecia so separovaným papierovým odpadom treb ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Zber plastov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 29.12.2016 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so separ ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Rímsko-katolícka farnosť Trnavá Hora Vás srdečne pozýva na IX. Farský ples

9. farský ples farnosti Trnavá Hora 2017


Rímsko-katolícka farnosť Trnavá Hora Vás srdečne pozýva na IX. Farský ples dňa 18. februára (sobota) 2017 o 19:00 v priestoroch Kultúrneho domu Trnavá Hora - Jalná.

Hrá skupina ATOM ...viac...

Zverejnené 27.11.2016


 

Pravidelné stretnutia mamičiek s detičkami v Komunitnom centre Trnka sa konajú každú stredu

Pravidelné stretnutia v Komunitnom centre Trnka mamičky s detičkami sa konajú každú stredu

Komunitné centrum Trnka srdečne pozýva všetky mamičky s detičkami na pravidelné stretnutia, ktoré sa budú konať každú stredu v čase od 9.30 hod. priamo v budove Komunitného centra Trnka v budove býval ...viac...

Zverejnené 12.10.2016


 

Pravidelné stretnutia v Komunitnom centre Trnka pre seniorov sa konajú každý pondelok

Pravidelné stretnutia v Komunitnom centre Trnka pre seniorov sa konajú každý pondelok

Komunitné centrum Trnka srdečne pozýva všetkých seniorov na pravidelné stretnutia, ktoré sa budú konať každý pondelok v čase od 9.30 do 11.30 hod. priamo v budove Komunitného centra Trnka v budove býv ...viac...

Zverejnené 12.10.2016


 

 

Starosta informuje 2016

Uvítanie nových občanov Trnavej Hory

Uvítanie nových občanov Trnavej Hory

V sobotu 3. decembra sme privítali na obecnom úrade 17 nových „občiankov“ Trnavej Hory, teda detí, ktoré sa narodili v roku 2016.
V tomto roku našej obci pribudlo 17 detí, čo je presne toľko, koľko sa narodilo aj v minulom roku. Z toho je 9 di ...viac...

Zverejnené 6.12.2016


 

Obecné zastupiteľstvo Trnavá Hora má nového poslanca

Obecné zastupiteľstvo Trnavá Hora má nového poslanca

Po vzdaní sa poslaneckého mandátu Helenou Luptákovou bol na začiatku novembra v doplňovacích voľbách zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva Vladimír Mašlár, ktorý sa ujal funkcie poslanca 30. 11. 2016 na jeho 6. zasadnutí zložením zákonom predpí ...viac...

Zverejnené 2.12.2016


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci november 2016

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci november 2016


Mesiac november sme odštartovali otvorením kolumbária, ktoré bolo požehnaním správcom farnosti Andrejom Darmom uvedené do prevádzky a občania ho už môžu využívať pre ukladanie spopolnených ostatkov svojich blízkych.
Inou vážnou akciou ...viac...

Zverejnené 1.12.2016


 

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia

Už niekoľko mesiacov má naša obec nové moderné verejné LED osvetlenie, ktoré je prakticky úplné nové a čo je dôležité MH SR už refundovalo preklenovací úver vo výške 230 951,00€, ktorý si musela obec vziať na realizáciu projektu modernizácie verejnéh ...viac...

Zverejnené 30.11.2016


 

Koniec líšky v obci?

Koniec líšky v obci?

Už dlhšie sme zaregistrovali pohyb líšky po obci. Niekoľkým domácnostiam aj zadrhla hydinu. Prostredníctvom poľovného združenia Medvedí vrch sme sa snažili vyriešiť jej pohyb. Nepomohlo, líška stále unikala a pohybovala sa znovu a znovu po obci. Nesk ...viac...

Zverejnené 19.11.2016


 

Ako je využívané sobotné otvorenie zberného dvora Zberka?

Ako je využívané sobotné otvorenie zberného dvora Zberka?

Zberko je familiárne pomenovanie zberného dvora v ktorom obec sústreďuje odpady a pripravuje ich na vývoz Technickými službami ZH z obce na skládku alebo na ďalšie spracovanie. V minulom roku sme na skúšku otvorili zberný dvor v sobotu, aby občania d ...viac...

Zverejnené 19.11.2016


 

Trnavohorský obecný web je znovu „zlatý“

Trnavohorský obecný web je znovu „zlatý“

Áno je to tak, naša obec v súťaži o najlepší web na Slovensku získala aj v roku 2016 znovu ocenenie ZlatyErb.sk v kategórií obcí.
Je to náročná súťaž, ktorú vyhodnocuje odborná komisia zložená z rôznych odborníkov na rôzne oblasti. Pre objektí ...viac...

Zverejnené 18.11.2016


 

Uvedenie kolumbária v átriu Domu smútku Trnavá Hora do prevádzky

Uvedenie kolumbária v átriu Domu smútku Trnavá Hora do prevádzky

Prvého novembra na sviatok Všetkých svätých, keď si pripomíname pamiatku našich blízkych zosnulých, obec Trnavá Hora uviedla v átriu Domu smútku do prevádzky kolumbárium, t.j. miesto pre dôstojné uloženie spopolnených ostatkov zomrelých. Kolumbárium ...viac...

