Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Trnavá Hora

Úradné oznamy

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.4.2018

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26.4.2018

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 29.4.2018


 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Obec Trnavá Hora oznamuje, že Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie vypracoval záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstv ...viac...

Zverejnené 28.3.2018


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 1. 3. 2018

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26. 1. 2018

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 4.3.2018


 

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26. 1. 2018

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnavej Hore zo dňa 26. 1. 2018

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ v roku 2018 nájdete v sekcii Obecné zastupiteľstvo.
Obecný úrad Trnavá Hora zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie z posleného z ...viac...

Zverejnené 29.1.2018


 

Krátke oznamy

Výzva ohľadom darovania krvi pre pacientov v Nemocnici Žiar nad Hronom

Výzva ohľadom darovania krvi pre pacientov v Nemocnici Žiar nad Hronom

Pomôžte pacientom, vašim blízkym v ohrození života.
Darujte krv, tú najvzácnejšiu tekutinu
na Hematologicko-transfúziologickom oddelení v Nemocnici Svet zdravia, Žiar nad Hronom.
...viac...

Zverejnené 24.5.2018


 

Zber plastov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 1. 6. 2018 sa uskutoční odvoz plastov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so separ ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

Oslava Dňa detí v obci Trnavá Hora

Oslava Dňa detí v obci Trnavá Hora

Pozývame vás na oslavu
Dňa detí,
ktorá sa uskutoční v sobotu 2. júna 2018 od 10-tej hodiny na futbalovom ihrisku Hrable v obci Trnavá Hora.
Pre deti je pripravený bohatý program: ...viac...

Zverejnené 23.5.2018


 

Výzva na podporu projektu rodičov, ktorý je realizovaný v Materskej škole Trnavá Hora

Výzva na podporu projektu rodičov, ktorý je realizovaný v Materskej škole Trnavá Hora


Nakúpte v supermarkete Tesco od 07.05 do 04.06.2018 a získaný  žetón vhoďte do boxu označeného: SKRÁŠLIME SI IHRISKO.
 
 
 

viac...

Zverejnené 3.5.2018


 

Súťaž vo varení kotlíkového gulášu O putovný kotlík šéfkuchára pizzerie Laredo

Súťaž vo varení kotlíkového gulášu O putovný kotlík šéfkuchára pizzerie Laredo

Súťaž vo varení kotlíkového gulášu
O putovný kotlík šéfkuchára pizzerie Laredo
sa uskutoční dňa 9. 6. 2018 (sobota) so zahájením o 9:30
pred pizzeriou LAREDO, Dolina Pitelová 305 ...viac...

Zverejnené 9.5.2018


 

Zber tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 11.6.2018 sa uskutoční odvoz tetrapakov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia so sep ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

Zber kovových obalov spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 12.6.2018 sa uskutoční odvoz kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov.
Ako nakladať s odpadom?
Igelitové vrecia s ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

Zber papierového separovaného odpadu v plastových vreciach spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa 14.6.2018 sa uskutoční odvoz papierového separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Vrecia so separovaným papierovým odpadom treba ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

Zber bio odpadu spred rodinných domov

Dávame do pozornosti občanom obce Trnavá Hora, že dňa v 21. 6. 2018 sa uskutoční odvoz bio separovaného odpadu.
Ako nakladať s odpadom?
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním ...viac...

Zverejnené 28.12.2017


 

 

Starosta informuje 2018

Na Dlhej ulici v obci Trnavá Hora bolo osadené dopravné zrkadlo

Na Dlhej ulici v obci Trnavá Hora bolo osadené dopravné zrkadlo

Po dobrých skúsenostiach z používania dvoch dopravných zrkadiel, ktoré obec nainštalovala pre zlepšenie orientácie pri odbočovaní vozidiel v neprehľadných križovatkách, sme po súhlase Dopravného úradu v Žiari nad Hronom namontovali v obci Trnavá Hora ...viac...

Zverejnené 23.5.2018


 

Dôležitý oznam SPP pre odberateľov zemného plynu!

Dôležitý oznam SPP pre odberateľov zemného plynu!

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) požiadal mestá a obce o upozornenie občanov na nekalé praktiky niektorých súkromných spoločností obohacujúcich sa na úkor občanov, tvrdením, že ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny nariadilo vo Vyhláške MP ...viac...

Zverejnené 19.5.2018


 

Povinnosti majiteľov žúmp zabezpečovať zneškodňovanie odpadových vôd

Povinnosti majiteľov žúmp zabezpečovať zneškodňovanie odpadových vôd

Máte doma žumpu, viete o novej povinnosti?
Od 15. marca 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 51/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Podľa tejto zmeny ten, kto akumuluje odpa ...viac...

Zverejnené 18.5.2018


 

Obec Trnavá Hora sa umiestnila v efektivite triedenia a recyklácie odpadov na 159 mieste z 1466 miest a obcí

Obec Trnavá Hora sa umiestnila v efektivite triedenia a recyklácie odpadov na 159 mieste z 1466 miest a obcí

Firma ENVIpack, ktorá obhospodaruje pri triedení a recyklácii odpadov viac ako 50% miest a obcí na Slovensku, vytvorila rebríček úspešnosti miest a obci v triedení a recyklácii odpadov v kategóriách do 5 tisíc a nad 5 tisíc obyvateľov.
Naša ob ...viac...

Zverejnené 8.5.2018


 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci apríl 2018

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci apríl 2018

Po dlhej a silnej zime sme sa konečne dočkali vytúženej jari, ktorá trvala len pár dní, lebo po daždivom počasí sme horúcimi dňami vhupli rovno do leta.
V apríli sa podarilo dokončiť detské ihrisko Trnka, zaslali sme upozornenie predsedovi VUC ...viac...

Zverejnené 4.5.2018


 

Triedenie odpadov je vec verejná - informačný leták ako triediť odpad

Informačný leták ako triediť odpad

Proces triedenia odpadu sa týka každého z nás a je to vec verejná. Ide o proces, ktorý má v rukách každý z nás, a od ktorého závisí aj budúcnosť životného prostredia na Zemi. Situácia v oblasti triedenia odpadov v obci Trnavá Hora sa výrazne zlepšila ...viac...

Zverejnené 11.4.2018


 

Kultúrny dom v hornej často obce Trnavá Hora má nové vstupné dvere

Kultúrny dom v hornej často obce Trnavá Hora má nové vstupné dvere

Po čiastočnej rekonštrukcii KD Jalná v roku 2015, obec začína s postupnou rekonštrukciou kultúrneho domu v hornej časti našej obce.
Vlani sme opravili priestory posilňovne, ktorej steny boli značne narušené hĺbkovými trhlinami s vypadanou omie ...viac...

Zverejnené 10.4.2018


 

Obec Trnavá Hora má obnovené označenie názvov ulíc

Obec Trnavá Hora má obnovené označenie názvov ulíc

Začiatkom marca 2018 si mnohí občania všimli, že z nároží ulíc zmizli označenia názvov ulíc. Ich dočasné sňatie bolo spojené s povinnosťou obce označiť názvy ulíc dôvetkom „ulica“ alebo označením iného druhu verejného priestranstva v zmysle Vyhlášky ...viac...

Zverejnené 10.4.2018


 

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci marec 2018

Stretnutia a rokovania starostu obce Trnavá Hora v mesiaci marec 2018

Marec bol v očakávaní príchodu jari, ktorá tento rok prichádza naozaj veľmi neskoro a v podstate jar ešte neprišla ani na konci marca, čo úplne zabrzdilo aj tradičné jarné upratovanie obce, ktorého sa zúčastňuje veľké množstvo občanov našej obce.
...viac...

Zverejnené 4.4.2018


 

Trnavohorský Dom smútku má nové stoličky

Trnavohorský Dom smútku má nové stoličky

Na žiadosť a pripomienky občanov, aby obec riešila „studené“ sedenie v Dome smútku, ktoré poskytovalo koženkové sedenie a ktoré neodstránilo ani molitanové podušky, boli koženkové lavice nahradené čiernymi „tapacírovanými“ stoličkami poskytujúcimi po ...viac...

