Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 4. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 20. 4. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 23.4.2017


 

Obec Trnavá Hora hľadá do prevádzky Školskej jedálne Trnavá Hora kuchárku

Obec Trnavá Hora hľadá do prevádzky Školskej jedálne Trnavá Hora kuchárku

Pracovný vzťah: pracovná zmluva počas zastupovania materskej  a rodičovskej dovolenky
Pracovný úväzok: 1,00
Termín nástupu: 1.8.2017
Požadované predpoklady výkonu práce: ukončené ...viac...

Zverejnené 20.4.2017


 

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja majetku obce Trnavá Hora

Obec  Trnavá Hora zverejňuje zámer odpredaja majetku obce Trnavá Hora

Obec  Trnavá Hora zverejňuje zámer vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemkov, ktoré sú vedené na LV č. 748 v k. ú. Trnavá Hora: ...viac...

Zverejnené 6.4.2017


 

Informácia k plateniu daní a poplatkov za rok 2017

Informácia k plateniu daní a poplatkov za rok 2017

Obec Trnavá Hora oznamuje, že od pondelka 10.4.2017 je možné platiť daň z nehnuteľnosti, poplatok za  komunálny odpad a daň za psa na rok 2017 v hotovosti na Obecnom úrade Trnavá Hora v pracovných dňo ...viac...

Zverejnené 6.4.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 10. 3. 2017

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 3. 2. 2017

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2017 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 13.3.2017


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 30. 11. 2016

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.2.2016

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2016 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 2.12.2016


 

Oznam Stravníkom ŠJ Trnavá Hora

Informácia o zvýšení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Podľa schváleného Dodatku č. 2 k VZN obce Trnavá Hora č.1/2013 „o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach“ sa s platnosťou od 1.9.2016 zvyšuje príspevo ...viac...

Zverejnené 25.7.2016


 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Trnavá Hora z dôvodu hodného osobitného zreteľa II/2016

Obec Trnavá Hora zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, k ...viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Krátke oznamy

Autobusový zájazd členov klubu dôchodcov na Spišský hrad

Autobusový zájazd členov klubu dôchodcov na Spišský hrad

Klub dôchodcov organizuje pre svojich členov autobusový zájazd na Spišský hrad a na spiatočnej ceste zastavenie na Štrbskom plese. Zájazd sa uskutoční v stredu 17.5.2017.
Odchod  autobusu je na ...viac...

Zverejnené 25.4.2017


 

Tanečná zábava svätého Floriána

Tanečná zábava svätého Floriána


Dobrovoľný hasičský zbor obce Trnavá Hora – Jalná vás srdečne pozýva na tanečnú zábava svätého Floriána v Kultúrnom dome Jalná, ktorá sa uskutoční dňa 20. mája 2017 (sobota) so začiatkom o 20: ...viac...

Zverejnené 24.4.2017


 

Stavanie Mája v obci Trnavá Hora

Dobrovoľný hasičský zbor obce Trnavá Hora – Jalná Vás pozýva na Stavanie Mája dňa 30. 4. 2017 o 17:00 pri Kultúrnom dome Jalná.

Dobrovoľný hasičský zbor obce Trnavá Hora – Jalná Vás pozýva na
Stavanie Mája
dňa 30. 4. 2017 (nedeľa) o 17:00 pri Kultúrnom dome Jalná.
Tešíme sa na vašu účasť a zábavu s vašimi ...viac...

Zverejnené 4.4.2017


 

Zberný dvor Zberko je opäť otvorený aj každú sobotu

Zberný dvor Zberko je opäť otvorený aj každú sobotu

Neseparovateľný odpad je možné odovzdať v zbernom dvore Zberko na Lesnej správe v dolnej časti obce Trnavá Hora.
Využite túto možnosť na odovzdanie odpadov, ktoré nie sú predmetom pravidelného ...viac...

Zverejnené 8.3.2017


 

Výzva všetkým priaznivcom DHZ Trnavá Hora – Jalná na poukázanie 2% dane

Výzva všetkým priaznivcom DHZ Trnavá Hora – Jalná na poukázanie 2% dane

Vážení spoluobčania, priaznivci dobrovoľného hasičstva.
Ako občianske združenie, Dobrovoľný hasičský zbor Trnavá Hora – Jalná,  by sme Vás touto cestou chceli požiadať o poukázanie finančného p ...viac...

Zverejnené 27.1.2017


 

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory

Výzva priaznivcom a sympatizantom Občianskeho združenie Kľačianske dvory

Občianske združenie Kľačianske dvory sa v súlade so zákonom zaevidovalo na príjemcu 2% zo zaplatených daní pre rok 2017. Ako si môžete pozrieť v pláne práce na rok 2017, naše aktivity sú široké a pest ...viac...

Zverejnené 4.2.2017


 

Zber kovových obalov spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 26.4.2017 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia s ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 24.5.2017 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so sep ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

 

Starosta informuje 2017

Modernizácia chodieb a hygienických zariadení v Základnej škole Trnavá Hora

Modernizácia chodieb a hygienických zariadení v Základnej škole Trnavá Hora

Dnešná generácia štyridsiatnikov a päťdesiatnikov, ktorá získala základné vzdelanie na ZŠ Trnavá Hora si ešte iste pamätá ako vyzerali chodby, triedy, ale aj hygienické zariadenia v ich časoch.
Klasické mramorované dlaždice, jednoduché WC pred ...viac...

Zverejnené 24.4.2017


 

Analýza trnavohorských vôd v rámci akcie Deň vody

Analýza trnavohorských vôd v rámci akcie Deň vody

Voda, zem a slnko sú základom života na Zemi. Od roku 1993 OSN vyhlásila 22. marec za svetový Deň vody, ako propagáciu významu jej ochrany.
Už niekoľko rokov v tento deň Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica po ...viac...

Zverejnené 14.4.2017


 

Obec v spolupráci so Základnou školou Trnavá Hora zbierala odpadky v Jalňanskej doline

Obec Trnavá Hora v spolupráci so Základnou školou Trnavá Hora zbierala odpadky v Jalňanskej doline

Je až na neuverenie, že človek ničí sám seba vyhadzovaním odpadov do prírody, ktorá je zdrojom vody, vzduchu, zelene a teda jeho života.
Nie je to inak ani v Jalňanskej doline, ktorá je častým miestom nedeľných vychádzok našich rodín končiacic ...viac...

Zverejnené 12.4.2017


 

Zrenovované historické obecné štíty obce Trnavá Hora

Zrenovované historické obecné štíty obce Trnavá Hora

O poznaní histórie sa hovorí, že je základom pre budovanie budúcnosti a nie je to inak ani so zachovávaním historických predmetov.
Pred niekoľkými rokmi sa našli pri rekonštrukcii strechy Kultúrneho doma Jalná dva historické smaltované štíty o ...viac...

Zverejnené 9.4.2017


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci marec 2017

Stretnutia_starostu_2017.jpg

Každý mesiac sa svojím typickým charakterom premieta aj do stretnutí a rokovaní starostu obce. Zima skončila a príprava na jar pokračuje po februári aj v marci.
Opakovane sa zametali ulice, oprávnenému odberateľovi sa odovzdával elektronický o ...viac...

Zverejnené 2.4.2017


 

Nezamestnanosť v obci Trnavá Hora

Nezamestnanosť v obci Trnavá Hora

Viete, že naša obec má takmer 12% percentnú mieru nezamestnanosti? Údaj je k 1.3. 2017, keď Úrad práce v ZH evidoval 11,87% nezamestnanosť, teda 72 občanov evidovaných ako uchádzačov o zamestnanie. Z tohto počtu je 43 žien a 29 mužov. Mladých do 29 r ...viac...

Zverejnené 31.3.2017


 

Jarné upratovania obce 2017

Jarné upratovania obce 2017

Jar sa nezadržateľne blíži a každý dobrý hospodár ju víta riadením po zime. A tak aj obec musí vyzametať ulice, vyhrabať trávniky, orezať stromy a pod.
Aj keď tohoto roku sme mali v dobrovoľníckom projekte zapojených niekoľko občanov evidovaný ...viac...

Zverejnené 28.3.2017


 

Školská jedáleň Trnavá Hora má nové chladničky

Školská jedáleň Trnavá Hora má nové chladničky

Narastajúce nároky na hygienu definované hygienickými normami kladú stále nové požiadavky na vybavenie školských jedálni pri skladovaní potravín. Verili by ste, že pre dodržanie všetkých hygienických noriem potrebuje naša školská jedáleň až 6 chladni ...viac...

Zverejnené 20.3.2017


 

MŠ Trnavá Hora má nové skrinky v šatni malkáčov

MŠ Trnavá Hora má nové skrinky v šatni malkáčov

Všetky veci raz doslúžia a príde čas, aby sa vymenili, lebo ich „služba“ skončila. A  tak prišiel čas aj na výmenu skriniek v šatni malých detí v našej materskej škole, ktorý voláme milou zdrobnelinou - malkáči.
Až 24 krásnych farebných skrini ...viac...

Zverejnené 16.3.2017


 

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci február 2017

Stretnutia a rokovania starostu obce v mesiaci február 2017

Hoci je február najkratším mesiacom v tomto roku dal nám v obci riadne zabrať.
Na jednej strane sme sa borili s množstvom januárového snehu, ktorý sa pomaly roztápal a zaplavil šatne v škole. Na druhej strane nočný mráz vytváral ľad na cestách ...viac...

Zverejnené 15.3.2017


 

9. trnavohorský farský ples

9. trnavohorský farský ples

V sobotu 19. februára sa konal v KD Jalná už 9. farský ples, tentoraz v štýle „ples v opere“.
Všetko také ako to vídavame na bratislavskom plese v opere.  Z KD Jalná sa nápisom na vchode stala „opera“ do ktorej sa vchádzalo po červenom koberci ...viac...

Zverejnené 27.2.2017


 

Obecné udalosti 2017

Členovia DHZO Trnavá Hora - Jalná upratovali okolie ihriska Hrable počas spoločnej akcie Jarné upratovanie obce

Členovia DHZO Trnavá Hora - Jalná upratovali okolie ihriska Hrable počas spoločnej akcie Jarné upratovanie obce

V sobotu 25. marca sa uskutočnilo tradičné Jarné upratovanie obce. Zúčastnili sa ho aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce.
Keďže v okolí hasičskej zbrojnice na Jalnej už bolo upratané, hasiči sa presunuli na Ihrisko Hrable, kde počas ...viac...

Zverejnené 3.4.2017


 

Jarné upratovanie obce Trnavá Hora 2017

2017_Trnava_Hora_Jarne_upratovanie.jpg

Aj tento rok sa v našej obci konalo tradičné veľké jarné upratovanie. Opäť sa na ňom zúčastnili dobrovoľníci z radov občanov, ako aj členovia organizácií, ktoré v obci pôsobia.
Aj tento rok sme v obci mali v dobrovoľníckom projekte zapojených ...viac...

Zverejnené 30.3.2017


 

Trnavohorský fašiang 2017

Fotogaléria - Trnavohorský fašiang 2017

V sobotu 25. februára 2017 sa v našej obci uskutočnil ďalší ročník Trnavohorského fašiangu. Fašiangový sprievod prešiel celú dedinu a povykrúcal nejednu gazdinú.
Dokopy sa dali mladí aj starí a vytvorili fašiangovú skupinu, ktorá pod vedením " ...viac...

Zverejnené 10.3.2017


 

IX. farský ples farnosti Trnavá Hora

IX. farský ples farnosti Trnavá Hora

V sobotu 19. februára sa v Kultúrnom dome Jalná uskutočnil už 9. farský ples. Deviaty ročník podujatia sa niesol v štýle Ples v opere. Organizátori plesu prispôsobili atmosféru bratislavskému plesu, ktorý každoročne otvára plesovú sezónu na Slovensku ...viac...

Zverejnené 27.2.2017


 

Plán práce Občianskeho združenie Kľačianske dvory na rok 2017

Plán práce Občianskeho združenie Kľačianske dvory na rok 2017

Občianske združenie Kľačianske dvory významnou mierou prispieva k rozvoju časti obce Kľačany, ako aj k zviditeľňovaniu jej kultúrneho, historického a prírodného bohatstva. Od svojho vzniku sa tiež občianske združenie pravidelne podieľa na organizovan ...viac...

Zverejnené 27.1.2017


 

Prehľad pripravovaných podujatí na rok 2017

Prehľad pripravovaných podujatí na rok 2017

Aj tento rok niektoré organizácie v obci pripravili plán svojej činnosti na celý rok. Z plánu podujatí sa dozviete, čo pripravujú v tomto roku hasiči z DHZO Trnavá Hora - Jalná, Klub dôchodcov a OZ Kľačianske dvory a ďalší organizátori.
Vedeni ...viac...

Zverejnené 5.2.2017


 

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Trnavá Hora – Jalná

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Trnavá Hora – Jalná

Dňa 7.1.2017 sa konala výročná členská schôdza DHZ Trnavá Hora – Jalná. Výročná členská schôdza sa uskutočnila v súlade so stanovami Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
Na výročnej členskej schôdzi sa prerokovala správa o činn ...viac...

Zverejnené 31.1.2017


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka