Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradná tabuľa OcÚ Trnavá Hora

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutoční dňa 30. januára 2015, t.j. v piatok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trnavej Hore.

Obec Trnavá Hora zverejnila dňa 16. 1. 2015 nasledovné dokumenty k pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na obecnom zastupiteľstve dňa 30. 1. 2015 v Trnavej Hore:

Referendum 2015 - informácie v okrsku Trnavá Hora

Prezident Slovenskej republiky na základe petície občanov prijatej 27.augusta 2014 Rozhodnutím č. 320/2014 Z.z. zo dňa 27. 11. 2014 vyhlásil referendum, ktoré sa vykoná v sobotu  7. 2. 2015 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod. Obec Trnavá Hora utvorila jeden okrsok na hlasovanie v referende, miestnosť na hlasovanie je umiestnená v zasadačke Obecného úradu v Trnavej Hore.

Rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, ktorým bola schválená dokumentácia ochrany prírody a krajiny Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žiar nad Hronom

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, schvaľuje dokumentáciu ochrany prírody a krajiny Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žiar nad Hronom, zhotoviteľom ktorej je Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica vyhotoveného v roku 2013.

Obec Trnavá Hora prijme do pracovného pomeru učiteľku predprimárneho vzdelávania do Materskej školy v Trnavej Hore

Kvalifikačné a iné požiadavky: úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru (predprimárne vzdelanie), občianska bezúhonnosť, morálne predpoklady a zdravotná spôsobilosť. Termín nástupu do zamestnania: 1. 2. 2015. Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú od 1. 2. 2015 do 30. 6. 2015.Žiadosť s požadovanými dokladmi treba doručiť do 29. 1. 2015 na adresu: Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11  Trnavá Hora.

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2015 – upozornenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom predkladá informáciu o podmienkach udržania štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb, podmienkach pre pridelenie štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb, podmienky premiestňovania zvierat na zabitie a na chov a produkciu.

Zápis detí do 1. ročníka ŽS Trnavá Hora pre školský rok 2015/2016

Riaditeľstvo ZŠ, Školská 324/8 v Trnavej Hore oznamuje, že Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v pondelok 2. februára 2015 (pondelok) od 8.00 hod. do 16.00 hod. Zákonný zástupca je povinný prísť zapísať aj dieťa, ktorému bolo vydané rozhodnutie riaditeľa školy o odklade povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2014/2015. Riaditeľstvo ZŠ, Školská 324/8 v Trnavej Hore taktiež srdečne pozýva predškolákov a ich zákonných zástupcov na Deň otvorených dverí v ZŠ Trnavá Hora, ktorý sa bude konať 21.1.2015 (streda) od 7.40 do 12.10 hod.

Viac úradných informácií >>


 

Aktuality

Prehľad pripravovaných podujatí v Obci Trnavá Hora na rok 2015

Prehľad pripravovaných podujatí v Obci Trnavá Hora na rok 2015pridané 12. 1. 2015

Aj tento rok niektoré organizácie v obci pripravili plán svojej činnosti na celý rok. Z plánu podujatí sa dozviete, čo pripravujú v tomto roku hasiči, Klub dôchodcov, OZ Kľačianske dvory a ďalší organizátori.

Dobrovoľný hasičský zbor, tak ako po ostatné roky, sa bude opäť podieľať na organizovaní a príprave Hasičského bálu, ktorý sa uskutoční 16. mája a na organizovaní 8. ročníka pohárovej súťaže O pohár starostu obce Trnavá Hora, ktorá sa uskutoční v júli.

TJ Sokol v spolupráci s Komisiou školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí pripravilo niekoľko akcii ako napríklad Stolnotenisový turnaj, či Halový turnaj vo futbale.

Bohatý plán činnosti majú aj seniori z Klubu dôchodcov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa uskutoční jarné stretnutie 7. marca v KD Jalná. Aj v tomto roku sa dôchodcovia zúčastnia aj podujatí, ktoré sa konajú v našom okolí. Pozrú si výstavu kvetov v Banskej Bystrici, vystúpia na Pustý hrad, pocestujú na folklórny festival do Hrušova a opäť navštívia divadlo vo Zvolene.

Aj keď OZ Kľačianske dvory vzniklo len nedávno, tiež stihlo pripraviť niekoľko zaujímavých podujatí, predovšetkým pre priaznivcov zachovávania tradícií našich predkov. V tomto roku sa združenie bude podieľať na dokončení úpravy studne, zhotovení lavičky v areáli pamätníka v Kľačanoch, stavaní Mája či odhalení pamätnej tabule padlým Kľačancom v 1.svetovej vojne. V júni je naplánovaný program k MDD pre deti z Kľačian aj ich cezpoľných kamarátov či varenie jánskeho guláša. V auguste sa uskutoční ďalší ročník Mlatby a starých remesiel a zapaľovať sa bude aj vatra k 71. výročiu SNP.

