Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Voľba poslanca obce Trnavá Hora

Voľba poslanca obce Trnavá Hora

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 5. novembra 2016.
V obci Trnavá Hora sa bude voliť nový poslanec Obe ...viac...

Zverejnené 25.4.2016


 

Oznam Stravníkom ŠJ Trnavá Hora

Informácia o zvýšení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Podľa schváleného Dodatku č. 2 k VZN obce Trnavá Hora č.1/2013 „o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach“ sa s platnosťou od 1.9.2016 zvyšuje príspevo ...viac...

Zverejnené 25.7.2016


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 15.7.2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.2.2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 18.7.2016


 

Informácia k zmene legislatívy - trestná zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb

Informácia k zmene legislatívy - trestná zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. informuje svojich zákazníkov o pretrvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ponúkajú odberateľom plynu „preto ...viac...

Zverejnené 11.7.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, k ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Krátke oznamy

Oslavy 72. výročia Slovenského národného povstania

Oslavy 72. výročia Slovenského národného povstania

Obec Trnavá Hora, Klub dôchodcov Trnavá Hora a Občianske združenie Kľačianske dvory vás srdečne pozývajú na oslavy 72. výročia Slovenského národného povstania dňa 29. 8. 2016 o 17 hod. pri Pamätníku S ...viac...

Zverejnené 23.8.2016


 

Zber plastov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 6.9.2016 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so separov ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Zber papierového separovaného odpadu

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 16.9.2016 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Zber tetrapakov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 20.9.2016 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so sep ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Zber bio separovaného odpadu

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 21.9.2016 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na v ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

Zber neseparovateľného odpadu v zbernom dvore na Lesnej správe

Neseparovateľný odpad je možné odovzdať v zbernom dvore na Lesnej správe.
Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 10.00 h do 12.00 h a každú sobotu od 15. marca do 31. októbra 2016 v čase od 13 ...viac...

Zverejnené 24.4.2015


 

Zber kovových obalov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 19.10.2016 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia ...viac...

Zverejnené 22.12.2015


 

 

Starosta informuje 2016

Prekládka vody v cintoríne

Voda v cintoríne

Niekedy aj drobné zlepšenie uľahčí život. Takýmto drobným zlepšením je aj prekládka vody z priestoru pod Domom smútku ku chodníku vedúcom ku kostolu.
Pre tento účel veľmi dobre poslúžila šachta, ktorou sa odvádzala povrchová voda z tejto časti ...viac...

Zverejnené 15.8.2016


 

Obecný úrad má konečne opravenú strechu

Obecný úrad má konečne opravenú strechu

Konečne, lebo po rokoch zatekania a následného látania lepenkového krytia plochej strechy na ktorej je len ťažko odhadnuteľné miesto cez ktoré zateká, bol stav tak havarijný, že poslanci súhlasili s uvoľnením financií na opravu z rezervného fondu obc ...viac...

Zverejnené 5.8.2016


 

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac júl 2016

Stretnutia a rokovania starostu za mesiac júl 2016

Hoci sú prázdniny a leto je horúce ako sa patrí, práce v obci bežia aj keď ich výkon je namáhavý a zložitý, lebo 10 zamestnancov projektu „verejné“ práce ukončilo pracovný pomer a tak na práce zostáva len niekoľko dlhodobo evidovaných uchádzačov o za ...viac...

Zverejnené 4.8.2016


 

Odchyt túlavého psa je drahý špás

Odchyt túlavého psa je drahý špás

Vo štvrtok 21.7. 2016 viacero občanov telefonicky upozornilo, že v časti Jalná sa voľne pohybuje pes, ktorý údajne došiel so skupinou detí od Močiara.
Vzhľadom k tomu, že občania vyjadrovali v telefonátoch obavu o svoju osobnú bezpečnosť bol p ...viac...

Zverejnené 26.7.2016


 

Informačná kampaň k separovaniu odpadu v domácnostiach

Informačná kampaň k separovaniu odpadu v domácnostiach

Každá domácnosť vyprodukuje každý deň množstvo odpadu. Stále platí a bude platiť, že viac triedenia znamená menej zmesového odpadu a teda aj menej nákladov, ktoré obec vynakladá na jeho odvoz. Obec dopláca ročne za odvoz zmesového odpadu cca 9 000,00 ...viac...

Zverejnené 25.7.2016


 

Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách

Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách

V posledných týždňoch sa stal voľný pohyb psov po dedine problémom číslo jeden. Niet takmer dňa, aby sa niekto nesťažoval, že po obci voľne pobehuje pes, ktorý nie raz aj ohrozuje chodcov. Ten istý pes pobehuje po obci bezprízorne aj niekoľko dní. Ma ...viac...

Zverejnené 15.7.2016


 

Fasádu budovy kultúrneho domu zdobí jeho oficiálny názov

Na fasádu budovy kultúrneho domu v obci Trnavá Hora bol umiestnený jeho oficiálny názov Kultúrny dom Jalná

Tradícia, obsah a množstvo kultúrnych podujatí kultúrneho domu na Jalnej sa hlboko zapísali do povedomia všetkých generácii nielen v našej obci, ale aj v širokom okolí. Mnohí dodnes spomínajú na slávne diskotéky, ochotnícke divadlá a občas aj vystúpe ...viac...

Zverejnené 15.7.2016


 

Stretnutia starostu za mesiac jún 2016

Stretnutia starostu za mesiac jún 2016

Jún je spojený s končiacim školským rokom a teda aj s niekoľkými zaujímavými udalosťami: ukončením povinnej školskej dochádzky deviatakov, ukončením predškolskej výchovy nastupujúcich prváčikov, sobášom, či významnými životnými jubileami.
Záro ...viac...