Zverejnené 29.3.2018


 

Obec Trnavá Hora má novú úradnú a informačnú tabuľu

Obec Trnavá Hora má novú úradnú a informačnú tabuľu

Každá vec raz doslúži a príde čas na jej výmenu. Takto je to aj s úradnou tabuľou obce Trnavá Hora a informačnou tabuľou na KD Jalná. Obe slúžili cca 20 rokov a svojím vzhľadom, ale aj obsluhou splnili svoj účel a preto boli vymenené za nové, estetic ...viac...

Zverejnené 26.3.2018


 

Obecné udalosti 2018

Dobrovoľný hasičský zbor Trnavá Hora – Jalná usporiadal tanečnú zábavu svätého Floriána

Dobrovoľný hasičský zbor Trnavá Hora – Jalná usporiadal tanečnú zábavu svätého Floriána

V sobotu 12.5.2018 zorganizovali členovia DHZO Trnavá Hora – Jalná tanečnú zábavu svätého Floriána.
V uplynulých rokoch členovia zboru organizovali v tomto období hasičský ples. Tohto roku sa rozhodli pre zmenu a usporiadali tanečnú zábavu kd ...viac...

Zverejnené 18.5.2018


 

Viktória Hešková a Jakub Heško z Trnavej Hory získali zlato spolu s juniorský tímom TŠK Stella

Viktória Hešková a Jakub Heško z Trnavej Hory získali zlato spolu s juniorský tímom TŠK Stella

Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách, exhibíciách a showdance sa konali v Žiari nad Hronom 12.mája 2018 už po 21. krát.
V silnej konkurencii 6 súťažných tímov zvíťazili členovia Tanečno-športového klubu Stella s choreografiou Tak ...viac...

Zverejnené 18.5.2018


 

Trnavohorské svište na majstrovstvách Slovenska

Trnavohorské svište na majstrovstvách Slovenska

Chlapci a dievčatá z trnavohorského florbalového tímu nakukli v nedávnom období do najvyšších poschodí svojej vekovej kategórie na Slovensku.
Náš florbalový tím odohral uplynulú sezónu 2017/2018 v spolupráci s klubom 1. FBC Zvolen pod spoločný ...viac...

Zverejnené 18.5.2018


 

Stavanie Mája 2018 v obci Trnavá Hora

Stavanie Mája 2018 v obci Trnavá Hora

V pondelok 30.4.2018 sa v obci Trnavá Hora konalo už tradičné stavanie Mája. Celú akciu mali v réžii členovia DHZ Trnavá Hora - Jalná.
Už v nedeľu boli zahájené prípravy, aby všetko prebehlo tak, ako bolo naplánované. V pondelok sa už v doobed ...viac...

Zverejnené 4.5.2018


 

Posvätenie kaplnky Zmŕtvychvstania Pána na Farskom úrade v Trnavej Hore

Posvätenie kaplnky Zmŕtvychvstania Pána na Farskom úrade v Trnavej Hore

Na Veľkonočný pondelok 2. apríla 2018 sa v obci Trnavá Hora udiala milá slávnosť. V priestoroch budovy farského úradu bola posvätená kaplnka Zmŕtvychvstania Pána.
Kaplnka vznikla prestavbou jednej z prízemných farských miestností v priebehu n ...viac...

Zverejnené 5.4.2018


 

Druhý literárny večer v KD Trnavá Hora - Kľačany

Druhý literárny večer v KD Trnavá Hora - Kľačany

V sobotu 24.3.2018 sa konal v poradí už druhý Literárny večer, ktorého cieľom je prinášať poslucháčom čítanie literatúry so zaujímavými témami, autormi a inými osobitosťami písaného slova.
Témou druhého literárneho večera  bola, nie tak dávna ...viac...

Zverejnené 29.3.2018


 

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Trnavá Hora - Jalná

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Trnavá Hora - Jalná

Dňa 16.2.2018 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Trnavá Hora – Jalná. Výročná členská schôdza sa uskutočnila v súlade so stanovami Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
Na výročnej členskej schôdzi s ...viac...

Zverejnené 12.3.2018


 

 
English version
ÚvodÚvodná stránka