Autobusová doprava - aktualizovaný cestovný poriadok platný od 14. decembra 2014

Autobusová doprava - aktualizovaný cestovný poriadok platný od 14. decembra 2014pridané 12. 1. 2015

Vývesný autobusový poriadok Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen, a.s - odchody autobusov z jednotlivých zastávok v obci Trnavá Hora platný od 14. decembra 2014 nájdete v sekcii Doprava. Nový cestovný poriadok na stránkach obce poskytla SAD Zvolen, ktorá v prípade neskorších zmien nie je zodpovedná za obsah webovej stránky.

V knižničnom fonde Obecnej knižnice v Trnavej Hore je takmer 7-tisíc kníh

Zriaďovateľom Obecnej knižnici v Trnavej Hore je obec Trnavá Hora. V súčasnosti ju vedie Jana Hanáková.pridané 12. 1. 2015

Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch bývalého zdravotného strediska od novembra 2014. V súčasnosti ju vedie Jana Hanáková. V roku 2012 sa vďaka daru od spoločnosti Nemak podarilo kúpiť a doplniť tak knižničný fond o 78 kníh. V roku 2014 bolo v knižničnom fonde spolu 6 677 kníh. Z prostriedkov obce Trnavá Hora sa podarilo zakúpiť vlani 70 nových kníh, v tom istom roku sa ich vyradilo 76. Otváracie hodiny knižnice: každý pondelok od 12.00 do 18.00 hod.

Koncoročné posedenie dôchodcov 2014

Koncoročné posedenie dôchodcov 2014pridané 8. 1. 2015

Koncoročné posedenie dôchodcov sa uskutočnilo v utorok 30. decembra vo vianočne vyzdobených priestoroch KD Jalná. Členská základňa sa v priebehu roka znovu rozrástla, a preto sa zmenil aj priestor uskutočnenia tohto stretnutia. Zúčastnilo sa ho 76 členov klubu. Úvod stretnutia patril predsedovi klubu Jánovi Slašťanovi, ktorý v krátkosti informoval o plnení plánu v roku 2014.

Štefanská veselica v Trnavej Hore 2014

Štefanská veselica v Trnavej Hore 2014pridané 8. 1. 2015

Vo štvrtok 25. decembra sa v Kultúrnom dome na Jalnej uskutočnila Štefanská zábava. Organizátorom podujatia bola TJ Sokol Trnavá Hora. Zábavu si nenechali ujsť nielen domáci. Zatancovať si prišli aj zábavychtiví z okolitých obcí. Súčasťou veselice bola aj bohatá tombola. Do tanca hrala až do skorých ranných hodín žiarska kapela ZH Band.

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Horepridané 7. 1. 2015

Do nového roku vstupuje Trnavá Hora s novým starostom a poslancami. Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore sa uskutočnilo až v posledný deň roku 2014. Nie je to však po prvýkrát, kedy sa novozvolení poslanci stretli na ustanovujúcom zasadnutí až ku koncu roka. Aj minulé volebné obdobie sa začínalo tesne pred skončením starého roka. Hoci sa voľby do samospráv miest a obcí uskutočnili ešte v polovici novembra, dosluhujúci starosta zvolal ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva až na posledný deň v roku. Využil tak možnosť zvolať ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. pracovný deň od vykonania volieb.

Zber odpadu v roku 2015 v obci Trnavá Hora

Zber odpadu v roku 2015 v obci Trnavá Horapridané 7. 1. 2015

Obecný úrad Trnavá Hora v spolupráci s Technickými službami Žiar nad Hronom zverejňuje nový Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek na rok 2015. Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu v roku 2015 v kukanádobách sa uskutočňuje každý utorok v párny týždeň. V zbere separovaného odpadu došlo k zmene: plastový separovaný odpad sa bude zbierať v iný deň ako separovaný odpad z tetrapakov a kovových obalov. Taktiež sa bude zabezpečovať zber skleneného odpadu spred rodinných domov.

Obec v médiách - Žiar SME: Ustanovujúce zastupiteľstvo majú v Trnavej Hore na Silvestra

Obec v médiách - Žiar SME: Ustanovujúce zastupiteľstvo majú v Trnavej Hore na SilvestraNoví poslanci a starosta zložia sľuby na Silvestra. Odchádzajúci starosta to považuje za symbolické. TRNAVÁ HORA. Pre kuriózny termín ustanovujúceho, teda prvého povolebného zastupiteľstva, sa rozhodli v obci Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom. Rokovať tam začali 31. decembra v dopoludňajších hodinách. 

Trnavá Hora už má viacúčelové ihrisko

Trnavá Hora už má viacúčelové ihriskoV stredu 17. decembra 2014 sa uskutočnila kolaudácia viacúčelového ihriska. Ihrisko bolo vybudované v areáli Základnej školy v Trnavej Hore podľa projektu Ing. arch. Zdenky Šedivej. Prípravné práce sa začali koncom októbra 2014, ťažisko prác bolo vykonané v novembri. Realizátorom zemných prác (vyhotovenie podkladu) bol Cezles, s. r. o., Dolná Ždaňa, vybavenie ihriska dodala a nainštalovala ADARA Slovakia, s. r. o.. Hodnota vykonaných zemných prác bola 12 456,- €, samotné vybavenie ihriska stálo 21 571,20 €.