Zverejnené 12.7.2016


 

Stretnutia starostu za mesiac máj 2016

Stretnutia starostu za mesiac máj 2016

O máji sa hovorí, že je to „lásky čas“, ale na stretnutia starostu to neplatí. Starosta sa musí stretávať s občanmi, organizáciami alebo firmami, či je máj alebo nie je.
Snáď len zmena počasia mení aj charakter stretnutí, ktoré sú zamerané na ...viac...

Zverejnené 2.6.2016


 

Obecné udalosti 2016

DHZ Trnavá Hora – Jalná informuje o ďalších úspechov na letných súťažiach 2016

DHZ Trnavá Hora – Jalná informuje o ďalších úspechov na letných súťažiach 2016

Členova DHZ Trnavá Hora – Jalná dosahujú ďalšie úspechy na letných súťažiach v roku 2016.
V sobotu 16. júla 2016 sa členovia DHZ Trnavá Hora – Jalná zúčastnili pohárovej súťaže v Bartošovej Lehôtke. Súťaž bola dobre pripravená (dobrá trať, skv ...viac...

Zverejnené 24.8.2016


 

IX. ročník súťaže v hasičskom športe O pohár obce starostu Trnavá Hora 2016

IX. ročník súťaže v hasičskom športe O pohár obce starostu Trnavá Hora 2016

V sobotu 13. augusta 2016 sa priaznivci hasičského športu stretli na ihrisku Hrable už po deviaty raz, aby zabojovali o pohár starostu obce Trnavá Hora. Počasie podujatiu prialo, nálada bola výborná a k skvelej atmosfére na ihrisku nepochybne prispel ...viac...

Zverejnené 19.8.2016


 

Zájazd členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora na Oravskú priehradu 2016

Zájazd členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora na Oravskú priehradu 2016

V sobotu 23.7.2016 sa 49 členov Klubu dôchodcov Trnavá Hora vybralo na autobusový poznávací zájazd  na Oravskú priehradu spojenú s plavbou loďou na Slanický ostrov umenia.
Po krátkej plavbe loďou po Oravskej priehrade, počas ktorej dôchodcov ...viac...

Zverejnené 18.8.2016


 

Starosvetská mlatba obilia a staré remeslá na Kľačanoch 2016

Starosvetská mlatba obilia a staré remeslá na Kľačanoch 2016

V sobotu 13.augusta 2016 boli Kľačany zasa plné návštevníkov zblízka i zďaleka. I nezainteresovaný pozorovateľ by bol hneď uhádol, že sa tam deje niečo mimoriadne. Konal sa ďalší ročník starosvetskej mlatby a starých remesiel.
Keď sme v roku 2 ...viac...

Zverejnené 16.8.2016


 

Zo života Materskej školy Trnavá Hora – školský rok 2015 / 2016 - jar / leto

Zo života Materskej školy Trnavá Hora – školský rok 2015 / 2016 - jar / leto

MŠ rodinného typu
Náladu piesní a zvuk nástrojov spoznávali škôlkari prostredníctvom hudobnej rozprávky. Hlavnou témou tohtoročného Týždňa radosti k MDD boli námorníci a hľadanie pirátskeho pokladu na Jalnej. Deti kreslili tajomný ostrov s pr ...viac...

Zverejnené 8.8.2016


 

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2016

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Trnavá Hora 2016

V sobotu 9. júla sa na Ihrisku Hrable v Trnavej Hore uskutočnil ďalší ročník obľúbeného futbalového podujatia O pohár starostu obce. V tomto roku TJ Sokol Trnavá Hora oslavuje 50. výročie od svojho vzniku, súčasťou podujatia tak bolo aj oceňovanie sú ...viac...

Zverejnené 13.7.2016


 

DHZ Trnavá Hora – Jalná dosiahlo úspechy na letných súťažiach 2016

DHZ Trnavá Hora – Jalná dosiahlo úspechy na letných súťažiach 2016

V sobotu 25. júna sa Dobrovoľný hasičský zbor obce Trnavá Hora – Jalná zúčastnil 10. ročníka súťaže O pohár starostu obce Budča. Vďaka skvelým časom v útoku priniesli domov hasičky strieborný pohár. O týždeň neskôr sa družstvo žien aj mužov zúčastnil ...viac...

Zverejnené 13.7.2016


 

Jánske ohne na Kľačanoch 2016

Fotogaléria - Jánske ohne na Kľačanoch 2016

Ani tento rok nechýbala na Kľačanoch poriadna vatra na sviatok Jána, ktorá bola zapálena v sobotu 25. 6. 2016. Samotné zapálenie vatry nasledovalo po posilnení všetkých zúčastnených fajnovým guľášom a inými dobrotami a po zotmení ju bolo vidieť doďal ...viac...

Zverejnené 6.7.2016


 

Privítanie predškolákov a rozlúčka s deviatakmi 2016

Fotogaléria - Privítanie predškolákov a rozlúčka s deviatakmi 2016

Ako je už dlhé roky v našej obci zvykom, koncom júna obecný úrad otvoril svoje dvere špeciálne pre malých predškolákov a o týždeň neskôr pre veľkých deviatakov.
Predškoláci prišli v stredu 22. 6. 2016 v sprievode svojich rodičov a za účasti u ...viac...

Zverejnené 6.7.2016


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka