Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 10. 3. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 3. 2. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 13.3.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 3. 2. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 3. 2. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 6.2.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 30. 11. 2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.2.2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 2.12.2016


 

Oznam Stravníkom ŠJ Trnavá Hora

Informácia o zvýšení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Podľa schváleného Dodatku č. 2 k VZN obce Trnavá Hora č.1/2013 „o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach“ sa s platnosťou od 1.9.2016 zvyšuje príspevo ...viac...

Zverejnené 25.7.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, k ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa I/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Krátke oznamy

Zberný dvor Zberko je opäť otvorený aj každú sobotu

Zberný dvor Zberko je opäť otvorený aj každú sobotu

Neseparovateľný odpad je možné odovzdať v zbernom dvore Zberko na Lesnej správe v dolnej časti obce Trnavá Hora.
Využite túto možnosť na odovzdanie odpadov, ktoré nie sú predmetom pravidelného ...viac...

Zverejnené 8.3.2017


 

Výzva všetkým priaznivcom DHZ Trnavá Hora – Jalná na poukázanie 2% dane

Výzva všetkým priaznivcom DHZ Trnavá Hora – Jalná na poukázanie 2% dane

Vážení spoluobčania, priaznivci dobrovoľného hasičstva.
Ako občianske združenie, Dobrovoľný hasičský zbor Trnavá Hora – Jalná,  by sme Vás touto cestou chceli požiadať o poukázanie finančného p ...viac...

Zverejnené 27.1.2017


 

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory

Občianske združenie Kľačianske dvory sa v súlade so zákonom zaevidovalo na príjemcu 2% zo zaplatených daní pre rok 2017. Ako si môžete pozrieť v pláne práce na rok 2017, naše aktivity sú široké a pest ...viac...

Zverejnené 4.2.2017


 

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 22.3.2017 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so sep ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 3.4.2017 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so separov ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 17.4.2017 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber bio odpadu spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 20.4.2017 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber kovových obalov spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 26.4.2017 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia s ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

 

Starosta informuje 2017

Jarné upratovania obce 2017

Jarné upratovania obce 2017

Jar sa nezadržateľne blíži a každý dobrý hospodár ju víta riadením po zime. A tak aj obec musí vyzametať ulice, vyhrabať trávniky, orezať stromy a pod.
Aj keď tohoto roku sme mali v dobrovoľníckom projekte zapojených niekoľko občanov evidovaný ...viac...

Zverejnené 28.3.2017


 

Školská jedáleň Trnavá Hora má nové chladničky

Školská jedáleň Trnavá Hora má nové chladničky

Narastajúce nároky na hygienu definované hygienickými normami kladú stále nové požiadavky na vybavenie školských jedálni pri skladovaní potravín. Verili by ste, že pre dodržanie všetkých hygienických noriem potrebuje naša školská jedáleň až 6 chladni ...viac...

Zverejnené 20.3.2017


 

MŠ Trnavá Hora má nové skrinky v šatni malkáčov

MŠ Trnavá Hora má nové skrinky v šatni malkáčov

Všetky veci raz doslúžia a príde čas, aby sa vymenili, lebo ich „služba“ skončila. A  tak prišiel čas aj na výmenu skriniek v šatni malých detí v našej materskej škole, ktorý voláme milou zdrobnelinou - malkáči.
Až 24 krásnych farebných skrini ...viac...

Zverejnené 16.3.2017


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci február 2017

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci február 2017

Hoci je február najkratším mesiacom v tomto roku dal nám v obci riadne zabrať.
Na jednej strane sme sa borili s množstvom januárového snehu, ktorý sa pomaly roztápal a zaplavil šatne v škole. Na druhej strane nočný mráz vytváral ľad na cestách ...viac...

Zverejnené 15.3.2017


 

9. trnavohorský farský ples

9. trnavohorský farský ples

V sobotu 19. februára sa konal v KD Jalná už 9. farský ples, tentoraz v štýle „ples v opere“.
Všetko také ako to vídavame na bratislavskom plese v opere.  Z KD Jalná sa nápisom na vchode stala „opera“ do ktorej sa vchádzalo po červenom koberci ...viac...

Zverejnené 27.2.2017


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci január 2017

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci január 2017

Mimoriadna zima sprevádzaná silnými mrazmi, ktoré sme zažili naposledy pre 30 rokmi poznamenalo aj život v našej obci.
Na jednej strane zima priniesla radosť deťom v podobe dostatku snehu a prírodného klziska na multifunkčnom ihrisku v areáli ...viac...

Zverejnené 8.2.2017


 

Nové zariadenie Školskej jedálne Trnavá Hora

Nové zariadenie Školskej jedálne Trnavá Hora

Rok 2017 sme začali v školskej jedálni po novom. Na začiatku roka boli v školskej jedálni, vďaka prispeniu Základnej školy Trnavá Hora, vymenené staré stoly a stoličky za nové, pevnejšie – kovové a rôznofarebné, čím zlepšili estetickú stránku stravov ...viac...

Zverejnené 29.1.2017


 

Viete komu nahlásiť poruchy v dodávke vody a elektrickej energie?

Viete komu nahlásiť poruchy v dodávke vody a elektrickej energie?

Aj vám sa občas stane, že vaša domácnosť prestane byť zásobovaná vodou alebo elektrickou energiou? Viete komu je potrebné nahlásiť poruchu, aby bola, čo najskôr odstránená? Zvyčajne vás napadne starosta obce, ale tento postup odstránenie poruchy len ...viac...

Zverejnené 21.1.2017


 

Likvidácia prázdnych kaziet od tonerov v roku 2017

Likvidácia prázdnych kaziet od tonerov v roku 2017

Vlani sme sa zapojili do bezplatnej akcie zberu prázdnych kaziet od použitých tonerov z tlačiarní, kopírok a zriadili sme dve zberné miesta: v predsieni predajne JEDNOTA COOP v dolnej časti obce a vo vestibule KD Jalná pri vchodových dverách na pošt ...viac...

Zverejnené 14.1.2017


 

Kalendár vývozu odpadov v roku 2017

Kalendár vývozu odpadov v roku 2017

Vývoz každý druhý týždeň
Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu v roku 2017 v kukanádobách sa uskutočňuje každý utorok v nepárny týždeň. Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno do 6:00 v deň odvozu, na viditeľné mi ...viac...

Zverejnené 11.1.2017


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci december 2016

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci december 2016

December bol v znamení končiaceho sa roka 2016, čiže aj čas koncoročných naháňačiek, čo ešte treba stihnúť, či skôr, čo sa ešte dá stihnúť.
Privítali sme 17 nových malých občanov Trnavej Hory, zablahoželali sme dvom osemdesiatnikom, zviditeľni ...viac...

Zverejnené 2.1.2017


 

Obecné udalosti 2017

Jarné upratovanie obce Trnavá Hora 2017

2017_Trnava_Hora_Jarne_upratovanie.jpg

Aj tento rok sa v našej obci konalo tradičné veľké jarné upratovanie. Opäť sa na ňom zúčastnili dobrovoľníci z radov občanov, ako aj členovia organizácií, ktoré v obci pôsobia.
Aj tento rok sme v obci mali v dobrovoľníckom projekte zapojených ...viac...

Zverejnené 30.3.2017


 

Trnavohorský fašiang 2017

Fotogaléria - Trnavohorský fašiang 2017

V sobotu 25. februára 2017 sa v našej obci uskutočnil ďalší ročník Trnavohorského fašiangu. Fašiangový sprievod prešiel celú dedinu a povykrúcal nejednu gazdinú.
Dokopy sa dali mladí aj starí a vytvorili fašiangovú skupinu, ktorá pod vedením " ...viac...

Zverejnené 10.3.2017


 

IX. farský ples farnosti Trnavá Hora

IX. farský ples farnosti Trnavá Hora

V sobotu 19. februára sa v Kultúrnom dome Jalná uskutočnil už 9. farský ples. Deviaty ročník podujatia sa niesol v štýle Ples v opere. Organizátori plesu prispôsobili atmosféru bratislavskému plesu, ktorý každoročne otvára plesovú sezónu na Slovensku ...viac...

Zverejnené 27.2.2017


 

Plán práce Občianskeho združenie Kľačianske dvory na rok 2017

Plán práce Občianskeho združenie Kľačianske dvory na rok 2017

Občianske združenie Kľačianske dvory významnou mierou prispieva k rozvoju časti obce Kľačany, ako aj k zviditeľňovaniu jej kultúrneho, historického a prírodného bohatstva. Od svojho vzniku sa tiež občianske združenie pravidelne podieľa na organizovan ...viac...

Zverejnené 27.1.2017


 

Prehľad pripravovaných podujatí na rok 2017

Prehľad pripravovaných podujatí na rok 2017

Aj tento rok niektoré organizácie v obci pripravili plán svojej činnosti na celý rok. Z plánu podujatí sa dozviete, čo pripravujú v tomto roku hasiči z DHZO Trnavá Hora - Jalná, Klub dôchodcov a OZ Kľačianske dvory a ďalší organizátori.
Vedeni ...viac...

Zverejnené 5.2.2017


 

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Trnavá Hora – Jalná

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Trnavá Hora – Jalná

Dňa 7.1.2017 sa konala výročná členská schôdza DHZ Trnavá Hora – Jalná. Výročná členská schôdza sa uskutočnila v súlade so stanovami Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
Na výročnej členskej schôdzi sa prerokovala správa o činn ...viac...

Zverejnené 31.1.2017


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka