Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Starosta informuje: Prvé zasadnutie Rady seniorov

Starosta informuje: Prvé zasadnutie Rady seniorovV piatok 27.3. 2015 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Rady seniorov starostu obce, ktorá je poradným orgánom starostu a zároveň aj formou zapojenia staršej generácie do rozhodovania pri správe a chodu obce. Informácie o Rade seniorov nájdete aj v novej sekcii Rada seniorov v ľavom menu stránky.

Predsedom sa stal Ján Slašťan, ktorý je zároveň aj stálym členom rady z titulu predsedu Klubu dôchodcov. Podpredsedníčkou sa stala Dáša Trokšiarová a tajomníčkou bola nominovaná Ing. Mária Kollárová, ktorá bude viesť administratívnu agendu Rady seniorov. Členovia sú Helena Luptáková, Jozef Putiš, Milan Šumný, Imrich Páchnik a Rozália Žbirková.


 

Stolnotenisový turnaj Trnavá Hora 2015

Stolnotenisový turnaj Trnavá Hora 2015V sobotu 28. marca zorganizovala Komisia školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí pri Obecnom zastupiteľstve v Trnavej Hore stolnotenisový turnaj. Zúčastnilo sa ho 11 hráčov, pričom každý hráč si zahral s každým hráčom.

Okrem hráčov z Trnavej Hory sa do turnaja prihlásili aj hráči z okolitých obcí. Hlavným rozhodcom bol Ľubo Hanuška, ktorý dohliadal na to, aby sa súťaž odohrala podľa platných stolnotenisových pravidiel.


 

Upozornenie na zmenu termínu zber tetrapakov a kovových obalov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že došlo k zmene termínu zberu tetrapakov a kovovových obalov samostatne v plastových vreciach spred rodinných domov. Zber sa uskutoční v utorok 7. 4. 2015.


 

Nedeľné hudobné popoludnie v Kostole sv. Jána Nepomuckého 2015

Nedeľné hudobné popoludnie v Kostole sv. Jána NepomuckéhoMládež z Trnavej Hory v podaní Peťo Pálenkáš, Matej Kravec, Dominika Struhárová, Veronika Beňová, Veronika Miklášová, Majka Dudášová, Maťa a Emka Kniezové spestrili pôstne obdobie hudobným a speváckym vystúpením v Kostole svätého Jána Nepomuckého v Trnavej Hore.

Myšlienka usporiadať nedeľné popoludnie v obci Trnavá Hora vznikla po úspešnom vystúpení tejto skupiny v prvú sobotu na Starých Horách. Práve tu viedli títo mladí ľudia akadémiu pre pútnikov a sprevádzali svätú omšu s otcom biskupom svojou hudbou a spevom. V našej obci sa tento program piesní a slova uskutočnil počas piatej pôstnej nedele 22. marca 2015.


 

Jarné upratovanie obce Trnavá Hora 2015

Jarné upratovanie obce 2015V sobotu 21. marca sa opäť po roku uskutočnilo tradičné jarné upratovanie obce. Hrable, motyky, lopaty či metle zobralo do rúk približne 150 obyvateľov obce.

V rámci jarného upratovania sa čistilo, zametalo a hrabalo vo všetkých častiach obce. Skupinky obyvateľov sa zišli pri cintoríne, kostole, dome smútku, požiarnej zbrojnici, na ihrisku, železničnej stanici, v areáli základnej školy a upratovacie čaty nechýbali ani v hornej časti obce, na Jalnej a na Kľačanoch. Do upratovania sa individuálne zapojili aj členovia OZ SPOON.


 

Obecné dokumenty: Štatút Rady seniorov obce Trnavá Hora

Štatút Rady seniorov obce Trnavá HoraRada seniorov obce Trnavá Hora je nepolitickým poradným, a iniciatívnym orgánom starostu obce pre otázky životných podmienok, rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania so seniormi a ich začleňovanie do spoločnosti.

Zriadenie a fungovanie Rady vychádza z princípov zúčastnenosti, ktorý deklarovala OSN pri príležitosti Medzinárodného roku starších ľudí 1999, s úmyslom umožniť staršej generácii ľudí podieľať sa na rozhodovaní, šírení poznatkov, a odkazu staršej generácie pre sociálnu činnosť, zakladanie hnutí alebo združení starších ľudí, tak ako to vyplýva z princípov OSN aplikovaných v Slovenskej republike do Národného programu aktívneho starnutia SR na roky 2014 - 2020.


 

Obecné dokumenty: Komunitný plán sociálnych služieb obce Trnavá Hora

Komunitný plán sociálnych služieb obce Trnavá HoraKomunitný plán bol spracovaný v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a je  metódou, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov.

Snahou je, aby sa postupne v ďalšom období zabezpečovali úlohy a ciele stanovené v Komunitnom pláne sociálnych služieb. Vďaka tomuto plánu sa nám bude dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať financie obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité. Komunitný plán sociálnych služieb obce Trnavá Hora nájdete v sekcii Všeobecné dokumenty obce Trnavá Hora.


 

Výzvy a ponuky obce: Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer a vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemku

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer a vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemkuObec Trnavá Hora v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 27.02.2015 uznesenie č.12/2/2015 zverejňuje zámer vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemku, ktorý je vedený na LV č. 748 v k. ú. obce Trnavá Hora, parcela č. EKN 1011,ktorej časť tvorí parcelu č. CKN 41/1- záhrady o výmere 440 m2, ktorá bude predmetom prevodu.

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer a vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemku


 

Starosta informuje: Jarné upratovanie obce - poďakovanie

Starosta informuje: Jarné upratovanie obce - poďakovanieĎakujem všetkým občanom, ktorí sa v sobotu 21.3. 2015 zúčastnili tradičného veľkého jarného upratovania obce, ktorému prialo aj mimoriadne slnečné počasie.

Prác sa zúčastnilo celkom 150 osôb včítané detí a žiakov ZŠ. Na Kľačanoch OZ Klačianské dvory, čistili okolie pamätníka od náletových drevín, ktorými zarástlo schodište. Na hornej Trnavej Hore sa zametali cesty od zimného posypu. Na Jalnej zase líniovo vyčistili všetky cesty a priľahlé pozemky, vyzberali plastový odpad a iné zbytočnosti. Podobne to bolo na ihrisku, kde vyhrabali nielen hraciu plochu, ale aj prístupové cesty a priľahlé priestory pre divákov.


 

Starosta informuje: SMS infokanál bol spustený

Starosta informuje: SMS infokanál bol spustenýV piatok 20. 3. 2015 práve v čase začínajúceho zatmenia slnka, OcÚ zaslaním prvých dvoch smsiek spustil SMS - infokanál obce Trnavá Hora.

Prvá smska sa týkala informácie, že je služba bola spustená a že je potrebné si uložiť dané číslo do adresára uložených čísiel na mobilnom telefóne ako Infokanál obce Trnavá Hora. Občania boli zároveň informovaný aby neodpovedali na infokanálové smsky. V druhej smske sme pozvali občanov na veľké jarné upratovanie obce.

Na sms infokanál sa prihlásilo 258 občanov, čo znamená, že približne v 40% domoch má niekto smsinfokanál. Správy budú stručné, vzhľadom k tomu, že rozsah správ je obmedzený počtom znakov. Správa nad 150 znakov je zasielaná dvomi smskami a teda sa násobí počtom prihlásených 258 občanov. Verím, že aj napriek stručnosti sms správ, infokanál splní svoj cieľ rýchlo a akčne informovať občanov.


 

Viacúčelové ihrisko obce Trnavá Hora

Viacúčelové ihrisko obce Trnavá HoraObec Trnavá Hora sprevádzkovala viacúčelové ihrisko, ktoré je vhodné na nasledovné športové aktivity: futbal, nohejbal, volejbal, tenis, hokejbal a hádzaná.

Vstup na viacúčelové ihrisko pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci Trnavá Hora je bezplatný. Užívanie viacúčelového ihriska pre záujemcov z iných obcí a miest je spoplatnené. Prevádzkový poriadok, časový harmonogram použitia viacúčelového ihriska, ako aj kontaktné informácie nájdete v novej sekcii Viacúčelové ihrisko obce Trnavá Hora.


 

Starosta informuje: Tak takto nie!

Starosta informuje: Tak takto nie!Vážení občania, ako starosta obce, ale aj ako občan som presvedčený, že domovom nie je len náš dom, dvor a záhrada, ale domovom je celá naša obec, lebo všetci sa v nej chceme cítiť dobre. Začali sme jarné upratovanie v domoch, záhradách, ale aj na uliciach a verejných priestranstvách.

Pre likvidáciu objemného neseparovateľného odpadu sme rozmiestnili na 7 miestach obce veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú určené na objemový odpad, ktorý nie je možné vyseparovať, teda rozobrať na jednotlivé komponenty, ktoré je možné roztriediť a vyseparovať.


 

Starosta informuje: Hľadáme obecného kronikára

Starosta informuje: Hľadáme obecného kronikáraAko a kedy vznikla naša dedina? Kde sú naše korene? Kto boli naši predkovia? To sú otázky, ktoré sprevádzajú náš život.

Hovorí sa, že kto nepozná svoju históriu nevie predvídať budúcnosť, preto zaznamenávanie našej histórie je nielen dôležité, ale naša história začína súčasnosťou. Pre zachovávanie histórie sú nenahraditeľný a niekedy takmer nepoznaný obetavý ľudia, ktorí sledujú dianie v obci, aby písmom zaznamenali najdôležitejšie okamihy života obce, teda obecný kronikári.


 

Zo života v Materskej škole školský rok 2014/2015 - zima

Zo života v Materskej škole školský rok 2014/2015 - zimaAj počas zimných mesiacov sa v Materskej škole v Trnavej Hore uskutočnilo množstvo podujatí, ktoré boli zamerané aj na ľudové tradície či environmentalistiku.

Tohto roku sa nedostatok snehu odzrkadlil aj na našich aktivitách v materskej škole. Pokusy so snehom sme nahradili  pokusmi s vodou, deti zistili podmienky vzniku ľadu a pary. Pokračovali sme v starostlivosti o vtáctvo. Vesmír sme spoznávali cez encyklopédie, prezentácie,  pracovné a výtvarné aktivity. Prostredníctvom hry sme spoznávali našu obec, jej erby, dominanty, prírodné zákutia, ale aj vlastný rodinný dom.


 

Ako vybaviť: E-mail a SMS info kanál

Ako vybaviť: E-mail a SMS info kanálDňa 30. 1. 2015 Obecné zastupiteľstvo obce Trnavá Hora schválilo projekt zavedenia SMS a email info kanálov ako prostriedkov zlepšenia a zrýchlenia komunikácie medzi starostom, obecným zastupiteľstvom, obecným úradom a občanmi. Informácie o tejto službe nájdete v sekcii Ako vybaviť: E-mail a SMS info kanál.

V tejto sekcii nájdete aj informácie ako požiadať o službu, ako si aktivovať službu po jej registrácii, ako si zmeniť heslo, či využiť registráciu služby E-mail info kanál pre prístup do diskusie ako neanonymný návštevník.


 

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území KľačanyOkresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor nariaďuje vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany, obe Trnavá Hora, okre Žiar nad Hronom z dôvodu potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom, ktorého zhotoviteľom je TEKDAN, spol. s.r.o, Bratislava. Celý dokumena na stiahnutie: Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kľačany


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej HoreObecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora, zo dňa 27. 2. 2015:

Uznesenie z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora vo volebnom období 2014-2018, druhého v roku 2015, zo dňa 27.2.2015

Zápisnica z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore vo volebnom období 2014 – 2018 druhého v roku 2015 konaného dňa 27. 2. 2015 v zasadačke Obecného úradu

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2015 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.


 

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvoryNaše občianske združenie sa v súlade so zákonom zaevidovalo na príjemcu 2% zo zaplatených daní pre rok 2015. Ako si môžete pozrieť v pláne práce na rok 2015, zvyšuje sa počet a rozsah našich aktivít. Svojou troškou prispievame k návratu života do Kľačian a oživujeme tradície a dobré zvyky našich predkov. Podstatné je, samozrejme, predovšetkým želanie a vôľa niečo urobiť, ale určitým podmieňujúcim faktorom sú aj finančné prostriedky. Jednou z možností, ako získať financie, sú práve 2% z daní. Údaje pre poskytnutie sú nasledovné: Občianske združenie Kľačianske dvory, IČO 42305004, Kľačany 446, 966 11 Trnavá Hora. Čiastočne vyplnené editovateľné tlačivá nájdete v sekcii Občianskeho združenie Kľačianske dvory.


 

Za obsah zodpovedá
Miroslav Bahleda

Mapa Trnavá Hora

Orientačná mapa Trnavá Hora

dnes je: 31.3.2015

meniny má: Benjamín

Stravovanie a občerstvenie

Pizzeria LAREDO- Donášková služba: 0915 317 083

Ubytovanie v okolí obce

Ubytovanie Babica

Ubytovanie Zrub pod borovicou

CASAMUNDO – Váš špecialista na rekreačné ubytovanie po celej Európe.

Ostatné služby

Peter Švihorík - Murárske práce, obklady a maľovky

Eva Sklenková

Vypracovanie daňových priznaní FO A, B

mobil: 0905 484 576
mail: evasklenkova@orangemail.sk

Geodetické služby, s.r.o., ul. SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom

Reality-service, s.r.o.

Comforttrans, s.r.o. - výkopové práceEnglish version

2599789

31.3.2015
Úvodná stránka