Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Starosta informuje: Prevádzka kultúrnych domov

Starosta informuje: Prevádzka kultúrnych domovV obci sa nachádzajú tri kultúrne domy, ktorých stav je rôzny a vo veľkej miere závislý od polohy, ktorá obmedzuje ich praktické použitie.

Ani o jednom sa nedá povedať, že je vo vyhovujúcom stave. Najlepšie je na tom KD Jalná. O niečo horšie KD na hornej Trnavej Hore, ktorý trpí aj na vážnu statickú chybu. V najhoršom stave je KD Kľačany, v ktorom bol pred niekoľkými rokmi z dôvodu minimálneho využitia prerušený prívod elektrickej energie. Jeho využitie je cca 2 -3 x ročne.


 

Starosta informuje: Stretnutia starostu za mesiac február 2015

Starosta informuje: Stretnutia starostu za mesiac február 2015Mesiac február bol bohatý na pracovné aj občianske stretnutia. Celkom bolo uskutočnených viac ako 75 stretnutí, a to nie len oficiálnych pracovných stretnutí, ale aj mnoho náhodných stretnutí s občanmi v obci.

Vďaka náhodným stretnutiam majú možnosť občania obce poukázať na rôzne problémy a predložiť podnety, či pripomienky. Napríklad, občania obce upozorňujú na dlhodobé parkovanie na uliciach a verejných priestranstvách, alebo hľadajú pomoc pri riešení zlej sociálnej situácie.

Pracovné stretnutia boli venované predovšetkým zámeru výstavby obecnej bytovky, príprave opravy verejného osvetlenia, rekonštrukcii vodovodu v hornej časti obce.


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej HoreObecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, zo dňa 27. 2. 2015:

Uznesenie z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora vo volebnom období 2014-2018, druhého v roku 2015, zo dňa 27.2.2015

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2015 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.


 

Starosta informuje: Rada seniorov

Starosta informuje: Rada seniorovOd 1.3. 2015 bude konštituovaná Rada seniorov starostu obce, ktorá vychádza z princípov zúčastnenosti staršej generácie podieľať sa na rozhodovaní a odovzdávaní životných skúseností pre všetky oblasti života v obci.

Životné skúsenosti staršej generácie sú cenným zdrojom informácii o ekonomických, zdravotných, sociálnych a životných potrebách staršej generácie a zároveň aj zdrojom inšpirácie pre prijímanie konkrétnych opatrení pre zavádzanie sociálnych služieb občanom. 


 

Starosta informuje: Parkovanie - problém obce

Starosta informuje: Parkovanie - problém obceObec Trnavá Hora dlhodobo zaznamenáva problém dlhodobého parkovania na miestnych komunikáciách, ktorého dôsledkom je znížená prejazdnosť ulíc a ohrozovanie bezpečnosti chodcov.

Táto situácia sa stáva prekážkou údržby ulíc hlavne v zimnom období a pri zabezpečovaní odvozu komunálneho odpadu z obce. Podľa zákona o cestnej premávke obec nemá zákonne prostriedky pre obmedzenie takéhoto parkovania.


 

Starosta informuje: Dlžníci obce

Starosta informuje: Dlžníci obceObec Trnavá Hora v súčasnosti eviduje 61 pohľadávok fyzických osôb a 1 právnickej osoby vo forme neuhradených poplatkov za: dane za nehnuteľnosti, poplatku za psa, likvidáciu komunálneho odpadu a za odber vody v celkovej výške 4 920,93 €. Všetky pohľadávky sú vymáhané od dlžníkov právny spôsobom, teda výzvou na uhradenie pohľadávky resp. postúpením na exekúciu.


 

Starosta informuje: Občan na webe

Starosta informuje: Občan na webe Naša obec má svoju web stránku, ktorá sa s istotou stáva zdrojom informácii potrebných pre život občanov. S potešením konštatujem, že návštevnosť obecného webu je na dobrej úrovni a má stúpajúcu tendenciu. Pre ilustráciu niekoľko údajov o návštevnosti obecnej web stránky. Návštevnosť sa v minulom roku pohybovalo v rozmedzí 300 až 500 návštev denne. Celoročne, najnavštevovanejšie rubriky sú archív spoločenských udalostí a diskusia. Najnavštevovanejšie rubriky vo februári 2015 sú starosta informuje, referendum, pošta a pizzeria Laredo.


 

História obce: Prehľad richtárov, predsedov a starostov

História obce: Prehľad richtárov, predsedov a starostov Do roku 1971 boli Jalná, Kľačany a Trnavá Hora samostatnými obcami. Dňa 24. 7. 1971 došlo k zlúčeniu troch samostatných obcí Jalná, Kľačany a Trnavá Hora do jedného administratívneho celku Trnavá Hora, pričom Kľačany a Jalná si ponechali svoje pôvodné pomenovania ako miestne časti Trnavej Hory. V novovzniknutej sekcii História obce nájdete spracovaný prehľad richtárov, predsedov a starostov, ktorí stáli na čele jednotlivých obcí Jalná, Kľačany, Trnavá Hora a po ich zlúčení do jedného administratívneho celku Trnavá Hora.


 

Archív obecných podujatí: Trnavohorské fašiangy 2015

Archív obecných podujatí: Trnavohorské fašiangy 2015Valentínsku sobotu spríjemnil obyvateľom fašiangový sprievod. V sobotu 14. februára sa uskutočnil už piaty ročník trnavohorských fašiangov. Organizátorom podujatia boli obec Trnavá Hora, Dobrovoľný hasičský zbor, TJ Sokol a Klub dôchodcov. Začiatok fašiangového sprievodu bol tradične o 9-tej hodine pri Kultúrnom dome na Jalnej. Fašiangovníci  spolu s „richtárom“ Peťom  Švihoríkom, muzikantmi  z Hrochoti a s koníkom a vozom  Peťa Mališa  sa vybrali na celodenný  pochod po  Trnavej Hore. Tak ako vlani , aj tohto roku im počasie prialo, bol nádherný slnečný deň a ľudia ich už vyzerali  pri svojich domoch.  


 

Starosta informuje: Príhovor starostu obce na Trnavohorskom fašiangu

Starosta informuje: Príhovor starostu obce na Trnavohorskom fašianguFašiangy, Turíce, Veľká noc príde... takto začína jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek.

Aj keď, poradie nie je celkom správne, pretože po Fašiangoch, nasleduje Veľká noc a presne sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky, táto ľudová pesnička dobre vyjadruje radostnú náladu fašiangového dňa končiaceho večerom na ktorom bude pochovaná basa – symbol zábavy, tak ako nám to zachovala ľudová tradícia. Fašiangom končí radosť, zábava a prichádza pôst vrcholiaci Veľkou nocou ako najväčším sviatkom našej kresťanskej viery a kultúry, ktorá dáva človeku novú nádej a zároveň aj zmysel života.

Celý príspevok Príhovor starostu obce na Trnavohorskom fašiangu


 

Starosta informuje: Obec Trnavá Hora v diskusnej relácii rádio Regina BB

Starosta informuje: Obec Trnavá Hora v diskusnej relácii rádio Regina BBKaždú stredu o 14.00 hod  rádio REGINA BB pravidelne uvádza reláciu s názvom Klub komunálnej politiky v ktorej sú diskutované témy týkajúce sa problematiky miest a obcí.  V stredu 11.2. 2015 boli  témou redaktorky Martiny Kvačkajovej malé vodné elektrárne, ktoré obyvateľom miest a obcí prinášajú veľké problémy. Hodinovej diskusie sa zúčastnili: Marcel Pecník, poslanec MZ BB časť Šalková, Martina Pavlíková z OZ Slatinka a našu obec zastupoval jej starosta Pavel Kravec. Nosnou témou bolo „násilné“ budovanie MVE bez zohľadňovania negatívnych dopadov na prírodu a nerešpektovanie vôle občanov v ktorom je obec Trnavá Hora priam čítankovým príkladom ako sa to nemá robiť.


 

Úradná tabuľa: Zápis detí do Materskej školy Trnavá Hora

Zápis detí do Materskej školy Trnavá Hora pre školský rok 2015 - 2016Riaditeľka Materskej školy Trnavá Hora po dohode so zriaďovateľom obcou Trnavá Hora oznamuje širokej verejnosti termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2015 - 2016.

Zápis detí do Materskej školy Trnavá Hora sa uskutoční od 16. 2. do 20. 3. 2015 v Materskej škole Trnavá Hora. Termín vydávania žiadostí na predprimárne vzdelanie: od 16. do 22. 2. 2015 v čase od 10:00 do 12:00. Termín odovzdavzdania žiadostí: do 13. 3. 2015. Viac informácii >>


 

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvoryNaše občianske združenie sa v súlade so zákonom zaevidovalo na príjemcu 2% zo zaplatených daní pre rok 2015. Ako si môžete pozrieť v pláne práce na rok 2015, zvyšuje sa počet a rozsah našich aktivít. Svojou troškou prispievame k návratu života do Kľačian a oživujeme tradície a dobré zvyky našich predkov. Podstatné je, samozrejme, predovšetkým želanie a vôľa niečo urobiť, ale určitým podmieňujúcim faktorom sú aj finančné prostriedky. Jednou z možností, ako získať financie, sú práve 2% z daní. Údaje pre poskytnutie sú nasledovné: Občianske združenie Kľačianske dvory, IČO 42305004, Kľačany 446, 966 11 Trnavá Hora. Čiastočne vyplnené editovateľné tlačivá nájdete v sekcii Občianskeho združenie Kľačianske dvory.


 

Za obsah zodpovedá
Miroslav Bahleda

Mapa Trnavá Hora

Orientačná mapa Trnavá Hora

dnes je: 6.3.2015

meniny má: Radoslav, Radoslava

Stravovanie a občerstvenie

Pizzeria LAREDO- Donášková služba: 0915 317 083

Ubytovanie v okolí obce

Ubytovanie Babica

Ubytovanie Zrub pod borovicou

CASAMUNDO – Váš špecialista na rekreačné ubytovanie po celej Európe.

Ostatné služby

Peter Švihorík - Murárske práce, obklady a maľovky

Eva Sklenková

Vypracovanie daňových priznaní FO A, B

mobil: 0905 484 576
mail: evasklenkova@orangemail.sk

Geodetické služby, s.r.o., ul. SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom

Reality-service, s.r.o.

Comforttrans, s.r.o. - výkopové práce


Trnavá Hora na FB

Stolnotenisový turnaj 2015

Komisia školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí na Stolnotenisový turnaj dňa 28. marca 2015 (sobota).

Inštalácia kamerového systému

V obci Trnavá Hora sa v decembri 2013 začal realizovať projekt Inštalácia kamerového systému s podporou Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Viac informácii o projekte Inštalácia kamerového systému

Zateplenie Základnej školy v Trnavej Hore

Zateplenie Základnej školy v Trnavej Hore

1. miesto ZlatyErb.sk 2013

1. miesto v súťaži ZlatyErb.sk 2013

Výzva - anglická verzia

Administrátor stránky hľadá pomocníčku (pomocníka) na vytvorenie anglickej jazykovej verzie - jedná sa o preklad niektorých častí textu do anglického jazyka. Kontakt: mail: webmaster@trnavahora.sk, telefónom: 0915 834 720

Kultúra v regióne

www.mskcentrum.sk

www.rozvojvidieka.webnode.sk

WEB linky

www.pomoc.sk

www.stopline.sk

www.zodpovedne.sk

Viac liniek v sekcii WEB linky

webygroup

English version

2563568

5.3.2015
Úvodná stránka