Uvítanie detí do života v obci Trnavá Hora 2014

Uvítanie detí do života v obci Trnavá Hora 2014pridané 17. 12. 2014

V uplynulom roku sa počet obyvateľov našej obce rozrástol o 11 novonarodených detí. Pri tejto milej príležitosti zorganizoval obecný úrad v sobotu 29. novembra ich slávnostné uvítanie do života. Sobotné popoludnie otvoril slávnostným príhovorom starosta obce Ján Harman, privítal prítomných rodičov a príbuzných a poblahoželal k prírastkom v rodinách. Pekný kultúrny program si pripravili žiaci ZŠ pod vedením pani učiteľky Koštovej.

Mikulášska sobota v obci Trnavá Hora 2014

Mikulášska sobota 2014pridané 12. 12. 2014

Vďaka tomu, že 6. december pripadol v tomto roku práve na sobotu, bolo označenie už tradičného trnavohorského podujatia úplne presné. Mikulášsku sobotu aj v tomto roku pripravila obec Trnavá Hora vďaka občianskemu združeniu SPOON, starostovi obce a s pomocou Klubu dôchodcov. Banskobystrický samosprávny kraj podporil podujatie finančne.

Nový cestovný poriadok vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko

Nový cestovný poriadok vlakov Železničnej spoločnosti Slovenskopridané 12. 12. 2014

Od nedele 14. decembra vstúpi do platnosti nový cestovný poriadok vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko. Aktualizovaný cestovný poriadok Železníc Slovenskej republiky vybraných tratí platný od 14. decembra 2014 do 12. decembra 2015 ako aj odchody a príchody zo zastávok Trnavá Hora, Jalná, Žiar nad Hronom, Hronská DúbravaZvolen nájdete na stránkach obce v sekcii Doprava – Vlakom.


 

Za obsah zodpovedá
Miroslav Bahleda

Mapa Trnavá Hora

Orientačná mapa Trnavá Hora

dnes je: 27.1.2015

meniny má: Bohuš

Stravovanie a občerstvenie

Pizzeria LAREDO- Donášková služba: 0915 317 083

Ubytovanie v okolí obce

Ubytovanie Babica

Ubytovanie Zrub pod borovicou

CASAMUNDO – Váš špecialista na rekreačné ubytovanie po celej Európe.

Ostatné služby

Peter Švihorík - Murárske práce, obklady a maľovky

Eva Sklenková

Vypracovanie daňových priznaní FO A, B

mobil: 0905 484 576
mail: evasklenkova@orangemail.sk

Geodetické služby, s.r.o., ul. SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom

Reality-service, s.r.o.

Comforttrans, s.r.o. - výkopové práce


Trnavá Hora na FB

VII. Farský ples 2015

VII. Farský ples 2015

Obecný úrad Krahule pozýva na X. ročník Blaufuss ski karnevalu

dňa 21. 2. 2015 od 10.00 hod v lyžiarskom stredisku Krahule

Výzva organizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí

Žiadame organizátorov kultúrnych a spoločenských podujatí, aby oznámili dátum, názov kulturneho, športového či spoločenského podujatia a miesto konania na rok 2015 na Obecný úrad Trnavá Hora: podatelna@trnavahora.sk.

Školský jedáleň Trnavá Hora oznamuje svojim stravníkom, že uskutočniť nahlásenie a vyhlásenie stravy bude možné najneskôr do 7,30 hod. príslušného dňa

toto nariadenie je platné od 1. 2. 2015

Rímsko-katolícka farnosť Trnavá Hora Vás srdečne pozýva na VII. Farský ples

dňa 7. februára (sobota) 2015 o 19:00 v priestoroch Kultúrneho domu Trnavá Hora - Jalná

Zber tetrapakov a kovových obalov samostatne v plastových vreciach spred rodinných domov

sa uskutoční dňa 2. 2. 2015

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domov

sa uskutoční dňa 10. 2. 2015

Zber papierového separovaného odpadu

sa uskutoční dňa 16. 2. 2015

Zber bio separovaného odpadu

sa uskutoční dňa 26. 2. 2015

Inštalácia kamerového systému

V obci Trnavá Hora sa v decembri 2013 začal realizovať projekt Inštalácia kamerového systému s podporou Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Viac informácii o projekte Inštalácia kamerového systému

Zateplenie Základnej školy v Trnavej Hore

Zateplenie Základnej školy v Trnavej Hore

1. miesto ZlatyErb.sk 2013

1. miesto v súťaži ZlatyErb.sk 2013

Výzva - anglická verzia

Administrátor stránky hľadá pomocníčku (pomocníka) na vytvorenie anglickej jazykovej verzie - jedná sa o preklad niektorých častí textu do anglického jazyka. Kontakt: mail: webmaster@trnavahora.sk, telefónom: 0915 834 720

Kultúra v regióne

www.mskcentrum.sk

www.rozvojvidieka.webnode.sk

WEB linky

www.pomoc.sk

www.stopline.sk

www.zodpovedne.sk

Viac liniek v sekcii WEB linky

webygroup

English version

2495593

27.1.2015
Úvodná stránka