Zverejnené 2.11.2016


 

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac október 2016

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac október 2016

Tohtoročný október bol upršaný a táto situácia ovplyvnila aj fungovanie obce. Niektoré práce boli  práve pre daždivé počasie pozastavené a niektoré obmedzila okamžitá situácia.
Pozastavené bolo napr. asfaltovanie  cesty pri novopostavenom dome ...viac...

Zverejnené 2.11.2016


 

Obecné udalosti 2016

Mikulášska nedeľa 2016

Mikulášska nedeľa 2016

Dňa 4. decembra 2016 sa v KD Jalná konala Mikulášska nedeľa. Toto podujatie sa po minulé roky konalo vždy v sobotu, no tento rok sa po prvýkrát konalo v nedeľu. Na jej organizovaní sa podieľala celá obec.
O stromček sa postarala Evka Abrahámov ...viac...

Zverejnené 6.12.2016


 

9. ročník Michalského behu a behu zdravia občanov Trnavej Hory

9. ročník Michalského behu a behu zdravia občanov Trnavej Hory

V sobotu 24. 9. 2016 sa v obci Trnavá Hora uskutočnil už 9. ročník Michalského behu a behu zdravia občanov Trnavej Hory. Posledné tri ročníky organizovala pre svoje deti Základná škola v rámci vyučovania. Pokračovanie tradície behu pre všetky vekové ...viac...

Zverejnené 7.10.2016


 

Trnavohorská šarkaniáda 2016

Trnavohorská šarkaniáda 2016

V nedeľu 18.9.2016 sa uskutočnilo ďalšie podujatie pre deti, a to typické pre jesenné obdobie, Trnavohorská šarkaniáda 2016. Aj keď počasie v predchádzajúci deň neveštilo nič dobré a niektoré deti odradilo od účasti, tie deti ktoré sa šarkaniády zúča ...viac...

Zverejnené 28.9.2016


 

72 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania

72 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania

V pondelok 29. augusta sa pri príležitosti 72. výročia od vypuknutia Slovenského národného povstania uskutočnilo stretnutie na Pamätníku Petra Kubíka v Kľačanoch.
Na úvod slávnosti odznela hymna Slovenskej Republiky. Súčasťou spomienkového po ...viac...

Zverejnené 5.9.2016


 

DHZ Trnavá Hora – Jalná informuje o ďalších úspechov na letných súťažiach 2016

DHZ Trnavá Hora – Jalná informuje o ďalších úspechov na letných súťažiach 2016

Členova DHZ Trnavá Hora – Jalná dosahujú ďalšie úspechy na letných súťažiach v roku 2016.
V sobotu 16. júla 2016 sa členovia DHZ Trnavá Hora – Jalná zúčastnili pohárovej súťaže v Bartošovej Lehôtke. Súťaž bola dobre pripravená (dobrá trať, skv ...viac...

Zverejnené 24.8.2016


 

IX. ročník súťaže v hasičskom športe O pohár obce starostu Trnavá Hora 2016

IX. ročník súťaže v hasičskom športe O pohár obce starostu Trnavá Hora 2016

V sobotu 13. augusta 2016 sa priaznivci hasičského športu stretli na ihrisku Hrable už po deviaty raz, aby zabojovali o pohár starostu obce Trnavá Hora. Počasie podujatiu prialo, nálada bola výborná a k skvelej atmosfére na ihrisku nepochybne prispel ...viac...

Zverejnené 19.8.2016


 

Zájazd členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora na Oravskú priehradu 2016

Zájazd členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora na Oravskú priehradu 2016

V sobotu 23.7.2016 sa 49 členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora vybralo na autobusový poznávací zájazd  na Oravskú priehradu spojenú s plavbou loďou na Slanický ostrov umenia.
Po krátkej plavbe loďou po Oravskej priehrade, počas ktorej dôchodcov ...viac...

Zverejnené 18.8.2016


 

Starosvetská mlatba obilia a staré remeslá na Kľačanoch 2016

Starosvetská mlatba obilia a staré remeslá na Kľačanoch 2016

V sobotu 13.augusta 2016 boli Kľačany zasa plné návštevníkov zblízka i zďaleka. I nezainteresovaný pozorovateľ by bol hneď uhádol, že sa tam deje niečo mimoriadne. Konal sa ďalší ročník starosvetskej mlatby a starých remesiel.
Keď sme v roku 2 ...viac...

Zverejnené 16.8.2016


 

Zo života Materskej školy Trnavá Hora – školský rok 2015 / 2016 - jar / leto

Zo života Materskej školy Trnavá Hora – školský rok 2015 / 2016 - jar / leto

MŠ rodinného typu
Náladu piesní a zvuk nástrojov spoznávali škôlkari prostredníctvom hudobnej rozprávky. Hlavnou témou tohtoročného Týždňa radosti k MDD boli námorníci a hľadanie pirátskeho pokladu na Jalnej. Deti kreslili tajomný ostrov s pr ...viac...

Zverejnené 8.8.2016


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka